Om

Ingen info ännu.

Presentation

Visar inlägg från juli 2017

Tillbaka till bloggens startsida

"Det postprofessionella samhället"

   Har tidigare skrivit om den digitala revolutionens påverkan på politikeryrket, nu gäller det våra kunskaper. Det teknologibaserade internetsamhället kommer att få djupgående konsekvenser för professionerna över lag, då kunskaperna blir allmänhetens egendom. De etablerade yrkena knuffas till randen för omdaning och som kanske slutligen leder till att de blir överflödiga. Vi vet att professionsutövarna kommer på intet sätt att i en framtid stå fredade från kritik från medborgarnas sida. De kommer att med kraft försvara sig genom att mystifiera och avgränsa sina discipliner i avsikt att stänga ute obehöriga. Med denna blogg vill jag lyfta fram det "postprofessionella samhället", "online-samhället", som sakta men säkert intar sin plats i vår värld. Självklart kommer inte detta att mottas välvilligt från "skråväsendet "sida, de kommer att göra allt för att försvara sina positioner. 

  

               

   Nuvarande "experter" har erhållit denna benämning för att framhålla att de är de allra skickligaste. Deras kunskaper är delvis den formella kunskapen som återfinns i publicerade handlingar, utskrifter, och i allt högre grad på nätet. Men den omfattar även den praktiska dimensionen, vilket inte får marginaliseras. Dessa "experter" benämns bland tyckare på nätet som seriösa källor, och det är dessa uppgiftslämnare man skall citera och lita på.

   "Yrkeskompetensen" innebär att man måste ha kontroll över en disciplins väsentliga läror. Man måste också ha förmågan att tillämpa denna kunskap för att resultatet skall bli användbart. Kunskapen måste vara aktuell, man måste ha kontroll på de senaste rönen och teknikerna. Det måste även finnas ett ansvar för att utvidga gränserna för sina discipliner. "Yrkeskompetensen" måste göra välöverlagda val för sina mottagare, gör man inte detta så slår "kunskapssamhället" tillbaka och det går inte att gömma sig längre.

   Många hävdar att yrkesrollen har funnits i evinnerliga tider. Andra hävdar att det är hantverksgillena som startade denna utveckling när kyrkans makt krympte. Andra slår fast att skråväsendet är en produkt av den industriella revolutionen, detta är faktiskt egalt, så det är dags att gå vidare.

   

             

   Den digitala utvecklingen är nu det sista steget beträffande makten över kunskaperna. Vi har redan ett "teknologiskt baserat internet-samhälle" som kommer att ta över uppgifter som historiskt har varit förbehållna professionerna. Detta innebär att traditionella yrken kommer att få uppleva en konkurrens som i slutändan innebär en mer ekonomisk och lättillgänglig väg. Industrialiseringen påverkade det traditionella hantverket, digitaliseringen kommer att påverka vårt nya samhälle. Detta kommer att ta tid då motståndet är mycket starkt då alla kommer att försvara sina positioner.

   Denna utveckling kan mycket tydligt skönjas i Göteborg där Västlänken får stå för det etablerade "skråväsendet" utan förmågan att tillämpa kunskapen för att resultatet skall bli användningsbart. Deras kunskap är heller inte aktuell, man saknar kontroll på de senaste rönen och teknologierna. Man har inget ansvar för att utvidga gränserna för sitt yrkesområde och de gör inga välöverlagda val för sina mottagare, nämligen stadens invånare. Västlänkens motståndare har här en kunskap som överträffar "skråväsendets". Det hela är faktiskt ytterst genant att över hälften av invånare har förstått detta, processen är med andra ord övertydlig.

   Utvecklingen går alltid språngvis och Västlänken blir således symbol för tröghet och kunskapsmässig inkompetens. Det hela framstår mer och mer som ett politiskt fiasko.


   Källa: Richard Susskind & Daniel Susskind.


   Klockan är 1700 och det har kommit 18 mm. regn

   Ha en trevlig kväll

   Pelle

Makten och dessa ja-sägare.

   Det finns många synonymer till jasägare, tex, bejakare, medhållare, nickedocka marionett, opportunist, anpassling, svansviftare och smilfink. Motsatsordet är helt klart nejsägare. Att tillhöra gruppen nejsägare är riskfyllt, för man kan bli kritiserad,  man är slarvig, okunnig och leder människorna in på fel vägar. Det har alltid varit på detta vis, tankarna går till det klassiska exemplet med Henrik VIII: s rådgivare Thomas Cromwell som till slut avrättades för högförräderi. Så kan det gå när maktens rådgivare faller i onåd.

