Om

Ingen info ännu.

Presentation

Visar inlägg från juni 2016

Tillbaka till bloggens startsida

Hotet mot den demokratiska ordningen

   Bekymret är att invånarna har ställts inför en fiende som är fast besluten, att med alla tillgängliga medel, uppnå sitt mål. Hotet är således främst riktat mot demokratin, mot den vedertagna ordningen. Det finns ett inslag i denna situation som är lömsk och förrädisk. Tankarna går till Machiavellis Fursten där han talar om tvinsoten. "I början av sjukdomen är den lätt att bota men svår att upptäcka. Men då man inte har upptäckt den från början, och alltså inte medicinerat mot den, blir den allt lättare att känna igen och svårare att bota". Det är precis så det har gått till i Göteborg.

   

                         

   Man har målmedvetet, ända från första början, arbetat med att hålla medborgarna utanför. Ingen har varit medveten om detta, inte riktigt förstått att det skulle kunna gå till på detta sätt. Invånarna har varit naiva när de ställts inför en taktik där man faktiskt medvetet för invånarna bakom ljuset. Västlänkskartellen är i besittning av en betydande portion slughet och förmåga att dupera. Man talar om fördjupad demokrati men agerar i rakt motsatt riktning. Invånarna tvingas därför att med egna medel skaffa sig möjligheter att göra sig hörda. Detta borde väl om något tränga in i deras samveten, men inte ens detta sätter några spår. De är fast beslutna att nå sitt mål, de arbetar enbart för sig själva.

   Vi känner idag våra fiender, vi vet hur ledarna ser ut, de som leder marodörerna mot vår stad, de som inte bryr sig om den demokratiska ordningen. Men de kan notera att de aldrig kommer att slippa undan sitt ansvar. Vissa uppträder arrogant och förringar den kritik som förs fram. De klokare intar en mer blygsam profil och låter andra sköta jobbet. Att inleda en debatt med brukarna aktar man sig noga för. De skulle krossas av en överväldigande kunskap, det hela skulle tendera att bli direkt genant, då okunskapen och dumheten skulle framträda i sin fulla nakenhet. Man inser detta och ligger lågt.

   Göteborg saknar idag en ledstjärna, en skribent som utifrån en etablerad plattform kunde lyfta fram frågor och angripa etablissemanget. Torgny Segerstedt kunde på sin tid visa sitt förakt för feghetens-och dumhetens förespråkare. I Göteborg tar pressen parti för makten. En granskning konverterar till ren propaganda, kryddad med rena lögner. Sanningen är med andra ord död.

   Många är ändå hoppfulla, de tror på ett under. Västlänkskartellen skall lugnt och stilla lägga sig ned och dö. Alla år av arbete skall upplösas i intet. Detta är naivt. Det är en omöjlighet att träda upp på scenen, greppa mikrofonen och uttala orden, "tyvärr, det blir ingen Västlänk".

   Med dessa ord så måste vi fundera på att ett mera påtagligt sätt att visa vårt förakt för dessa stadens marodörer. Att vifta med flaggor och marschera har vi gjort, det har inte räckt till. Det finns andra knep utan att tillgripa våld. Men till detta får vi återkomma efter sommaren. Jag avskyr att förlora.


   Klockan är 1745 och det är +17gr. Det har slutat regna

   God kväll

   Pelle

Källkritik

   Det gäller att bedöma trovärdigheten av de påståenden som ges i en informationskälla. Källkritik utvecklades först för historievetenskapen, för det var viktigt att kunna slå fast vilka uppgifter som var propaganda eller myter. Det händer också att vissa händelser med tiden "bättras på "genom den muntliga berättartraditionen. Så man måste alltid ställa sig frågan, "har andra granskat och godkänt publiceringen"?

   Historiska fakta har alltid granskats innan journalister och historiker kastar sig över materialet. Går det att hitta andra trovärdiga källor och säger de samma sak? Det är alltid intressant att ta del av vad som inte sägs, för man utelämnar händelser som är obekväma. I vilket syfte har källan skapats? Ofta levereras faktauppgifter som stöder det egna arbetet eller den politik som förs.

