Om

Ingen info ännu.

Presentation

Visar inlägg från maj 2017

Tillbaka till bloggens startsida

David Lega (Kd)- virrighetens politik.

   Kristdemokraterna är ett litet parti som befinner sig i utförsbacken då utvecklingen har rusat iväg med rasande fart. Partiet betecknar sig själva som ett "värdeorienterat idéparti" som står för demokrati med en kristen människosyn och värdegrund. Idéer kan vara, personalism, människan och hennes ofullkomlighet, subsidiaritet och solidaritet. Det blir främst frågor som vård, omsorg, familje-och äldrefrågor. Partiet säger sig arbeta för ett samhälle där alla tar ansvar och bryr sig om varandra. Hur passar dessa pusselbitar in i det praktiska politiska arbetet med att bygga upp en stark och konkurrenskraftig stad, för det gäller kommunalpolitik, inte rikspolitik? Så vad har David Lega (Kd) gjort för politiska utspel i detta avseende?                                     

                                 

                      Det är nog ingen som kan bli arg på denna människa.

   David Legas (Kd) utspel om Hedens fotbollsplaner lyfter fram frågan om han är lämplig att ansvara för praktiska plan-projekt och dess genomförande. Menade han verkligen allvar med att förlägga fotbollsplanerna ovanpå butikerna och parkerings-anläggningarna? Han vill göra om Hotell Liseberg Heden till ett äldreboende och om inte detta var möjligt så fick det bli studentbostäder säger David Lega. Som planerare får man uppleva mycket konstiga utspel, men jag undrar om inte dessa om Heden toppar i virrighet

   Dimridåerna runt David Lega är täta. Hans insikt i det praktiska arbetet för att bygga en stad haltar, och i vissa fall blottläggs en stor okunnighet. Hans snällhet kombinerad med bristande omdöme är direkt farlig. Hans uttalande och idéer om Liseberg får underkänt, det diskvalificerar honom också som politisk representant för invånarna i Göteborg. Göteborg har sitt eminenta läge på Västkusten och vi har vårt Liseberg. Detta måste utvecklas och stöttas politiskt. Gärna kompletteras med en Arena för året runt evenemang. I detta sammanhang passar inte David Lega.

  Carina Liljesand (Kd), kommunalråd i Göteborg lämnar partiet. Hon kan inte längre försvara Kd:s politik. Avviker Kd i Göteborg från partiets officiella politik? Har Kd i Göteborg förirrat sig ut i ovisshetens träskmarker? Han är inte bra för samspelet kommun och näringsliv, där Martin Wannholt sköter detta mer smidigt.

   Detta är helt egalt, för partiet har faktiskt ingen politisk framtid, och därmed även David Lega. Så Kd:s del av alliansen är ett mycket svagt kort. Med andra ord är en röst på detta parti i valet en bortkastad röst och så ingår han i Västlänkskartellen, det avgör saken.


   Klockan är 0800 och det är +11gr.

   God morgon

   Pelle

Jonas Ransgård-alliansens ledare?

   Jonas Ransgård (M), gruppledare för Moderaterna i Göteborg sammanfattar sin syn på politiken inför valet 2018. Hans syfte är att ta över ansvaret för Göteborg. Hans mål är att bli kommunstyrelsens ordförande efter valet. Han är en skicklig politiker och byråkrat, och han vet hur man skall formulera sig när journalister gör intervjuer. Han är väl förtrogen med det politiska spelet där det gäller att ljuga på rätt ställe.  Frågan är, kan man lita på honom, är han verkligen den person som invånarna vill se som sin förtrogne ledare, är han den ärlige demokraten?

  

                                    

                      Skall Jonas Ransgård utses till alliansens ledare?

   Han anser att Västlänken och trängselskatten har spelat ut sin roll som valfråga. Han vill fokusera på tryggheten, bostadsbyggandet och skolresultatet. Välkända områden som ständigt återkommer i debatten. Självklart, han förlägger debatten till de områden som han kan greppa med sin verbala teknik. Han säger naturligtvis nej till samarbete med SD, vilket har förankrats uppåt i den politiska hierarkin, så syndabocken SD ligger fast. Han gläntar på dörren för centerpartiet som tydligen har fått vind i seglen, åtminstone på riksplanet.