    

                           

   Det uppstår en misstänksamhet hos makthavaren som sakta övergår i ett hat mot rådgivare som inte säger de rätta sakerna. Osäkerheten tar över och man vänder sig till medhållarna. Detta är ett mycket välkänt problem inom stadsplaneringens område, det finns många exempel på detta. Som planhandläggare måste man kunna säga nej, även om samtliga avdelningschefer har en annan uppfattning.

   Varje kommunalråd och statsråd är hela tiden omgivna av rådgivare. Några av dessa befinner sig på "insidan". Den eviga mänskliga förmågan att förtränga obehagligheter måste ovillkorligen uppmärksammas. Här har de som befinner sig på "utsidan" det lättare. Slutmålet får på intet sätt marginaliseras och försvinna i byråkratins irrgångar. Det gäller att vara ärlig och inta en rak attityd. Rådgivarens roll blir att efter bästa förmåga hantera projektets komplexitet. Skulle detta inte falla ledarens i smaken, så får man vara beredd på att bli kallad "ouppfostrad", därmed har ledaren också iklätt sig rollen som det goda uppförandets banérförare.

  Demokraterna i Göteborg har nu haft sin smekmånad med invånarna. Det är dags att leverera konstruktiva förslag till ett bättre Göteborg. Det krävs en samordning av samtliga partier som är emot Västlänken, en förnuftets kartell som motvikt till Västlänkskartellen. Vi måste förbereda oss på att det är i valet 2018 som avgörandet kommer att ske. Skulle MMD säga nej till detsamma, får man betrakta detta som en gåva av högre makter. En fristående ekonomisk grupp måste få i uppgift att bilda sig en uppfattning om Västlänkens kostnad och dess ekonomiska konsekvenser för framtiden. Att låta ekonomer inom förvaltningen göra denna beräkning är dömt att misslyckas. De sätter upp fingret i luften för att känna vindriktningen och levererar svaret därefter.

   

                            

   Med dessa ord vänder jag mig till Martin Wannholt, ledare för Demokraterna i Göteborg med risken att bli kallad "ouppfostrad". Semestern är nu slut.


   Klockan är 0815 och det är +17gr.

   God morgon

   Pelle

Västlänken-det ekonomiska moraset

   Vi kan lämna problemen med grundvatten, tågkapacitet och hur många som kommer att kliva av i Haga. Vi behöver inte ens befatta oss med alternativ till Västlänken. Problemet måste angripas från ett helt annat håll, för det är pengarna det gäller. Västlänken är ett ekonomiskt gungfly, ett moras, totalt oförutsägbart, så det vore i högsta grad oansvarigt att starta detta trafikprojekt med så diffusa kunskaper om dess ekonomi. Hur gör andra länder och städer? Hur gör USA?

   

                               

   I Amerika har man ett "Congressional Budget Office" som politikerna kan luta sig mot. Myndigheten är en del i budgetprocessen. Här utför kvalificerade ekonomer självständiga analyser. Uppdraget är att beräkna de framtida budgeteffekterna av ekonomisk-politiska beslut. Med en sådan myndighet i Sverige är det många projekt som med säkerhet hade stannat på ritbordet. Västlänken är utan tvekan ett sådant projekt. Vi fick Hallandsåsen och det är fullkomligt tillräckligt. Beträffande Västlänken så gnällde vår riksrevision och försökte så gott det gick med giftiga kommentarer, men den politiska motkraften var för stark. Nåväl, tillbaka till Göteborg.

   Staden behöver en politisk obunden myndighet vars syfte är att tillhandahålla finansiella analyser och rapporter. För att ge ett tillförlitligt stöd i ekonomiskt komplicerade projekt. Man skall analysera Västlänkens ekonomiska kostnad och dess konsekvenser. De ekonomer som i dag finns inom förvaltningen klarar inte av detta, då de är tvungna att leverera solidariska kalkyler. Västlänkens uppskattade kostnader varierar i dag mellan 25-100 miljarder kronor. Spännvidden är alldeles för stor, beroende på att man räknar på olika sätt. Man lyfter fram de siffror som bäst passar syftet. Det måste betraktas som totalt oansvarigt att inte ha bättre kunskaper om ekonomin, vilket samtliga politiska partier måste inse. De som inte gör det får räkna med att bli utsatta för en massiv kritik för sin politiska vårdslöshet.

