Om

Ingen info ännu.

Presentation

Visar inlägg från september 2016

Tillbaka till bloggens startsida

Den arabiska världens islam.

   Den som ifrågasätter islam är inte längre en del av den arabiska kulturkroppen. Han hamnar i ett ingenmansland och betraktas som en förrädare. Den som tänker kritiskt i det arabiska samhället förklarar krig mot detsamma och Arabiska intellektuella är därför rädda, och de ställer aldrig några djupa frågor om religionen, 
 

                                                


   M
an anpassar sig. Den  genomgående röda tråden för islam är hämndens religion. Genom att föra fram islam som en total absolut lösning så utesluter man kritik. Men i intellektuella miljöer höjs ändå röster för ett friare sätt att tänka. De anser att det är dags att ifrågasätta islams grunder och därmed även islamisk kultur. Det som fundamentalisterna företräder är enbart en religion utan kultur. Muslimer betraktar världen genom ett filter från forntiden, som leder till ett slutet religiöst samhälle, för evigt intill tidens ände.

   Den religiösa makten konverterades till politisk och social maktutövning. Mecka var en handelsstad där man behövde en enda ledare för att kommersen skulle segra.  Muslimerna blev rikare för varje seger och deras makt växte. När Arabien hade enats, och när armén blivit tillräckligt kraftfull, så var det dags att angripa närliggande länder. Dessa blev ett lätt byte då motståndet var obefintligt och grymheten mot de besegrade var enorm, erkänn islam eller dö. Tortyren var förfärlig, allt stod beskrivet i Koranen.                                      

   Koranen är en otroligt grym text. Inte en enda vers uppmuntrar till självständigt tänkande eller vädjar till förnuftet. Domen över de "otrogna" är oåterkallelig. En muslim som lever i en kultur som accepterar, och även hyllar tortyr, blir hänvisad till att följa religionens föreskrifter. Varje avsteg fördöms då islam är och förblir den enda godtagbara religionen. "Herre, lämna ingen enda av de otrogna kvar på jorden". Detta är inte toleransens eller kärlekens religion. Överallt i Koranen finns exempel på tortyr och detta har alltid en koppling till hämnd. Gud beskrivs i Koranen som den bestraffande och hämnande Guden där elden är den yttersta pinans verktyg. Vi ser hur IS låser in "otrogna" i burar och låter de pinas ihjäl. Våldet måste vara heligt eftersom det försvarar en helig sak. Muhammed idealiseras och alla hans regler måste följas.

   Våldet dödar inte bara det självständiga tänkandet utan gör den muslimska människan mindre mänsklig. Hon tvingas tro, utan att få ställa frågor. Våldet blir heligt då historien skapades av Gud. Detta är inget annat än total underkastelse. Muslimen blir en person som tvingas följa den heliga lag som begränsar hans värld.

   Historien visar utan tvekan, att islam i praktiken handlar mer om att utöva makt än att forma en ny mänsklighet, det finns inget kärleksbudskap i denna religion. Läran har ej heller varit en ledstjärna för kunskap, forskning och ifrågasättande. Läran har varit en religion för maktutövning och är så än i dag. Islam talar inte om befrielse utan om underkastelse och ett evigt krig i syfte att islamisera hela mänskligheten. På det intellektuella planet har islam inget att tillföra i denna stund, Där finns ingen föreställning om hur världen kan förändras, inga idéer. IS river ner skulpturer och skär halsen av människor. Detta är slutet för islam på sikt.

   Vi i Sverige förtränger och marginalisera den arabiska världens islam. En analys betraktas som islamofobi och det blir i princip omöjligt då man betraktas som rasist. Det som står i Koranen om kvinnan är så grymt och förnedrande att kvinnor i Sverige inte skulle vara kapabla att tro på innehållet i denna skrift, men likaväl finns texten där år 2016.


                    

   Historiskt sett har islam överlevt i femtonhundra år. I mänsklighetens historia är detta ingen lång tid. Det vi upplever i dag, efter den arabiska våren, är den totala katastrofen för arabvärldens islam.


Källa: Fritt efter Adonis och Houria Abdelouaheds


   Klockan är 0930 och det är +13gr. 

   God morgon

   Pelle

Gåtan Johan Trouvé

   "Vi ger beslutsfattarna vår västsvenska verklighet" säger Johan Trouvé vd Västsvenska handelskammaren. Med ca 2700 anslutna företag är detta en mycket stark maktfaktor, så alla politiker måste lyssna på vad han säger och tänker. Han vill göra Västsverige starkare och han har ett valspråk; "kan vi tänka det, så kan vi skapa det". Det råder ingen tvekan om att Västsverige och Göteborgsregionen har fantastiska möjligheter. De västsvenska företagen förespås en lysande framtid säger företagarna själva. Men ändå har Johan Trouvé inte hängt med i utvecklingen, han kan inte släppa Västlänken, denna bromskloss för den utveckling som han själv strävar efter att uppnå. En avgrund öppnar sig som skiljer hans verklighetsuppfattning från medborgarnas och övriga experter. Han är inte ensam om att tiden rusat förbi hans sätt att tänka.

