Om

Ingen info ännu.

Presentation

Visar inlägg från december 2016

Tillbaka till bloggens startsida

Att bygga i City eller i Grästorp

   Stadsplanering är inget annat än en lång förhandling där parterna vill få ut så mycket som möjligt inför förändringen. Att enbart arbeta med en vision som inte har möjlighet att förverkligas är slöseri med resurser och tid. Arbetet kanske resulterar i en "vacker" plan som ger planförfattaren en eloge för att han hållit kapitalet i strama tyglar. Detta är trams, en planstrategi som jag bestämt tar avstånd ifrån.

   Jan Jörnmark skriver i en ledare i GP, "Göteborg har fastnat i projekt med inneboende målkonflikter. Vinnare är andra i Västsverige". Man har med andra ord inte lyckats med att sortera bland målkonflikterna, att prioritera, och att driva projektet framåt, detta som är det primära i all stadsplanering. Det hjälper inte med visionsdialoger, arkitekttävlingar och planeringsprocesser om inte planförfattaren vet vad han vill, han måste se målet och han måste kunna peka med hela handen, och han måste absolut ha modet att säga nej. Detta är otroligt viktigt för annars sprids en uppfattning till parterna att det är fritt fram. Det hela urartar annars till en soppa med olika krav som drabbar den ansvarige, för det är han som skall skriva under planen. Visst skall hans chefer skriva under men de svär sig fria från detaljer.

   Det hela är djupt tragiskt. Gång på gång blir vi påminda om att de som är ansvariga för vår stads utveckling inte räcker till. En projektledare för Skeppsbron uttryckte sig på ett sätt som måste rubriceras som ett rop på hjälp inför svårigheterna som hopades på hans skrivbord. "Här skall väldigt mycket få plats på en liten yta. Vi skall ha spårväg, skärgårdsbåtar och alla andra trafikslag, vi behöver ta hänsyn till klimatförändringarna...men ändå bevara kulturhistorien, vi vill ha trygghet och vi måste medge en exploatering som ger oss ekonomiska möjligheter att utveckla området för alla göteborgares bästa." Slut citat.

   En spännande och stimulerande planuppgift med andra ord, så man får börja med att räkna baklänges. Hur mycket exploatering krävs för att kunna bära alla dessa önskemål som kommunen lyfter fram. Att det finns byggare som vill ha uppdrag är nog sant, men att ge sig in i ett ekonomiskt självmordsuppdrag är det ingen som gör. Vem kan avgöra detta om inte "Byggmaffian"? Har man frågat Wallenstam tex? Han kanske svarar, jag bygger gärna men under förutsättning att jag får bygga  tjugo våningar. Då har man i alla fall fått ett utgångsbud att börja förhandla ifrån, men man lastar på åsnan så mycket att hon inte rör sig ur fläcken. Stadsplanering är det möjligas konst och man kan inte trolla. Har man haft en erfaren ekonom som räknat på Skeppsbron? Skeppsbron är ett attraktivt byggobjekt som tilltalar en fåfäng byggare som mycket hellre bygger här än i Grästorp. Byggare är fåfänga, de vill synas och då klingar inte Grästorp något vidare.

   Mer och mer framträder amatörismen, oförmågan att samordna, att prioritera, att utnyttja stadens möjligheter till invånarnas bästa. Det Skeppsbron visar är oförmågan att landa ett större projekt, man saknar tydligen de krafter som är nödvändiga. Östra Nordstadens omvälvning på sin tid krävde resurser som arbetade intimt ihop med stadens planerare. Problemen var verkligheten inte mindre i ÖN än på Skeppsbron.

   Året 2017 måste användas till att bygga upp en strategi för att vinna valet 2018. Detta framstår nu som absolut ofrånkomligt. Det måste bli ett paradigmskifte, en genomgripande förändring av stadens ledning. Den är i dag inte kapabel att styra och leda utvecklingen. Detta måste bli ett löfte inför det kommande året.


   Klockan är 1710 och det är +7gr. (mycket varmt för årstiden)

   Gott Nytt År önskar

   Pelle

Stormflod

  Det vilar något ödesmättat över detta begrepp. När naturen slår tillbaka och lämnar efter sig död och förödelse. Människan blir då väldigt liten. Stormflod är inget annat än ett högt vattenstånd som vinden pressar mot kusten som förvärras av ett lågt lufttryck. I detta ögonblick ser jag bryggor i Askimsviken  försvinna under havsytan. Det har blåst länge från samma riktning, men vindstyrka är bara en vanlig kuling. Hur skall det bli när vinden når stormstyrka med orkanstötar, det är frågan.


              

                                Bilden tagen vid ett annat tillfälle.                              

