Om

Ingen info ännu.

Presentation

Visar inlägg från maj 2018

Tillbaka till bloggens startsida

Inför valet i september -vänsterns reträtt

   Idétorka råder hos partier både till vänster och höger. De lämnar således fältet fritt för partier som för en pragmatisk politik. Socialdemokraterna vänder sig inåt och bakåt, allt var bättre förr. Vänstern är med andra ord på reträtt. De kan inte längre erbjuda en trovärdig politik och de saknar karismatiska ledargestalter, ingen Tony Blair har dykt upp. Det blåser högerpopulistiska vindar i Europa, men extremhögerns framgångar började tidigare. Socialdemokraterna pekar inte ut någon riktning för framtiden. I Göteborg har de en oförmåga att förnya sig. De är fullständigt lamslagna och förblindade av ett omodernt trafikförslag som de tror skall lyfta staden in i framtiden. De är lätt att förpassa sossarna i Göteborg ut från banan.

  

                         

   De stora reformernas tid är förbi. Socialdemokratin har inte några nya frågor som kan engagera i en tid då klasstillhörigheten håller på att suddas ut. I dag kan en fabriksarbetare likaväl vara moderat som socialdemokrat, men de vandrar över till Sverigedemokraterna. Globaliseringen har för vissa yrkesgrupper medfört ett hot. En renovering av Per Albins folkhem måste därför inge en viss trygghet. Sverigedemokraterna har pekat ut en riktning för framtiden. Ett folkhem med ordning och reda, inga mer brinnande bilar, inget skjutande på gator och torg. Att genomföra detta är inte så lätt, men det är en riktning in i framtiden som SD pekar ut.                             


   Socialdemokratin är på kraftig nedgång i Europa. Tyskland, Frankrike, Nederländerna, Italien och Storbritannien. Nederländerna gick från 25 procent till blott 5,7 procent i sista valet. I Polen och Grekland har de närmast utraderats och i Storbritannien framstår Labour som chanslöst. Trenden är tydlig. Sedan 2008 har socialdemokraterna tappat en tredjedel av sin röstandel. Migrationsfrågan spelar naturligtvis en stor roll. Karteller mellan olika politiska partier är absolut inte populära.

  

                                  

   Koncentrerar man sig på Göteborg så är det politiska fältet öppet för pragmatiska politiska partier. Att tillskapa ett trovärdigt politiskt program bör inte vara så svårt. Men man måste få budgeten att gå ihop och det krävs en omorganisation. Under den långa S-märkta maktinnehavet har sparande och effektivitet inte prioriterats. Kommunala förvaltningar har en tendens att svälla utan att produktiviteten ökar.Att 20-30 personer skall hålla på med en linbana är fullkomligt absurt, 2-3 skall ha den som en extrauppgift utöver sina vanliga arbetsuppgifter. Som internutredare fick vi i uppgift att utreda; "Ni skall göra dubbelt så många stadsplaner på halva tiden", Vi bevisade att detta var fullt möjligt bara genom att arbeta på rätt sätt.

  

                     

   Tre politiska partier är betydelsefulla för utvecklingen av Göteborg. Vägvalet  Demokraterna och Sverigedemokraterna. Alla tre säger nej till Västlänken, den absolut största frågan på fyrahundra år. På riksplanet återfinner vi Sverigedemokraterna som säger nej till Västlänken. Det säger sig självt att växer detta parti så ökar möjligheten för Göteborg att avskaffa tunneln. Det är dessa politiska partier som skall växa och lyftas fram, alla andra skall hållas tillbaka. Strategin är mycket enkel. Problemet är att få så många som möjligt att begripa att detta är nödvändigt den 9 september. 


   Klockan är1630 och det är +29,8gr. Det fläktar lite från olika riktningar

   God kväll

   Pelle   

Den politiska massakern

   "Generalen" personifierar den yttersta dumheten. Tillsammans med representanter för regering, kommunstyrelse och trafikverk har de nu markerat enighet genom att ta det symboliska spadtaget. Som i praktiken har noll och intet värde.. Leende, väl förskansade bakom ett stålstängsel, demonstrerar de inget annat än maktens arrogans mot invånarna som på detta sätt tvingas hålla sig på avstånd. De spelar nu sina roller, men det är för sista gången, för de har förträngt att vi lever i en demokrati. Medborgarna kommer att se till att de försvinner från scenen med sitt falskspel. Den 9 september kommer det ett slut på demokratins fiender. De har inte möjlighet att manipulera ett demokratiskt val, de kan manipulera institutioner och domstolar, men inte våra röstsedlar                            

                            "generalen" som valde kriget före dialogen.


   Vi tvingas nu slå tillbaka lika hårt och skoningslöst som de har behandlat sina invånare i rikets andra stad. Vi skall segra på det kommunala planet och vi skall på riksplanet visa vårt förakt genom att stödja Sverigedemokraterna som de utvalt till syndabock för sina brister beträffande integrationen. Sverigedemokraterna är det enda politiska parti som klart sagt nej till Västlänken. Socialdemokratin är nu på tillbakagång i hela Europa. I Sverige har de abdikerat från reformer och ansvar. Det är dags att renovera folkhemmet.                  


