Om

Ingen info ännu.

Presentation

Visar inlägg från december 2017

Tillbaka till bloggens startsida

Göteborg och dess väg in i framtiden.

   Denna stad, ensam i sitt slag, kräver eftertanke och ödmjukhet inför en expansion. Liberalerna vill att Göteborg skall växa och invånarna skall bli vinnare, för staden skall inta en position i Europa som ett centrum för innovation och teknik. Tar man inte vara på förmågan hos sin befolkning så blir man en förlorare säger liberalerna. Som tävlingsmänniska förstår jag resonemanget, men med Västlänk och linbana kommer man aldrig att nå detta mål. Dessa två projekt som inte det minsta kan förknippas med innovation och klokskap. Ungdomen förstår detta och flyr staden, den unga kreativa delen av Göteborgs invånare.

  

                    

   Göteborgs framgång berodde på sin tid att staden förfogade över ett regionalt monopol på utrikeshandeln. Gustav II Adolf beordrade en upprustning av staden som redan låg där. Göteborg skulle bli en handelsdrivande fästning som skulle bidra till Sveriges framtid. Dokument beskriver detta arbete som arbetsamt, kallt, jobbigt och med ekonomiska kalkyler som aldrig stämde. Att bygga i ett älvdelta med uppslammad lera, omväxlande med bergsknallar betraktades som ett tröstlöst evighetsarbete. Det framställdes som ett faktum att det tar dubbelt så lång tid, och att det är dubbelt så svårt att bygga i Göteborg. Men förespråkarna för Västlänken ignorerar all erfarenhet och kunskap, de vill penetrera stadens med en tunnel som de anser skall bidraga till en miljonstad. Detta är som en kappsegling där man har ett drivankare på släp.

   Göteborg är utposten mot väster och drabbas därför av lågtryck från Atlanten som medför kulingvindar från syd till Väst. Att under dessa förhållanden ha tankar på en linbana över älven är ogenomtänkt. Det hela är enbart ett desperat försök att knyta ihop stadens södra del med dess norra del,beroende på att Västlänken har förbisett detta faktum. Byvindarna försätter korgarna i svängning vilket resulterar i en i högsta grad otrevlig överfart, så man tvingas  stänga linbanan om man befarar hård vind. Det som kännetecknar kollektivtrafik är att den alltid skall fungera, och den skall gå punktligt.

  Att byggbolagen skall delta stadsplanearbetet är en självklarhet, för man skall inte få falla i fällan att lyfta fram orealistiska drömmar. Det är bra med visioner, men de skall också kunna genomföras. Liberalerna vil se en plan för att bygga 150 000 bostäder de kommande tio åren. Där ligger tydligen ribban för att Göteborg skall behålla sin position. Här skall man nog tillföra att läget på dessa bostäder kan vara avgörande för valet mellan Göteborg och någon förort. För att få en fungerande integration krävs att stadens delar fysiskt knyts samman med en stadsbana. Skall nu målet bli en miljonstad är detta en logisk följd att kunna lyfta in staden i framtiden. Kan man visa upp tekniken så kommer företagen och kompetensen  Det är bra att sikta högt, men detta räcker inte, man måste ta ett steg till på vägen in i framtiden. Så säg nej till Västlänken, säg ja till kollektivtrafik med ny teknik, bygg bostäder i centralt läge (30 000 lgh).

  

                 

   Det är dags för de politiska partier, som inte ingår i Västlänkskartellen, att i ett gemensamt manifest redogöra för sin syn på hur Göteborg skall möta framtiden. Invånarna måste ha ett alternativ till att staden skall grävas upp under minst ett decennium. Den exploatering som redovisas av Trafikverket är en vulgär oförskämdhet mot staden och dess invånare, en ren käftsmäll.

    

                   

                              Den nya tekniken Maglev.                    

