Om

Ingen info ännu.

Presentation

Visar inlägg från november 2018

Tillbaka till bloggens startsida

Sverige - det självdestruktina landet.

   Samhället visar tydliga tecken på självdestruktivitet, ett tillstånd som det är svårt att beskriva med statsvetenskapliga begrepp. Rent konkret anklagar man Sverigedemokraterna för främlingsfientlighet, där man nu har övergått till epitetet "fascistiskt" eller "nazistiskt" parti. Vissa socialdemokrater jämför SD med terrororganisationen IS. Sverige har en formidabel förmåga att vända på allting. SD har konsekvent utsatts för mobbning och häxjakt under de senaste åren, allt har gjorts för att hålla partiet utanför demokratiskt inflytande. Helt tydligt är detta kontraproduktivt för SD ökar i alla opinionsmätningar. Detta är ett tydligt tecken på att något är fel. Sverige befinner sig i ett sjukdomstillstånd som inte liknar något i vår historia.

  

   
         Släpp inte fram denne man i regeringsförhandlingarna.


  
Dansk socialdemokrati uppmanar svenska folket att "rösta på SD". Motiveringen är att Sveriges statsminister "saknar korrekt verklighetsuppfattning". Detta är i högsta grad ett remarkabelt påpekande från en socialdemokrat i ett grannland. Man säger att invandringen är så allvarlig att den kan sänka den nordiska välfärdsstaten. Den svenska socialdemokratin tar inte problemen med invandringen på allvar, man blundar för den omfattande konsekvensen. Dansk socialdemokrati framhåller att Löfvén  måste helt ändra kurs i invandringsfråga för han följer inte svenskarnas röster, han är totalt tondöv.

   Parallellsamhällets konsekvenser har tvingat sjuksköterskorna i Kalmar att anordna en kurs i självförsvar. Man måste veta hur man frigör sig från de grepp som tas. Över 50 procent av de anställda på akuten i Kalmar har utsatts för hot eller våld i arbetet.

   FN:s migrationsavtal beskrivs som rådgivande. Avtalet är ett uttryck för globalistiskt tänkande, och något som inte skall inkräkta på nationalstatens suveränitet. Den slutliga versionen kommer att antas vid en konferens i Marrakech i Marocko den 10-11 december.

   

                            

   Kritik har riktats mot regeringens planer på att underteckna detta avtal. Oppositionen har inte fått någon information säger moderaternas talesperson. Det ena landet efter det andra har valt att hoppa av. Vår regering måste redogöra för de förhandlingar man haft under det senaste året. Det finns en risk att detta avtal blir tvingande på sikt. Avtalet är ogenomtänkt och kan få svåra konsekvenser för svenska kommuner och skattebetalare. Det krävs verklighetsförankring i debatten som vi ännu inte haft. Det räcker inte med världsfrånvända idéer på ett papper.

   Eftersom regeringsfrågan ännu inte är löst så kvarstår en viss osäkerhet kring Sveriges undertecknande. Så släpp inte fram Stefan Löfven!   Klockan är 1110 och det är +2,4gr. och regn

   God middag

  Pelle

Migrationsavtalet.

   Den 10 december skall FN:s avtal "Global Compact for safe, Orderly and Regular Migration, skrivas under i Marocko. Medlemsländerna förväntas att skriva på. Man är medveten om att avtalet har stor påverkan på vårt land så tystnaden är kompakt.

   I de flesta länder pågår debatten för fullt, men i Sverige döljs detta av en dimridå, charaden om regeringsbildningen. Avsikten är att signera detta avtal utan att informera svenska folket vad detta innebär konkret. Politikernas feghet är i vanlig ordning monstruös. 

   Sverige har tagit emot fler migranter än grannländerna och har därför problem som politikerna inte vill kännas vid. Vi skulle kunna hjälpa många fler flyktingar, för samma kostnad. på plats. "Godhetsbyråkratin" har avvisat detta alternativ för det är inte i linje med Sveriges image som den humanistiska stormakten. Det handlar om hybrissyndromet.

  

                    
   Alla som ser dessa staplar måste bli djupt berörda. Det var nödvändigt att komma med konkreta förslag.
                   

   Men det var denna bild, Alan Kurdi, pojken på tre år som fick världen att vakna


  Den tredje februari sammanträdde representanter från EU på Malta för att tillsammans med Libyens president diskutera ett migrationsavtal som innebar att Libyen skulle få ekonomiskt stöd samt materiella resurser. Syftet var att man skulle sträva efter att reducera antalet nordafrikanska flyktingar som tog sig över Medelhavet.