   Det kommer att bli väldigt svårt för moderaterna att upprätthålla skenet av ett ekonomiskt ansvarsfullt parti om man nekar till ett sådant här förslag, trovärdigheten smälter bort. Kartellbildningen kommer att krackelera och de politiska ledamöterna får en anledning att ompröva sitt ställningstagande utan att förlora ansiktet. Det ekonomiska tänkandet blir således en väg ut ur denna fälla de har försatt sig i. Vi kommer aldrig att kunna nå någon enighet om projektets tekniska för-eller nackdelar, ledamöterna kommer aldrig att erkänna sina urusla kunskaper och sitt misstag att bilda en odemokratisk kartell. Tar inte politikerna denna möjlighet så kommer de att få ett mindre helvete i valet. Med andra ord, de är politiskt förbrukade. Det finns tre partier som kan enas om en motion. Det är svaret på motionen som blir intressant.

   Det är alltid pengarna det gäller, för miljarderna kan omräknas i vårdplatser, flera poliser på gatorna och höjda löner för sjukpersonal. Detta förstår invånarna då det är deras välfärd som hotas.

   Det finns nu två punkter som bör lyftas fram på manifestationen, nämligen demokratin och ekonomin. Invånarna bör inse vad som är på väg och där är ekonomin en högst påtaglig verklighet. Att Västlänken är ett uruselt trafikförslag är redan konstaterat och bevisat.


   Klockan är 1715 och det är +20,7 gr.

   Ha en trevlig kväll

   Pelle

Göteborg möter den nya tiden

   Manifestationen den 9 september 2017 kan betraktas som startpunkten för en historisk omvälvning, där det gamla obönhörligt förpassas till Göteborgs skräpkammare, för dåtid möter nu nutid. Det kan vara svårt att uppleva detta paradigmskifte då man befinner sig mitt i händelseutvecklingens centrum, där kurvan obönhörligt vänder. Men det är tveklöst en början på något nytt, då demokratin får ett nytt ansikte. Göteborg är nu "skyltfönstret" för en god sak, där förnuftet visar vägen och demokratin måste, som vi alla vet, hela tiden återerövras, detta mantra som gång på gång måste upprepas. Denna manifestation är således folkets sätt att markera sin mening, i detta fall att utvecklingen går åt fel håll.

 

                     

                  En tidigare manifestation. Denna gång blir vi ännu flera.     

   Det är mänskligt att fela, att leva i tron att man gör det rätta. Men att leva kvar i detta tillstånd, trots vetskapen, att det man står för leder till en klar försämring, är oförlåtligt. Endast idioter blir kvar i detta tillstånd. När Västlänken kallas för Maginotlinjen är det bara ett fint sätt att tala om att Västlänkskartellens politiker är idioter. På 30-talet byggde fransmännen en enorm befästningsanläggning för miljarder francs. En satsning som inte följde utvecklingen på det militära området. När Hitler anföll med sina snabba fordon körde han bara runt försvarslinjen.

   När man läser om tunneln genom Hallandsåsen så kryper idiotin obehagligt närmare. Kostnaden slutade på 11 gånger mer än budgeterat och arbetet tog 23 år. Men i SOU 1998:137 kan vi läsa följande: "Det har framkommit att leverantörens representant gjorde ett så tillförlitligt intryck att man utgick ifrån att hon visste vad hon talade om. Och att produkten enligt henne skulle lämpa sig väl för förhållande på Hallandsåsen därför  beslutades snabbt att den skulle prövas". Man tar sig för pannan när man läser detta. Västlänken innebär andra förutsättningar och andra  värre problem än Hallandsåsen. Skall man fatta beslut på liknande sätt så ger bara detta en anledning att sätta stopp för idiotin. Detta blev en liten avstickare på temat idioter som vi hoppas få slippa i Göteborg.                               Större delen av invånarna är nu medvetna om att gräva upp staden för en trafiktunnel är fel väg att välja. Denna sanning måste våra politiker ta till sig, denna sanning får inte spårlöst glida förbi. Manifestationen i september är en demonstration utan våldsinslag, enbart en marsch för demokrat och förnuft. Tar man inte denna viljeyttring till sitt hjärta blir pratet om demokrati enbart en pseudohändelse, en läpparnas bekännelse från våra folkvalda representanter.

   Ser vi nu framåt så kommer mark-och miljödomstolen att behandla ärendet i oktober. Trafikverket framhåller naturligtvis att regeringens beslut ligger fast. Västlänken skall genomföras. Vad sa domstolen om Hakefjordens vindkraftspark? Jo, man sa nej! Omsorgen om miljön var ett tungt vägande skäl, samt bland annat att riksintresset för sjöfart och friluftslivet skulle påverkas. Men man var även frågande om samhällsnyttan, så hur skall man kunna försvara ett ja till Västlänken, det blir frågan.

