Om

Ingen info ännu.

Presentation

Visar inlägg från oktober 2017

Tillbaka till bloggens startsida

De första tre minuterna.

   Starten är på många sätt avgörande. En person eller en orkester som börjar bra uppfattas som trovärdig och då bra även på andra sätt. Det handlar om kommunikation, det gäller att göra lyssnaren uppmärksam på budskapet, att kunna förmedla en idé. Trovärdighet är nödvändigt för att kunna etablera en lyckad kommunikation . "Communicare" betyder att göra gemensamt. 
                    

      "Just start right and end right, what you do in the middle does not matter"               ett citat av trumpetaren Wild Bill Davidson. 
Batteristen intog scenen. Lugnt satte han sig ner och rättade till cymbalen. Så börjar han ett trumsolo i tempo 240. Det skulle vara i exakt 32 takter. Vi andra som befinner oss i lokalen vet hur många takter som återstår och kliver upp på scenen i rätt ögonblick, greppar våra instrument och startar låten på första taktslaget i takt 33.-"Swing That Music".  Slutet levereras kraftfullt och vi har därmed startat vår konsert på ett trovärdigt sätt, vi bedöms därmed kapabla att kunna spela, leverera den musik de vill ha- och kvällen blir lyckad. Starten tog 3min.40sek.

  

                                

                                          "Now, let me be clear"

   Obama kritiserades för att vara otydlig, han svängde sig med för många vackra ord och krångliga meningar. När kritiken gått fram till Washington, så började han sina tal med, "Now, let me be clear", därefter kom något fullständigt obegripligt. När en politiker inte vill svara på en fråga så säger han, "det var en intressant fråga" Därefter kommer det obligatoriska, "jag är inte insatt i detaljer, men vi tar detta mycket allvarligt och har därför tillsatt en utredning" Sedan gör han bort sig genom att säga, "skall jag vara riktigt ärlig så.....". Man undrar, har han ljugit tidigare?

   Man skall använda ord som alla förstår. Churchill läste alltid upp sina tal för sin hustru, hon strök och reviderade texten. Hon sa, "skall dina lyssnare ha ordbok med sig?" Därmed fann Winston precis det läge i sina tal där budskapet gick hem, och det skall vi vara väldigt tacksamma för.

   Man skall inte värdera sina ord eller sitt spel inför publiken. Lyssnarna vill förstå och tro på allt du säger. Du skall inte göra dig smart, utan du skall göra dig förstådd. Så säg det du tror att publiken vill höra, spela den musik du vet att de vill höra. Personer i hög ställning har ofta en assistent som noterar allt väsentligt, och är han klipsk så noterar han de där speciella uppgifterna som kan vara avgörande för framgången, se bara på Reinfeldts spinndoktor. Det var faktiskt han som avgjorde valet. Det gäller att kunna läsa tankar. Det är nödvändigt att veta hur man skall förhålla sig till vissa personer och man måste komma ihåg namn, och absolut inte titta på klockan.

   En bra start tar inte lång tid, men den leder till bra långvariga relationer. Så har du bestämt dig för att vinna starten kommer de otrevliga personerna att succesivt få dåligt samvete, de kommer också till slut att tillhöra förlorarnas skara.

   Västlänkskartellens politiska ledamöter har utan tvekan gjort alla de fel man överhuvudtaget kan göra. De har totalt nonchalerat sina väljare. De har placerat sig själva på en ö av inbördes beundran, de har visat sin brist på trovärdighet och välvilja och de har inte förstått begreppet kommunikation, detta det primära för alla politiker. Man skulle kunna tro att deras slogan är, "att genomföra Västlänken och sedan dö". Där har de i så fall fått rätt, då de är politiskt förbrukade. De har med andra ord kastat in handduken,för de har satsat på fel häst i detta politiska spel som de själva har valt.


   Källa: Obama

            Churchill

            Elain Eksvärd

            Per Wetterlundh


   Klockan är 1100 och det är +10,8 gr. och det ösregnar.

   God middag

   Pelle

När budskapet hänger på en skör tråd.