   Ovanstående bild visar en stad som kan ha ha möjlighet att inta en position i Europa. Bostäder och med en förbättrad integration. En sammanhållen stad som hålls ihop med den bästa teknik som finns att tillgå. Ett centrum för innovation och teknik kan bli möjlig. Volvos elbussa bör också komplettera denna bild. Västlänken och linbanan måste ovillkorligen föras åt sidan, för att gräva upp staden i ett decennium lockar inga entreprenörer och människor.


   Klockan är 0550 och det är +3,9gr.

   God morgon

   Pelle

   

   

Göteborg och magnetic levitation

   Det är hög tid för stadens ansvariga att gå vidare med kollektivtrafiken. Dessa trevande försök som gjorts med Västlänk och linbana över älven bör snarast läggas åt sidan. Det hela håller nu på att bli direkt pinsamt och verklighetsfrämmande. Nu gäller det att lyfta blicken och se vad som händer i den övriga världen, och ta del av vad som sker i Kina, Japan och Sydkorea. Förenklat uttryck, tåg med hjul på räls gäller inte längre, det är nu magneter i stället för hjul, magnetic levitation, och systemet har fungerat väl under ett decennium. Ett enklare namn är Maglev som undertecknad kommer att använda i fortsättningen.

   

                  

   I skrivande stund är fyra Maglevsystem i drift. Kina har två och Japan och Sydkorea var sitt. Kan rekommendera ett studiebesök i  Kina, Shanghai-Pudong(Flygplatsen)  är lättåtkomlig. Världens längsta Maglevbana lär vara beslutad och den skall gå mellan Moskva och Vladivostok. Den är på 930 mil och kommer att sänka restiden från 6 dygn till 1 dygn (500km/tim.), så här kommer det att gå undan. På vissa sträckor i världen kommer sannolikt flyget att bli utklassat vilket innebär en miljövinst. Nåväl, hur fungerar tekniken?

  

                                

                  Inga hjul, inget gnissel. Mjukt, snabbt och smidigt.

   Tekniken är magneter som attraherar och repellerar i snabb takt. Tågen körs förarlösa och är helt datorstyrda. Inga gnisslande skenor eller annat buller, man flyger fram och allt sköts central av en kontrollant. Enligt uppgift lär betongdäck på pelare längs vägbanan resultera i låga kostnader och praktiskt att genomföra. 

   

                 

   Koreanerna har vidareutvecklat systemet med mycket lätta tåg, där kostnaden för tåg och bana närmar sig en tredjedel av den för ett system med snabbtåg på räls. Detta låter nästan för bra för att vara sant, men kan man halvera kostnaden så är detta revolutionerande och avgörande inför beslut, detta borde våra politiker inse.

   Det gäller nu att för en ny besättning av ansvariga i Göteborg (efter valet i september 2018) att beställa offert från samtliga leverantörer. Vi kan inte lita på siffror från fjärran Östern, för Sverige är annorlunda med sina speciella problem. Det gäller bara nu att snabbt komma i gång och lägga denna förnedringens tid bakom sig. Detta kräver ett paradigmskifte, rent hus på all beslutande platser. Det gäller att  kunna lyfta fram ett projekt år 2021, som innebär att invånarna vågar tro på en framtid.

   

                         

   Slingans sträckning bör ses över och sedan ligga som underlag för en offert från leverantörer. Två järnvägstunnlar under älven förbinder stadens delar. (Lågbroar är osäkra på grund av Vänerntrafiken och det extremt blåsiga vädret i Göteborg). (Vi har erfarenhet beträffande tunnlar under älven). 


   Källa: Arne Olofsson

            Per Wetterlundh


                     


   Klockan är 0600 och det är + 6,5gr, blåsigt 

   God morgon

   Pelle  

Vargtimmen

   Denna tid på dygnet kan i många fall vara avgörande för framtiden. Hjärnan är utvilad och problemen framträder i all sin nakna tydlighet. Pusselbitarna läggs ihop, och fram träder en bild som ger de slutliga svaren på frågan varför det är på detta vis. Det är nu man måste fatta beslut, hur man skall gå vidare. Det är dags att starta upp datorn och skriva ner tankarna. Mörkret är kompakt, det är tyst, inga störande moment existerar, och efter ett par timmar är bloggen klar.

