Om

Ingen info ännu.

Presentation

Visar inlägg från april 2017

Tillbaka till bloggens startsida

Göteborg-staden med puls.

   Göteborg, "The Swinging Town", staden med rhythm, puls och händelser. Staden där trycket är hårt, alltid något på gång. Tråkighetens stämpel har förbytts till dess raka motsats och några kallar nu Göteborg för Europas "New Orleans". Ungdomar strömmar till från hela Västsverige, och på mindre än en timma når man händelsernas centrum. Staden med den nya Arenan är nu ett dragplåster med events varje kväll. Vädret har ingen betydelse då taket kan dras över de uppträdande om det skulle börja regna. Arenan som byggdes på rekordtid på privat initiativ har blivit en guldgruva då den fyllde ett länge efterfrågat behov för hela Västsverige. Det rådde stor politisk enighet i frågan som drevs av det nya partiet "Demokraterna i Göteborg". Det hade var lätt att nå enighet hur ett program skulle utformas, mycket tack vare den digitala tekniken och en öppenhet från politikernas sida. KS ordförande Martin Wannholt höll ett bejublat invigningstal inför 75 000 åhörare innan Bruce Springsteen sparkade igång första låten, Det svängde ordentligt med den perfekta akustiken. Göteborg hade nu tagit ett stort steg och vi hade fått ett komplement till Göteborgs-Operan. Göteborg blir nu kulturens metropol.

     

                   

                                               Thats it folks.

   Så här skulle det kunna bli. För att behålla ungdomen, sätta staden på kartan efter åratal av byråkratisk sörja. Det behövdes ett val där alliansen segrade och Demokraterna i Göteborg fick mest röster. Det hade varit en kamp om varje röst, men till slut segrade förnuftet över Kartellen. Man måste ha mål och drömmar annars händer ingenting. Man måste våga satsa, riskera ett bakslag, men inte med skattebetalarnas pengar. Makthavarna skall sköta andra saker och hjälpa till när det behövs under full insyn. Vi är på väg, men det blir en seg kryss till målet i september 2018. Men vi är förberedda efter många år av diskussioner. Öppenheten är stor, invånarna har mer och mer insett att det är dags att ta del på ett aktivt sätt, ingenting fås gratis. Det gäller bara nu att inget går snett fram till valet, allt måste vara under kontroll. Med denna blogg vill jag slå ett slag för en ny Arena. Lyckas vi med detta så vänder vinden definitivt 

                                 

                       

 Det är här den skall ligga. Det finns säkert en nyare skiss på hur området skall se ut.
                                                          

   Där lyckades jag få in bilden på en annan konsert. Där var det högt tryck. Det var i Kungälv tror jag, en välgörenhetskonsert.


   

                                    Så kom loss, se möjligheter med Göteborg som "The swinging Town". Västsveriges kulturella metropol. Staden med beat där allt är möjligt och ungdomen kommer att stanna. Denna blogg med anledning att någon på Facebook ansåg att det gäller nu att få med ungdomen.


   Klockan är 1800 och det är +11.4gr

   Ha en härlig kväll.
  
   Pelle


 Martin Wannholt och politiken

   Så har då Göteborg fått ett nytt politiskt parti. Martin Wannholt var den politiker som vågade gå emot strömmen och blev därmed stigmatiserad av sitt parti moderaterna Han stod för sina åsikter och accepterade konsekvenserna. Så agerar en stark ledare. Den 18 maj 2017 håller det politiska partiet årsmöte och den dagen kan betraktas som en vändpunkt för Göteborg,  kanske också som den dag då demokratin fick nytt liv.

   

                             

   Invånarna har nu fått den kraft som förvägrades dem genom bildandet av Västlänkskartellen. Det politiska partiet kommer att dränera kartellbildningen på alla för staden positiva krafter. Kvar blir enbart svikarna, förrädarna, de som utan att tveka var beredda att sälja ut stadens själ för ett uselt trafikprojekt, nog om detta.

   Politik är så mycket mer än frågeställningen, "hur många kommer att kliva av på Hagastationen". Det handlar om våra resurser, våra gemensamma tillgångar. Det handlar om sunt förnuft och respekt för medborgarnas synpunkter. Här har Martin Wannholt visat omdöme, för han kände den politiska vinden och tog hänsyn till detta. Vi har här en politiker som besitter kunskaperna och kraften att göra staden ännu mer attraktiv. Detta kommer även Västsvenska handelskammaren att inse som helt förlitade sig på ett vansinnigt politiskt projekt. 