   Vi måste uppvisa kraft, djärvhet och mod. Vi får inte gripas av defaitism dessa heta sommardagar för vi har mållinjen framför oss. Genom enighet och beslutsamhet kommer "generalen" att stå som förloraren i det krig han själv har valt. Det kommer att bli en politisk massaker som han får ansvara för.   klockan är 0600 och det är +18gr. Det kommer att bli ännu en het dag.

   God morgon

   Pelle

Den 30 maj -krigsförklaringen

   Den 30 maj fattades ett beslut som intar sin givna plats i stadens historia. Det symboliska spadtaget markerade beslutet som var en krigsförklaring riktad mot staden och dess invånare. Ett oåterkalleligt ställningstagande som innebär att staden kommer att splittras upp i två grupper. Vi får söka utanför landets gränser för att förstå vad denna splittring av befolkningen egentligen innebär. Vi ser det fortfarande i Frankrike med sin uppdelning i Vichy i samband med invasionen. Även 70 år efter krigsslutet plågas landet fortfarande av dess konsekvenser. Vi har även Irland med sina problem och Korea med sin politik. Till ovanstående grupp kan vi nu lägga staden Göteborg i Sverige.                   
                                             Vi är starka


  

   En grupp i Göteborg ser Västlänken som verktyget för tillväxt, som i realiteten innebär en marginalisering av stadens identitet och kultur, där drömmen är ett metropolis. Den andra gruppen ser Västlänken som inkompatibel med stadens förutsättningar och inget annat en våldtäkt på stadens själ.

   Maktens Pyrrhusseger, öppnar en inkörsport till ett mentalt tillstånd som kommer att påverka staden med sina invånare under oöverskådlig tid. Detta är vad den mentala splittringen mellan makt och förnuft innebär. Det är en omöjlighet för Västlänkens kritiker att ge upp sin värdering, den kommer alltid att leva kvar. De som har makten  hävdar med bestämdhet att jorden är platt, medan Västlänkens kritiker framhåller att jorden är rund. Denna metafor är naturligtvis en förenkling av problematiken för projektet är komplext. Den  övervägande delen av konsulterad expertis anser dock att jorden är rund.

   Att skriva, sida upp och sida ner om stenstadens problematik skulle ändå inte resultera i någon lösning på ett svar som alla efterfrågar. Detta har gjorts under många år utan att maktens förespråkare har lyssnat. Sanningen är att stenstadsproblematiken är i många delar oförutsägbar, så endast en dåre ger sig ut att vandra på ett minfält. Att borra sig igenom dessa lager av omväxlande berg och lers ger konsekvenser som vi inte kan överblicka. De som hävdar att "vi behärskar tekniken "vet inte vad de pratar om. Politik är en sak, kunskap är något helt annat.

  

                          
                                             Med kraft och ilska.

   Det återstår således en kamp som måste genomföras med de vapen vi förfogar över, nämligen förnuftet och röstsedeln. Att övertyga invånarna blir här en gigantisk uppgift, och vi får denna möjlighet endast en gång. Motparten kommer att driva tesen, det är för sent att riva upp beslutet, processen måste ha sin gång". Det finns ingen logik i att invånarna i Göteborg skulle ikläda sig offerrollen för ett projekt som inte kan motiveras. Detta trafikförslags avskaffande ankommer på de tre partier som har Västlänken på sitt program. En gemensam sida i GP bör reda ut hur det verkligen förhåller sig.                      

   Varje hushåll borde få ovanstående bild hem på posten. Men den bör kompletteras beträffande siffermaterialet. Dessutom bör vissa tillägg göras: Riskerna är stora för sättningsskador, skenande kostnader och förlängd arbetstid innebär att slutet kan bli vad som hels. Röstsedeln skall användas för att stoppa denna våldtäkt på staden Göteborg. 
   
 Detta är en sorgens dag, men med beslutsamhet kommer vi att segra.   Klockan är 1215 och det är +28gr. Det blåser en torr het vind.

  God middag

   Pelle

Göteborg och dessa femtekolonnare

   Göteborg får aldrig någonsin bli en delad stad med en uppdelning i vi och de där andra. Det är inte en fråga om hur många som kommer att kliva av i Haga, juridiska spetsfundigheter, eller hur många miljarder hit och dit som skall förbrukas. Det är den mentala uppdelningen av staden i två läger som kommer att förfölja oss in i framtiden. Denna tågtunnel, denna Maginot-linje, som fysiskt ständigt kommer att påminna oss om svek och kollaborism. Västlänken blir ett sår på den Göteborgska samhällskroppen som aldrig kommer att läkas. Detta får inte bli stadens öde.                             


