Om

Ingen info ännu.

Presentation

Visar inlägg från januari 2017

Tillbaka till bloggens startsida

Göteborg-spårvagn eller elbuss?

   Volvo har nu testat en elbuss med avsikt att öka kollektivtrafikens attraktionskraft. Enligt uppgift lär den vara tyst, avgasfri och ca 80 procent energieffektivare än en konventionell dieseldriven buss. Men hur ställer sig detta bussystem jämfört med spårväg? Det är dags att gå vidare för att utreda dessa alternativ. Tekniken har gått fort fram och många städer ligger före Göteborg i detta avseende. Så låt oss göra en research för att se vad andra kommit fram till, detta är alltid en enkel och bra metod att börja med.

   Stadsutveckling handlar hur vi kan förändra behovet av resande och transporter. Att minska bilberoendet är för Göteborg prioriterat. Så när blir Göteborg redo för en teknisk-industriell satsning på moderna elfordon? Det är vad denna blogg vill lyfta fram. En mycket preliminär analys hur läget är  i världen dag.

     

                              

   Elbussar gör en flexibel trafikplanering mera realistisk, man kan anpassa linjerna efter ett förändrat behov, vilket resulterar i ett miljösmart resande. Man får samma kapacitet hos spårväg som med elbuss-givetvis under samma förutsättningar. Vi har i dag relativt höga driftskostnader med dagens spårväg. Elbussen kan köras snabbare och bekvämare än spårvägen och bussen ger fler platser och större kapacitet per investerad krona. Kapaciteten hos bussarna räcker för många år framöver för Göteborg. Dessa moderna bussar kan lätt kopplas ihop (se bild ovan) och köras som ett enda fordon med fördubblad kapacitet och de kan lätt anpassas till andra trafikslag.

   

                     

                                       Volvo med sin test-buss.   Spårvägen i Göteborg måste ha barriärer för cyklister och gående och detta trafikslag kräver mera energi per passagerare än el- bussen. Vi får mera genomgripande anläggnings-och byggarbeten med dessa spårdragningar. Vi får heller inte glömma bort detta gnissel som vi inte kan bli befriade ifrån. Ett driftstopp får återverkningar över stora delar av systemet med negativa effekter. Spårvägsinvesteringar låser fast Göteborg i ett transportsystem för mycket lång tid framöver vilket inte kan vara önskvärt i en tid med snabba skiften i utvecklingen. El-bussar öppnar för ett ständigt förnyande av kollektivtrafiken

   Volvo har nu sålt 3000 elektrifierade bussar över hela världen. Den amerikanska staden Seattle har köpt in 120 stadsbussar. Oslo startar testtrafik med operatörerna Nobina, Norgesbuss och Unibuss. Nu finns det ca 173 000 elbussar i trafik världen över och nästan alla dessa finns i Kina, helt enligt UITP, den internationella kollektivtrafikunionen.

  Mycket talar för elbussar i Göteborg så alternativet bör utredas så fort Västlänken är lagd åt sidan. Det är mycket som skall ske efter valet 2018. Att anlita Volvo för detta uppdrag ser jag som ganska naturligt. Det är väldigt underligt att inte miljöpartiet har varit mera aktivt på detta område, men det är naturligtvis Västlänken som förgiftat debatten.


   Klockan är 1700 och det är +1gr

   Trevlig kväll

   Pelle

Det negativa tänkandet

   Övertygelsen har endast de som aldrig gått till botten med någonting. Denna ytliga positiva kult håller nu på att krackelera och ersättas med ett negativt tänkande. Det är detta tänkande som resulterar i förändring, för vi har breddat samtalet, blivit klokare, och blir på detta sätt bättre förberedda inför något som är ofrånkomligt. Den ytliga positivismen är endast opium för folket, har någon tänkare sagt. Det gäller att se verkligheten som den är- och det är nödvändigt att reagera på felaktigheter och orättvisor.                         

       

  
Det växer nu fram en motkultur mot positivt tänkande. Vi har rätt att tillåta oss att tänka negativt för att få ett bättre resultat. Vi är inga otacksamma, gnälliga människor, vi tänker enbart för att kunna erbjuda ett bättre samhälle, en bättre stad. Världen behöver dessa "pessimisters" klagosånger för att välja den rätta vägen. Lyssnar man från makthavarnas sida så blir vi bättre rustade för att klara katastrofer. Vi blir handlingskraftiga och kan i ett tidigt skede lägga ner dåliga projekt, som innebär miljarder kronor till ingen nytta. Det behövs en motkraft till den förhärskande tron på att allt ordnar sig- bara om man tänker positivt. Vi behöver acceptans och förståelse för att vi bryr oss och att vi inte låter oss marginaliseras och skrämmas av maktfullkomliga politiker. Positivitets-tänkandet användes för att tysta ner människors ilska över orättvisor och brister. Ofta hör man, "sluta gnäll och tänk positivt". Om fler kritiskt tänkande personer fick komma till tals skulle man kunna förhindra katastrofer som tex Västlänken. Denna tunnel som alltid kommer att stå som symbol för dumheten, och som man hoppas på skall bli en vändpunkt.