   Planerare, arkitekter och ekonomer är nu förberedda att bidra med sina kunskaper. Martin Wannholt kommer således att få tillgång till en ocean av idéer och expertis som tidigare fösts åt sidan av maktfullkomliga politiker. Pendeln har svängt, och ingen har nu förmåga att kvarhålla den i ett odemokratiskt läge. Västlänkskartellen har fått en motkraft som den svårligen kan bemöta. Kommer MMD att säga nej till Västlänken så är den politiska katastrofen ett faktum för Västlänkskartellen, vilket måste leda till att en sanningskommission får till uppgift att klarlägga hur det kunde gå så galet. Allting började med en lögn, det vet vi. Kommer MMD att säga ja till tunneln så står vi utomordentligt bra rustade inför valet.

   

                       

    Invånarna har nu fått en politisk kraft som arbetar för ett bättre Göteborg.

   Västlänkskartellen, detta begrepp, tillskapades för att medvetet minimera det demokratiska inflytandet, detta får inte glömmas bort. Kartellen blev därmed en sekt som inte fick ifrågasättas. Sekten blev under hand överbevisad om projektets ohållbarhet, det var bara ett luftslott för miljarder kronor. Det gäller inte bara att få bort ett S-styre som regerat staden under 24 år, det gäller också att skilja agnarna från vetet, att rensa bort medlöparna. Det måste städas över hela linjen.

   Den digitala revolutionen innebär ett stöd som på ett utomordentligt sätt kan bidraga till förnuftiga, förankrade förslag. Hur detta effektivt skall lösas blir naturligtvis en uppgift för "demokraterna". Stadsdelsnämnderna har sannolikt gjort sitt, detta politiska mellanled, detta filter, enbart till för att behålla makten.

   Dagens ledare i GP var avvaktande, på gränsen till "gnällig". Det är naturligtvis svårt att skåda konsekvenserna av ett nytt parti. Det får man ha förståelse för.


  Klockan är 1700 och det är +9,1gr. och solen lyser

  God middag och ha en härlig kväll

  Pelle


   Den 9 september har en perfekt manifestation ägt rum som belyste vansinnet med  Västlänken. Det nya partiet heter "Demokraterna i Göteborg" och kommer inte att   företa någon "vendetta" mot det parti som stigmatiserade honom för fel tankar.  Detta visar en ödmjukhet som är få förunnat. Texten ovan ha skrivits med största respekt för det politiska partiet Vägvalet som för en politik med fast förankring i verkligheten.        

  

Uddevalla-kanalen

   En kanal mellan Uddevalla och Vänersborg har föreslagits redan på 1600-talet och projektet finns i dag fortfarande kvar då bygglov har stoppats då det låg inom reservatet för kanalen. Det fanns två skäl att bygga denna kanal, nämligen en ny sjöfartsled till Vänern och att snabbt kunna tappa av vatten från Vänern. Nu kan det tillkomma ett tredje skäl när Västlänken utgår, men låt oss först se på historiken så vi får en bakgrund till detta projekt.

   

                   

   Karl XI gav sina fortifikatörer i uppdrag att undersöka möjligheten för en kanal. Ritningar gjordes upp och han själv gjorde besök på platsen år 1673. Det dröjde sedan till 1835 då frågan åter väcktes till liv då den välkände kanalbyggaren Nils Ericson fick uppdraget att göra avvägningar mm. Men denna gång stoppades det hela av mäktiga affärsintressen i Göteborg, man ville helt enkelt inte ha någon konkurrens. Frågan återkom åren 1889, 1904, 1907 och 1909. Så sent som 1957 gjordes en genomgripande utredning där representanter från våra största firmor ingick. Vad kom man fram till?

   En kanal för 6000-tonnare med ett djupgående av 6,5 meter skulle bli nationalekonomiskt lönsam. Kanalen skulle få en längd av 25 kilometer och kostnaden beräknades då till ca 350 miljoner kronor.(Ett förvånansvärt lågt pris). Men därefter hände ingenting, kraften försvann, för finns det ingen eldsjäl så dör projektet. År 1995 väcktes en motion i riksdagen som inte vann något gehör.

   Kraften och viljan för ett kanalbygge har med andra ord inte varit tillräckligt stark. Den ekonomiska drivkraften har saknats och det har inte funnits några politiska pluspoäng i frågan. Men två saker förändrar i dag situationen.

 

                 

   Göteborgs expansion, och myndigheterna val av en låg bro som kräver att den måste öppnas med korta mellanrum. Detta leder till trafikstockningar som kommer att väcka frågan hur skall detta kunna förhindras. Klimathotet aktualiserar åter frågan om en snabb avtappning av Vänern, för att undvika skador för miljardbelopp runt dess stränder. Vi har således en annan situation år 2018, så det kan bli en valfråga. Detta kräver en arbetsgrupp och en politisk ledningsgrupp som synliggör  problemet. Det är vansinnigt att rikets andra stad skall vara beroende av denna sjöfartsled rakt igenom staden när det finns andra möjligheter. Någon duktig ekonom kan säkert räkna ut vad detta kostar staden. Dagens affärsintressen kan nog inte se någon hake i detta.