    Frankrike har än i dag inte lyckats  skaka av sig kollaborismens ok. Den tid då landet var delat. Samarbetet med nazi-Tyskland förföljer landet i vågor som återkommer 70 år efter fredsslutet. Vichyregimens politik har alltid varit ett oavslutat kapitel i Frankrike. Historiker har beskrivit detta  som en neuros hos fransmännen då man inte lyckats att frigöra sig från sitt smärtsamma förflutna. Vichysystemet är fransmännens neurotiska förhållande till sitt förflutna. Dessa rättegångar med utrensningar och domar mot kollaborismens företrädare har nu sedan 50-talet ersatts av den tredje vågen innebärande glömska och förträngning. Man blickar framåt och vägrar att se tillbaka. I början av 70-talet återkom bilden av det som förträngts, Frankrikes kollaboratism och antisemitismen. Att många fransmän engagerade sig politiskt på ockupantens sida är i dag mycket svårt att smälta. När de Gaulle den 25 augusti 1944 målade upp en bild av ett enat franskt folk så talade han med kluven tunga. Hans tal var i högsta grad en förenklad historieskrivning.

  Vi går nu in i det avslutande kapitlet. På onsdagen den 30 maj träffas Västlänkens högsta ledning. Detta är inget annat än ett möte fyllt av symbolik. En manifestation av beslutsamhet och kraft att starta tunnelbygget. I sak har inget förändrats, det är bara den politiska kraften som skall visas upp, denna kraft som aldrig får ifrågasättas. Man gör detta trots ett massivt motstånd från invånarna som vet att det finns alternativ som sparar stadens identitet och kultur, men detta är egalt för dessa maktmänniskor. De har fått hjälp av kollaboratörerna, de som ser en bättre politisk framtid framför sig genom att ställa sig på marodörernas sida. De förstår inte att de bidrar till att Göteborg blir en delad stad för decennier framåt i tiden. Kritiken mot denna tunnel kommer inte att upphöra. Västlänkskartellen kan därför symboliskt jämföras med Vichy-regimen i Frankrike.

  Det finns fortfarande tid och möjlighet att skona staden från detta öde. En politisk uppslutning, en total enighet mot Västlänken kommer att politiskt omöjliggöra ett genomförande. Onsdagens möte blir krigsförklaringen för ett inbördeskrig som de tror sig kunna vinna, men de har fel. De kan spela sin roll, gräva några hundra meter, men därefter är det slut.


   Klockan är 0930 och det är +23gr. Sommaren är här

   God morgon

   Pelle

Välfärdsstaten Sverige

   Samtalsklimatet i de sociala medierna speglar hur det står till med demokratin i vårt folkhem. Det råder en ovisshet, men vi fortsätter och vill tro att staten är på vår sida. Det skall löna sig att arbeta och betala skatt. Denna tro börjar sakta men säkert att krackelera. Man vill inte ha någon debatt för den kan vara skadlig, ett hot mot det etablerade. Detta har nu sats på sin spets i Göteborg. Socialdemokratin håller på att sätta punkt efter ett långt maktinnehav. Deras tid är förbi, det finns ingen reformvilja kvar. Dessa sociala konstruktörer har nu blivit administratörer över något som har varit. Misstron ökar, var fattas nu besluten? kanske i Stockholm?                            

   I detta land där man bränner bilar, kastar sten på ambulanser håller nu pessimismen på att breda ut sig. Det finns inte längre någon ideologi, bara en serie beslut, allt efter omständigheterna. Samhället och staden håller på att implodera och konvergera i en riktning som vi inte förstår. Vi vet inte hur samhället skall förändras, hur framtiden skall se ut. Detta genomsyrar Göteborg och hela landet med sina kontor och institutioner. Vi har ett materialistiskt samhälle, ett prylsamhälle, som är väldigt svårt att förstå. Vi dövar våra samveten med melodifestivaler och andra ytliga aktiviteter. Vi upplever ett omvandlingsprojekt som kanske syns tydligast i rikets andra stad. Socialdemokratins löften om jämlikhet tynar bort, och de löser inte längre några praktiska problem. Detta parti som en gång tog stadiga kliv framåt. I dag försvarar de bara sina politiska ställningar. De har abdikerat från reform-uppdraget.

   Vi hälsar nya invånare välkomna, men vi har aldrig haft någon plan som redovisar hur de skall tas om hand. "Godhetsbyråkratins" vilja och kraft visade sig här vara otillräcklig. Vi är inte längre landet med genomtänkt och ansvarsfull samhällsplanering. Vi har öppnat våra hjärtan och dörrar,men sen får problemen lösas under hand som de bubblar upp. Tecknen på otillräcklighet strömmar över oss från alla delar av välfärdsstaten Sverige. Staden Göteborg har här tagit ledningen och går med raska steg mot den ekonomiska och kulturella moraset. Vi har kommit till en punkt i utvecklingen där något måste göras, men vi är osäkra på vad. Detta beror sannolikt på ett långt maktinnehav från socialdemokratins sida som nu har sagt upp sig av brist på idéer. Vi glider i en allt snabbare takt mot en avgrund fylld av lera.


   klockan är 1615 och det är +24gr. Sjöbrisen ger svalka vid kusten

   God kväll

   Pelle

Äldre inlägg