Om

Ingen info ännu.

Presentation

Visar inlägg från juli 2016

Tillbaka till bloggens startsida

Motståndet mot Västlänken

   Förespråkarna för detta tunnelbygge har levt i förhoppningen om att invånarna skulle kunna övertygas om Västlänkens förträfflighet. Genom förförisk propaganda har man systematiskt förträngt alla svagheter. Detta är den väl kända och etablerade metodiken att få igång ett megaprojekt. Det började med trängselskatten som lanserades som ett miljöprojekt. Invånarna sa nej i en folkomröstning men man genomförde projektet ändå. Fiaskot är idag ett faktum när biltrafiken har ökat. De siffror beträffande kapaciteten som är ett motiv för tunnelns genomförande är tillrättalagda, friserade, så man kan tala om direkta lögner. Problemet är nu hur man skall kunna få stopp på ett projekt som inte tillför staden någonting. Med andra ord ett utlägg på miljarder kronor för enbart ett hål i marken. 

   Med sakliga artiklar i dagspressen måste invånarna informeras om detta projekt för det är invånarnas pengar det handlar om. Motattacken kommer att bli massiv, men våra experter kommer att smula sönder Trafikverkets försvar, dessa repliker de är tvungna att leverera. Ord kommer att stå mot ord, men jag finner skälen mot denna tunnel så övertygande  att striden i sak är vunnen. Den vanns faktiskt redan på 70-talet när en tunnel diskuterades på SBK. Skulle det bli så att debatten fortfarande kvarstår i ovisshet så ökar förhoppningen om en granskningskommission. Det hela är inget annat än ett nålstickskrig i väntan på valet 2018 och  den massiva manifestationen i mars-april. Människorna måste förstå att de måste deltaga, och vi skall leverera skälen till att de måste ställa upp. 

   Trafiken genom betalstationerna ökar för varje månad, men makthavarna framhåller att trängselskatten minskar trafiken. Den politiska prestigen trasas sönder och sanningen är i högsta grad förnedrande då man inser att man förlorat kontrollen.

   Trafikverket ljuger i de handlingar som lämnas in till regeringen för granskning av det kommande regeringsbeslutet om Västlänken. Det gäller Järnvägsplanen och den viktigaste frågan om att öka kapaciteten vid Centralen. Sanningen är att tågtunneln inte ger någon ökning i kapacitet. Trafikverket friserar således sanningen och för därmed invånarna bakom ljuset.

   Det är viktigt att presentera frågorna så fort de blir kända. Vi vinner på att redan efter sommaren presentera vårt sakliga material. Vi måste hålla grytan kokande och sanningen måste alltid presenteras av rätt person.

   Vi kommer att vinna denna kamp, men inte utan arbete.

   "Lagstiftare, investerare och allmänhet kan inte lita på informationen från projektens huvudmän och planerare angående kostnader, intäkter och risker för stora infrastrukturobjekt". Enligt Bent Flyvbjerg.

   Hit hör även Västlänken, om detta råder ingen tvekan.   Källor:  Trängselskatten -Joakim Rosdahl

              Kapacitet-Mats Lövgren


   Klockan är 2215 och det är +14gr.

   God natt

   Pelle
 

Västlänken och Trafikverkets ohederlighet

   Trafikverket har erhållit ett politiskt uppdrag att genomföra denna tunnel och de gör sitt bästa av en helt omöjlig uppgift. Nu vet vi att de ljuger om kapaciteten. Västlänken bidrar inte till någon förbättring. Pendel-region och fjärrtåg blir exakt samma som idag. Man gräver ett hål i marken för ca 30 miljarder, det blir resultatet. Det hela är ett politiskt luftslott som bygger på ett felaktigt underlag.

   

                      

   Bernt Flyvbjergs forskarlag har studerat 258 infrastrukturobjekt i olika världsdelar och han säger följande:" De som planerar megaprojekt är ofta direkt ohederliga. De överskattar fördelarna rent systematiskt och de underskattar kostnaderna. Cost-benefit analyser blir därmed missvisande och det centrala problemet är bristande ansvarsskyldighet. Allt detta kan vi läsa om i boken, "Megaprojekt and Risk"-an Anatomi of Ambition.