   När vi har fått ett nej till Västlänken så står vi inför en annan situation då förlamningen har släppt. Krafter och pengar kommer att frigöras och diskussionen om Göteborgs framtid kommer att intensiveras. Göteborgs delar måste bindas ihop på ett effektivt sätt, så det blir aktuellt att förena Hisingen med Göteborgs södra delar med lågbroar. Det är nu Uddevalla-kanalen återigen kan bli aktuell. Det blir orealistiskt att dra 6000-tonnare genom staden, det kommer inte att fungera. Göteborg kan inte bestå av två separata delar, de måste förenas och inte bara med en gondol som får stängas när det blåser kuling.

   Således det kan bli en "Västlänk" när allt kommer omkring. Denna gång en "förnuftets" länk som motpol till dumhetens trafikprojekt. När förutsättningarna ändras måste man snabbt kunna förändra tankegångarna och politiken. Kan pengar lösgöras från miljardprojektet Västlänken genom att välja ett billigare trafikalternativ, så kan pengar användas till att utveckla Göteborg på ett positivt sätt,då Göteborg måste hållas ihop.                   

      Som avslutning en bild på en vacker stad som hålls ihop med vackra broar.    Man skall aldrig ta ut någon seger innan man skuret mållinjen för allt kan hända. Men efter det senaste rundningsmärket kan man börja ana en seger, Det politiska mästerverket Västlänken delar staden i två hälfter och man kan aldrig möta en framtid på detta vis, då enighet ger styrka. Bilden ovan blir därför en symbol för framtiden, en enad stad.   Klockan är mitt i natten och det är +0,9gr.

   God natt

   Pelle

Göteborg och segregationen

   Göteborg är en attraktiv stad och den kan bli ännu bättre. Segregationen är ett komplext ämne som kräver att man måste sätt fokus på stadsplaneringen och dess möjligheter. Stadsplaneringens roll måste utvecklas för vi måste undvika kriminalitet, social oro och utanförskap, detta kräver ett annorlunda synsätt, en annorlunda planering.

   Bristen på samband mellan socioekonomiskt svaga bostadsområden och staden i övrigt är ett grundläggande hinder för Göteborg att få en social hållbar utveckling. Det gäller att motverka rumsliga uppdelningar av staden. Ett helhetsperspektiv krävs där det gäller att motverka understimulerade stadsdelar. Den fysiska planeringen är därför ett kraftfullt verktyg för att skapa en välfungerande stad. Det gäller att överbrygga barriärer med ny infrastruktur och utforma ny bebyggelse på rätt sätt. Detta bör naturligtvis kompletteras med ekonomiska styrmedel för att reglera balansen, tex genom olika upplåtelseformer.

   Den amerikanske forskaren Ed Glaeser har en positiv syn på staden. Han ser fattiga områden som ett bevis på en stads styrka och attraktionskraft. Detta är något som städer aldrig skall behöva be om ursäkt för, säger Ed. Dessa områden kan man tex  se som en utgångspunkt för en "klassresa", så staden spelar en central roll när det gäller att bekämpa fattigdomen. Staden har således en inneboende kraft när det gäller att erbjuda enskilda människor en väg upp i samhället. Ed Glaeser är med andra ord en "stadsoptimist" och jag delar denna syn med tanke på Göteborgs möjligheter. Han har skrivit en bok "Stadens triumf" (Kan beställas)

   Det har skett en social polarisering med ökande inkomstskillnader och en medveten stigmatisering av vissa områden, beroende på att de är skarpt åtskilda från varandra och det övriga Göteborg. Det uppstår grannskapseffekter som hela tiden förstärks, denna trend måste avta. Polariseringen mellan rika och fattiga områden måste avdramatiseras och motarbetas genom ny infrastruktur, samtidigt som servicenivån i dessa stigmatiserade områden måste upprätthållas och stärkas.

  Ser man på den infrastruktur som Västlänken erbjuder så finns det ingenting som medverkar till en minskad segregation, effekten kommer att bli den rakt motsatta. Man har helt enkelt inte tagit hänsyn till denna parameter, så Hisingen har helt enkelt lämnats åt sitt öde. Det dåliga samvetet har man dövat med en gondol över älven, förslaget är rent ut sagt patetiskt. Den skyskrapebyggelse som redovisas vänder sig till människor som kan betala 10-15 miljoner för en topplägenhet, och den höga exploateringsgraden innebär en till ytterlighet komprimerad bebyggelse som på sikt kommer att leda till slum och kriminalitet.