   

   Den första dokumenterade stormfloden på Nordsjön var den 26 december år 838. 15-17 januari 1362 drabbades hela Nordsjöområdet med 100 000 döda. Stora delar av Nordfriesland gick under. Den Nordfrisiska handelsstaden Rungholt  spolades bort. En stormflod med katastrofal utgång var julstormfloden 1717. 11500 personer drunknade, 100 000 husdjur omkom och ca 8000 hus förstördes. Det finns många fler exempel från våra nordliga trakter. De har en gemensam nämnare, det är runt jultid dessa katastrofer äger rum. Lågtrycken på Atlanten är då som kraftigast, vattnet är fortfarande varmt som ger energi till virvlarna. Motsättningarna mellan högtryck och lågtryck är stora. Särskilt allvarliga blir stormfloderna om de inträffar när tidvattnet når sitt maximum. Vindhastigheten i en orkan kan vara extremt hög, men det är ändå stormfloden som dödar hundratusentals människor.


            

                              Bilden tagen vid ett annat tillfälle.  

     

   Sverige är ett u-land i klimatberedskap. Vår politiker är så där lagom intresserade beroende på att dessa långsiktiga frågor inte resulterar i några politiska pluspoäng. Kasinot intill Göta Älv har åtskilliga gånger fått sin källare vattenfylld vi stormflod. Görs det inget kommer staden att drabbas hårt på grund av högvatten från havet. Då Malmö har en landsänkning kommer denna del att sannolikt drabbas före Göteborg. I Skåne hotas på sikt 23 000 hus att ätas upp av stigande vatten. 

   Meteorologen Sten Bergström har räknat på hur Västlänken skall lyckas klara av att vattnet stiger som värst fyra meter. Han har alltså fått ett uppdrag som måste resultera i att tunneln är möjlig att genomföra. Vi vet att närmar vi oss dessa nivåer måste man ta till drastiska åtgärder för att städerna skall kunna vara kvar där de är, säger Sten Bergström. Det måste byggas storskaliga skyddsvallar. Det är oerhört viktigt att när man bygger ut samhället visar stor respekt för de gränser som naturen sätter även i dagens klimat. Man skall därför inrikta sig redan i dag på att bygga kollektivtrafiklösningar som är klimatsäkra med stationer som är belägna ovan mark.


    

                 


   Klockan är 1430 och det är +5gr.och vattnet stiger i Askimsfjordens inre del

   God Jul önskar Pelle, som i väntan på att tomten skall komma skrev dessa rader.


 

Donald Trump-lögnaren

   Donald Trumps historia är så fylld med lögner att hans levnadstecknare aldrig kan lita på vad han själv berättar. Det är sant om han vill att det skall vara sant. Den nietzscheanska viljefilosofin leder till att moralen som fakta relativiseras. Vanliga människor anpassar sig till denna verklighet, medan viljekraftiga människor skapar en verklighet som andra blir tvungna att anpassa sig till.

  

                         

                                        Har jag aldrig hört talas om.  

 

   Sanningen står inte högt i kurs i USA i dag. Till skillnad från andra politiker erkänner Trump att systemet i grunden är ruttet, och framstår därför som ärligare än alla andra. För en sådan tankemodell talar forskningsinstitutet "Pews" enkät som visar att bara två tredjedelar av dem som stöder Trump tror att han verkligen tänker bygga en mur mot Mexiko. Misstro mot politisk verksamhet är en viktig del i demokratin. Arkeologer har funnit förtal mot den tidens politiker på toalettväggarna i antikens Rom. Sociala medier är vår tids toa-väggar.

   

                               

                                                     Drop dead!

   Den mänskliga hjärnan värjer sig för motsättningar. Hon tror på det hon vill tro på. Säger Trump att han vill sänka skatterna för de rika, men han sedan antyder att han tänker höja dem så bestämmer sig hans anhängare att tro på den åsikt de gillar mest. I sociala medierna i USA har autenticitet ersatt verklighet. En människa är ärlig om hon visar vad hon innerst inne känner. Det är av dessa skäl Trumps fadäser, överdrifter, motsägelser och direkta lögner förstärker intrycket av autenticitet. Dess motsats förutsätter överväganden vilket framstår som beräknande, nedskrivet och lögnaktigt. Det hela blir en paradox och Trump framstår i sina anhängares ögon som ärlig, just för han inte talar sanning.

   

                                

                                                Precis, så är det.