   

                                         

   Hans kontor har skickliga medarbetare som reser, studerar världsstäder och sammanfattar sina kunskaperna i enkla uttryck som; mångfald, hållbar utveckling, samverkan och själ. Jag citerar: "Det kommer att vara en dragning in mot Göteborg som har en positiv utveckling framför sig där infrastrukturen är avgörande. I en stad värderar man tid högt att ta sig från bostaden till jobbet".

    

                       

   Johan Trouvé pekar med all rätt på bostadsbristen. Företagen har inte möjlighet att rekrytera personal, de kan inte erbjuda den eftersökta kompetensen de attraktiva bostäder i centralt läge som krävs.

    

                    

                          Det tar 23 minuter att åka slingan ett varv.

   Johan Trouvé vill ha framtidens "intelligenta infrastruktur" som kan transportera samtliga västsvenskar på kortare tid från bostaden till jobbet. Av dessa skäl är det ett mysterium att han krampaktigt håller fast vid Västlänken, detta ålderdomliga kollektiva trafiksystem som inte klarar hans vision. Västlänken kan snarare ingjuta en kontraproduktiv inställning hos intressenter, varför valde ni att gräva en tunnel när det finns elegantare lösningar? Inte bra för imagen när man skall peka på det bästa, inte bra att bidra till att stadens själ förstörs.

   

                                       

   Sanningen är att nya förutsättningar kräver nya beslut Johan Trouvé. Detta gäller på regional och lokal nivå.

    

                    

   Det är i de översta våningarna Du skall ha ditt kontor med utsikt över ditt revir. Lunch med intressenter intas i den ovanpåliggande restaurangen som roterar, ett varv på lite över en timma. Intressenten tackar för en utsökt lunch, åker hissen ner och tar snabbtåget till Malmö. Du har något att visa upp, så de kommer att höra av sig. Du har samtidigt gott samvete för att Du har räddat stadens själ. Detta är viktigt för världsstäder, helt enligt dina medarbetares egna ord.

   Höghastighetsbanorna kommer att ge ett uppsving för hela regionen. Vilket medför en utökning av arbetsmarknaden. Detta kräver en centralstation i Gårda för dessa tåg inte kan dras ner i en tunnel under stenstaden, så det blir nödvändigt med ett byte. Det går inte att motivera att Göteborg förläggs i ett undantagstillstånd under 10-15 år, för att därefter leverera en omodern infrastruktur. Med Gårdalänken frigörs ca 60 hektar tomtmark som kan erbjuda ett perfekt boende för företagens möjligheter att rekvirera personal. (Se Lejonstaden)

    Det är hög tid att tänka om Johan Trouvé. Vidga inte klyftan ytterligare mellan din verklighetsuppfattning och medborgarnas. Vi har nu de flesta seriösa experter på vår sida, känner Du inte den nariga motvinden? Sluta att lyssna på Trafikverket Du vinner på att tänka om.


  Klockan är 1145 och det är +14gr. Hösten har kommit.

  God middag

  Pelle

Gåtan Vidkun Quisling

  Vidkun Abraham Quisling föddes den 18 juli 1887 i Fyresdal i Telemark fylke. Han dog den 24 oktober 1945, avrättad på Akershus fästning i Oslo. Hans studieresultat var enastående. Ingen hade erhållit så höga betyg sedan skolan grundades år 1817, han var med andra ord unik. Hur kunde det bli så att han avrättades som förrädare, avskydd av alla, hur resonerade han?

    

                              

   År 1929 tog han kraftigt avstånd från kommunismen och varnade för dess utbredning. År 1931 grundade han "Nordisk Folkereisning" med målinriktning som en elit-organisation med fascistisk inriktning. År 1933 grundade Quisling "Nasjonal Samling". Partiet förde en kristlig-konservativ politik. Partiet lyckades bara erhålla 2 procent av rösterna och tog inga mandat. Vid valet 1936 hade väljarstödet sjunkit ytterligare.

   Tyskland angrep Norge den 9 april 1940. Klockan 1932 tillkännagav Quisling i ett radiotal att han gripit makten. Den tyska administrationen valde emellertid att avsätta Quislings regering redan efter några dygn, för Hitler hade andra planer. Det blev så, att den 1 februari 1942, genom statsakten på Akershus, utsågs Quisling till ministerpresident som han behöll till krigsslutet. 

