Om

Ingen info ännu.

Presentation

Visar inlägg från augusti 2018

Tillbaka till bloggens startsida

Sveriges väg till en humanistisk stormakt.

   I Sverige råder en form av Mccarthyism, det vill säga en förföljelse av oliktänkande. De som kan tänkas ha annorlunda synpunkter på den rådande invandringen stämplas som fascister. "Godhetsbyråkratins" förkämpar är skickliga på hur man skall bemöta dem som misstänks bromsa Sveriges väg till målet som vår tids humanistiska stormakt. Man är väl förtrogen med strategin, för vem vill få stämpeln på sig som fascist eller islamofob, eller omänsklig i största allmänhet? Detta är strategiskt skickligt, för på detta vis så undandrar man sig en saklig kritik. Framförda sakliga argument kan lätt avfärdas som högerextremistisk propaganda.

  

                                 

                                          Kommunistjägaren

   Senatorn Joseph McCarthy drog igång en hänsynslös jakt på vänstersympatisörer. Oskyldiga hamnade på hans svarta lista. Kommunister var nämligen det värsta man kunde tänka sig i det kapitalistiska USA, så kommunistskräcken spred sig. Detta var USA på 1950-talet under det kalla krigets dagar. Jakten på förmodade kommunister drabbade filmstjärnor, lärare och  kulturarbetare. Charlie Chaplin anklagades för antipatriotism och ansågs utgöra ett hot mot den nationella säkerheten. Han valde att stanna i England till det hela hade blåst över, för han skulle förhöras av FBI vid hemkomsten. Han återkom till USA först år 1972.

   

                              

         Ett hot mot den nationella säkerheten i USA på 1950-talet.

   Sverige är på väg att bli ett parallell-samhälle med allt vad detta innebär. För det politiska etablissemanget måste detta vara en mardröm för man  kommer att förlora makt. Det svenska samhället har här svårt att göra sig gällande mot dessa starka religiösa krafter som inte förändrats på 1400 år. Man är medveten om detta, men sitter fast i "godhetsbyråkratins" teser. Ideologin har bitit sig fast, så "öppna era hjärtan" går inte att ändra på. Det är inte människan som varelse diskussionen gäller, utan en religion som inte är kompatibelt med det svenska samhällets grundförutsättningar. Att hålla isär dessa begrepp är fundamentalt i debatten, men detta har man inte lyckats med.

   Hetsjakten på förmodade extremister har i dag resulterat i att två sparkats från Sverigedemokraternas parti och ytterliga ett antal är under utredning. Det vore logiskt om vår press genomlyste även övriga partier på jakt efter högerextremistiska element. Men så kommer det inte att bli, för då skulle allt  falla ihop som ett korthus. Det får räcka med analysen av Sverigedemokraterna. Vad har vi rättvisan, logiken och hedern? Den existerar inte i valtider så man kan skönja en viss panik i leden. En analys av Centerpartiet skulle resultera i  ett mycket otrevligt uppvaknande.


   "Ledande politiker i Sverige får inte ge efter en millimeter för Sverigedemokraterna". - enligt en ledarskribent på Dagens Nyheter.


   Klockan är 1145 och det är +16gr. Hösten kommer smygande.

   Trevlig fredagskväll.

   Pelle


  Bloggen har kompletterats den 20 december 2018

Dessa outplånliga spår.

   Önskan att sätta sina konkreta avtryck i vår historia kan ibland bli så stora att tanken trotsar förnuftet. Det är naturligtvis svårt för de närmaste att ha invändningar som skulle smula sönder denna ambition. Något som skulle misstänkas kunna skada rörelsen och dess initiativtagare. Så med all respekt, väljer man att tiga. Man förtränger de parametrar som skulle kunna solka projektets storhet. Att agera på detta sätt öppnar risken för att resultatet blir kontraproduktivt. Projektet blir istället symbolen för något icke genomtänk, ett dumhetens förslag som hotar att smula sönder allt vad rörelsen står för.                  

 

   En tunnel för kollektivtrafik är för evigt, detta är det förenklade svaret. Vissa politiska symboler kan flyttas eller förstöras, men inte en tunnel under Göteborg. De frågor och problem som berör staden i framtiden kommer alltid att ställas i relation till Västlänkens förutsättning, så tunneln blir socialdemokratins spår i stadens historia. Tunneln som är verktyget för det stora "språnget".  All kritik som framförs mot denna tunnel kommer att uppfattas som kritik mot socialdemokratin och dess värderingar. Detta synsätt blir för staden djupt olyckligt. 

   Tiden är en dimension som innebär att händelser som kommer att hända senare kan beskrivas. Tiden är en rörelse som skiljer sig från rörelser i nutid. När det gäller tunneln under centrala staden måste denna dimension beaktas.. Vi pratar om ett tillstånd som ligger tio år och mer framåt i tiden. Detta är inte något utslag av någon djupare filosofi, utan baseras på kända händelsers förlopp. Vi rör oss under marknivå och allt det som händer där är mer eller mindre oförutsägbart. I alla tider har man strävat att få tunnlar täta men aldrig lyckats. Framtiden kommer för centrala stadens innebära problem under marknivå, där husens grundläggningen förvandlats till en vattnig brun sörja när syre kommer till. Denna process är för staden välkänd.