   Mycket känns igen från Sverige där det gäller att vara politiskt korrekt. Sticker någon upp så tar det inte lång tid förrän hotet är eliminerat och fört åt sidan. Alliansen vill nu sparka rikspolischefen, symbolen för att rättssäkerheten har havererat. Men det är inte där felet ligger för organisationen är fel från början till slut. Det blir en bitter kalk att svälja för samtliga partier när man blir tvungen att tänka om.

  

                                   

                                         Du har så rätt, så gör vi.

   USA har kommit till vägs ände. Det är inte Trump det är fel på, utan det är systemet som måste förändras. Det kommer så småningom att bli nödvändigt att tänka om, hur detta nu skall gå till står skrivet i stjärnorna. Det är totalt vansinnigt att man måste vara miljardär för att bli president när det finns så många andra betydelsefulla parametrar att ta hänsyn till. Trump är en produkt av systemet. Han är flexibel och byter åsikt allt efter hur vinden blåser, så allt kan hända. Med andra ord, det kommer att bli en mycket spännande tid framöver, under förutsättning att han inte råkar ut för en "olycka" som är så vanligt i det stora landet i väster.


   Källa: Laura Saarikoski och Saska Saarikoski.


   Klockan är 1600 och det är +5gr. Nu är det som mörkast sedan vänder det.

   Nu blir det julförberedelse så det blir inte så mycket research.

   Önskar alla läsare en härlig jul.

   Pelle

Donald Trump-politikern

   Tillkännagivandet att han skulle ställa upp  som presidentkandidat fick media att gå i taket. "The New York Daily News" ritade ett clownansikte på Trump och och deklarerade "Clownen vill bli president". Trums åsikter om mexikanarna fick många av storbolagen att meddela att de skulle bryta samarbetet med honom.

  

                   

          This is USA you know. The first Lady is very important in politics.

   Donald Trump är en av de mest kända personerna i USA. I juli 2015 var hans namn bekant för 92 procent av de tillfrågade, 81 procent kände till Job Bush. Av de som kände till Trump hade 56 procent en positiv och 36 procent en negativ uppfattning om honom. Trump var inte rädd för fadäser, så en felsägning förändrade inte deras uppfattning. Han var mycket roligare att lyssna på än de andra politikerna och tittarsiffrorna steg i höjden. Enligt galluparna var Trump äkta och ärlig för han sade det han tänkte.

   Som byggherre på Manhattan i New York hade han lärt sig gatans lag. Reste sig någon mot honom slog han tillbaka dubbelt så hårt. Han drog dem inför rätta eller förtalade dem offentligt och nu spelade han med i politiken enligt samma regler. USA:s stora partier är i dag helt utlämnade åt ett populistiskt budskap som en finansmogul som Trump levererar. Hans framgång bottnar i att republikanernas hänsynslösa valtaktik har urartat, de är desperata för de håller på att förlora greppet om väljarna. Partiet har förflyttat sig långt från huvudströmmen i landets politik och befinner sig nu på den absoluta högerkanten. Nåväl vad vill nu Trump, hur ser hans politik ut?

   

                             

   Han var gåsen som värpte guldägg för media. Tittarsiffrorna bara steg och därmed annonsintäkterna. Han behövde inte betala för reklamtid för journalisterna stod i kö. Han pladdrade utan manuskript och grodorna hoppade ur munnen på honom. Han var så långt ifrån en torr politiker man kunde komma och hans popularitet bara steg och steg, och lögnerna bara ökade.

   Han har ifrågasatt den nykonservativa doktrinen att demokrati kan exporteras och detta har bidragit till kaoset i Mellanöstern. Han har riktat kritik mot republikanerna för att de försökt stärka sin ställning genom att kräva ID-kort vid röstning vilket är att försvåra för de minoriteter som röstar på demokraterna. Han vill förbjuda försäljning av militära handeldvapen till civila och när han ville föreslå ett hälsovårdssystem av samma slag som Europa och Sverige var konfrontationen med de konservativa ett faktum. Han skulle nu till varje pris motarbetas. Trump har  stött rätten till abort och han kritiserade Ronald Reagens skattepolitik som bevisligen enbart hade gynnat de rika. Han anser att USA inte bör betala försvaret för, de länder som har råd att försvara sig själva och han sa rent ut att de pengar som delats ut till Japan och Saudiarabien hellre borde använts för att hjälpa det egna landets sjuka och hemlösa. Han köpte en hel annonssida i landets största tidningar för att presentera sina åsikter, så Donald Trump började nu bli totalt livsfarlig för etablissemanget i Washington. Många såg faktiskt fram emot att han skulle råka ut för en "olycka". Att den illegala invandringen från Mexiko är ett problem, det är alla medvetna om.