   Använder man internet som källa blir det besvärligt för skrivandet måste gå fort, en artikel får ta högst ett par timmar. Det blir vanskligt med alla hemsidor, forum, sociala nätverk, bloggar och hatsajter. Pressens kommentarsfält fylls av texter från personer som inte är experter och absolut inte är neutrala. De känner och är förbannade. Någon kontroll från redaktionerna eller förlag saknas. Det ställs således stora krav på internetanvändare. Efter att ha skrivit ett antal bloggar vågar jag säga att inget är absolut. Källor som inte publicerats vetenskapligt är oftast otillräckliga. Uppgifter på sociala medier kan vara avsiktligt missvisande i syfte att få stor spridning. Uppgifter utan datum kan ha cirkulerat flera år på sociala nätverk. Det finns bluffwebbplatser som sprider tidningsartiklar. Det är absolut nödvändigt att läsaren kan kontrollera källan.

   Googlesökning resulterar ofta i att man hamnar på Wikipedia där trovärdigheten varierar, men man kan använda Wikipedia för att söka mera auktoritativa källor. Det finns vissa kriterier som man bör ha i minnet. Tidskriteriet, beroendekriteriet och urvalskriteriet. I vilken helhet ingår de presenterade uppgifterna? Det gäller att förstå den situation som råder och sammanhanget.

   Det uppstår till slut en känsla för trovärdigheten, kan detta verkligen vara sant? Det gäller också att ha tillräckliga kunskaper för att kunna tolka källan rätt.

   Religiösa trosuppfattningar och politiska ideologier försöker inte ens ge sken av att vara trovärdiga eller vetenskapliga. Pseudovetenskap och skräpvetenskap drivs av att nå ett på förhand uppsatt mål. Forskaren färgar experimentet, dess metoder och tolkar själv resultatet.

   PR-proffset Joseph Goebbels lär ha sagt: "Ju större lögnen är, desto mera människor tror på den". Han själv var den störste lögnaren i tredje riket. Kanske att klimatfrågan skulle kunna passa in här. Men varför inte lyfta fram Västlänken som vi alla känner till. Ett strålande exempel på där man drivs av ett på förhand uppsatt mål. Trafikverket färgar projektet och tolkar resultatet. Förljugna PR-planscher produceras där man utelämnar vissa obekväma saker. Det hela är inlindat i en kokong av pseudovetenskap.

   Att tillsätta en oberoende granskningskommission skulle resultera i en katastrof för Trafikverket och de politiker som rabiat stödjer projektet.

   Klockan är 1150 och det är +17gr. (denna blogg tog ca två timmar)

   God middag

   Pelle


   Källa: Wikipedia med hänvisningar

             Egna anteckningar.

The paper clip boys.

   Amerikanarnas markerade på sina listor de nazistiska vetenskapsmän som de ansåg sig kunna ha nytta av, de markerades med ett gem. Segermakterna visste att de besegrade hade ett års försprång inom raket-och jetdriftstekniken. De förberedde sig trots att det kalla kriget ännu inte hade brutit ut. Segermakterna visste att de besegrade hade 1 års försprång inom raket-och jetdriftstekniken. The paper clip boys skulle man därför vara rädd om.

   De intelligenta nazisttopparna hade en plan: Att ge sig iväg så långt som möjligt från ryssarna Man skulle trycka någonstans i ett par veckor för att sedan dyka upp och kapitulera för amerikanarna. Många tog sin tillflykt till sina vintersportställen. De hade redan insett att kriget var förlorat, men man såg till att trupperna fortsatte kriget i det längsta.

   Den 20 april 1945 träffades Hitlers medarbetare en sista gång i bunkern för att gratulera sin ledare. Det härskade tydligen en viss optimism trots ackompanjemanget  från de ryska stridsvagnarnas kanoner. När gratulationerna var överstökade flydde alla bort från bunkern och Berlin, det var hög tid att rädda sig själv- så råttorna lämnade det sjunkande skeppet.

