Om

Ingen info ännu.

Presentation

Visar inlägg från maj 2016

Tillbaka till bloggens startsida

Politik på toppnivå.

   De hade en gemensam fiende att bekämpa, men rivaliteten dem emellan lyste klart igenom. Detta framgår nu tydligare av de senaste historiska rönen. Stalin glömde aldrig att Winston försökte "strypa bolsjevismen i dess vagga" och att han solidariserade sig med de vita efter vapenvilan 1918. Roosevelt var mer misstänksam mot den brittiska imperialismen än mot Rysslands totalitära styre. Han underhandlade med Stalin där Winston inte fick närvara. Detta var ett hårt personligt slag för Winston som betraktade den amerikanske presidenten som vän.

   Roosevelt accepterade aldrig Clementines moraliska attityd. Hon klarade inte av att få presidenten på sin sida. Verkligheten var nu att amerikanarna satt i förarsätet och därmed var Storbritanniens ledande roll slut. Men "Washington Times Herald" uttryckte sig ändå översvallande om Clementine och hon hyllades som Winstons största tillgång. Clementine förstod att det var strategiskt nödvändigt att hålla sig väl med Roosevelt då Storbritannien var beroende av USA när det gällde mat och även militär slagkraft. Krig vinns nästan alltid av de länder som har de största resurserna.

   

                         

   I Teheran valde Roosevelt helt klart Stalin framför Winston. Han skrattade högt när den ryske ledaren trakasserade Winston och Roosevelt pikade honom för hans "engelska godsägarfasoner". Ledarna verkade njuta av att visa  sig likgiltiga och även fientligt inställda mot den "brittiska framtoningen" så Winston lär ha blivit röd i ansiktet då Stalin gapskrattade. Enligt Winstons dotter Mary verkade det som Roosevelt i sin nations intresse var ute efter att charma Stalin och Winston blev den som blev över. Dessa uppgifter från dottern är säkerligen färgade, men det var ändå mobbning på hög nivå.

   Från Frankrikes fall i juni 1940 till december 1941, då USA gick in i kriget, hade Winston burit Europas och det brittiska imperiets öde på sina axlar. Roosevelt slog ändå dövörat till när Winston framförde sina synpunkter. Enligt Churchills läkare Moran var detta "den eld som verkade förtära honom". Storbritannien hade blivit beroende av sin före detta koloni, inte bara för att få ett slut på kriget, utan även för att kunna överleva ekonomiskt i den fred som måste komma. Den fred som närmade sig oroade honom lika mycket som kriget hade gjort. Han ansåg att Röda armén spred sig i östra Europa som "cancer". Churchill stärkte sig med alkohol, han var sentimental och enligt Clementine vresig och blev totalt ointresserad av hemmafronten. Han var fullt upptagen med utvecklingen utomlands.

   Det skulle bli ett nytt toppmöte: Jalta på Krim. Roosevelts hälsa hade blivit påtagligt sämre. Men man enades om en gemensam kommuniké. Winston ansåg att Stalins krav var lögnaktiga och Winston såg det kalla kriget närma sig och han blev mer och mer pessimistisk. Alliansen med Ryssland var på väg att lösas upp och Kreml sände ut mer och mer frostiga signaler. Så dör Roosevelt och efterträds av Truman.

    Den 30 april skjuter sig Hitler i sin bunker i Berlin och en vecka senare kapitulerar Tyskland. Enligt Winstons läkare så verkade han inte "begeistrad över krigsslutet". Churchills ord var:" Jag behöver kanske inte nämna att det i segern finns ett inslag av ytterst fördärvlig politik och dödligt farlig internationell rivalitet. Churchill var en visionär, han såg orosmolnen hopa sig vid horisonten. Det kalla kriget var nu ett faktum. i Europa

   

                                          

   Winston utlyste allmänna val fjorton  dagar efter att segern i Europa hade firats. Han skulle bli tvungen att lyfta fram sin version av ett rättvisare Storbritannien. Detta klarade han inte av. Han kom att bli ett offer för ett av de största jordskreden i den brittiska parlamentarismens historia. Runt om i världen upplevdes valresultatet som en chock. Ledarskribenten i "The Times" skrev "Tacksamheten gäller det förgångna och inte politiken". Det fanns en längtan efter sociala reformer, en trovärdig  politik om bostäder, jobb, och social trygghet. Winston Churchill hade fört en usel valkampanj, han var trött och ointresserad, detta var inte längre hans område.