   

           

  I skrivandets stund ligger en artikel framför mig om att aggressiva myggor plågat invånarna under denna sommar. Varför nu dessa aggressiva myggor har brett ut sig är osäkert, men de lägger sina ägg i vattensamlingar under marken, exempelvis i kloaker och tunnlar Här har det plötsligt dykt upp en ny parameter som inte kan marginaliseras när det gäller tunnelbygget under centrala staden.

   

            

   "Dessa outplånliga spår" i Göteborg är inte kompatibla med stadens förutsättningar. Många artiklar, många expertutlåtanden, många bloggar har gång på gång påpekat dessa fakta men utan resultat. Det vilar en kvävande slöja av fanatism över detta projekt 


   Klockan är 1150 och det är +19gr.

   God middag

   Pelle
   

Den förlorade tilliten

   Det vi upplever i dessa dagar är inget annat än en medveten nedmontering av nationalstaten Sverige. Polariseringen har blivit mycket tydlig, trots förtvivlade försök från etablissemangets sida att dölja vad som pågår. Europa skall genomgå en socialiseringsprocess för att stärka EU som organisation. Nationalstaten är nämligen det största hotet mot detta mål, helt enligt EU:s elit.         


   "Värdegrunden" är det begrepp som det svenska etablissemanget har uppfunnit och vars innehåll skall accepteras av medborgarna, för vi skall nämligen uppfostras. Detta är det centrala begreppet i den hjärntvätt som nu pågår. Men man fattar inte, man vet inte vad detta leder till. Det är ett flummigt begrepp som är idealiskt för politiker med tolkningsföreträdet och ett krympande intresse för sina medborgare.

   Vi upplever en ideologi som styr samhällsutvecklingen. Denna ideologi som har pressats på invånarna återfinner vi i SOU 1998:99, och den måste rubriceras som total. Förstod verkligen riksdagen vad beslutet innebar? De som har "rätt" värdegrund anser sig själva befinna sig på en moraliskt högre nivå än alla vi andra. De har rätt att benämna "icke troende" för främlingsfientliga och fascister, vi är således kättarna. Denna nya religion behöver inget kulturarv eller traditioner, man har enbart en verbal överenskommelse. "Nyttiga idioter" ser sedan till att sprida maktelitens propaganda.

 

                                          

   Att föröda Sverige på detta sätt måste bedömas som godhetens motsats. Vad är det för ett arv som vi lämnar efter oss? Detta är inget annat än maktelitens svek mot sina medborgare. Den postmoderna vänsterns syn på den egna kulturen är inne på en mycket farlig väg. De varken vill, eller försöka förstå sig på  vad som händer. De förstår inte,- att demokrati, likhet inför lagen och mänskliga rättigheter är kvaliteter som kan gå förlorade. Men för dessa vänsterpolitiker är muslimerna ett offer för västerländsk rasism, detta är okunnigt och ett fullständigt absurt tänkande.


   "Tolerans gentemot de intoleranta leder till intolerans" (filosofen Lars Gustafsson)            

 
De "nya" svenskarna kommer inte att berika Sverige, de kommer att bli den börda som sänker landet. Detta är den bittra sanningen. Svenskarna har nu med all tydlighet förlorat sin tillit till landets regering. De kommer att försvara sig med de möjligheter som står till buds. Det kommer ett val den 9 september som med en tsunamins kraft kommer att spola bort de politiker som svek sina invånare.


   Klockan är 1115 och det är +19gr.Regnet har upphört

   Önskar er alla en härlig normal svensk sommardag

   Pelle

När medborgarna öppnade sina hjärtan.

   Samhällskontraktet har brutits då uppdraget att se till medborgarnas bästa har ersatts av ett högre mål, nämligen att nationalstaten Sverige demografiskt skall förändras. EU-elitens mål är nämligen större makt och då måste Sverige anpassa sig. Den mediala, politiska, akademiska och kulturella eliten vägrade att diskutera varför Sverige så snabbt skulle bli så mångkulturellt som det över huvud taget var möjligt. Asyl-och anhörighetsinvandringen, från tredje världens mest våldsamma länder i Mellanöstern, kollapsade. Man brydde sig inte längre, lögner och falska identitetshandlingar lämnades åt sidan vilket spred sig snabbt i vår digitala värld. Sverige-landet där allt var gratis. Det var männen som kom.      


