Om

Ingen info ännu.

Presentation

Visar inlägg från januari 2019

Tillbaka till bloggens startsida

Moderaterna

    Detta parti var från början ett rent konservativt parti. I dag blandar man konservativa  och liberal idéer. Det handlar om förändra Sverige som har formats av socialdemokraterna. De konservativa krafterna var en motpol till den radikala vänsterns framryckning som betraktades som en "upplösningspolitik". Detta var året 1904. Högerns män tillät år 1913 att kvinnor fick bli medlemmar. Partiet hade ingen central ledning förrän på 1920-talet. Övriga partier var mycket starkare i organisationen. Partiet agerade som en försvar-organisation mot de nya vindar som svepte över landet., man var i princip emot det mesta.

   

                           

                                                  Arvid Lindman

    Men genom Arvid Lindmans ledning förde man i alla fall en flexibel politik med mycket försiktiga reformer på programmet. Man fick rösträttsreformen 1909. Men denna reform var halvhjärtad, kvinnorna lämnades utanför och de förmögna hade flera röster till första kammaren. Demokratins fulla genombrott åren 1918-21 var en tydlig reträtt från högerns sida. Det var den social oron i Europa efter första världskriget som satte sin press på utvecklingen.Någon större omvälvning blev det emellertid inte i Sverige. Man sköt socialiseringarna på framtiden, men högern anpassade sig till demokratins spelregler. 

Socialdemokratins planhushållning väckte ett starkt borgerligt missnöje. Det var nu Folkpartiet gick till offensiven. Socialdemokratins flört med de Moskva-trogna kommunisterna skrämde upp väljarna. Den gamla rysskräcken satt fortfarande kvar.
            

                                                Gösta Bohman.

    "Bohmandoktrinen" innebar att Moderaterna alltid skulle vara Socialdemokraternas huvudmotståndare. Om S tog ett steg åt höger skulle M ta motsvarande steg åt höger för att upprätthålla avståndet.

    Namnbytet till Moderata Samlingspartiet år 1969 var tvunget att genomföra. Begreppet "höger" var passé. Det förknippades med diktaturer och extremism. Gösta Bohman träder nu in på scenen som den starke ledaren och lyfte upp partiet till det största borgerliga partiet. Skatterna skulle sänkas, statliga företag säljas, fackföreningarna makt skulle minskas och privata initiativ skulle ersätta offentliga monopol.

    En moderat är oftare man än kvinna, oftare stadsbo än landsortsbo. I början var det precis tvärtom. Motståndarna förknippar partiet med överklassen. Därför vill moderaterna profilera sig som "det nya arbetarpartiet" Breda grupper inom medelklassen röstar på M, liksom storföretagare och högre tjänstemän, men också 12 - 15 procent av arbetarna. 

    I dag är Sverigedemokraterna det näst största partiet och därmed huvudfiende till S. Har inte M läst på sin historia? Gösta Bohman hade behövts i dag


    Klockan är 0500 och det är -2,5gr.

    God morgon

    Pelle

Västlänkens okränkbarhet

    Trafikförslaget "Hisingslänken" sätter ljuset på Västlänkens svagheter när det gäller att utveckla Göteborg för framtiden. Västlänken tar inte hänsyn till Hisingen och stationen i Haga har ingen utvecklingspotential. Hur kan man då välja Västlänken? Ja, människan är kanske outgrundlig, men inte i detta fal finns det en förklaring. Västlänken är offret för ett högre politiskt mål. Det gäller att analysera det som inte låter sig förklaras med våra vanliga trafiktekniska parametrar, man måste tänka utanför ramarna.


                  

                     Maginotlinjen som kostade miljarder. Tyskarna gick runt.    Västlänken är ett offer för ett politiskt tänkande. Inga avsteg kan tillåtas som innebär kränkning av den vision som den politiske guden en gång lyfte fram och slog fast med diktatorisk kraft. Ingen anställd inom kommunen vill komma med kritik, för ingen vill bli den som korsfäster Jesus, som i detta fall är gudfadern. Det gäller storheten hos en rörelse som dominerat staden Göteborg i ett par decennier, en rörelse som i dag tynar bort. Man måste ha något konkret att visa upp. Det handlar inte om ett mord i vanlig juridisk bemärkelse, det är ett mord på stadens identitet, dess själ och demokrati. För detta finns inget lagrum att åberopa. Vi tvingas att leva med denna utveckling då den politiska makten aldrig kan ha fel, för vi har valt dem i ett demokratiskt val, även Hitler kom till makten genom demokratiska val.


   

        Gårdagruppen de som leder den rätta utvecklingen för Göteborg.                    