   Källa: Journalisten Sonia Purnell.


   Klockan är 1600 och det är +19 gr.

   God kväll

   Pelle

Att eliminera ett hot.

   Övervägande delen av Göteborgs invånare vill inte se ett tunnelbygge i staden. Detta projekt har nu grundligt diskuterats i sak, men någon reaktion har inte kunnat skönjas från våra ansvariga politiker. Detta är mycket märkligt då det hela är en etisk och moralisk fråga. En fråga om ärlighet mot de människor som har valt sina förtroendevalda. Något är fel, våra politiker har tydligen missuppfattat sin uppgift. Det har funnits tillfällen då man kunde ha dragit sig ur situationen med ansiktet i behåll, men inte tillstymmelse till detta har kunnat skönjas. Arrogansen mot invånarna har inte minskat, utan snarare ökat. Om de lever i föreställningen att de med byråkratisk råstyrka skall kunna påtvinga invånarna ett oönskat projekt så är det bara att beklaga för detta kommer de inte att lyckas med.

   I den handlingsplan som nu föreligger kommer åtgärder att vidtagas som innebär en hårdare attityd mot de makthavare som vägrar inse att vi fortfarande lever i en demokrati. Vi har nu tagit ett steg i processen där det blir nödvändigt att gå in på person. Urskilja de människor som förhindrar att vi når vårt mål, nämligen de som konkret förvägrar oss en granskningskommission. De som anser att vi inte har med detta att göra, de som är sig själva nog.

     

                            

   Västlänken kommer aldrig att genomföras. Det bästa är att Du inse detta, avgå självmant och ordna ett maktskifte inom partiet. Det finns nu tid  för en övergångsprocess fram till valet 2018. Vi har förnuftet, kraften och den moraliska styrkan på vår sida som vi kommer att utnyttja med all kraft.

   

                                     

   Jonas Ransgård, inse att Du kommer att förlora denna kamp, avgå frivilligt nu innan valet. Du kan skylla på att staten norpat pengarna så skona ditt parti från ett förnedrande nederlag i valet 2018. Ingen kommer nämligen att lägga sin röst på ett parti som Du är ledare för. Du är symbolen för allt vi inte vill ha, storhetsvansinne, arrogans och en total avsaknad av känsla för staden Göteborg. Du valde fel väg för din strävan efter makt, tyvärr. Du är den drivande kraften bakom Västlänkskartellen, en i högsta grad odemokratisk uppfinning som utstrålar förakt för invånarna. Du samarbetar med politiker som Du egentligen skulle bekämpa, vi är totalt förvirrade. Det är dags att gå.                                  

        Nu kan jag avslöja vem som står på plankan, det är Jonas Ransgård.


   Vem som skall ersätta Jonas Ransgård som gruppledare är valberedningens sak att avgöra, inte vår. Men på papperet bredvid mig har jag tio namn på ansvarskännande moderater som säkerligen skulle vara beredda att ta över.             

   Detta vill Du förvandla till ett lerigt hål Jonas Ransgård, fullständigt oförklarligt.   Dags att gå.                   
  
                En äldre gruppledare för moderaterna har uttalat sig.                


   Klockan är 0600 och det är +6gr. Kylan har återvänt.
   God morgon
   Pelle


 

Hjärntvätt på kommunal nivå.

   "Paketet ligger fast-Västlänken behövs för att lyfta staden ur misären". Under många år upprepades detta från morgonen till arbetets slut. Glöm inte att paketet ligger fast, allt annat är lögn.

   Makt över tanken är ett sätt att utöva maktmissbruk. Man manipulerar människorna och "nyskapar" en person. Alla låter sig inte manipuleras några är tillräckligt starka för att kunna stå emot. Genom "nyskapandet" erhåller man lydighet inom förvaltningen. Alla chefer måste vara eniga.

