Om

Ingen info ännu.

Presentation

Visar inlägg från april 2017

Tillbaka till bloggens startsida

Valet 2018-en politisk vändpunkt

   Detta val skall resultera i ett paradigmskifte för staden, vilket är absolut nödvändigt. Alla förutsättningar finns nu för att göra en kraftfull insats. Den digitala revolutionen kommer att bidra till en samordning av politiska frågor och som bas återfinner vi grupperna på Facebook. Vi får skilja på det kommunala valet och riksvalet. I skrivande stund har MMD inte lämnat något besked om Västlänkens vara eller icke vara. Om det blir ett nej eller ett ja är egalt för att kunna skapa den politiska kraft som är nödvändig för en förändring. Naturligtvis är ett nej till denna tunnel en gigantisk seger för förnuftet, men skall inte få påverka kraftsamlingen inför valet i september 2018. Det är inte Västlänkskartellens förtjänst om det blir ett nej från MMD, tvärtom. Man har in i det sista pumpat budgeten på pengar fö reklam och konsulter genom "legoknektarnas" försorg. De har levererat en "Ardenneroffensiv" trots vetskapen om att en förlust är nära förestående. Det är denna enorma halsstarrighet som måste bemötas med kraft. Allt måste utredas, få ett svar, och givetvis en dom. Man kan inte bara självsvåldigt "norpa" miljarder av skattebetalarnas pengar för något som inte kommer att bli verklighet. Det är mänskligt att göra fel, men att inte inse fakta, vägra och tiga, det är det stora brottet som måste beivras.

  

                                           

   Västlänkskartellens politiska ledamöter har haft sin chans. De har hela tiden kunnat följa experternas utredningar, alla inlägg och fristående artiklar i pressen, detta är odiskutabelt. De har således varit fullt medvetna om förslagets svagheter, men inga reaktioner har politiskt kunnat noterats. Man har kanske levt i förhoppningen att det hela obemärkt bara skulle glida förbi? Det hade varit lätt att säga; "Med kännedom om all ny kunskap som framkommit, inser vi att det är nödvändigt med en oberoende granskningskommission". Men inte den minsta lilla signal har kunnat skönjas. Man väljer istället att utsätta Göteborg och dess invånare för ett teknisk-ekonomiskt äventyr som med största sannolikhet kan resultera i en katastrof. De riskerar med detta bygge även befolkningens hälsa, allt detta på grund av sin inbilskhet och arrogans. Av dessa anledningar måste de betraktas som kriminella, eller som tokstollar. Hur tänker dessa människor? Hur försvarar de sin ståndpunkt? Så oavsett MMD;s beslut så återstår det att ställa dessa politiker till svars för sina handlingar. Vi tvingas göra detta för framtiden. Det hela måste få ett logiskt och rättvist slut, det finns ingen annan väg att gå.

   

                                      


   Det är deras rådande politiska bild som måste förändras. Västlänken är inte navet som allt rör sig kring. Det är människorna som befinner sig i centrum, vilket är odiskutabelt. Även Kyrkan fick ge upp sin syn på jorden som universums medelpunkt. Nu är det dags för kartellen att överge tunneln som Göteborgs medelpunkt.

       

                       


   Det har fallit på vår lott att bidra till att vända utvecklingen för rikets andra stad. Genom våra gemensamma krafter måste "jätten" fällas. Detta är en enorm uppgift som ligger framför oss. Misslyckas vi så biter inbilskheten sig fast ännu hårdare i alla verk och kontor, och vi kan se fram mot något som gränsar till en självgodhetens diktatur för Göteborg. Vansinnesprojektet Västlänken kommer alltid att lyftas fram och prioriteras före andra politiska satsningar, av den enkla anledningen att arbetet med tunneln till varje pris måste slutföras. Vi konfronteras således med ett politiskt avgörande val, en vändpunkt i Göteborgs historia. Men vi klarar detta, för vår motivering är mycket starkare än Kartellens omoraliska försvar. De vill nu bara klänga sig kvar vid makten, men de förstår nog att slutet närmar sig, för valet 2018 innebär en politisk vändpunkt

   Martin Wannholt har nu startat ett parti, demokraterna i Göteborg (DEM). Detta är den kraft som sannolikt kommer att bli avgörande för att förpassa Västlänkskartellen till arkivets mörkaste vrå, och därmed försvinner det största hotet mot staden på 400-år.


   Klockan är 0730 och det är +6,8gr.

   God morgon

   Pelle


  Bloggen har kompletterats den 27 april 2017.