   Det finns ögonblick och händelser i livet som man aldrig glömmer. När jag skrev bloggen "Att få människor att ta till sig budskapet" så strömmade minnena emot mig. Man kommer ihåg varje ord, man känner stämningen, den kvalmiga luften i sessionssalen, lukten av svett och uttröttade ledamöters ointresserade blickar, alla ärenden skall betas av och klockan går. I korridoren utanför väntar journalisterna för att få material till tidningen som skall tryckas. Det hela präglas av en inarbetad rutin som alltid skall följas, det är ofrånkomligt att misstag smyger sig in.

   Mitt ärende skulle inte komma upp än, så jag arbetade med en planbeskrivning och försökte få till de rätta orden. Det plingade till i korridoren och tavlan visade nr.54. Det hade gått alldeles för snabbt. Rafsade ihop nödvändiga papper och rusade ner till sessionssalen. Samlade ihop mig, öppnade dörren och möttes av en minst sagt förtätad stämning, med andra ord det var kvalmigt, och direktören såg upp med en bister min, han hade tvingats att "trampa vatten" tills handläggaren behagade att infinna sig, med andra ord så var början inte bra.

  

                          

   Ordföranden bläddrade i sina papper, tittade upp med en likgiltig min och frågar, "vad har du att säga om dessa tre fastighet vid Engelbrektsgatan, måste dessa verkligen rivas"? Lugn, och med en låg röst gjorde jag ett försök att avdramatisera ärendet. "Tyvärr, grundläggningen i stenstaden som vi alla nu känner till, är skadade av sänkt grundvatten och ruttnande pålskallar". Jag aktade mig väldigt noga med att lyfta fram några siffror som kunde ifrågasättas. Slutklämmen blev att samtliga byggnader måste rivas och nybyggnader uppföras. Mina sista ord, "tyvärr, det finns inga pengar, kassakistan är tom".

   Byggnadsnämnden hade fått en ledamot, en ung energisk kvinna från miljöpartiet. Hon älskade att ställa frågor,  hon ville veta allt. Så kom frågan, har fastigheterna hiss? Då jag inte hade hunnit besöka platsen så högg jag till med ett nej. Den unga ledamoten sken upp och svaret lät inte vänta på sig, konstigt jag åkte i en hiss i går. Förtroendet hängde nu på en mycket skör tråd. Bläddrande i mina papper så ställde jag en motfråga, vilken fastighet besökte du? Efter att fått ett svar tar jag ett steg emot henne, ser henne i ögonen och säger, helt rätt, den fastigheten har faktiskt hiss, men inte de andra. Nu räddas jag av ordföranden som drämmer klubban i bordet. "Vi går på rivning och nybyggnad, är alla eniga"? Alla nickar förstrött, med undantag av miljöpartisten naturligtvis.

   När jag mötte direktören i korridoren var han minst sagt bister. "Slarvigt, över måttan slarvigt att inte besöka platsen". Efter den händelsen har jag aldrig tagit något beslut utan att först besöka fältet. Förtroendet för en planerare får inte kunna ifrågasättas.

   Skulle "gluggen" vid Lilla Torget bebyggas, eller skulle spårvägen dras igenom detta hål? Avgörandet skulle komma att ske i byggnadsnämnden då direktören inte hade vågat ha någon uppfattning i detta, minst sagt, känsliga ärende. Det hängde nu på hur handläggarna kunde bära fram budskapet, motivera sina åsikter. Det låg mycket prestige i detta ärende och förberedelsen var från båda sidor minutiösa, Skulle det bli ett ja eller nej till att fylla igen hålet?

   Handläggaren för trafiken fick börja. Som kontorets främste expert behärskade han ämnet och gjorde en mycket förtroendegivande insats. Men han hade slirat på en punkt. Det fanns andra alternativ att dra spårvägen, så hur mycket vann man i tid på att utnyttja "gluggen"? Detta skulle komma att avgöra ärendets gång. Det var här stöten sattes in på retoriskt effektfullt sätt. Avslutningen på den arkitektoniska delen lät ungefär så här: "Ledamöter, tidsvinsten för detta alternativ uppgår till knappa två minuter, mot detta skall vi ställa möjligheten att få återställa stadsbilden och reparera vårt eviga sår i det finaste vi har att visa upp, hamngatsrummet. Det vore ett fatalt misstag att inte ta denna möjlighet, stadsbilden måste återställas och det kostar inte 1 krona av våra skattemedel.