   Att föreställa sig det värsta tänkbara scenariot nämligen att Mark-och miljödomstolen säger ja till Västlänken innebär att vi kan bemöta detta problem efter ett överklagande. De som lever i övertygelsen att segern redan är avklarad kämpar inte lika hårt för att nå målet och de kommer att förlora mot en mentalt bättre förberedd motståndare. Vi måste slå undan rädslan och fördjupa dynamiken mellan ja och nej, så våra argument måste vara sakligt underbyggda och framföras på ett korrekt sätt. Vi måste vara realistiska, krassa och ärliga. Vi skall inte dopa oss med positivt tänkande. Gärna med en humoristisk ton skall vi sätta "stollarna" på plats, de överlever.

   Negativt tänkande är i grunden positivt och faktiskt vägen till glädje. Våra tankar och idéer bör därför vara realistiska och användbara. Därför bör man alltid ställa sig frågan, finns det något mer trovärdigt, enklare alternativ som kan lösa upp situationen. Vi är på rätt väg med vår kritik, det gäller bara att orka hela resan ut.

                               


   Klockan är 1100 och det är nu +1gr.
  
   God morgon

   Pelle


Ondskan mitt ibland oss

   Den jihadistiska miljön  i Europa utgör ett reellt hot där Sverige inte längre kan räkna med att vara någon fristad. Fler och fler ansluter sig till den islamiska staten och faller för dess propaganda. Att Sveriges nätverk är en del av ett större nätverk, inriktat på att döda och skada civila vet vi, sedan den belgiska polisen grep Osama Krayem från Malmö, uppvuxen i Rosengård.

   Världen enligt den islamistiska ideologin är uppdelad i "sanna muslimer" och "otrogna". De försvarar sitt krig med att Väst konspirerar och bedriver ett krig mot islam tillsammans med korrupta ledare i den muslimska världen. De menar att islam har varit under attack ända sedan profeten Muhammeds dagar. Försvarskriget från deras sida motiverar att striden måste bedrivas i fiendens egna länder. Till detta tillkommer en mängd regionala motiv. USA, Israel toppar listan som djävulens hantlangare, härtill kommer de länder som tex är anslutna via tex NATO.

   Utvecklingen för den våldsbejakande islamistiska miljön i Sverige har varit dramatisk efter Syrienkrigets utbrott år 2011 då det gäller kvantiteten av jihadresenärer. Säpo räknar med att i början av 2016 hade ca 300 anslutet sig till rörelsen och ca 6000 från Europa har rest för att kriga i Syrien.                       

                                                 Anwar al-Awlakis.

   Det finns i dag ett tiotal ideologer som bedriver "hjärnarbetet" bakom jihadismen De är skickliga och vet precis hur propagandan skall utformas. Man pratar om "Jihad-cool-kulturen". Jihadisten erhåller en status liknande en rockstjärnas. Man erbjuder häftiga jihadistsymboler i mobilen. Jihadismen har blivit den främsta mot-ideologin för ungdom som vill göra uppror mot samhället. Det blir svårt för social-tanterna på Arbetsförmedlingen att hävda sig med sina aktivitetsrapporter och prat om framtid och trygghet. Denna mot-ideologi är nu den mest mordiska som mänskligheten skådat sedan nazismen.

   Islamiska statens propaganda handlar om ett väl fungerande samhälle med skolor sjukvård och samhällsservice där stränga islamiska sharialagar utgör grunden. Filmerna är professionellt gjorda och de visar upp glada människor som uppvisar samvaro och framtidstro. Den hjälplöshet och förnedring som de unga känner i väst gör det lätt att svälja denna IS-propaganda. En förnedrad muslimsk manlighet erbjuds en hjälteroll, där det handlar om handlingskraft, vapen och en strid mot en fiende som enligt religionen är ond. Döden är ju enbart en inkörsport till paradiset.