   Lagstiftare, investerare och allmänhet kan inte lita på informationen från projektets huvudmän. Förutom Trafikverket så har här Västlänkskartellen ett odiskutabelt ansvar. Det gäller kostnader, intäkter och risker. Nu är det dags att ställa frågan, vad får vi egentligen för dessa miljarder, ökar vi kapaciteten för Göteborgs Central? Svaret blir nej, kapaciteten ökas inte.

   Politiker, tjänstemän samt Trafikverket framhåller att med Västlänken så blir antalet avgångar fler och restiden kortare. Detta är lögn. Det redovisar de utredningar som Banverket/Trafikverket har gjort under resans gång. Detta kan experter konstatera genom att studera dessa handlingar. Trafikverkets avsikt är att  frisera sanningen inför regeringen. Även om tåglinjerna byggs om in till staden, klarar inte Västlänken att ta emot fler än vad som idag ankommer och avgår från centralen.

   Adderar man nu denna punkt om trafik-kapaciteten till alla övriga punkter som tidigare framförts så är värdet av detta trafikprojekt noll. Det är hög tid att allmänheten upplyses om detta hot som staden utsätts för.


   Källa:  Mats Lövgren-krönikör, moderator och initiativtagare till "Stoppa Västlänken Nu".

Stoppa Västlänken Nu är ett ideellt och partipolitiskt obundet nätverk som genom upplysning och påverkan verkar för att få stopp på planerna att bygga en pendeltågstunnel genom Göteborgs stad, även kallad Västlänken.


   Klockan är 1000 och det är +20gr.

   God morgon

   Pelle

Feghetens hemvist

   Kampen om den korrekta bilden av verkligheten är en strid som aldrig tar slut. Men att se det rätta och inte göra något är feghet.( Konfucius). Politiker i Göteborg bygger sin tystnad och ställningstagande på slutsatser av en analytisk bedömning av konsekvenser, dess fördelar och nackdelar för dem själva. Fegheten är här inget annat än en logisk och beräknande tanke. Fegheten är att inte våga stå upp för sina värderingar, att i en öppen debatt våga möta väljarna. Att inte våga släppa in en oberoende kommission för att klarlägga Västlänken. Klenmodet, rädslan visar här upp sig i hela sin ynkedom.

   
                                        Feghet präglar våra makthavare. Vem har hört någon politiker erkänna, att detta var nog inte så bra. "Mandom, mod och morske män finns dem månne i Sverige än". Nej, man försvarar sig med försiktighetsprincipen, att undvika risker, vi är neutrala. Det är konflikträdslan som styr agerandet. Sverige var neutralt under kriget. Hade alla förhållit sig neutrala till Hitler, Stalin och ondskan, så hade ondskan vunnit. Sverige klarade sig på sin undfallenhet. Det var först efter slaget vid Stalingrad man vågade sticka upp nosen, nu gällde det att befinna sig på den segrande sidan när Hitler var slagen. Nu tillbaka till Göteborg.

   

           

   En del av Västlänksmaffian. Tvåan från vänster har klart deklarerat att han skiter i oss. Trean från vänster gör som han blir tillsagd (tillhör trafikverket) Jonas Ransgård är en arrogant lögnare. Han längst till höger anser jag är en enkelriktad byråkrat. Samtliga måste bort i valet 2018


   Begåvade, pålästa människor låter sig förnedras av sin egen ängslighet och egoism. Journalistiken (GP) vågar inte göra en research värd namnet, fegheten genomsyrar ledningen och därmed även ledarredaktionen. Den politiska ängsligheten medför att dumheten firar triumfer. Det vilar en rädsla över Göteborgs makthavare som leder till handlingsförlamning. Inkompetensen slår igenom överallt, ledarna gömmer sig och tvår sina händer. Politikerna hoppas att tiden skall hjälpa till att lösa problemen. Men det blir bara värre och värre. Det ena fiaskot efter det andra lyfts fram inför våra ögon och många undrar, när spricker bubblan?