  

                                      

   Den tid som infaller före gryningen kallas för vargtimmen då kroppens aktivitet är låg. Kroppstemperaturen och blodtrycket sjunker till sin lägsta nivå. Det är denna tid på dygnet som människan enligt expertis skall må som sämst. Jag har en något annorlunda uppfattning om detta. Men ändå så är det denna tid på dygnet de flesta människor dör, då sömnen är som djupast och mardrömmarna är som mest påtagliga. Den sömnlöse jagas av sin ångest och demonerna är mäktiga.

   Ingmar Bergman älskade detta ämne. Han regisserade en film med namnet Vargtimmen, men filmen gav inga svar. Konstnären i filmen brottades med sina demoner i en rad groteska scener där demonerna sannolikt var symboliska, kanske Bergmans egna.

     

                           

   Vargtimmen anses till stor del vara en myt, men många vaknar denna tid på dygnet och ligger och grubblar. Hjärnan konstruerar lösningar på de problem som man brottades med dagen innan. Plötsligt så framträder helhetsbilden, och då blir det dags att skriva , för det är nödvändigt att sammanfatta delarna till en logisk berättelse, något som skall kunna läsas av andra.

   

                       

                       Vi får helt enkelt inte ha fel, då begär du det omöjliga.

   Vargtimmen kan vara avgörande för utgången av en havskappsegling. Samtliga besättningar är uttröttade och inträder i ett apatiskt tillstånd, ett motstånd mot förändringar, som innebär segelskiften, förändring av skotpunkter, mm. Det är detta man skall vara medveten om för att kunna öka avståndet till konkurrenterna. Skepparen måste därför möta vargtimmen fullständigt utvilad och göra de förändringar som är absolut nödvändiga för att kunna dra ifrån konkurrenterna. Gör man inte detta skall man ägna sig åt något annat.

   De flesta av mina bloggar om Västlänken har tillkommit under vargtimmen och det har blivit närmare ett hundratal. Att vrida och vända på problematiken är nödvändigt för att förstå, och för att kunna bli klokare. Man måste få en bild av att detta över huvud taget kan uppstå, och dessutom ha förmågan att leva kvar. Vem vinner på detta projekt, vem driver besinningslöst på? I denna stund verkar det som alla kommer att bli förlorare. Det är inte längre en teknisk eller juridisk fråga, utan hur man skall kunna axla ansvaret för en total förändring av rikets andra stad. Detta är en hybris utan like, ett sjukdomstillstånd som måste få en förklaring. Där ute i mörkret finns sannolikt svaret.

  

                  


   Någonstans finns svaret, men ingen vill befatta sig med att få fram ett svar. Man fyller sin tid med ovidkommande marginella frågor. Vem där ute i mörkret driver projektet så besinningslöst?

   "Jag äger inte frågan längre" svarade kommunstyrelsens ordförande och lämnade därmed över ansvaret för Göteborgs framtid. Hon tog konsekvensen av sin lögn, sitt förräderi, och lämnade staden. Hon insåg säkerligen vad hon hade gjort och ville inte stanna kvar för att uppleva dess konsekvenser. Välviljan att tjäna staden tålde inte någon demokratisk insyn, och därmed förvandlades godheten till en inskränkt demonisk ondska. Invånarna får nu genomlida konsekvensen av hennes lögn. Det blir svårt att kunna förlåta denna handling.

   "Vi kan inte ha fel, vi får helt enkelt inte ha fel för det skulle vara förödande", viskar någon i mörkret. "Du begär för mycket, har du inte förstått denna enkla sanning". 

   Vargtimmen lider mot sitt slut. Ett blekt gryningsljus tränger sig obönhörligt på och skingrar demonerna därute i nattmörkret.

   


  Klockan är 0650 det är +6,3gr. och det är julafton

  God morgon. Önskar alla läsare en härlig jul utan vargtimmens demoner.