          

   Ett vått kallt helvete för dessa människor som dessutom kanske inte kan simma.               


   Hård kritik har riktats mot ovanstående avtal från människorättsorganisationer. Libyen är inte ett säkert land för flyktingar att uppehålla sig i, eller återsändas till. EU får stark kritik för avtalet. Migrationsavtalet med Turkiet var annorlunda här hade man möjligheten att återsända irreguljära migranter.

   FN:s generalsekreterare har uppmanat medlemsländerna att betrakta migrationen som  "ett positivt globalt fenomen". Han marginaliserar problemet med att kunna få fram arbeten åt migranterna, vilket kommer att kräva kostsamma marknadsåtgärder I Sverige kommer vin tvingas att sköta detta via skattsedeln. Det handlar om en politisk gest med vackra formuleringar från FN:s sida för att motivera och lyfta FN:s värdegrund.

   Det är svårt att vara saklig när man ser dessa bilder på människor, utlämnade till känslokalla  profitörer, som med fullastade urusla båtar tar dem över Medelhavet.   Klockan är 1430 och det är fortfarande köldgrader.

   God middag

   Pelle


Det politiska spelet - Sverigedemokraterna.

   Dess historia började när partiet grundades den 6 februari 1988. Partiet är sedan år 2010 ett av de 8 partier som är representerade i Sveriges riksdag. Partiets förgrundsgestalter bestod av personer som varit aktiva  i nationalistiska och rasististiska partier och organisationer som Framstegspartiet, Sverigepartiet och vit maktrörelse. En av partiets tidiga ordförande hade tidigare varit aktiv i det nazistiska Nordiska rikspartiet.                               

 
På årsmötet 2005 valdes Jimmie Åkesson till partiets ledare. Ett år senare byttes SD partiets symbol och i detta sammanhang uteslöts partiets sekreterare. Man tog då blåsippan som symbol som ersatte den knutna näven. En förändring hade helt klart inletts. Partiet har efter denna tidpunkt genomgått djupgående förändringar. Partiet var inte samma som för 10 till 15 år sedan, men de nazistiska rötterna lever kvar i folks medvetande.

   

                          

   Sverigedemokraterna granskades mer och mer. Den 19 oktober publicerade Aftonbladet en kontroversiell artikel av Jimmie Åkesson att islam var det största hotet mot Sverige sedan andra världskriget. Aftonbladet vände sig till JK, med motiveringen att detta var "hets mot folkgrupp". JK:s beslut var att artikeln inte kunde utgöra hets mot folkgrupp. Detta ledde till stark kritik från riksdagspartierna och från andra samhällsdebattörer. Kriget hade startat och pågår än i dag.

   Den 3 november 2010 höll Åkesson ett anförande som inleddes med orden: "Fru talman, I valet fick Sveriges riksdag ett nytt parti för första gången på 19 år. SD utmanar etablissemanget och är emot den splittringspolitik som är emot grunden för den svenska modellen med  en solidarisk välfärd". Detta var en krigsförklaring.

   År 2011 reviderade partiet sin ideologiska profil genom att anta ett partiprogram där man framhåller sig som ett socialkonservativt parti.  Samtidigt lanserade man sitt nya ungdomsförbund "Ungsvenskarna SDU".

   

                                           

   Naturligtvis föreligger det ett motstånd att umgås med detta parti. Fredrik Reinfeldt klippte banden direkt, men hur skulle man förhålla sig till riksdagsledamöterna i matsalen, skulle man äta på andra tider, skulle man heja och se dem i ögonen i hissen? De var ju människor och inga monster.


   Källor : "Inifrån" - Anna Kinberg Batra

               "Lasermannen"- Gellert Tamas


   Klockan är 1845 och det är -3,5 gr.

   God kväll

   Pelle

Förrädare, hjältar eller enbart politik.

   Centerpartiet och Liberalerna avvisar en sammanslutning med aktivt stöd av SD. Alt annat måste betraktas som oseriöst. I pressen finner man följande: "Liberalkonservativa  med brunvänliga reflexer". Björklund benämns som en "Judas". Mot detta står: "Skall de liberala krafterna överleva kan de inte släppa in sin värste fiende". Man måste analysera dessa rubricerade begrepp, det finns synonymer som, trolöshet, svek, stämpling m.fl. Motsatsordet är lojalitet mot sina ideal. De intellektuellas förräderi är att låta politisk framgång vara kriteriet på det intellektuella värdet. Låt oss göra en research.