   Denna gång segrade "stadsbilden", så spårvägen blev hänvisad till det andra alternativet och vi kan alla ta  del hur det blev i skala 1:1. Vi möttes aldrig mer ego och trafikaren. Det var en förlust som var för svår att bära.

   Det är relativt enkelt att bevisa att Västlänken inte behövs, och det finns andra alternativ. Men om man inte är beredd att följa regelboken så är detta en helt annan sak. Till detta får man återkomma till efter att MMD har avlämnat sitt svar.


   Klockan är 1050 och det är +6,1gr.Det regnar då och då. Det är höst.

   God morgon alla vänner

   Pelle

   

Budskapet som måste nå fram.

   Dina förutsättningar påverkas av hur du ser ut och i vilket sammanhang du uppträder. Vår hjärna sorterar information och generaliserar, så på ett ögonblick dras slutsatser som kan bli avgörande för budskapets framgång. Ditt utseende kommunicerar och vad det levererar beror på vad du befinner dig. När stadsbyggnadskontorets chefer fått en inbjudan till CTH tog samtliga av sig sina slipsar. Man måste vara steget före alla fördomar, och helst skall man vända dessa fördomar till sin egen fördel.         

                                               Du är iakttagen

   Det tar en tredjedels sekund för "reptilhjärnan" att dra denna första slutsats om en person. Missar man denna del kan budskapet påverkas eller till och med helt tappas bort. Budskapet måste anpassas efter publiken, så repertoaren måste tänkas igenom, och ett eventuellt tal måste analyseras. När stadsbyggnadsdirektören får frågan, "vad har Du för visioner för Göteborg", och han svarar med ett KF-beslut, så är fiaskot ett faktum. Man måste förbereda sig tillsammans med övriga i gruppen och inte snubbla på första meningen. Därefter gäller att känna av stämningen, lyssna och anpassa sig. Är vissa parametrar till din fördel behöver inte dessa nämnas, då framtoningen under hand ändå kommer att tala sitt tydliga språk. Man skall aldrig rada upp sina fördelar. Lyssnaren skall själv dra sina slutsatser, men man kan på ett smart sätt "plantera" vissa fördelar.

   När Obama kandiderade till president så visste alla att han skulle väcka reaktioner hos den amerikanska befolkningen. Att bli president som afroamerikan skulle bli svårt i ett segregerat Amerika, men detta förvandlades av hans spinndoktorer till hans fördel. Att få folk att lyssna är en konst som tar lång tid att lära. Man måste möta åhörarna och deras föreställningar, där missade stadsbyggnadsdirektören på CTH kapitalt. Detta gäller om det är en föredragning i BN eller en konsert i Dresden för 400 personer. Vad vill publiken höra? Vad vill Göteborgarna höra inför valet 2018?

   Man måste trovärdighetsförstärka sin position. Där kan din yrkestitel kanske sätta käppar i hjulet. Har du lämnat SAR så gäller det att lyfta fram definitionen av ditt arbete, inte titeln. Är du medveten om att du är påstridig så intag en ödmjukare hållning, men detta får aldrig resultera i något monotont sövande. Ett solo som inte i emellanåt exploderar blir tråkigt och lamt.

   

           

                    Det är så här man önskar att träffbilden skall se ut.   

   En sak är säker, budskapet bleknar med klädmissarna. Det du har på dig får aldrig ta uppmärksamheten från det du säger. Det skall förstärka din position och skapa närhet till lyssnaren. Forskningen talar här om "lagen om representativitet".

   " De stora massorna kommer att  ha lättare att falla offer för en stor lögn än en liten", sa Adolf Hitler. Där hade han rätt,tänk om han använt retoriken till något positivt.

  Skall du skapa närhet skall du klä dig som åhöraren är klädd så att ta på smokingen är ingen bra idé. Undermedvetet kommer lyssnaren att generalisera sig till att ni har mycket gemensamt. Men uppträder man inför ungdomar kan det få motsatt effekt, att verka överdrivet ungdomlig kan ibland bli tragikomiskt.