  Pelle

Persona non grata

   "Ej önskad/välkommen person". Inom den diplomatiska kåren är detta ett uttryck om individer som ej accepteras. Med andra ord, vi vill inte ha med dem att göra. I Göteborg gäller detta för de politiker som inte står på invånarnas sida, i klartext, Västlänkskartellens politiker. I vår kritik mot dessa femtekolonnare skall vi sträva efter ett hyffsat språkbruk, men i sak skall det vi säger vara totalt nedgörande för dessa förrädare. Vi närmar oss valåret 2018 som kommer att bli ödesdigert för arrogansens och okunskapens företrädare, kartellen kommer att smulas sönder.                            

 

   Detta rubricerade  begrepp är en nedsättande benämning på en verksamhet som lierat sig med en "främmande makt". Under hand har begreppet blivit en benämning på "landsförrädare". Läs Karl Gerhards kuplett "Den ökända hästen från Troja". Begreppet kommer från spanska inbördeskriget, som blev bevingat genom Hemingways "Klockan klämtar för dig".

   Peter Hjörne har genom sin eminenta formuleringskonst fått invånarna att framstå som en hop ohyfsade gnällmånsar som enbart letar fel, och som inte kan se storheten i den förändring som skall vederfaras staden. Han underkänner naturligtvis vårt språkbruk, fattas bara annat. När det mullrar i leden, och när "allmogen" på sitt sätt försöker formulera sina tvivel blir det en och annan "skitkärring" eller "sketgöbbe" som slinker igenom. Det är lågt av Peter Hjörne att inte försöka se bakom denna ridå. Men han har ett arv att förvalta och därmed har det inte någon betydelse om det är en sjuk sak han försvarar. Han har valt sida och någon hjälp därifrån kan invånarna inte förvänta sig. Han betraktar invånarna som en okunnig och okultiverad samling som inte förstår sitt eget bästa. (Läs "GP-reklambladet för Västlänken" och "Makten och dess språkrör"), bloggarna som bemöter Peter Hjörnes arrogans.

   

          

                                         Här återfinns alla namnen.     

   Året 2018 innebär den sista konfrontationen. Det är invånarna som slutligen kommer att avgöra utgången av denna politiska strid. Det är Göteborgarna som måste fråga sig, hur vill jag att staden skall utformas och hur skall vi bemöta framtiden? Inga andra kan åta sig denna uppgift. Vad är viktigt och vad är mindre betydelsefullt?

   Den digitala tekniken kommer att hjälpa demokratin med snabba analyser,betydelsefulla för att kunna bedöma vad som är pragmatiskt genomförbart. Detta blir sannolikt avgörande för utgången av valet, således inga mer lättsinniga experiment. Redan i dag kan linbanan ifrågasättas då förslaget kommer att spräcka budgeten. Vägvalet har gjort en glasklar analys av de ekonomiska förutsättningarna, vilket bör medföra att förslaget sätts på väntelista.Det finns andra projekt som är betydligt viktigare, som tex uppmuddringen av hamnen och en snabb förbindelse med Landvetter Flygplats.

   De politiska partierna Vägvalet, Demokraterna i Göteborg och SD står stabilt förankrade i  verkligheten. Detta är den kraft som med största sannolikhet kommer att gå segrande ur denna politiska strid september 2018. Västlänkskartellens politiska partier har inte förmågan att känna den vind som blåser, vilket leder till att de är förbrukade i den politiska kampen. Det är ledarna som måste betraktas som persona non grata. De har haft chansen att öppna en dialog men inte tagit den.


   

                 
 

        De som röstade för Västlänken enligt förteckning från KF har valt sida och får ta dess konsekvenser.


                 

  Det är nu dags att Demokraterna i Göteborg redovisar sitt program och att SD talar om var de står. Man måste vara ute i god tid innan ett valår framhåller alla spinndoktorer.


  Klockan är 0130 och det är +0,6gr och det är mörkt

  God natt

  Pelle