     Hisingslänken är kompromissen som även rabiata Västlänksfanatiker kan acceptera. Så bordlägg Station Haga i KS och utred fördelarna med detta förslag. Det gäller att knyta ihop stadens södra och norra delar, detta som Västlänken inte tog hänsyn till. Som plåster på såret skapades därför linbanan till Wieselgrensplatsen. Så dra istället ner Västlänken under älven till Lundbyområdet. En station i Lundby blir navet för stadsutvecklingen. Lindholmen är Göteborgs mest expansiva område. Så slopa station Haga. Bordlägg ärendet i KS och ta en debatt om stadsutvecklingen. En större arbetsmarknadsregion norrut är nödvändig för att skapa tillväxt. I den södra delen blir tillväxten avsevärt mindre. De trafiktekniska fördelarna med Hisingslänken är odiskutabla. Vi står inför en stadsutveckling på Hisingen som politikerna måste bejaka. Det gäller att tillföra bostäder till Göteborgs centrala delar som Gullbergsvass, Skeppsbron mm. Gullbergsvass erbjuder ca 20 000 lgh. som kan byggas ut i etapper. Det gäller att kunna erbjuda gångavstånd till city, stadsdelen som inte får tillåtas tyna bort.    Utred alternativet Hisingslänken. Detta lönar sig för alla, även för rabiata politiker. Det kommer ett val 2022 och invånarna i Göteborg har ett mycket gott minne.    Klockan är 1130 och det är 0,0gr

    God middag

    Pelle

Snabbtågen - utvecklingen som kommer

    Socialdemokratin och Miljöpartiet har nu valt en väg ut ur en dunkel socialism -och en rädda- världen- politik. De har valt att satsa på ett praktiskt projekt, nämligen en översyn av landets stambanor och därmed hamnar fokus på snabbtågen. Detta är en helt riktig strategi för att politiskt kunna dominera scenen i decennier framöver. Moderaterna som lever kvar i specerihandlarrollen har inte riktigt hängt med i svängarna då de inte fått kredit och debet att gå ihop. Lyfter man blicken och ser vad som händer inom detta område så är världen full av kapital och tekniskt kunnande som bara väntar på att få lyfta Sverige in i framtiden. Asien har tagit ett stort steg i denna utveckling- och det gäller nu att lyfta Sverige in i framtiden så det är dags att börja göra affärer. Sverige är ett rikt och stabilt land som tilltalar det största landet i Asien nämligen Kina.      


    "Det är viktigt att de nya stambanorna färdigställs under en kort koncentrerad period för att för att redan de färdiga delarna ska komma till snabb nytta". Detta enligt professorer vid KTH. Detta talar för att låta kineserna få ansvaret.                       

                                                Tekniken.


    Maglev-tekniken förpassar "rälsingenjörerna" till en undanskymd vrå i teknikens värld. Tåg med räls på syllar är inte längre framtiden. Asien visar vägen, där Kina, Japan och Sydkorea ligger långt framme med sin teknik. Man måste våga ta steget fullt ut. Man måste ha djärvheten att bryta med Trafikverkets gammalmodiga ideologi. Tveklöst måste man jämföra magnettågen med tåg på räls. I en hemlig offert lär China-Railway ha erbjudit Sverige att bygga höghastighetsjärnvägar 25 miljarder billigare än vad Trafikverket kommit fram till. Detta är en uppgift som tydligen stoppats längst ner i lådan. Men var har vi våra grävande journalister?


 

             

                                                      Gårda Station

                                            Oslo - Göteborg - Köpenhamn.


    Ett magnettåg väger ungefär hälften av ett snabbtåg på räls. För en sträcka på 60 mil innebär detta en besparing på 50 %. Maglevtåg accelererar 5 gånger snabbare och kör i 500 km/tim., detta innebär avsevärt mindre tidsförluster. De siffror som i dag finns tillgängliga är förödande för tåg med hjul på räls.

       

                  

                       Göteborg navet i sträckan NORGE - DANMARK

     Västlänken blir härmed värdelös, för man kan inte dra ner dessa tåg i en tunnel under centrala staden. Det är hög tid för Göteborg att gå vidare med kollektivtrafikens utveckling, man måste våga ta egna initiativ och inte vänta på Stockholm. Det gäller att lyfta fram ett projekt innan valet 2022 som innebär att invånarna vågar tro på en framtid. Västlänken och linbanan bör så snabbt som möjligt läggas till handlingarna. Sträckan Oslo - Göteborg -Malmö står i fokus där Göteborg blir navet.

    SBK starta utredningen, vänta inte !


    Klockan är 1155 och det är -1,3gr.

    God middag

    Pelle

    

    

Socialism

    Detta är en teori som betonar kooperativa styrelseformer och en tilltro till massans förmåga att lösa  ekonomiska och politiska problem. Grundpelaren är att kollektivets bästa också är individens bästa, Dagens socialism har inget gemensamt med 1800-talets radikala former av socialism. Men genom ett historiskt perspektiv kan vi förstå dess ideologi som präglar 1900-talets socialdemokrati.

  

                       

    Det var industrialiseringen under 1800-talet som skapade stora skillnader i levnadsvillkor, ägandet, bankerna (kapitalisterna), arbetarna (proletärerna) och en usel arbetsmiljö. Lönerna var dåliga och någon semester fanns inte. Helt logiskt slöt man sig samman för att uppnå bättre villkor för samhället måste förändras.

    Ordet socialism kommer från latinets socius som betyder samhälle. En socialist menar att det är bättre att lösa problemen tillsammans för individen klarar inte detta.