   

                   

                               Hakefjorden som avslogs av MMD.

  Får förnuftet och ansvaret råda säger man även nej till Västlänken. Manifestationen den 9 september har en stor betydelse för det beslut som MMD skall fatta.   Klockan är 0530 och det är +14,5gr.

   God morgon

   PelleLYSSNA!

   Vi som har samlats här i dag har något mycket betydelsefullt och fint gemensamt, vi  tycker nämligen om vår stad, vi bryr oss. Det är kärlek till våra parker, hus och stadens identitet. Vi känner en stor- och till fullo berättigad oro för att en trafiktunnel  skall penetrera vår stad. Som en orm skall den  slingra sig fram under gator, parker och byggnader, vars konsekvenser ingen med säkerhet kan uttala sig om.

   Göteborgare, denna tunnel behövs inte. Det finns andra alternativ ovan mark som skonar miljön, våra träd och våra byggnader. Förslag som inte inkräktar på invånarna möjlighet att leva ett normalt liv. Varför gör ni detta när det inte är nödvändigt? Att under minst ett decennium tvinga invånarna att leva i en belägrad stad, med dieseldrivna lastbilar med lertransporter från morgon till kväll, där invånarna varje morgon vaknar av avgaserna från köande lastbilar med motorerna på tomgång för att hämta sin last av lera. I den frostiga morgonen kommer avgaserna att lägga sig som ett illaluktande filt, ett töcken över stadens silhuett. Detta är det öde som påtvingas oss av skäl som vi inte begriper och som ni inte har lyckats förklara. Västlänken är inget annat än ett politiskt vansinnesprojekt, en miljökatastrof som kommer att dominera vår tillvaro och framtid. Vi säger därför absolut nej till Västlänken, nej till denna våldtäkt. Vi säger nej till att staden skall förvandlas till ett metropolis, en vulgär kopia av ett Manhattan. Det är dags för er i Stockholm och Göteborg att tänka om, att sätta er ner och ställa frågan, är det verkligen rätt att behandla rikets andra stad på detta vis. Vi vill inte ha denna tunnel, har ni ingen förståelse och känsla för demokrati, är det bara tomma ord från er sida? Vi kräver att ni respekterar demokratins grundfundament!  vi är  trötta på lögner och svek, nu får det vara nog, det är dags för er att lyssna!. Det är därför vi har samlats här i dag för att göra vår röst hörd. Ni ger oss inget annat val än att på detta sätt framföra vår mening och vi kommer att med kropp och själ stå emot denna brutalism. Vårt val, vårt öde, blir att motarbeta er till det absoluta slutet i en process  som påtvingats oss av dunkla skäl. Det hela tenderar att bli en absurd verklighetsfrämmande process, det största hotet mot staden på 400 år.

   Ni borde besinna er, det kommer ett val nästa år. Ett demokratiskt val där vi kommer att välja de partier som respekterar våra åsikter. Så tänk om, ta er tid att fundera på vad som håller på att ske i rikets andra stad, för det ni ser här är en mycket seriös folklig protest, sakligt underbyggd av stadens främsta expertis, därmed är ni dömda att förlora denna kamp.


   Ovanstående text är ett försök att kortfattat beskriva vad jag i denna tidiga morgonstund anser att ett tal skulle kunna innehålla den 9 september. Det är ett självpåtaget koncept till något som kommer att förändras åtskilliga gånger. Vi får kanske inte någon mer chans än denna manifestation i morgon för att göra vår röst hörd. Orden måste vägas på guldvåg och innehållet måste vädja till både förnuft och känsla.

   Min uppfattning är klar. Vi skall med all kraft gå till offensiv i september,där manifestationen blir höjdpunkten. Den har förberetts av en upplysningskampanj i press och media. Det finns fortfarande många göteborgare som inte har vaknat, som lever i en naiv förhoppning om att allt till slut kommer att bli bra. Den bistra sanningen är emellertid, att det blir inte bra. Vi är således tvingade att med kraft och förnuft agera. Göteborgarna får denna gång inte komma och säga, vi visste ingenting,för ingen har informerat oss. Detta måste vara vår målsättning.


    Klockan är 0430 och det är +11,2 gr. Hösten är definitivt här.

    God morgon

    Pelle

  

Äldre inlägg