Om

Ingen info ännu.

Presentation

Visar inlägg från december 2018

Tillbaka till bloggens startsida

Göteborg - staden som valde diktaturen.

    Vissa brott får inte preskriberas. De skyldiga måste tvingas fram i ljuset och de skall inte undgå sitt ansvar. De måste ställas till svars för ett brott som innebär att  rikets andra stad förstörs av ett tunnelbygge som inte tillför någonting, utan enbart förpassar staden till ett undantagstillstånd under ett par decennier, och till en kostnad som vi inte vet vad den kommer att sluta på. Detta är ett politiskt brott med historiska proportioner. Att medvetet krossa stadens själ och att vidtaga detta emot invånarnas uttryckliga vilja är oförlåtligt Man trampar medvetet på demokratins grundprincip och väljer diktaturens förhatliga väg. Detta brott får inte preskriberas, de ansvariga har härmed grävts sin egen grav.

    Varför denna bitterhet, varför dessa hårda ord mot människor som gjort ett val i den fasta förvissningen om att detta skulle lyfta staden till oanade höjder, till en gyllene framtid? Alla diktaturer kan uppvisa en kärna av djupt troende av övertygade fanatiker som är förvissade om att de har skådat ljuset, den absoluta sanningen. De försvarar sedan sitt val med alla till buds stående medel. De som inte tror förstår inte sitt eget bästa, de leds in på fel väg av illasinnade, som enbart ser chansen till politiska fördelar. Denna diktaturens kärna, dessa politiker, kommer vid en kommande rannsakning att svara, "icke skyldig". 

    I den Romerska republiken ansåg senaten att vid en tid av oro eller fara för staten hade konsulerna rätt att utnämna en diktatur för en period av 6 månader. Få länder har dominerats av en enda person, för man är beroende av ett folkligt stöd, om än ett passivt sådant. Gränsen mellan demokrati och diktaturmåste därför betraktas som flytande. Det gäller kontroll av landets eller stadens resurser. Många diktaturer har åtnjutit ett så stort stöd att en mer omfattande repression inte varit nödvändig för att behålla makten. Brasilien mellan åren1960-1980, samt flera stater inom Östblocket. Fidel Castro omvandlade polisstaten Kuba till en kommunistisk enpartidiktatur som väckte svenska socialdemokraters intresse och beundran, man kan fråga sig varför.

    Ju längre en "diktatur" varar, desto större risk föreligger för att en personkult uppstår. vilket hände i Göteborg efter 24 års oavbrutet socialdemokratiskt styre. Staden anpassar sig vilket innebär att "solidariska" chefer tillsätts som inte ifrågasätter de direktiv som kommer uppifrån. När "diktatorn" sedan avlider uppstår ett problem då man måste föra hans arv vidare. I detta fall fördes det vidare med en lögn som belönades med en tjänst som landshövding.

   

                                                                                        

    Västlänken motiveras i dag med att alla demokratiska beslut ligger fast. Därtill tillkommer att det finns ett regeringsbeslut på att tunneln måste byggas som inte kan eller får ifrågasättas. Det sitter tydligen ett orakel på högsta nivå, en Gud, som inte får störas eller misstros. Detta är synnerligen märkligt, ett projekt som är avgörande för Göteborgs invånare. Ansvariga politiker borde inse detta, men vägrar att reagera - tystnaden är kompakt. Ansvariga kommer att ställas till svars för denna tystnad. Som det ser ut inför det nya året 2019 kommer vi att tvingas uppleva att arbetet fortskrider. Att detta skulle bli stadens öde är djupt tragiskt och onödigt!

    Året 2019 kommer att bli den yttersta dumhetens år, eller rent konkret, de tusen lertransporternas år. Dieselavgaserna kommer att ligg tungt över staden och människorna kommer att ompröva sina vanor. Sakta, men obönhörligt, kommer konkurserna att öka för det blir lönlöst att försöka upprätthålla någon sorts verksamhet när människorna inte längre är där. Göteborg kommer att befinna sig i ett undantagstillstånd för minst ett decennium.

    Makthavarna lyssnade inte, de valde diktaturen.


    Ett nytt år

    Pelle


    

2000-talsmänniskan med alla sina valmöjligheter.

    Det var mentalt enklare att leva för 500 år sedan då religionen alltid var närvarande. Den följde dig från vaggan till graven. Gud fanns liksom dess motpol djävulen. Allt förklarades med hänvisningen till religionen. Kontrasten mellan mörker och ljus var mycket större. Ödet var en del i den gudomliga ordningen. Denna värld existerar inte i dag. Människan måste själv bilda sig en uppfattning om gott och ont, ljus och mörker. Kunskapens betydelse har kommit att spela en allt större roll för dagens medborgare och prästerskapet har förlorat i betydelse, allt är numera väldigt komplicerat.