   Ingen vet hur man reagerar i en situation där man ställs inför ett överhängande fysiskt hot. I krig blir soldater dömda för förräderi om de vägrar att gå till attack. Det är inte detta slags "feghet" vi diskuterar utan den rent egoistiska egenskapen att inte våga stå för konsekvensen av sitt eget handlande. Folkomröstningen för trängselskatten där 57 procent sade nej är belysande. Man smet helt enkelt ifrån det förslag man själv hade lyft fram. Detta svek var makalöst, man bet huvudet av skammen direkt, något som sedan har kommit att prägla det politiska agerandet. Endast en katastrof förmår rubba detta ytliga rollspel- och dagens feghet lägger nu sitt mönster för flera år framåt. "Att se och lyssna på de ogudaktiga är början på ondska" (Konfucius). Vem vågar träda fram och skriva en insändare om feghetens hemvist? Om dumheten, om smygande politiker? Tyvärr skulle det nog inte hjälpa att få en förändring av dessa förhärdade politiker, men invånarna skulle nog börja fråga sig om det inte var hög tid för en växling på taburetterna. 

   

                        

   Ett världsimperium ruttnar till slut inifrån, så även en stad med långt maktinnehav. Man skapar genvägar, hittar de rätta revisorerna, de rätta ledarna på viktiga beslutsplatser. Inget är nytt under solen, det är samma melodi genom alla tider, fast i olika tonarter.

   "O Jesus, du som är saktmodig och ödmjuk i hjärtat, hör min bön. Befria mig från begäret att bli uppskattad, från begäret att vara eftersökt. Hjälp mig att säga sanningen, ge mig kraft och mod"

   Ovanstående rader bör vara ovanstående politikers aftonbön.


   Klockan är 0900 och det är +18gr.

   God morgon

   Pelle

Tankar inför valet 2018

     Det är två år till valet 2018. Denna tid måste användas på ett effektivt sätt, vilket innebär samordning av befintliga demokratiska resurser. Invånarna har utsatts för ett svek, en långdragen process av förnedrande karaktär som underhand har avslöjats i all sin falskhet. "Svikligt förledande" finns i lagen men användes sällan då bevisningen är svår. Det går heller inte att avsätta en kommunal "regering" under en mandatperiod, och begreppet misstroendevotum existerar inte i kommunerna. De som har makten kan i princip besluta vad som helst för de är i praktiken helt befriade från ansvar. Juridiken räcker här inte till. 

    

                             

                                   Krig är en fråga om resurser.

   Det är nödvändigt att sätta in en motkraft, ett försvar mot en fiende som inte drar sig för ett förräderi mot sina egna väljare. De skall utsättas för "artilleribeskjutning", de skall försättas i ett osäkerhetstillstånd som kulminerar i mars-april 2018. Med en massiv demonstration som invånare kommer att finna fullständigt logisk. Det gäller nu att bereda marken, att rusta upp, att bemöta denna fiende, genom att oupphörligt upprepa vissa saker. Det är en fråga om tålamod och att vinna gensvar från medborgarna. Det krävs initiativ att samordna grupper som finns på Facebook, men vi har politiska ledare i Vägvalet och SD som har möjlighet att agera från sina politiska plattformar- och vi har Martin Wannholt. Ingenting fås gratis, "beskjutningen" kan inriktas på de mål som ligger klara och tydliga framför oss. Vi besitter odiskutabla fakta, vi har förnuftet och vi har det moraliska slutmålet, nämligen att vinna över en korrupt kartell. Förlorar vi i valet framträder en osäker demokratisk framtid där kartellen kvarstår som politisk konstellation.

   En kartellbildning är ett steg på en väg som inskränker politiken. Den ger näring åt två extrema motpoler som förtär varandra. Den visar på ett tydligt förakt för demokratins grundprinciper och den är inget annat än ett resultat av bristande respekt för folkets röst, en trolöshet mot den uppgift som de är satta att sköta.

  

                      

                              De som svarar för förnuftet i denna stad.

   Trängselskatten är den stora lögnen, sveket, inkompetensen som nu har blivit ett miljömässigt fiasko. Pengarna skulle användas för Västlänken, denna tunnel som förstör staden och försänker staden i ett "belägringstillstånd" under tio till femton år. Sveket om folkomröstningen får inte glömmas bort. Det bör påpekas för invånarna att Kartellen genom trängselskatten tar pengar från vanliga människor. Denna omoraliska politik bör lyftas fram som en produkt, designat av ett parti som utger sig för att värna om de små i samhället.