    

                     
  

   Quisling gjorde en ödesdiger felvärdering av situationen och skulle aldrig förstå vidden av sin förbrytelse. Han ansåg att han räddat Norge från total osjälvständighet. Han försökte också förmå Hitler att ge Norge status som en självständig nation. Han hade som mål att i allians med Tyskland ha en gemensam försvars-och utrikespolitik. Att helt enkelt ersätta en ockupation med en union. Hitler var inte intresserad och därmed blev Quislings situation ohållbar. Han såg sig som en länk mellan det nya och det gamla, men han förstod inte konsekvensen av sitt synsätt, han förstod inte hur norrmännen skulle reagera, han blev den hatade förrädaren. Trots sin utbildning, sina meriter som officer och politiker kunde han inte förutse konsekvensen av sitt handlande. Efter Stalingrad rådde det en inbördeskrigsstämning i Norge. Han ville säkert väl, men hans omdöme räckte inte till.

   Quislings advokat hade en svår uppgift att övertyga om Quislings "hederliga" avsikter och hans goda tro att han hade en kallelse att rädda Norge från en svår kris.(Detta kanske var advokatens enda möjlighet att rädda sin klient från dödsstraff). Åklagaren hade en enkel uppgift, det gällde förräderi och stöd till fienden, dessutom mord. Utgången var given. Rätten misstrodde Quisling helt och hållet.

   En djup avgrund skilde honom och hans verklighetsuppfattning från medborgarnas.

   Denna diskrepans i verklighetsuppfattning leder oss in på vår egen mindre dramatiska situation med Västlänken och framtiden. Kartellen anser att de har lösningen, problemet är att de förstår inte den avgrund som skiljer invånarnas- och kartellens visioner åt. De blir förrädarna då de inte tar hänsyn till medborgarna. De blir de Quislingar som lämnar över makten till marodörerna.


   Klockan är 1815 och det är +16gr.

   God kväll

   Pelle

Den stora politiska tystnaden.

   Det finns en tyst opposition mot Västlänken bland politikerna i Göteborg, men som aldrig får komma till tals då den rådande kartellbildningen förbjuder detta. Många ledamöter ifrågasätter nyttan- och är framför allt djupt oroade över ekonomin. Tystnaden beror på att de ledande politikerna är ointresserade av att debattera Västlänkens existens. Diskussionen behövs inte, enligt deras sätt att se. Detta måste belysas. Vi vill att ledarna inom kartellen kliver upp på scen och ärligt försvarar sina tankar och syften. Hur tänker Ni? Hur försvarar Ni den största omvälvningen i Göteborgs historia? Anser Ni att det är motiverat att förvandla staden till en arbetsplats under ett decennium, när det i dag bevisligen finns mer förutsägbara alternativ som tar hänsyn till stadens identitet och dessutom sparar skattepengar? Tycker Ni inte att det är färdiggrävt i Göteborg?

   

                               

    Sanningen, med största säkerhet är, att de anser sig inte vara kapabla att  klara denna sakliga debatt. Därför tiger de och förlitar sig på att med politisk råstyrka driva igenom genomförandet. Man marginaliserar all kritik och driver tystnadens filosofi och under tiden arbetar legoknektarna oförtrutet på. Detta är inget annat än ett gigantiskt politiskt svek som spelas upp inför våra ögon. Lögnen, fegheten och egoismen naglar fast politikerna på taburetterna. De är tysta som musslor, ibland med avbrott för en och annan politisk plattityd som tex; mer poliser.

    Partierna har gradvis förvandlats från folkrörelser till yrkesföreningar. På femtio år har partierna gjort sig av med över hälften av sina medlemmar. Behovet av medlemsavgifter för att driva verksamheten har nu ersatts av skattepengar. Den tidigare folkliga debatten som formade politiken har därmed tystnat, den är bara besvärlig för partiernas ledare. Detta leder till att demokratin tynar av. Önskan att påverka stadens utveckling finns där emellertid starkare än någonsin vilket leder till att demokratin antar andra former. Det som vi ser är resultatet av den genomtänkta politiska strategin från makthavarnas sida, den tysta statskuppen. Av dessa skäl är det av yttersta vikt att värna om internet, den digitala revolutionens möjligheter till ökad demokrati. Detta blir en motreaktion mot politikernas tysta statskupp.

   Det råder en tystnadskultur i Göteborg. Det är först på senare tid som stadens  största dagliga tidning vågat ifrågasätta Västlänken. Man valde att i en ledarartikel jämföra tunneln med Maginotlinjen i Frankrike. En alldeles utmärkt symbolik. Artikeln försågs med ett frågetecken, men isen var nu definitivt bruten. Ställningstagandet dämpades sedan av Peter Hjörne då han i svepande ordalag  talade om "destruktivt felsökeri". Men Västlänken är så mycket mer än en tunnel, det är symbolen för hur vi vill att demokratin skall formas i vår stad. Sedan kan man naturligtvis tala om "destruktivt felsökeri" och därigenom återinta sin plats på maktens sida. Peter Hjörne är en mycket försiktig människa och han har ett arv att förvalta.