   Hitler stannade kvar i bunkern efter inrådan av Goebbels. Denne intelligente cyniker hade sedan länge förstått att kriget var förlorat. PR-proffset förberedde nu en stor "show-down", så slutscenen skulle inte stå i provinsen, ridån kunde endast falla i huvudstaden. Goebbels inbillade Hitler att endast i Berlin kunde Führen nå en världsomfattande moralisk framgång. "Det var bättre i huvudstaden än på lantstället" sa Goebbels. Sista akten skulle således inte utspelas i alperna, så Hitlers adjutant fick packa upp tillhörigheterna. 

    

                                 

                             Goebbels den elakaste av dem alla.

   Goebbels uppnådde sina dubbla mål: han lurade västmakterna genom att frammana illusionen av en "alpfästning". Redan i slutet av 1944 hade han en särskild avdelning med uppgift att hitta på rapporter om den framskridande uppbyggnaden, och han gav marschorder till spöktrupper. Amerikanarna gick på detta, de lät sig luras av den störste lögnaren i Tredje riket.

   Göring hade stora planer. Han hade redan tidigare samlat sina konskatter mm i ett bergrum i Berchtesgaden. Den 23 april talade han i radio i den inringade huvudstaden. Han skulle nu överta ledningen av riket med full inre och yttre handlingsfrihet. Hitler rasade, och i sitt politiska testamente fråntog Hitler sin utsedde efterföljares alla ämbeten och stötte ur honom ur partiet. Göring brydde sig inte för Hitler var fast i bunkern.

   Inför det stundande nederlaget försökte nu alla aktörer uppnå det optimala för sin personliga del.

   

                            

                                              Hos nazisterna.                        

                                            Hos amerikanarna.


     

                                 

                                     Charmknutten Werner


  
Så blev Werner von Braun med sina 120 vetenskapsmän förda till Amerika - inte som fångar för att bestraffas för sina gärningar i en vedervärdig människofientlig regim-utom som högt värderade forskare.


     

               
 
                                     Ondskan personifierad.  
Wehrmachtgeneralen Reinhard Gehlen hade en speciell plan. Han kunde erbjuda analyser av Sovjetunionen och dess agentnät. Han insåg tidigt att amerikanarna skulle vända sig mot kommunisterna. Allt underrättelsematerial hade han i tid mikrofilmat och 50 stålkoffertar lät han gräva ned vi Spitzinger See. Tolv dagar efter kapitulationen lät han sig tillfångatas av ett amerikanskt militärkommando. Den amerikanaren Walter Bedell lät den 21 augusti flyga Gehlen tillsammans med sex medarbetare i sitt privatplan till Washington. Där skulle de bygga upp en ny underrättelsetjänst på uppdrag av USA. Den kallades för "the Bolero Group"

   The paper clip boys klarade sig utomordentligt bra. De gick en fantastisk framtid till mötes. Det kalla kriget bröt ut -och som Bedell uttryckte sig, "Vi har hittat en guldgruva". Andra toppnazister, men på en inte fullt så hög nivå, flydde till Mellanöstern och Sydamerika. (läs "Ratlines")

    

                       

   "Där glänste tackguldet i solen, som nu hade brutit igenom molnen. Det    glittrade av diamanter och andra ädelstenar. Och det blänkte av tandguld, som efter gasmorden hade brutits ut ur munnarna på judar, fyra fulla kistor"

   Enligt Christian Hallig, ögonvittne vid de amerikanska truppernas upptäckt av guldskatten på Steinriegel.

   Man slutar aldrig att förvånas över vad intelligenta, utbildade människor kan ta sig till. Egoismen och girigheten känner inga gränser. Det hela blir till slut en djungel, att äta eller ätas. Det finns onda människor.


   Källa: Guido Knopp


   Klockan är 0910 och det är +16gr.

   God morgon

   Pelle

Rudolf Hess-slutet för nr 3.

   Hess valde den 10 maj som datum för flygningen. Detta berodde på hans fäbless för ockultism och astrologi. Dessa stjärntydare hade pekat ut våren som en gynnsam tid för en utlandsresa. Klockan 1745 lyfte hans Messerschmitt mot Skottland. Landningsbanan på Hamiltons gods kunde han inte hitta så han hoppade ut i nattmörkret med sin fallskärm. Nu var allt slut, en idé, en karriär och ett liv i frihet.