   När den intervjuande journalisten ställer frågan varför det inte gick så bra i valet 2014? Då måste jag citera hans egna ord ( Det gäller Västlänken). "Här fanns ju  en bred politisk samling och den frågan var inte den stora konfliktytan mellan oss och socialdemokraterna". En politisk marginalisering som är häpnadsväckande och han vidhåller att Västlänken inte är en valfråga. De andra frågorna saknar betydelse i detta sammanhang så jag lägger dessa åt sidan. Är han en sann demokrat, är han folkets vän? Svaret måste utan tvekan bli ett nej. 

    Det började med trängselskatten, där folkomröstningen visade att 57 procent sa nej. Det var Jonas Ransgård (M) som lyfte fram folkomröstningen som han sedan tog avstånd från. Detta var svek nr.1.

   Nästa svek nr. 2 var när han tittade åt ett annat håll när ordförande ljög om Västlänken, som inte alls var politiskt förankrad.

   Nästa svek nr.3 var när han bildade en politisk kartell med alliansen och socialdemokraterna. Socialdemokraterna som är hans främsta mål att bekämpa.

   Nästa svek nr. 4 var när han vägrade gå med på en granskningskommission. för att avgöra om denna tunnel var den riktiga lösningen för Göteborgs kollektivtrafik.

   Nästa svek nr. 5 är att han väljer tystnaden när en samfällig expertis sågar Västlänken.

   Svaret på frågan, kan vi lita på Jonas Ransgård (M) som alliansens ledare efter valet 2018? Naturligtvis kan vi inte lita på honom. Han är en politisk förrädare och han står absolut inte på invånarnas sida.

   Bloggen kunde bli mycket längre, men jag vill inte att den skall tendera att bli en svartmålning av en politiker, ett personligt påhopp. Ovanstående fem svek anser jag är tillräckligt för att föra honom åt sidan och istället lyfta fram en mer värdig politiker som alliansens ledare.


   Klockan är 1305 och det är + 17gr. En perfekt sommardag.

   God middag

   Pelle

Den eviga antisemitismen

   Antisemitismen fanns i högt stående kulturer i Egypten, Grekland och Rome, således redan för 2000 år sedan. Man fokuserade på de problem som verkar ha en evig betydelse. De ansåg att judarna var asociala, denna anklagelse har sedan skapat en grund för allvarliga anklagelser som byggts på i över tusen år. Kyrkans präster på kristendomens 300-tal byggde den ideologiska strukturen på demoniseringen av judar, judendomen och det judiska folket. De stämplade judarna som Kristus-och Gudsmördare. De intellektuella i det kristna Europa var präster. I över tusen år lärde kristna teologer ut att man skulle avsky det judiska folket. Denna uppfattning om judarnas  sataniska karaktär fortsatte genom hela medeltiden. Judarnas handlingar tolkades som onda och perversa. Här framträder kyrkoreformatorn Martin Luther som en av de mest våldsamma i den antisemitiska historien (Se särskild blogg). Judarna stämplades som djävulens agenter och fiender till den verkliga gudstron. Den hebreiska bibeln och judendomen var källan till allt ont. Voltaire och andra filosofer ansåg att judarna uppfunnit Gud och monoteismen, vilket var det värsta som hänt. Synden var inte korsfästelsen utan att de hade fött fram honom.                        

                                         Martin Heidegger.

   De tyska filosoferna på 1700-talet var samtliga antisemitiska, kritiken nådde sin höjdpunkt med Martin Heidegger. Här sätter hans djupgående engagemang spår i nazismen. Hitler tog fasta på detta och utvecklade sammanhangen.

   Antisemitismen tillhör inte bara de okunniga och outbildades kunskapsområde. Vi hittar här förutom nazismen, fascismen, även nationalism och en del  grenar av socialism. Sverige och Bondeförbundet var på 1930-talet det mest rasistiska partiet i riksdagen. Detta parti hade även antisemitismen inskriven i sitt partiprogram. Den antisemitiske propagandisten Elof Ericsson stod i nära kontakt med Julius Streicher, chefredaktör för den nazistiska tidningen "Der Stürmer" som öppet pläderade för total utrotning av judar. Bondeförbundets utrikesminister professor K.G.Westman hade utpräglade sympatier för nazismen. (Bondeförbundet konverterade sedan till Centerpartiet)

   Att av- legitimera Israel är en trend i dag. Många framstående journalister ligger i framkanten när det gäller jämförelsen mellan sionismen och nazismen, även mellan Israel och Hitlers Tyskland. De intar därmed sin plats i denna tusenåriga tradition av judehat. Sverige med sin utrikespolitik återfinner vi i främsta ledet.                                          

   Källa: Robert Westrich, professor för Modern Europeisk och Judisk Historia.