      

                   

          Att ständigt vara där, att synas med sitt budskap, att inte ge upp.   Det tar tid för människor att förstå. De har andra saker att bekymra sig för. Man måste därför förenkla problematiken utan att sprida lögner. Detta är en svår konst som enbart experter klarar av, dessa spinndoktorer som vet värdena på orden. Det hela handlar om droppen som urholka stenen fram till valet 2018.

   Kartellen kommer aldrig att kunna bevekas genom ord, ej heller fås att skämmas genom en moralpredikan eller en välformulerad kraftfull kritik. Kartellen kan endast besegras genom makt. Det vilar tyvärr något motbjudande i att inta denna attityd av "krigshets" Alternativet är emellertid att tappa tron på förmågan att styra och vägleda, vår förmåga att visa vår stad på den rätta vägen efter 2018. Makt får man inte, den tar man. Draken måste dödas, det gäller bara att hitta den rätta metoden. Kartellen är den starkare parten så allt måste underordnas detta faktum.

    

                      

                                      Så här enkelt är det faktiskt.  
Den politik som idag präglar oppositionen kan rubriceras som en lätt godtrogen attityd. Det är en väntans politik. Allt skall klaras upp genom några förlösande ord från MMD, nämligen "det blir ingen Västlänk". Detta är en orealistisk tanke och kommer med största sannolikhet inte att inträffa. Avgörandet kommer i valet 2018 som måste vinnas och förberedelserna måste börja redan i morgon. Förhoppningsvis med en artikel om fiaskot med Trängselskatten. Här ligger det politiska partiet Vägvalet bra till att rikta svidande kritik mot makthavarna.


   Klockan är 0945 och det är +19gr.

   God morgon

   Pelle

Dessa ansvarsbefriade politiker

   Denna fråga återkommer då och då. "Hur långt sträcker sig ansvarsbefrielsen när politiker tar dåliga beslut? Kan vanliga invånare på något vis påverka den politiska ordningen under en mandatperiod, eller måste misstroendet komma från det egna partiet?
                        

   Revisionen kan vägra ge ansvarsfrihet, men detta kan kommunfullmäktige lämna därhän om de behagar. Naturligtvis måste en revisionsanmärkning vara en allvarlig sak, men som politikerna genom skicklig argumentering kan trolla bort. En politisk majoritet kan naturligtvis besluta om förändringar på personnivå, men i Göteborg är samtliga skyddade som tillhör Västlänkskartellen. Om en folkvald begår brott som leder till fängelse i två år eller mer så förlorar han eller hon sin plats som folkvald. Beslutet kan överklagas, men då gäller det oftast något formellt fel som kan avgöra det hela. En politiker får således fatta hur dumma och dåliga beslut som helst bara detta görs enligt kommunallagens former. Det invånarna kan göra är enbart att protestera, demonstrera och uppvakta politikerna. Är manifestationen massiv så ökar förhoppningsvis möjligheten att ansvarskännande politiker skall reagera, men att kliva av en kartellbildning anses som förräderi. Med andra ord så är det ytterst svårt för en minoritet att göra något. De demonstrationer som ägt rum i Göteborg har inte satt några som helst spår, kartellen är intakt.

     

                       

   Majoriteten bestämmer även om revisionen inte ger ansvarsfrihet. Det går inte att avsätta en kommunal "regering" såsom i riksdagen enligt kommunallagen och begreppet misstroendevotum finns inte i kommunerna. Det är i de allmänna valen som folket i kommunerna måste visa om de vill ha kvar politikerna eller byta ut dem. Det gäller att "hålla grytan kokande" genom insändare mm.

   Det finns idag inga möjligheter till nyval för medborgare i kommunen under en mandatperiod men frågan är uppe för diskussion på hög nivå. Fullmäktige är det organ som kan fatta beslut under pågående mandatperiod, men då vi har en kartellbildning i Göteborg är detta uteslutet.

    

                

   Vi kan fortsätta på den väg vi har valt genom att överklaga ärendena. Vi kan även med välformulerade insändare lyfta fram de moraliska aspekterna som finns. Politikerna är till för folket. Att inte respektera väljarnas vilja är ett svek mot folkets röst.


   Klockan är 0415 och det är +19gr. (och +22gr. i vattnet)

   God natt eller god morgon

   Pelle

 

Äldre inlägg