   Segregationen är den parameter som definitivt kräver ett nytt tänkande och därmed levereras dödsstöten för Västlänken med sin skyskrapsbebyggelse. Tiden har förändrat synsättet, tänkandet och prioriteringen. Utvecklingen är ofrånkomlig och vi betackar oss för ett nytt Malmö. Vi skall lära av misstagen.                    

   En snabbspårväg som sammanbinder stadens delar. Avgångstid var fjärde minut. Detta är ett förslag som bör utvecklas och kompletteras. Det är principen som redovisas här ovan.                    

   Ett förslag som är motpolen till Västlänkens skyskrapbebyggelse Bebyggelsen ansluter till stadens skala. Vatten och grönska erbjuder ett hållbart samhälle och ger staden ett lyft med tusentals lägenheter i ett centralt läge.

   Malmö har tillsatt en kommission som hanterar segregationsproblemen och det bör man absolut göra även i Göteborg. Dessa pengar man satsar nu kommer man få igen flera gånger om efter några år. Planering innebär att spara pengar genom att undvika att göra dumheter och naturligtvis lyssna på dem som redan har fått erfarenheter.


   Klockan är 0430 och det är +4,5gr.

   God morgon eller god natt

   Pelle

Sverige-tolerans till döds?

   Sverige har på ett utomordentligt sätt klarat denna ondskefulla attack den 7 april 2017. Detta attentat som utgör del av jihadisterna plan för att sätta skräck i Europa. Vi har visat prov på eftertanke och solidaritet, vi har inte på något sätt överreagerat, men det har nu blivit dags att vakna ur vår naivitet, för vi äger på intet sätt någon särställning som land. Vi är faktiskt en symbol för allt vad jihadisterna avskyr, så det är dags att ha ett genomtänkt försvar. Alternativet är att sakta försjunka i självömkan, rädsla och apati. Vi skall ha is i magen och inte göra någonting, säger en del. Skall vi således bara lugnt invänta nästa attack som kanske blir tiofalt värre? Självklart skall vi ha "is i magen", men detta förhindrar oss inte från att planera. Vi har ondskan mitt ibland oss och det finns mycket vi kan göra, vi måste vara beslutsamma och inte tveka. Att många kommer att lyfta fram rasism och islamofobi för att svartmåla oss är självklart, men detta får inte hindra oss för att göra upp ett program som kanske räddar människoliv. Vi har inte varit i krig på mycket länge, vi har blivit försiktiga och bekväma. Många anser att vi är ett fegt släkte som gömmer sig bakom bortförklaringar och byråkrati. Men vi kan också bli rasande, för någonstans djupt inne i oss ligger en gen som kan lockas fram. Sverige, som har gjort mer än något annat land för att ta hand om flyktingar från Mellanöstern, har visat prov på medkänsla och solidaritet. Sverige skall helt enkelt inte få bli behandlat på detta sätt. Vad är det för ett land som vi vill lämna efter oss undrar många? Jo, ett land som håller bergfast på sina värderingar och inte låter sig hunsas av hjärntvättade religiösa fanatiker. Vi måste med andra ord bli förbannade. Ingen kan anklaga oss för viljan att försvara oss och våra värderingar. Vi kan bli kritiserade för feghet, för att inte vidtaga några åtgärder och på detta sätt förlora i respekt inför den övriga världen. Vårt anseende under andra världskriget var dåligt. Vi fegade ut och lät nazisterna transportera sina vapen genom vårt land för att förgöra vårt broderfolk. Låt oss denna gång visa prov på kurage, en fast vilja, att ge ondskan ett motstånd. Nazismen och Islam hade mycket gemensamt,då de föraktade demokratin och såg ned på de svaga. Jihadisterna och IS trampar på i dessa fotspår och gläds åt vår skräck och tveksamhet. Attentatet på Drottninggatan i huvudstaden, april 2017, var en maktdemonstration, en symbolhandling, helt i linje med islams ideologi. Skall Sverige bli en polisstat som förbjuder vissa tankar och idéer säger många och pekar på vår mångkultur som riktmärke. Naturligtvis inte, det hela är en balansgång som allt annat vi måste göra.                              

   Vår stadsminister har vuxit med denna händelse, och han kommer att reda ut detta. Toleransen och snällheten måste få en gräns.

   Många har fått nej på sin asylansökan. Över 10 000 är efterlysta av polisen, men de gömmer sig och återvänder inte självmant.    Klockan är 0500 och det är +4,6gr.

   God morgon

   Pelle

Äldre inlägg