   

                                             

   Hjärntvätt är nog den äldsta metoden i världen att skaffa sig kontroll över andra. Genom att sedan bilda en politisk kartell har man försäkrat sig om ett genomförande. Detta är inget annat än maktmissbruk. Hjärntvätt är ett totalitärt övergrepp och går under benämningen "Brainwashing Process". De politiska ledamöterna i Göteborg har hjärntvättats. Denna totala samstämmighet är direkt avslöjande, inte en millimeters avvikelse. Med några få undantag springer de som en skrämd fårskock åt samma håll. Paketet ligger fast.

   Gamla föreställningar byts ut mot nya. Tankar som existerade för 50 år sedan har bytts ut mot nya för "i dag behärskar vi tekniken" så makten befaller att det måste tänkas annorlunda. Paketet ligger fast.

   Hjärntvätt användes i sekter och Västlänkskartellen har konvergerat till en sekt. Här ingår strikt självcensur, tvivla inte. Ett beteende skall bytas ut genom att patienten ändrar sin uppfattning och sitt sätt att agera. Västlänkens, detta politiska arv, som till varje pris måste genomföras. Paketet ligger fast.

   

                   

   Vi lever dagligen med begreppet manipulering och de troende kommer att bli rikt belönade. Människor kan bli barskrapade men ändå hylla den som farit med osanning. Västlänkskartellen är en förstörelsemaskin, en "psykopat". Föraktet är en känsla som Västlänkssekten hyser för sina invånare. Hur kan annars denna cyniska odemokratiska inställning förklaras? Syftet är naturligtvis en tryggad tillvaro för "psykopaten", som innebär ett öppet parasiterande.

   Hitler lovade och det tyska folket tog emot allt med jubel.

   

                        

   Hjärntvätt har som mål att göra offret till en lydig slav, en människa som gett upp sin moral. Psykopaten spelar rollen av den snälle och offren är de griniga rättshaveristerna. Paketet ligger fast.

   Den inre tryggheten som man erhållit börjar till slut att krackelera. Det är förvånande med denna totala sammanhållning som inte låter sig rubbas en millimeter. Men det kommer en ändring. Man försvarar sig så länge det går, men till slut så splittras alla fasta punkter. Det utmynnar i ett hat, vems är skulden? Skall jag bli den förste som lämnar sekten? Gjorde vi inte rätt? Det blir plötsligt ett inre tvång att bekänna. Det gäller nu att kanalisera skulden. Att rädda ansiktet blir det primära.


   Inför valet 2018 har vi vinnarfrågor respektive förlorarfrågor. Västlänken är definitivt en förlorarfråga. Göteborgarna har självbevarelsedrift och är inte dumma. Det ankommer på strategerna inom varje parti att göra ett val, stå fast vid Västlänken och bli halverat som parti. Denna diskussion kommer med största sannolikhet att föras. Ledaren kommer att stå som symbol och måste därför bytas ut, det är politik det handlar om.


   Klockan är 1500 och det är +17gr.

   God kväll

   Pelle

Den gordiska knuten.

   Polariseringen ökar i Göteborg och med den smutskastningen mellan motståndarna. Västlänkskartellen anser sig ha den juridiska rätten på sin sida då beslut har fattats som måste följas. De som motsätter sig detta är "rättshaveristerna", sabotörerna mot det demokratiska systemet. Det råder ett stillestånd i detta skyttegravskrig, men tystnaden är också ett krigstillstånd.

  

                        
                    

   Plötsligt bryts tystnaden, regeringen lägger alla avtal åt sidan och lägger beslag på pengarna från trängselskatten. Kartellens ledning dundrar och hotar att stämma staten. Förutsättningar har nu totalt förändrats. Men att stämma sina egna blir naturligtvis bara tomma ord, vilket alla inser.

   "Rättshaveristerna" ökar i antal för varje dag då kunskaperna hela tiden växer. Detta skapar oro inom Kartellens led. Deras propagandablad gjorde klent ifrån sig. De gjorde sitt jobb med att dödförklara Gårdalänken, den värsta konkurrenten till Västlänken. Därmed var den researchen till ända. Motiveringen var att där fanns inget politiskt gehör för förslaget. Naturligtvis, då alla politiska ledamöter sedan åratal hjärntvättats om Västlänkens förträfflighet och svurit sin trohet till denna tunnel.

   Det är mycket politisk prestige som ligger i vågskålen, många politiska ansikten som skall räddas innan planeringen kan bli normal i rikets andra stad. Situationen känns igen, men man får gå många år tillbaka i tiden.