    Karl Marx skrev 1848 det "Kommunistiska Manifestet" som fick stor betydelse för socialismens framväxt. Detta var en förklaringsmodell för hur samhället utvecklas och hur arbetarklassen skulle kunna ta den politiska makten. Vi fick nu revolutionärer och reformister. Det blev en splittring efter den ryska revolutionen år 1917.

  

                                      

                                             Vår statsminister          

    Socialdemokraterna strävar efter ett fritt, jämlikt och solidariskt samhälle. Detta är den socialdemokratiska drömmen (utopin). I takt med att samhället utvecklas uppstår nya samhällsproblem. Det perfekta socialdemokratiska samhället blir en omöjlighet då utvecklingen aldrig avstannar, partiet måste således genomgå en förändring. Man borde ta avstånd från socialismen, lämna detta bakom sig och skapa ett nytt "jämlikhetsbegrepp" som är mer realistiskt. Socialismen är ingen monolit och den saknar en vedertagen definition. Inget av marknadens element pekar i dag på det ekonomiska systemet socialism. Analytiska ansatser generar inte ståndpunkter att produktionsmedlen skall ägas kollektivt, denna tanke är död. Det är en omöjlighet för dagens socialdemokrater att luta sig mot denna teori. Socialdemokratin har vuxit fram ur den socialistiska myllan men som i dag består av egen livskraft. Allting pekar på en pragmatisk inställning, borta är begreppet planhushållning. Människors drivkrafter kan inte tas tillvara- och dess friskhet kan inte förverkligas i ett socialistiskt system.

  

                               

                                  Göteborgarnas Ann-Sofie.

    Socialismen är i dag på tillbakagång i hela Europa. Socialdemokratin befinner sig i fritt fall och som maktfaktor är den på vissa håll utraderad. Socialdemokratin får finna sig i att vara stödpartier till en starkare regeringspartner i europeiska länder. Det är med andra ord en sanning att socialdemokratin sedan millenniumskiftet tappar mark, de befinner sig i en universell kris, men de nostalgiska rötterna är otroligt starka och sega. "En gång sosse alltid sosse, oavsett hur samhället förändras"


    Klockan är 0230. Man sover en stund, vaknar och skriver färdigt. Det är mörkt     och kall, -4,6gr

    God natt

    Pelle

Liberalismen

    Liber betyder fri på latin, så liberalismen handlar om frihet, där den enskilda människans frihet och integritet är okränkbar. Där den centrala frågeställningen alltid handlar om att den enskilda människan alltid skall tillåtas tänka fritt- och kanske i ett samspel med andra utforma sin åsikt,- tex i en ledare för en liberal tidning. Här kan man alltid ställa sig frågan var går gränsen för en anställd att få uttrycka sig fritt?                    

                                     En liberal kraft med stor frihet.


    All kulturell, social och ekonomisk utveckling bygger på enskilda människors skaparkraft och initiativförmåga. Råkar människor ut för krafter som inte kan påverkas förtvinar kraften för den enskilde och för samhället. Partipiskan har här en mycket marginell uppgift. Det krävs aktiva människor som kan och vill ta ansvar för sitt ställningstagande, och som vågar gå emot en vedertagen partilinje. Den liberala politiken går ut på att ge de enskilda individerna de verktyg som krävs för att kunna  ta makten över sina egna liv. Detta är socialismens motpol där sanningen slagits fast av partiledningen och där partipiskan viner ständigt över partimedlemmarna.

    Liberaler har aldrig tänk färdigt, ett slutligt idealtillstånd existerar icke, så ett liberalt samhälle erbjuder ständiga överraskningar. Det man kan kräva är emellertid ett logiskt resonemang som utmynnar i ett ställningstagande i sak. Man måste acceptera att en slutlig harmoni mellan allas önskemål och intressen därmed aldrig kan uppnås. Detta är det tillstånd som en stadsplanerare är väl förtrogen med. Liberalismen är inget slutet system som entydigt anvisar den rätta åsikten i varje fråga. Liberaler har således alltid arbetat för välfärdsreformer för att öka människans chanser här i livet. Med den digitala tekniken har det nu tagits ett stort steg framåt för liberalismen och demokratins möjligheter.

    Man kan fråga sig hur många liberala partier behövs det i Sverige? Centerpartiet har för första gången skrivit in liberalismen i sitt program. Fri invandring har blivit en vision. Centerns liberalism är social, decentralistisk, grön, jordnära och fri. Det ena honnörsordet efter det andra staplas på varandra. Risken är stor att man gör praktiska misstag i denna frihetssträvan som nu genomsyrar partiet.

  

                                     

                                               Bertil Ohlin.              

   Historiskt har emellertid folkpartiet varit det verkligt liberala partiet. Den verbala kampen mellan socialdemokraterna och folkpartiet på Ohlins tid var magnifik. Detta saknar vi i dag.

    Ser man strategiskt på dessa två partiers framtid så borde ett samgående diskuteras. Risken är uppenbar att båda faller för "spärren" och därmed står vi utan ett liberalt parti vilket skulle vara tragiskt.


    Klockan är 1500 och det är +3,2gr.

    God middag

    Pelle

Äldre inlägg