"Öppna Era hjärtan"

   Strategin att isolera Sverigedemokraterna var ett känslomässigt misstag. Det är alltid svårt att erkänna att man har haft fel när konsekvenser blir enorma för landet. Svenskarna anser, med all rätt, att invandringen är den primära frågan för Sverige. Naturligtvis har SD då betonat att de hela tiden har haft rätt i sak och Fredrik Reinfeldt fel. Den personliga motsättningen mellan dessa två partiledare har således resulterat i den fortsatta politiken, vars problem ovillkorligen måste hanteras. Väljarna vill ha en segrare, inte en förlorare, det är för mycket som står på spel och moderaterna vacklar. Migrationspolitiken har med all tydlighet havererat och en syndabock skall i vanlig ordning utses.vilket tillhör det politiska spelets regler. Anna Kinberg Batra (M) håller på att distansera sig från sin företrädare och erkänner dessutom att hon personligen har haft fel i den för Sverige viktigaste sakfrågan. Man häpnar, att erkänna att man har haft fel strider mot politikens viktigaste regel. Så Anna Kinberg Batra (M) borde träda ner från scenen och ställa sin plats till förfogande då det finns politiskt bättre ersättare. Nu lämnar vi rikspolitiken och fokuserar på Göteborg, staden som ligger nära våra hjärtan. Det blir här lättare att göra politiska bedömningar då man lätt kan peka på vansinnigheterna. Det är således nödvändigt att skilja på riks-och kommunal politik.                 

              Trevliga människor, men som strulat till det riktigt ordentligt.

     Moderaternas ledare Johan Ransgård (M) har som ledare för Västlänkskartellen visat upp ett strålande bevis på dåligt omdöme. Han ingår i en politisk förening med motparten (S) som han är satt att bekämpa. Man häpnar och förtroendet smälter bort som snön i vårsolens starka ljus. Han har iklätt sig förrädarens roll, och när denna tunnel dessutom är ett uselt projekt är katastrofen ett faktum, han skall inte få överleva valet 2018, basta.  Vi lever i en demokrati, tack och lov, inte i en diktatur. Han skall ställa sin plats till förfogande då hedern och äran kräver detta. Det blir partiets ansvar att övertyga honom att ta detta steg. Ersättare finns som kan lyfta partiet med kraft. Johan Ransgårds tid som politiker är definitivt förbi.  Vi måste ovillkorligen kunna lita på våra representanter.

      

                                       

                            

                                           Förrädaren.

   Fredrik Reinfeldt gick snabbt från att ha varit den mest populära moderatledaren till att bli en kritiserad symbol för den nya moderata invandringspolitiken och han utplånade den sista resten av konservatism inom sitt parti. Många medlemmar  måste nog ha haft svårt att känna igen sig i. Men vänstervridningen hade pågått länge, staten skulle få mer att säga till om, familjen mindre, och de eftertänksamma konservativa blev "reaktionärerna". Sverige vandrar nu en väg som konservatismen svårligen kommer att kunna påverka. Förändringen går snabbt, det blåser andra vindar och det finns andra politiska partier för Göteborg.


   Klockan är 0345 och det är +5,6gr.

   God natt eller god morgon

   Pelle

Pasokifiering

   Det grekiska socialdemokratiska partiet dominerade den politiska scenen i tre decennier och regerade i 21 år. Partiet fick nu  6,3 procent av rösterna i det senaste valet. Pasokifiering är en snabb och plötslig kollaps av ett parti som totalt har varit det dominerande partiet. Hur kan detta komma sig att sammanbrottet kommer så plötsligt? Fanns det inga varningssignaler?

   Pasokifiering har vissa gemensamma nämnare. De har utgått från den självgoda logiken att de alltid varit störst och kommer så att förbli. De leds av personer som aldrig varit i närheten av ledande positioner. De ärver makten och trampar på i de gamla hjulspåren. De är ovilliga, eller rent av oförmögna att tala med sina väljare, och de förstår inte de strömningar som är på gång. De har valt att lösa sina projekt internt, där de politiska nördarna alltid har levererat de rätta svaren. Man upprepar som ett mantra "trafikpaketet ligger fast", det är enklast så, och den innersta cirkeln nickar bifallande. Partiorganisationen är en klubb för inbördes beundran och de litar på att de behärskar tekniken. De har heller ingen idé om marknadens logik, så de har i praktiken ingenting. Göteborg har fullständigt stagnerat, de har i princip inga reformer att lyfta fram, det är vattentramp på stället. Pasokifieringen hänger nu över socialdemokratin som ett hotfullt moln och sänder säkert skälvningar genom deras träff i april.

   Tiderna förändras, men de politiska partierna förändras inte i samma takt. Socialdemokraterna i Göteborg har aldrig känt något hot. Men på senare tid har skandalerna duggat tätt, misstagen har inte kunnat sopas under mattan och så plötsligt befinner man sig i en försvarsposition som man inte riktigt vet hur man skall hantera. Det socialdemokratiska skyltfönstret mot väster håller på att släckas ner. Självgodhetens tid är förbi och det "goa" Göteborg har blivit korruptionens hemvist.