   Under mina år har jag upplevt de flesta missar. Man måste förbereda sig och tänka igenom konserten eller talet i BN. Jag gick alltid ner till sessionssalen innan mitt ärende skulle komma upp i avsikt att känna av stämningen. Var byggnadsnämndens ledamöter trötta, förbannade eller på ett bra humör? Detta var avgörande för hur  dragningen skulle disponeras.

   

                     

                 Det föreligger alltid en vision som bakgrund till det man gör.

   Politikerna står inför det viktigaste valet i Göteborgs historia. Det gäller att få människor att lyssna, det gäller att leverera ett budskap som de skall ta till sig. Det gäller att budskapet måste gå fram, stadens öde är beroende av att invånarna förstår- och känner att detta är det rätta för staden.

   Det måste bli en förändring.


   Källa: Barack Obama

            Karl Ryberg

            Elaine Eksvärd

            M.fl.


   Klockan är 1000 och det är +10gr. och det regnar.

   God morgon

   Pelle

Det politiska spelet - pengarna.

   Finns det något som alla kan så är det behovet att kunna sköta sin ekonomi. Göteborgs politiker har försatt staden i en skuldfälla, och de är inte kapabla att komma till rätta med mutor och korruption.  Skandalerna kommer med jämna mellanrum och pengarna rinner ut i en oavbruten strid ström- och det är invånarnas pengar som försvinner. Makthavarna är totalt ekonomiskt ansvarslösa och skall därför befrias från detta ansvar i valet 2018.       


   Fyra månader innan presidentvalet i USA släpper Obamas kampanjorganisation en ny reklamfilm, en mycket kort men genomtänkt film. Det handlar om motståndaren riskkapitalisten Mitt Romney. En suggestiv berättarröst hörs i samband med väl valda filmbilder,- "skatteparadis, utländska bankkonton och carried interest. Mitt Romney har använt alla knep som finns. Hur mycket skatt har han betalat under åren som riskkapitalist? Vad är det Mitt Romney döljer?".

   När Obama sedan kliver upp på scenen för att hålla sitt tal så har han något att luta sig mot, elegant och ledigt börjar han med en skämt.- "Ugland House på den västindiska ön Cayman Island har 18000 bolag registrerats på en och samma adress." Efter en effektfull tystnad fortsätter han,- "antingen är det här världens största byggnad, eller så är det den största skattebluffen i världen". Spinndoktorerna noterar småleende att det hela går hem, han har just etablerat ett politiskt övertag. Han avslutar med de välkända orden, "There must be a change".

  Ovanstående var ett exempel från amerikanska förhållande och kan i sak inte användas för Göteborg, här får spinndoktorerna komma med något annat.-" Hur stor skatteskuld bär varje arbetande göteborgare på sina axlar, en skuld som en ledning utan ekonomiskt samvete har åstadkommit? En undersköterska har en skuld på........" Det är inom denna sektor det politiska spelet skall föras och invånarna kommer att väckas ur sin slummer och bli förbannade. Kan man sedan föra fram detta på ett humoristiskt sätt så är segern definitivt vunnen över de "rödgröna".


   På ön Jersey hittar man de svenska riskkapitalisterna. Här tas de formella besluten av styrelser som är okända för de flesta av oss. När en svensk skolkoncern med 50 000 elever skall säljas, eller när en vårdkoncern skall köpas så är det på denna ö affären görs upp, långt ifrån Sverige med dess politiker. Det är dessa bankirer som pekar ut färdriktningen för investerarna, det är miljarder kronor som ligger i potten. Varför sitter nu styrelsen på denna ö? Jo, här är skatten för investerare noll. När våra politiker sedan konfronteras med dessa diskreta direktörer förvandlas de till blyga skolgossar som blickar ner i golvet. Den politiska makten har mött en annorlunda makt, som de inte vill eller kan styra.

   

                       

   Stadens vanskötsel av ekonomin har nu fått ett ansikte som inte kan erhålla någon som helst sympati från något politiskt parti, men hans agerande hade inte varit möjligt om inte ansvarslösheten satt i väggarna. Man har inte lärt sig någonting.