  

                         

   Ovanstående synpunkter skulle kunna vara hämtat från svensk socialdemokratis program. Men varför denna rabiata kritik? Menar han inte vad han säger? Nej, lögnerna är otaliga. Därför måste detta lyftas fram, vilket jag nu inser kräver ytterligare research.


   Källa: Laura Saarikoski och Saska Saarikoski


   Klockan är 1100 och det är + 3gr.

   God morgon

   Pelle


   Nästa blogg blir: Donald Trump och alla dessa lögner.

Donald Trump-affärsmannen

   En enkel beskrivning av denne man skulle kunna vara viljan att vinna - ett oslagbart behov att besegra andra. Att Putin hyser beundran för honom är mycket lätt att förstå, för en enkel beskrivning av Putin är grabben som aldrig gav upp i ett slagsmål. Båda är intelligenta och har begåvats med en tänjbar moral på väg upp mot toppen.

                              

   Amerikanarna anses vara ett företagsamt folk och många anser att det är genetiskt betingat. En lycksökare var Friedrich Trump och detta karaktärsdrag återfinns hos hans son och sonson: En otyglad strävan efter framgång parad med en elastisk moral. För Donald Trump är inte tävlingen lek, det är blodigt allvar, för han är tvungen att vinna. Han är tillverkad i samma material som sin far, och han ville alltid bli bättre än sin far.

   När Donald Trump återvände från Universitetet till New York 1968 började han jobba i sin fars fastighetsfirma. Han hamnade omedelbart på det brutala slagfältet som New Yorks gator utgjorde. Han såg inte en "döende stad", utan en stad med stora möjligheter. Hans far hade gjort sig ett namn i Queens och Brooklyn. Nu var det dags för Donald att erövra Manhattan. Han började att döpa om firman till "Trump Organization". Därefter satte han sig in hur maktens trådar löpte inom staden, vilket även inkluderade maffian. Han avslöjade snart sina talanger, då han var en mästerlig förhandlare. Han hittade snart sin nisch. Man säljer inte kvadratmetrar, man säljer visioner, blomstrande bostadsområden, imponerande kontorsbyggnader, vackra lyckliga hem. Han anställde en begåvad arkitekt som skulle förverkliga hans idéer.

   "Fake it until you make it", är en slogan i New York. Den som vill lyckas måste ge sken av att vara framgångsrik tills han eller hon faktiskt blir det. Donald Trumps framgångar berodde på förmågan att marknadsföra, att skapa publicitet med sitt eget namn som varumärke. Att styra opinionen utvecklade han till en konst, "The Art of the Deal". Det finns ingen annan plats där striden är så hård om en plats i rampljuset som i New York. "If you can make it there, you can make it anywhere", (Liza Minelli)

   Fenomenet Donald Trump är inget annat än en bild av vår tid med våra värderingar i det stora landet i väster. Hans agerande är ett rationellt svar på livet i ett samhälle, där ett sätt att fly känslan av betydelselöshet är att via media låta det egna jaget expandera. Donald Trump är här inget undantag. En finare benämning på detta tillstånd är "narcissisk personlighetsstörning". Donald Trumf var som gjord för jagets årtionde, han var stilig, förmögen och otroligt ambitiös och han skulle komma att surfa på toppen av en våg. Trump såg till att hans byggnader uppkallades efter honom. Han var en genial affärsstrateg. Hans enorma byggnader åstadkom reklamskyltar för honom själv och med ett starkt varumärke kunde man sälja vad som helst. Trumps affärer i dag består i att sälja rättigheter till namnet. Var tredje byggnad i olika delar av världen uppkallade efter Trump har inget annat med honom att göra än namnet. 

   Det råder inget tvivel om att han förtjänar sitt rykte som manschauvinist. Men det finns en annan synvinkel härvidlag. Han var för vissa kvinnor det perfekta villebrådet då han var rik, stilig och berömd. Han upplevde kvinnorna som världens bästa skådespelare. Han kunde se exempel på att kvinnor kunde uppträda hänsynslöst med en enorm styrka som de flesta män inte har. Det vimlade av "golddiggers" som spelade ut hela sitt register. Det svaga könet är inte så svagt som man tror.

   Maffians grepp om New York är hårdast inom betongindustrin och de kontrollerar också fackföreningarna. "Fat Tony Salerno" och "Paul Castellano" var de två hårdingar som Trump var tvungen att hålla i handen vilket innebar ett högre pris för betongen. Men det fungerade, betongen kom alltid fram i tid till hans byggen på Manhattan.

   Donald Trump var ett affärsgeni, men hur skulle han klara sig som politiker som president för USA?


   Källa: Laura och Saska Saarikoski


   Klockan är 1610 och det är +3gr.

   God kväll

   Pelle

Äldre inlägg