   Ideologerna har förändrat sin krigsstrategi. Man lanserar nu ett "Globalt Jihad" som utförs av enskilda individer och små celler som högst består av två personer. De storskaliga operationerna är betydligt svårare att genomföra, de har därför marginaliserats. De arbetar nu konsekvent enligt "principen om det ledarlösa motståndet". Det är därför det har blivit så svårt för Säpo att ha kontroll då terroristerna arbetar under radarn.

   Den karismatiske USA-födde Anwar al-Awlakis våldsbejakande budskap tilltalar ungdomen, han är cool. Hans DVD-skivor och föreläsningar sprids i Sverige och hans föreläsningar delas flitigt på sociala medier. Sverige har konfronterats med en våldsam kultur som vi inte kan hantera. Vi får således leva med brinnande bilar, knivdåd och våldtäkter. Kvinnorna i Egypten har det besvärligt, för enligt islam skall de inte lämna hemmet.

     

                                    

   Åsne Seierstads har i boken "Två Systrar" beskrivit hur två tonåringar radikaliseras. De lämnar sina hem i Norge för att ansluta sig till Islamiska staten. En mycket klargörande berättelse för hur unga flickor ser på problemen.

    

                                         

  Lösningar på detta problem är svåra att lyfta fram. De som väljer att lämna Sverige skall inte få möjlighet att återvända. De är mentalt förstörda och återfaller i våldsdåd, och då kan vi få ett riktigt helvete.


   Källor: Åsne Seierstad och Magnus Sandelin.


   Klockan är 0930 och det är -1gr

   God morgon

   Pelle

Lydnaden

   Ända sedan Platons tid har makt varit ett favoritämne för analyser. Däremot har lydnaden inte väckt samma intresse. Naturligtvis har förintelsens mysterium ställt frågan, hur kunde detta ske? Människor som till vardags är ansvariga och godhjärtade blir förförda av auktoritära symboler och utifrån detta inriktar man sig på lydnad. Att förklara detta med modellen med den lydige byråkraten är inte tillräckligt, det finns fler parametrar att ta hänsyn till. Det som sker i organisationer behöver inte alltid vara en effekt av slapp underordning. Lydnaden har flera ansikten, den är långt mer komplex än den brutala makten.

    Själva anser vi oss inte vara "lydiga", så väldigt få av oss är "goda byråkrater". Men trots detta sker saker som kräver en förklaring, hjulen snurrar snabbare än någonsin.

   "Att våga är att förlora fotfästet för en stund. Att inte våga är att förlora sig själv".

   Den sociologiska förklaringen till att individer hamnar i desperata våldsdåd är att de inte ser några andra sätt att kanalisera sin frustration. Den nationella statistiken avslöjar en ofattbar trend vad som gäller Arbetsförmedlingen. Antalet inrapporterade incidenter har från 2009 tredubblats. Ändå kan man utgå ifrån att mörkertalet är stort. Arbetsförmedlingens "åtgärdslabyrint" driver människorna till vansinnets brant. Uppdelningen mellan vinnare och förlorare blir aldrig så tydlig som på Arbetsförmedlingen. Invandrarna från Mellanöstern känner sig förnedrade och kränkta vilket utmynnar i våldsdåd. De har hamnat i en värld de inte förstår, så totalt främmande från Mellanösterns värderingar.

   År 2008 blev Arbetsförmedlingen en statlig myndighet och blev den institution som förväntades lösa "världsekonomins kärnproblem". Sverige är det land som mer och mer gör sig oberoende av arbete, men landet skall likaväl lösa sina problem med just arbete. Det är den omtalade "arbetslinjen" som gäller. Om inte Arbetsförmedlingen bedriver förmedling av arbeten, vad sysslar de med då? Vad händer med de 72 miljarder kronor som omsättes? Vad gör alla arbetsförmedlare? Och varför blir de bara fler och fler? "Svaret blir, vi måste "skapa jobb", så ut kommer en kontrollapparat.

    

                              

   Aktivitetsrapporterna blir välsignelsen. Alla arbetslösa erhåller a-kassa och skall varje månad lämna in en aktivitetsrapport vars syfte är att sätta press på den arbetslöse. Det uppstår kaos när handläggarna skall granska tex 150 000 rapporter. En halv miljon rapporter på en månad räknar man med. För de som inte lämnat in denna aktivitetsrapport så går med automatik ett meddelande till a-kassan och pengarna uteblir. Arbetsförmedlingen är ingen servicefunktion och vi har därmed skapat oss en grogrund för missnöje då aktivitetsrapporten är instrumentet för kontroll. Helvetet blir ett ämbetsverk! De arbetslösa ungdomarna blir ett avantgarde för en klasskamp. Dessa ungdomar från Mellanöstern med kanske ett par års Koranskola skall fylla i blanketter.