   De som höjde sina röster för en mera sansad bedömning stämplades som främlingsfientliga, rasistiska och islamofobiska. De som inte följde med strömmen var mentalt otillräckliga och beröringsskräcken med Sverigedemokraterna blev total. De svenska journalisternas uppgift blev att motarbeta SD till varje pris. Att göra en research i vanlig ordning existerade inte och PK-vallen var så gott som ogenomtränglig. Det hela måste rubriceras som ett förräderi utsträckt i tiden och vi vet slutresultatet. Det börjar med parallella områden som växer och ökar i antal. Dessa no-go-zoner som polisen vägrar att befatta sig med. Kraven på sharialagstiftning ökar och Sverige har inte juridisk förmåga att sätta sig till motvärn för den muslimska delen av befolkningen är för stor. Resultatet av den okontrollerade massinvandringen har nu börjat sätta sina spår.

  

        

                          Han myntade begreppet "Öppna era hjärtan"

   Sverige kommer att finnas men landet blir sig aldrig likt igen och våra grannländer kommer att så sakta förändra sin attityd vilket leder till en splittring mellan de nordiska länderna.

   Det är lätt att lyfta fram vissa punkter som kan bekräftas. Nio av tio asylsökande som får stanna kan inte klassas som flyktingar så vi behöver en uppriktig redogörelse för invandringspolitiken. Helt klart är att journalisterna svikit sitt uppdrag att ge medborgarna en bild av förloppet. De har inte varit kapabla att ge en ekonomisk bild av kostnaderna för medborgarna vars skattepengar förbrukas. Sveriges asylpolitik per capita ligger på topp i Europa och är inget annat än ett exempel på humanitärt storhetsvansinne.

   

        

   Svenska journalister har "glömt" sitt uppdrag att granska makten. De ägnar sig åt att uppfostra folket. Men svenskarna har tröttnat på att befinna sig på uppfostringsanstalt, de säger ifrån och lägger sin röst på Sverigedemokraterna som nu seglat upp till Sveriges största parti. Rätt eller fel? Det är egalt för det finns inget annat alternativ.


   Källa: K-O Arnstberg med flera.


   Klockan är 1030 och det är +29gr.Skall det bli ett nytt rekord?

   Ha en trevlig sommardag.

   Pelle

   

   

Den organiserade massinvandringen

   Vaclav Klaus är en tjeckisk nationalekonom och politiker. Han har varit Tjeckiens premiärminister 1992-1917 och Tjeckiens president 2007-2013. Han har skrivet en bok om folkvandringen till Europa och innehållet är minst sagt sensationellt.           


   Den utomeuropeiska massinflödet år 2015 utlöstes av EU-eliten. Genom att nonchalera Dublinfördraget och nationella utlänningslagar kunde europeiska regeringar göra det möjligt för migranter att obehindrat ta sig igenom Europa till valfria välfärdsländer i norr som tex Sverige. Landets ambassader i Mellanöstern hade i god tid krattat manegen. Var fanns då solidariteten?

   
    EU-eliten strävar efter att öka den överstatliga makten och ser nationalstaterna som det stora hindret på vägen mot detta mål. Det i särklass bästa redskapet härvidlag var utomeuropeisk massmigration, under namnet "flyktinginvandring". Klaus skriver att den europeiska allmänheten har duperats. De som motsatte sig skulle stämplas som rasister och fascister. Mera subtila bestraffningsåtgärder skulle också tillämpas som uteblivna förtroendeposter.

   

        

   Är nu detta en konspirationsteori? Är det en lögn eller en fantasiprodukt? Man kan inte omedelbart avfärda denna teori. Godtar man Vaclavs text så framträder en del  händelser i nytt ljus som tex Fredrik Reinfeldts obegripliga politik.

   Det postmoderna paradigmet som är en del av det vänsterideologiska komplexet präglar västvärlden. Efter andra världskriget var skräcken för nationalismen stor. Postmodernismen står för demokrati men motverkar den på samma gång genom att försöka reducera nationernas självbestämmande. De som inte accepterar elitens "värdegrund" klassas som rasister. Den kamp som nu pågår är inget annat än folkets kamp mot eliten.

   Postmodernismen är Sveriges statsideologi som styr samhällsutvecklingen. Den har smugits in men återfinns i SOU 1992:99. Det är en totalitär ideologi som pressas på medborgarna. Sverige är i EU-sammanhang ett mycket pålitligt land, vi är faktiskt "bäst i klassen", och vår statsminister har accepterat ideologin till 100%. Vår statsminister ljuger när han säger att orsakerna var omöjliga att förutse. Massinvandringen var en logisk händelse som var förutsedd av landets forskarelit. Vår riksdag har haft ett mycket undermåligt beslutsunderlag i denna viktiga fråga som inte på något sätt har förankrats hos folket. Konsekvenserna av massinvandringen har man helt enkelt struntat i. I Danmark och Norge har statliga utredningar granskat invandringens sociala och ekonomiska konsekvenser, men icke i Sverige. Är det någon som är förvånad att SD nu är landets största politiska parti?

   Klockan är 1700 och det är +22gr. Blåsigt.

   Trevlig kväll

   Pelle


  Källor: Vaclav Klaus

            Ingrid Björkman-lärare, författare och docent i litteraturvetenskap.