   Den politiska debatten inför valet 2018 bör inriktas på stadens finanser, för det gäller vår gemensamma egendom. Man får inte hesitera att rikta strålkastarljuset på denna vanskötsel som under många år har fått fortgå ostört. Skatterna och pengarna berör oss alla. Hur mycket har en undersköterska gått miste om på grund av denna inkompetens på det ekonomiska området. Hur mycket kunde en lärare eller polis fått i lönehöjning för dessa pengar? Valet måste denna gång vinnas, vi måste bryta ett långt maktinnehav. Vi måste se till att det kommer nya ledare på viktiga positioner med ett ekonomiskt ansvar som genomsyrar deras fögderi. Stadens öde kommer att avgöras i valet 2018, vi får bara denna chans.

   Våra politiker har ett "smörgåsbord" framför sig så det är bara att välja. Klarar man inte av denna politiska debatt om pengarna, så är det detsamma som att en vapenförsäljare gör konkurs i krigstid. 


   Klockan är 1150 och det är +10gr.

   God middag 

   Pelle

Det revolutionerande nätverket

   I nätverket intar människor en individrelaterad föreställning om samhället och marknaden, där föreligger inte något politiskt "filter" som en reglerande faktor. Detta behöver inte innebära ett motsatsförhållande till våra politiker om de uppfyller sina roller som folkets representanter, det hela blir en självreglerande process. Karteller och andra maktkonstellationer faller ihop på grund av att maktobalansen vittrar sönder. Samhället blir mer demokratiskt, farhågor att samhället skall urarta till en teknokratisk diktatur, uppbyggt på maktfullkomliga karteller blir då ej längre möjlig.


          


   Nyliberalismen som hade stor tolerans för monopol tog död på innovation, komplexitet och initiativ. Genom nätverken kan informationsteknologins löften infrias. Hur detta skall organiseras återstår att se, då nätverken förändrar förhållandet mellan makt och information. Man anar en viss motvilja från politikerskrået då deras makt urholkas.

   Staten och de globala bolagen bygger sin makt på att de vet mer än sina "kunder". Det är detta förhållande som sakta men säkert krackelerar genom nätverkens inverkan, för demokratin blir nu direkt. I Göteborg har detta förhållande, på ett övertydligt sätt,gjort sig till känna genom Västlänken. I klartext är samarbetet i självstyrande "arbetslag" den teknologiskt mest avancerade, som möjliggjorts av den digitala teknikens snabba framväxt. Ett målinriktat arbete i moduler, där de "anställda" är självbestämmande ger ett bättre resultat och där även informationen är relativt fri fån omkostnader. Undantag blir kostnader för annonser mm, vilket måste betraktas som försumbart.

   

                         

   Överraskande upptäckter görs vad som kan göras genom att tillämpa kollaborativt tänkande i nätverk, vilket leder till snabba tekniska språng. Det blir billigare att producera lösningar, vilket är till gagn för hela samhället. Det är detta Göteborg skall utnyttja då kostnaden för Västlänken, innan den har påbörjats, närmar sig två miljarder kronor, ett fullständigt horribelt belopp för inget alls.

   Mot bakgrunden att begreppet konformism mycket lätt breder ut sig när projekt planeras och skall genomföras är nätverket ett fantastiskt redskap, helt enkelt revolutionerande. Ser man tillbaka så har utvecklingen alltid gått språngvis. Nu står vi inför ett nytt språng. Det är inte bara för att uttrycka en avvikande mening utan också för att utveckla ett eget alternativ. Västlänken vs Gårdalänken är här två tydliga konkreta bevis på detta. Vi måste efterlikna entreprenörerna under den tidiga kapitalismens tid, liksom alla pionjärer i kampen för mänsklig frigörelse. Vi måste våga se framåt, vara utopiska.

   Vad händer med staten och med alla våra politiker som vill ha ett ord med i laget, som älskar att bestämma över oss? De blir förmodligen mindre mäktiga med tiden. Vissa funktioner kommer på sikt att överföras till "samhället". Politiska konstruktioner som stadsdelsnämnder kommer naturligtvis att bantas, för att till slut försvinna. Organisationen blir "plattare".


   Klockan är 0520 och det är +12gr.

   God morgon

   Pelle

Äldre inlägg