  


   Klockan är 0830 och det är +13gr.

   God morgon

   Pelle

Den bildade och uppkopplade människan.

     Det har uppstått en ny aktör som leder till en historisk förändring. Det handlar om nätverksgenerationens värderingar, röster och moral. Man kan inte återinföra ett hierarkiskt propagandadrivet okunnigt samhälle. Man kan naturligtvis göra som i Nordkorea-välja bort stora delar av det moderna livet och säga nej till utveckling. Det handlar nu om miljontals människor i nätverk som är en knapptryckning borta. Detta kommer att påverka det kapitalistiska samhället i grunden som alltid anpassar sig till den teknologiska förändringen. Men kapitalismen är ett system som kommer att nå gränsen för sin anpassningsförmåga, den är inte oändlig. Informationsteknologin har en spontan tendens att påverka marknader, underminera ägande och bryta ner strukturer.

  

                         

   Det som har hänt är att vänsterns projekt har kollapsat. Det var den fria marknaden som satte käppar i hjulet för socialismen. Individualismen ersatte kollektivismen och solidariteten. Människans naturliga tillstånd framträdde, nämligen en flock vilda djur som hänsynslöst konkurrerade med varandra. Det resulterade i nyliberalismen som satte igång det största uppsving världen skådat. Detta följdes av en enorm utveckling inom informationsteknologin. Men budskapet är att liberalismens doktrin krackelerar, för det har blivit ett trixande och fixande i skattesystemets gråzon, man lånar och sätter sig i skuld. Med andra ord är kapitalismens utsikter dystra på sikt.

   Krisen 2008 började som en ekonomisk kris men konverterade till en social kris. Systemets försvarare blir att bilda monopol och karteller i avsikt att sprida riskerna. Det har nu även blivit aktuellt med skyddstullar. Kapitalismen har ändrat karaktär, den är global, ingen kommer undan.

  Allt hänger nu på kampen mellan nätverket och hierarkin, mellan de gamla samhällsformerna som skapat kapitalismen och de nya samhällsformer som måste komma. Det är mycket som står på spel för den moderna kapitalismens makthavare. Eliten lever i en isolerad värld, som ser lika utopisk ut som 1900-talets millenniesekter. En demokrati med hemlig polis, korrupta politiker, övervakare och tidningar styrda av mediemagnater och stat. Detta framstår som lika förljuget och bräckligt som Östtyskland gjorde för trettio år sedan.

   Vi behöver ett logiskt sammanhängande projekt som bygger på förnuft fakta och utformning som är ekonomiskt hållbar för hela vår värld. Låt oss börja med den lilla staden Göteborg och etablera en sund ekonomi, hållbar för framtiden som är ekonomiskt osäker.

   När Lehman Brothers kollapsade den 15 september 2008 var detta en föraning vad som kan ske. Kraschen utplånade 13 procent av världsproduktionen och 20 procent av världshandeln. Den globala tillväxten minskade till under 3 procent. Den gav upphov till en depression som varade längre än den mellan 1929-33. Det globala finanssystemets kollaps blottlade trixandet och det rent olagliga hanterandet av pengar. Sju år senare stabiliserades systemet. Alla famlade i blindo, för enligt experterna fanns det ingen modell för en nyliberal ekonomisk kris. Amerika har ökat statsskulden till närmare 20 biljoner dollar. Spökstäder med spekulationsbyggen förblir osålda. Politiska friktioner mellan klasser och länder ökar. Man förväntar sig att framtiden skall lösa problemet med enorma rikedomar, men varifrån skall dessa komma? Budskapet blir således att nyliberalismen befinner sig i kris. Inget land, ingen stad kommer undan för den som är satt i skuld är inte fri.