   Socialdemokratin tog en gång till sig den franska revolutionens ideal som ett uppror mot den härskande och odemokratiska överheten. I dag har man intagit den härskande klassens roll. Deras politik hotas nu då socialdemokrater vandrar över till sverigedemokraterna som de ser som räddarna av deras jobb. Demokratin måste ständigt återerövras.

  

                      

   Kommunstyrelsens ordförande (S) ser jämlikheten som den största utmaningen. Vad är jämlikhet? Göteborg har stora praktiska problem att hantera och "Soffan" väljer jämlikhet som det stora problemet. Naturligtvis gör hon detta för att slippa gå i närkamp och svara på frågor som hon inte kan besvara. Frågor som det är omöjligt för en socialdemokrat att ge ett ärligt svar på, arvet av denna tunnel som förmörkar tillvaron och framtiden, symbolen för det definitiva misslyckandet. Hon klarar inte av att möta invånarna med sin expertis, för hon inser att den debatten är hon dömd att förlora. Så hon pratar om jämlikhet.

   Pasokifieringen framstår plötsligt  som en realitet, storhetstiden är efter valet 2018 definitivt över. Socialdemokraterna har inte varit ödmjuka, de har inte lyssnat på sina invånare, och som ett mantra upprepas. "Trafikpaketet ligger fast". Socialdemokraterna kommer att göra en mycket stor förlust i nästa val.. Deras tid att styra Göteborg blir år 2019 enbart historia.


   Klockan är 0130 och det är +4,1gr.

   God natt

   Pelle

Ett land i sönderfall.

   Vi lever i en omvälvningens tid, revolutionen är lågintensiv men effektiv. Detta går inte att förneka. Den tysta majoriteten kan bara passivt  följa och konstatera att färden utför går allt snabbare för Sverige. Det är vår uppbyggda välfärd som sakta men säkert krackelerar, vi håller på att förlora greppet om nuet och därmed tappar vi även förtroendet för det politiska systemet. Vägen vi skall vandra kommer att bli lång och guppig. Att vissa grupper hålls under samhällets beskyddande vingar uppfattas som osolidariskt och svårförståeligt och resultatet blir  ett gift som sprider sig i samhällskroppen. Det byggs upp nya sociala klyftor, parallella samhällen, som vi inte kan påverka. Det gäller inte bara ekonomin, det gäller vår nuvarande mentalitet, det gäller allt vi har skapat med vår flit, noggrannhet, och solidaritet mot överheten.

   

                             

    Några anser att vi lämnat idén om Gudsriket till förmån för idén om Människoriket och ser detta som en inkörsport till dekadensen. Vi har gått från något högre till något lägre, det handlar om moral. Den franska revolutionen 1789 skulle stå som symbolen där människan faller ned i tillbedjan av sig själv (Tage Lundbom en svensk konservativ tänkare). Vi behöver inte ta ut sådana vida svängar, det räcker att bli mer pragmatisk. Har man blivit medveten om problemen, så finns det alltid möjligheter att hitta lösningar. I alla tider har det trätt fram ledare när avgrunden öppnat sig framför ögonen, ledare som pekat med hela handen och talat klarspråk. Så kommer det att bli även i Sverige och i Göteborg. Vi har ett demokrariskt val att förbereda oss inför, och tack vare den digitala revolutionen så har möjligheterna att påverka vår situation märkbart förbättrats.                      

   Denna bild skall man naturligtvis tolka symboliskt. Det gäller i första hand vänskapskorruptionen, och här träder den politiska kraften fram och intar en ledarposition. När makthavarna har slirat in på fel väg så är det dags för invånarna att säga ifrån. När dalmasarna på sin tid insåg att deras välfärd var hotad tågade man mangrant ner till Stockholm för att säga ifrån, vi behöver inte tåga till Stockholm, vi kan skriva och tala om vad vi anser.

   

                     

   Ett väl fungerande samhälle är uppbyggt på lagar och förordningar som anger de ramar vi har att rätta oss efter. Att tillåta en särskild lagstiftning för parallella samhällen kommer inte att fungera. Byråkratin och lagstiftningen måste vara entydig, klar och förståelig. Således skall inte sharialagar få tillåtas i Sverige. Enskilda personer avslöjas titt som tätt som korrupta, men det är den organiserade formen som leder till en stats-och myndighetsmaffia som blir avgörande. Rättvisan blir då enbart en show för galleriet. När maktintressena med hjälp av media tar sig runt allmänintresset så blir det snart lika korrupt som i Berlusconis Italien där maffian hela tiden flyttar fram sina positioner. Djupt oroad ställer man frågan, har våra myndigheter redan tappat greppet? Vågar man ifrågasätta "Sverigebilden"? Vilket politiskt parti står på invånarnas sida? Det gäller att hålla isär kommunalval och riksval.

   

                        

                                                Varför?


   Klockan är 2315 och det är +8,4gr.

   God natt

   Pelle

        

Nyare inlägg