   Sverige har försatt sig i ett bekymmersamt läge för detta var inte genomtänkt, vi ville bara framstå som godheten på jorden. Invandrarna utan jobb sluter sig samman och protesterar, så sakta utvecklas detta till ett hat mot etablissemanget. Arbetslöshet leder till konsekvenser som i slutändan kan leda till social revolution. De attentat som i dag sker mot Arbetsförmedlingen mörkas naturligtvis ner. Det var tänkt att fas 3 skulle förse de som hamnat utanför med en varaktig samhällsnyttig sysselsättning. Fas 3 sysselsätter ca 35 000 människor och här är det slut på kartläggning och analyser. I fas tre samlas de människor som på grund av sin "besvärlighet" hamnar utanför arbetsmarknaden, för i dag krävs oerhört mycket av en människa för att hon skall bli anställningsbar. Social kompetens blir sannolikt avgörande för att man skall fungera i arbetslivet. Arbetsgivarna kräver oftast en treårig högskoleutbildning och av denna anledning har universitet och högskolor blivit förvaringsplatser för överskott av arbetskraft. "Credentialism"-en examina-inflation. Man kräver dessa meriter även  för jobb där utbildningen inte är till någon nytta.

   Arbetsförmedlingen framhäver att den ökande arbetslösheten är beroende på bristande utbildning och kompetens. Två tredjedelar faller på utomeuropeiskt födda och en tredjedel med funktionshinder.

  

                 

                                 En bild från Rinkeby-Sverige.

 

   Svaret på detta är att man i Sverige behöver en helt ny arbetsmarknad- och rubriken på denna blogg skulle nog ha varit: "Kafka-släng dig i väggen"


   Källa: Roland Paulsen-doktor i sociologi.

 

   Klockan är 1500 och det är +2gr.

   God middag

   Pelle

Populism-detta misshandlade begrepp

   Begreppet kan härledas till romarriket då "populares" var politiker som förlitade sig på stöd från de lägre samhällsklasserna, medan "optimater" var politiker som främst sökte stöd från samhällseliten. I den akademiska världen har begreppet inte koncensus, men ändå användes det flitigt i den politiska världen som ett nedsättande uttryck för åsikter som går emot etablissemanget. Man lyfter därmed upp sin egen idé till ett högre plan och marginaliserar därmed populisternas tankar och förslag.

   I Göteborg är begreppen det omvända. De som riktar kritik mot etablissemanget utgörs av de mest välutbildade, seriösa och erfarna invånare som staden kan uppbringa. Etablissemanget däremot säljer sina idéer med spektakulära begrepp som måste betraktas som oseriösa.

   "Populist" är utan tvekan ett vanligt glåpord i svensk politisk debatt. De som kallar andra populister gör det för att förolämpa och förnedra. I Göteborg kallades en del för "köksbordsarkitekter" som nu har bytts ut mot populister. Man kan använda detta begrepp utan att precisera sig. Denna intellektuella slapphet döljer frågor som är betydelsefulla för landet eller stadens utveckling och sätter stopp för en politisk förnyelse. Syftet är därmed klarlagt, man vill förhindra en politisk förnyelse. Som en del av etablissemanget ser man populismen som en fara för den egna maktpositionen. Detta är naturligt, men en populistisk rörelse gör den inte demokratisk illegitim. Tvärtom är det viktigt för demokratin att denna möjlighet existerar.

   Det ligger en felaktig analys bakom begreppet populism. Man försvarar helt enkelt det rådande systemet mot en populistisk rörelse som i Göteborg representeras av en kunnig elit. Etablissemangets intressen försvaras med att ständigt ropa populism.

Västsvenska Handelskammaren har kallat till ett seminarium den 20 januari. Temat är " Hur populistisk får den kommande valrörelsen bli" Moderator är Gunilla Gran-Hinnfors, ansvarig för stadsutvecklingen på Västsvenska Handelskammaren.

  

                   

   Med hänsyn till hennes marginalisering av protesterna mot Västlänken, när hon skrev för GP, kan man inte utesluta att hon fortsätter på denna linje med ett säkert stöd av Johan Trouvé och Soffan (S).                      

                                Var skall sleven vara om inte i grytan.


   Västsvenska Handelskammaren är utan tvekan en maktfaktor som politikerna lyssnar på. "Soffan" (S) får härmed stöd för hur hon skall tänka och agera.
   Klockan är 1600 och dimman ligger tät utefter kusten.

   God kväll

   Pelle
  
Äldre inlägg