   Den viktigaste frågan för Göteborg är att sanera sin budget.40 miljarder i skuld måste arbetas bort. Trenden måste vändas. Det ekonomiska tänkandet måste börja på uppifrån och sippra ner i förvaltningarna. Det måste bli ett slut med att låna upp pengar för att kunna hållas sig med konsulter som gör jobbet. Man måste utnyttja de befintliga krafterna inom verken, man måste arbeta på rätt sätt och man måste samordna verksamheterna för att undvika dubbelarbete. Man kan bevisligen göra dubbelt så många stadsplaner på halva tiden om man bara arbetar på rätt sätt. Projekt måste rangordnas. De ärenden som inte är nödvändiga skall sättas på reservlista. Den genomgående tanken måste vara, kan detta göras på ett billigare och effektivare sätt.

    En utmärkt jubileumspresent till alla Göteborgare skulle kunna vara att få leva i en stad med en sund ekonomi inför en osäker ekonomisk framtid. Sätt linbanan på reservlistan och effektivisera istället färjetrafiken, det blir billigare.


   Källa: Paul Mason


   Klockan är 0900 och det är +11,8 gr. Med värmen kommer dimman.

   God morgon

   Pelle


  

Året 536-då solen var kraftlös

   I den nordiska mytologin hör Fimbulvintern ihop med att Fenrisulven slukar solen. Dessa myter vittnar om en miljökatastrof då solen var blåaktig och inga skuggor bildades på marken efter människorna. Den romerske ämbetsmannen skrev att det var ingen tillfällig förändring som under en solförmörkelse, utan tillståndet hade pågått närmare ett år. Det blev aldrig varmt och grödan dog på fälten innan den mognat. Himlakropparna såg vi som genom ett spänt skinn.

   Den nordiska mytologin har bevarat minnet av en stor klimatkatastrof. "Fimbulvintern skall komma som ett förebud om Ragnarök. Fenrisulven skulle slippa lös och sluka solen, och människorna skola finna, att det är dem till stort men. Solskenet skall svartna och himlen, gudarnas boning, skall färgas röd".

   Vid denna tid vet man att en stor del av jordbruksmarken i norra och centrala Europa återgick till skog. Det tog fyra till sju generationer innan odlingslandskapet återfick sin tidigare utsträckning. Man uppskattar att hälften av befolkningen i Skandinavien svalt ihjäl inom loppet av tio år. Detta var den största förändringen av bebyggelsemönstret i Sverige under 6000 år.

   För klimatforskarna på Grönland fungerar de grönländska islagren som globala årsringar. När man borrar sig ner i isen borrar man sig också bakåt i tiden. Man kan således datera klimatförändringarna. Omkring år 540 fanns ett lager sulfat som skulle kunna vara nedfall från ett stort vulkanutbrott. Det fanns ett okänt utbrott vars konsekvenser för klimatet förefaller att ha överträffat alla kända utbrott från de senaste 3000 åren. I Sverige sjönk medeltemperaturen under somrarna med tre till fyra grader, vilket innebär en dramatisk klimatförsämring. Stränga vintrar har alltid klarats av på våra breddgrader, men om sommarens skördar uteblir betyder detta svält och död.

   Ovanstående händelse påverkade människornas religiösa  föreställningar, "solen föll i onåd". Det blev förändringar socialt, där makten koncentrerades till en jordägande elit som även blev en utpräglad militär elit.

   Askmolnet kom från en vulkan i Ilopango i El Salvador. Vulkankäglan kollapsade under utbrottet. Satellitbilder i Google maps visar en sjö som oskyldigt speglar himlen.

   Finns det någon vilande vulkan som skulle kunna ge ett utbrott med liknande följder? Alla forskare är eniga och svarar; Yellowstone i USA.

   Ovanstående blev till efter att ha studerat SMHI:s vackra kartor på temperaturen för Sverige. Det är kallt, faktiskt det kallaste på många år. Man får gå 70 år tillbaka i tiden. När skall det slå om? Har solen övergett oss? Nej, så allvarligt är det inte, för inga vulkanutbrott har noterats. Men kan det vara Putin som bråkar? Han får ju alltid skulden för allt som händer.

   Min digitala termometer står på + 8,1gr. Vattnet i Askimsviken har samma temperatur. De flesta båtarna står kvar på land, fast de skall vara i sjön innan juni. Ur led är tiden.

  

        

   Tre till fyra grader kallare än normalt i Norrland. Göteborg klarar sig bra.

   Vi får se hur det blir resten av maj månad.


   Klockan är 1745

   God kväll

   PelleÄldre inlägg