Kampen går vidare och med tanke på den tysta oppositionen vill jag avsluta med ett citat av Charles Darwin.

   "En skygg människa känner utan tvekan oro inför uppmärksamheten från främlingar, även om han knappast kan sägas vara rädd för dem. Han kan vara lika djärv som en hjälte i strid men likafullt sakna självförtroende inför struntsaker när han har främlingar omkring sig".

   De introvertas betydelse i ett samhälle där de flesta syns och hörs.


   Klockan är 1400 och det är +15gr. Snart så kommer regnet

   God middag

   Pelle

E-demokratin i praktiken

   Detta är några försök att konkretisera något nytt som är i antågande. Den digitala revolutionen innebär tveklöst att nya möjligheter öppnar sig för att förbättra vår stad Göteborg- och vi bör vara förberedda. Vad är målet? Följande fem punkter skulle kunna vara vägledande i en första skiss till handlingsplan.


   Att: Förbättra demokratin.

   Att: Få en effektivare och snabbare planprocess.

   Att: Få ett bättre demokratiskt planunderlag.

   Att: Hushålla med våra gemensamma ekonomiska resurser.

   Att: Återställa förtroendet för våra myndigheter.


   Den tid som nu föreligger fram till valet i september 2018 bör vi hjälpas åt att tänka och fundera på hur ett underlag hur detta skulle kunna gå till. Det är en ny tidräkning som inleds med år 2019, år noll i stadens historia. Det låter dramatiskt och en smula pompöst, men det är ingen tvekan om att staden har varit lamslagen av ett enda trafikförslag i ett par decennier.

  

                           

   Saneringen av Linnégatan var exempel på minimal byråkrati och närdemokrati. Flygblad delades ut till samtliga berörda hushåll för en mindre kostnad. Ett telefonnummer gick direkt till handläggaren som kunde svara på frågor mellan 0800-1000. Invånarna var nöjda med att få en direktkontakt med ansvarig planarkitekt utan något mellanliggande filter. Bygglov gavs sedan på gällande stadsplan från 1891 vilket juridiskt är fullt möjligt att göra, men det krävs att stadsarkitekten godtar detta förfarande. En kompletterande handling var nödvändig för bullernormer och parkeringsnormer. Denna gjordes upp endast i samråd med kontoren. Tiden för denna handling blev kanske 2-3 veckor. Alla blev informerade och visste precis varför husen skulle rivas och ingen skulle komma att överklaga. Hade vi haft tillgång till digital teknik kunde handläggningstiden halverats. Kritik kom från ett visst politikerhåll då de inte hade fått tillfälle att visa upp sig. Detta gällde trafiken som de ville halvera. Planen klarade kommunfullmäktiges riktlinjer beträffande buller och därmed var frågan avgjord. 

   

                                       

   Sociala medier har kommit för att stanna. De grupper som nu är etablerade på Facebook kommer inte att försvinna efter valet 2018. De kommer att stå ännu starkare. Stadsdelsnämnderna har spelat ut sin roll, detta politiska filter behövs inte längre. Planeraren har fått en direktkontakt med "fältet, där invånare som är berörda kan avge sina tankar, idéer och förslag. Att samordna dessa resurser på bästa sätt återstår att göra, nämligen att ge den digitala handlingsplanen en "form" som är juridiskt och politiskt hanterbar. En viss tröghet från politiskt håll kommer nog att märkas,då makten har förskjutits till den grupp där den hör hemma. Känner  sig människor delaktig i processen så inträffar saker, intresset ökar och därmed skaparkraften.

   Några konkreta exempel.

   Vattenplasket på Götaplatsen för 30 miljoner eller att ta ansvar för skeppet    Götheborg, kostnad 10 miljoner/År.

   Västlänken eller Gårdalänken

  Skyskrapor eller lägre bebyggelse.


   Tack vare internet har en uppsjö av duktiga människor fått komma till tals. Kreativiteten har fullständigt  exploderat. Det är denna kraft som e-demokratin skall ta tillvara. Den gamla Göteborgsandan är efter valet försvunnen.

   Vem som skall grabba tag i denna samordning ger jag mig inte in på, men det finns många som har kvalificerat sig för jobbet. Tiden fram till valet skall användas till att tänka och skissa på alternativ. Vi måste vara förberedda.


   Klockan är 1545 och det är +16gr-

   Önskar er alla en trevlig kväll.

   Pelle

Äldre inlägg