  

         

    Människorna flyr in i fiktionens värld, mediavärlden, TV-såpornas sanningar präglar vår tillvaro där experter analyserar innehållet. Det är denna sanning som ger oss våra referensramar. På 1500-talet var det den religiösa världsbilden från vilken den individuella människan hämtade sin tolkning av världen. Världen i dag förklaras  av grävande journalister, krönikörer, politikernas spinndoktorer och experter på olika områden. "Minskar vi inte utsläppen av koldioxid så går jorden under". Med andra ord , helvetet är nära och ångesten tilltar.

    På 1500-talet hotade man med den yttersta domen. Naturfenomen som var svåra att begripa, järtecken, solförmörkelser och stjärnfall hade stor betydelse och  förebådade kommande tider. Genom magi kunde människorna försöka påverka sin tillvaro medan prästerna rabblade sina mässor på latin som ingen begrep. Att behålla makten över folket var enklare för 500 år sedan.

  

                     

     Vad skall 2000-talsmänniskan tro på? Vilka val skall hon göra? Mellan oss och 1500 talet ligger ett halvt årtusende, men vi är fysiskt samma människor. Det är föreställningsvärlden som har förändrats. De förändringsprocesser som har lyft fram den moderna människan kan kallas avmystifiering, eller privatisering. Rättssystemet har byggts ut så konflikter löses genom förlikning inför rätta. Den religiösa förklaringsmodellen har suddats ut och ersatts med kunskap och insikt. Detta har resulterat i det sekulariserade samhälle vi har i dag. Många anser att demokratin inte fungerar, det är eliten som skall bestämma. Detta är fel för demokrati är inget annat än att väljarna skall kunna försvara sina intressen mot överheten.

  

                            


   För övrigt så anser jag att Västlänkskartellens politiker bör genomgå psykoanalys.   
   Klockan är 1115 och det är-0,7gr. Snön lyser vit på marken

   God morgon

   Pelle

   

Förändringen.

   Skulle rubriken ha varit, "den slutliga kraschen", "Det ofrånkomliga slutet"? Nej, ett slut är definitivt, det är inte jordens undergång vi pratar om, det är enbart en förändring som vi kan förbereda oss på, bli mentalt medvetna om att sakernas tillstånd kommer att förändras.

                              

   Det mörknar vid horisonten, en skiftning i det fina vädret är på väg. En skeppare konstaterar att draggen kommer inte att fästa i den befintliga bottenleran, det är dags att i tid söka sig till en bättre plats för att rida ut kallfronten som närmar sig. En tilläggningsplats där man kan slå in järndubbar i berget, tampar åt olika håll för vindens vridningar. Man måste vara förberedd, man kan inte förhandla med vädrets makter för de är inte intresserade. Vädret brakar löst på natten, det tjuter i riggen, tamparna spänns hårt, vinden svänger och ökar, vindmätaren pendlar tidvis mellan storm och orkan. Det är vid dessa stötar det mesta går sönder.

   Tecknen är många på att vi står inför en förändring i Sverige som vi inte tidigare har upplevt. GP tisdagen den 4 december kan vi läsa följande: "Utvärdera FN:s avtal om migration", ödesvecka för regeringsförsöken", "protester mot nedskärningar på Sahlgrenska", storgöteborg har inte längre högkonjunktur", gryningsräd av polisen".

   Många anser att vi lever i ett dårhus, men vi vänjer oss och  det kommer att bli värre. Bilbränder och kris på akutmottagningar kommer vi att få leva med, men svensken är tålig och seg. Exemplen strömmar emot oss. Det går trögt med regeringsbildningen, kanske är det så att ingen vill ha ansvaret för det som skall komma, att hålla i rodret på skeppet Svea när vinden ökar och man vet att skeppet har för mycket segel satta.

   Det gäller att inte ge upp, att vidtaga åtgärder så att förändringen blir kontrollerbar och hanterlig. Sverige har i denna stund ingen skeppare som med kraft ger nödvändiga impopulära order. Det vi ser är enbart politiska positioneringar medan "Väderskiftningen".närmar sig. Befolkningen kryper ihop, de förtränger verkligheten för den är främmande och otrevlig. Kanske kallfronten stannar upp, kanske den viker av åt något annat håll, varför oroa sig i onödan. Nej, det är inte så.

   

                                 

   Det är verkligheten som bankar på dörren. Det är den verklighet som vi själva har tillskapat, i ett tillstånd av hybris, för att visa andra vår outsinliga godhet. Vårt välstånd naggas hela tiden i kanten. Det kommer att bli tal om prioriteringar som vi aldrig trodde var möjliga i Sverige. Det ekonomiska tillståndet kommer att splittra människorna, vi tär på våra resurser. Ovädret är snart över oss, det är dags att reva seglen för annars kan det gå riktigt galet.

   Underteckna inte FN:s migrationsavtal. Städa upp i landet så vi får kontroll över skeppet Sverige.


   Klockan är 1150 och det är +6,9gr.Det regnar inte.

  God middag

  Pelle