    

                     

   Internationellt slog nyheten ner som en bomb. Ett efterlämnat brev tydde på tecken på ohälsa. Tysklands officiella svar dröjde några dagar. Detta har av vissa historiker tolkats som att Hitler kände till aktionen. När sedan fredsinitiativet misslyckades så skulle han ha distanserats sig från sin ställföreträdare. Vi lägger detta alternativ från öst åt sidan.

   Hitlers häpnad och bestörtning var äkta. Hitler ringde sin ställföreträdare nr 2 med orden: "Göring kom genast hit, det har hänt något fruktansvärt". Propagandaminister Goebbels skrev följande i sin dagbok: "Ett totalt sammelsurium, rena dilettanterier. Det är bara att konstatera vilken idiot Hitlers närmaste man var".

   Hitler fick ett raseriutbrott när han hade läst brevet: "Ett exempellöst svek, detta är den svartaste dagen i mitt liv". Han avfärdade det hela som barnkammarfantasier.

   Hitler fick allvarliga problem till följd av sin ställföreträdarens aktion. Ribbentrop skickades omedelbart till Rom för att lugna ner Mussolini. Operation Barbarossa förberedelser höll på som bäst och ingenting fick avslöjas om detta förestående överraskningsanfall.

     

              

   Rudolf Hess personliga tragedi var att han kom att bidra till det som han ville förhindra. Istället för att skapa balans mellan Tyskland och Storbritannien bidrog hans flygning till att forma den allians som till slut skulle besegra Hitler.

   Hitler förlät aldrig Hess. Skulle han komma tillbaka förelåg enligt Hitler bara två alternativ: "arkebusering eller dårhus". Hitler gjorde allt för att den pinsamma händelsen skulle glömmas bort. Hess medarbetare och adjutanter förhördes av Gestapo och skickades därefter till koncentrationsläger. Även Hess astrolog greps och ett förbud mot ockultiska cirklar förbjöds med omedelbar verkan. Goebbels gjorde följande kommentar: "Märkligt nog hade inte en enda fjärrskådare förutsett att han skulle hamna i fängelse, dåliga yrkesmän".

   I krigsförbrytartribunalen i Nürnberg åtalades han på samtliga punkter. Juridiskt kunde dessa anklagelser ifrågasättas då han lämnat Tyskland innan de verkliga massmorden hade påbörjats, så man enades om livstid. Enbart Ryssland yrkade på dödsstraff. Med stel blick in i fjärran höll han sitt försvarstal, en oförbätterlig bekännelse: "Jag ångrar ingenting, en dag skall jag stå inför den eviges domstol", avslutade Rudolf Hess. Han var i alla fall konsekvent i dårskapen.

   Hess hälsa försämrades oavbrutet i Spandaufängelset, ibland försvann han in i dimman. Begick han självmord? Garrotterade han sig själv med en elsladd i fängelsets trädgård? Experter har olika uppfattningar. Hess son betraktar avskedsbrevet som en förfalskning, uppgift står mot uppgift.

 

                 

                                           Spandaus trädgård.


   Hess har under den senaste tiden blivit en kultfigur för nynazister över hela världen, inte minst på grund av hans mystiska död i Spandaufängelset. Hess som en god nazist blev användbar för nynazister efter kriget då man sökte nya förebilder. År 1988 erhöll den årliga minnesmarschen för Rudolf Hess en oanad mobilisering på den högerextrema scenen i hela Västeuropa som också växt sig stark i öst. Myndigheterna har avlägsnat hans grav som låg i Wunsiedel redan sommaren 2011, men hans irrläror lever kvar.


   Källa: Guido Knopp. Tysklands mest lästa och etablerade historiker.


   Klockan är 1630 och det är +22gr.