  

                     

                                          "En judas" eller en hjälte?

   Förräderi är en handling av svekfull natur som strider mot vederbörandes självklara plikt. I den svenska brottsbalken nämns högförräderi och landsförräderi och även landssvek. Det gäller svekfullt agerande gentemot annan enhet, trolöshet mot huvudman. Några klassiska exempel är Judas Iskariot, Marcus Brutus, Quisling och även femtekolonnen i Spanien. Är politikerna folkförrädare? Det beror på vem som kommer att skriva dess historia, för det är alltid segraren som lägger fram texten. Kommer således Björklund att lyftas upp som nationalhjälte eller kommer han att sluta som Liberalismens dödgrävare. Den tyska politikern Stauffenberg var enligt nazismen en förrädare och dömdes till döden. Han betraktas i dag som nationalhjälte, trots att attentatet mot Hitler misslyckades. Vår värld är full av exempel på förrädare som senare har konverterats till hjältar. De vågade stå för sin politik, de vågade agera.

  

                    

   Sveket har sin egen logik. När Ebba Busch Thor anser att de som har krigat för IS skall dömas för landsförräderi är detta enbart politik.  Hon vet mycket väl att detta skall granskas av lagrådet (HD). Det 22:a kapitlet  i brottsbalken handlar om landsförräderi och kan bara användas om landet befinner sig i krig, och det gör vi inte. Här gör hon sig till tolk för en åsikt som sannolikt de flesta i Sverige delar. Sätt "buset" på ett plan till Mellanöstern, de har inte här att göra.

   Liberalerna är i denna stund ett splittrat parti i regeringsfrågan. Uppsala-liberalerna stänger definitivt dörren för SD. Det finns olika syn på hur fortsättningen skall bli, men man fortsätter att diskutera. Vi kan med andra ord inte utesluta ett samarbete med socialdemokratin. Liberalerna i Skåne säger nej till att liera sig med S. Centerpartiet skall också träffas för att diskutera regeringsfrågan. Allt är mycket hemligt. Deltagarna får absolut inte avslöja tid eller plats.

   Det är lätt att konstatera att det går inte att både äta kakan och ha den kvar, man måste sätta ner foten och vem kommer man då att svika?


   Klockan är 1155 och det är -0,1gr. Gräsmattan är vit.

   Ha en härlig dag.

   Pelle

Det absolut konkreta - budgeten

   Eftersom ingen ny regering tillträtt har övergångsregeringen överlämnat en budgetproposition för år 2019 till riksdagen den 15 november. Budgeten lär utgå från tidigare tagna riksdagsbeslut.

   

                  

                                   En blivande finansminister?

   Moderaterna utmanar övergångsregeringens budget genom att lyfta fram en egen budget säger Elisabeth Svantesson (M). Stöder Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna denna budget så vinner Moderaterna omröstningen i riksdagen. I stort sett så innebär förslaget, "fler poliser, bättre integration och mer tillgänglig sjukvård". Varken Centerpartiet eller Liberalerna ställer sig bakom en gemensam Alliansbudget, ej heller om de skall stötta  en M-motion.

  

                  

                                          SD har sin strategi klar.

   SD:s budget innebär massiva besparingar på välfärden. Besparingarna är större än försvarsbudgeten. Hur detta skall gå till är ovisst (Dagens Samhälle). Enligt Mattias Karlsson kommer SD att rösta på Moderaternas budget-motion för de vill vara med och styra landet tillsammans med Moderaterna. Så röstar SD och Kristdemokraterna på Moderaternas budget så gäller denna politik. Detta är vägen till en öppning i det låsta läge som landet befinner sig i. "Det är ingen hemlighet att vi värderar invandringspolitiken och behovet av en restriktiv linje där väldigt högt och förmodligen gäller det också våra väljare", säger Oscar Sjöstedt (SD). 

   Den politiska kartan kommer att ritas om. Det är en absolut nödvändighet att detta görs. Centerpartiet och Liberalerna har själva manövrerat på sätt som innebär att tilliten försvunnit. Vi måste kunna komma vidare, det måste bli ett slut på denna förnedrande charad som spelas upp inför våra ögon. Spelet om budgeten är en väg att lösa upp knuten. 


   Klockan är 1630 och det +2,9gr.

   God afton

   Pelle

Äldre inlägg