   God kväll

   Pelle

Tredje mannen i tredje riket

   När Hitler invaderade Polen den 1 september 1939 tillkännagav han också att riksmarskalk Herman Göring skulle bli hans närmaste man, därefter kom Rudolf Hess. När sedan Storbritannien förklarade Tyskland krig den 3 september fick Hitler ett veritabelt raseriutbrott. Han skällde ut sin utrikesminister Joachim von Ribbentrop och enligt de anteckningar som nu finns tillgängliga lät det ungefär så här: "Hela mitt livsverk raseras nu, min bok har jag skrivit förgäves, du var helt säker på att inte Storbritannien skulle förklara krig". En av de grundläggande teserna i Mein Kampf var nämligen maktbalansen mellan Storbritannien och Tyskland. Hitler skulle ha fria händer i Europa och det brittiska imperiet skulle lämnas intakt. Churchills orubbliga inställning var den händelse som rubbade Hitlers cirklar. Detta hade Ribbentrop inte räknat med, så visionen fick sig en ordentlig knäck.

   

                           

   Hess ansåg att detta var ett tragiskt missförstånd. Han var dock inte kapabel att se kriget ur västs synvinkel, då det var den sovjetiska bolsjevismen som var den gemensamma ideologiska fienden. Denna tanke fanns också i åtskilliga kretsar i Storbritannien under 30-talet. Rudolf Hess absoluta övertygelse var att kampen mot Stalin inte skulle kunna inledas förrän jämvikten gentemot Storbritannien hade säkrats. Ett tvåfrontskrig låg som  ett damoklessvärd över Tyskland ansåg Rudolf Hess. Han hade i princip rätt men det hela skulle bli så galet. Man vet att Hess träffade Douglas Hamilton under OS i Berlin 1936.

   Sedan mitten av 1930-talet hade Hess bemödat sig om att knyta kontakter med Storbritannien och alla de kretsar som var tyskvänliga. Det gällde att få viktiga företrädare för eftergiftspolitiken intresserade för en fred med Tyskland.

   Som ett svar på Londons blanka nej till tyska fredsanbud beslöt sig Hitler för att demonstrera sin militära slagkraft genom att bomba öriket tills det blev redo för fred. Samtidigt förberedde sig Hitler för sitt egentliga mål i livet, nämligen kriget mot Sovjetunionen.

   Nu har tanken mognat hos Hess, att för Hitlers räkning åstadkomma den så smärtsamt uteblivna freden med Storbritannien. Det skulle bli genom ett personligt initiativ. Ödet hade nämligen utsett honom till ett redskap för ett världshistoriskt avgörande uppdrag. Hans astrologer hade också gett klartecken för planeterna befann sig i rätt konstellation.

   Men det som ingen kände till var Storbritannien hade knäckt den tyska koden. Man kunde förse Hess med friserade uppgifter, med betydelsefulla namn, som sannolikt lurade Hess att ta steget. Detta material är fortfarande hemligstämplat och kommer nog att så förbli.

   Vår "sjöfartsminister" Gunnar Carlsson blev på sitt hotellrum i Stockholm uppsökt av en hög nazist. Han blev ombedd att till Churchill framföra att Tyskland var villigt att sluta fred med väst. Men det blev inte så för vår statsminister Per Albin sa nej. Har själv fått ta del av Gunnar Carlssons dagböcker och något namn finns inte. Genom samråd och uteslutningsmetoden så var det sannolikt tvåan, Herman Göring som personligen tog den kontakten, men vi kommer aldrig att få reda på vem det var som besökte Gunnar Carlsson. Denna händelse inträffade långt senare och efter Stalingrad.

 

   Churchill tolkade Hess flygning som ett svaghetstecken, ett tecken på styrkan i sin egen politik. Efter en intensiv debatt gick man på Utrikesministeriets linje. Hela historien omgavs med en ogenomtränglig mur av tystnad.

   Hur reagerade då Hitler och hans gäng på Hess flygning? Det får vi ta i en annan blogg, för det är verkligen intressant. Visste Hitler om flygningen?

   BBC tillkännagav ett par dagar efter Hess ankomst i sin tyskspråkiga version: "Idag har inga flera tyska ministrar kommit flygande".


   Klockan är 1630 och det är +22gr-

   God kväll

   Pelle

Äldre inlägg