   Efter rivningsvågen i Göteborg som höll på att göra staden historielös, började människor att reagera, de undrade, är detta verkligen nödvändigt. De ansvariga försvarade sig med ett kommunfullmäktigebeslut. Vi hade alla i sann demokratisk ordning varit med om att besluta att husen skulle rivas och ersättas med en kraftigare exploatering.

   "Rättshaveristerna" på den tiden fanns på CTH, de utbildade, de som drev frågan, de som  insåg att något måste göras. Ett kommunfullmäktigebeslut struntade man blankt i när man insåg på vad sätt det hade tillkommit. När sedan kloka politiker och arkitekter insåg problemets art och tyngd så svängde pendeln. Bevarandet blev vackert, totalsanering fult. Det hela blev en fråga om ekonomi och värderingar.

   Polariseringen var hård. Den onda cirkeln var nödvändig att brytas, för att själva komma till insikt var inte möjligt. Det var nödvändigt att tillsätta en oberoende saneringsberedning vars uppgift blev att skriva fram ett program. Det blev tre orange handlingar som sattes in på hyllan. Det måste gå en tid för att förtroendet skulle återvända. Processen krävde offer. Vissa chefer försvann och byggnadsnämnden fick naturligtvis bytas ut. Då jag blev länken mellan det gamla och nya tänkandet så anser jag att paradigmskiftet gick över förväntan smidigt, för tjänstemän är anpassningsbara. 

    

                                 

   Vi kommer inte att klara av dagens situation utan att en oberoende granskningskommission tillsätts för låsningarna är hårda. Man måste inse att detta är den enda vägen för att lösa upp knuten. Det blir en process där många får en chans att rädda sitt politiska anseende. Några kommer aldrig erkänna att de haft fel, "de kommer aldrig att kunna backa bandet". Vi har ännu inte nått denna punkt. Många hoppas på att ett nej i Mark-och Miljödomstolen skall lösa problemet. Men vi måste ändå välja trafikalternativ oavsett vad som sker.

   

                         

   Den gordiska knuten löstes genom ett hugg. Den oberoende granskningskommissionen blir Alexander som löser problemet som vi själva har försatt oss i och inte kan ta oss ur.

   Kartellen inser att det omöjligen går att klara Västlänken i en granskning, så de kämpar emot med all kraft. Här ligger problemet. Förhoppningen är att KFs ledamöter skall inse den ekonomiska situationen. Hur får man hjärntvättade människor att ändra uppfattning? Kanske droppen som urholkar stenen? Har skrivit till samtliga ledamöter i KF, ett försök för att de skall inse vilka ekonomiska summor vi har att handskas med.


   Klockan är 1599 och det är +22gr.

   God middag

   Pelle

Tillväxt-till ett förödande pris

   Vår nya Gud heter tillväxt och har vi ingen tro på denna vår nya Gud hamnar vi i olycka, allting kan nämligen försvaras och förklaras med begreppet tillväxt. Vår nya Gud är sträng, han ställer krav som inte låter sig förklaras på ett vanligt sätt, man måste bara tro på hans evangelium och hans profeter. Nu gäller "boost economic growth" på bekostnad av stadens identitet, kultur och demokrati. Vad detta konkret har för konsekvenser har för våra makthavare mindre betydelse. för nu är det dansen runt vår nya Gud som är det primära.                               

   Den ekonomiska tillväxten har förklarats som en ackumulering av människans resurser och en ökad produktivitet av tekniska innovationer. Städerna måste bli större då människan  enligt utredningar arbetar mer i högexploaterade områden. Infrastruktur som bidrager till detta ligger således helt i linje med tillväxtens evangelium. Detta är våra politikers sanna tro, då det är uteslutet att ha en uppfattning som strider mot denna sanning.

  

                  

                                    "Boost economic growth"

   Kritiken mot detta fenomen kommer från "gröna politiska rörelser" och vetenskapsmän inom matematik, arkeologi m.fl.. då tillväxten kräver mer naturresurser och leder till en ökad miljöpåverkan. Den "gröne" ekonomen Herman Daly förespråkar nolltillväxt. Många framhåller att tillväxten löser miljöproblemen då mindre resurser krävs för att tillgodose konsumtionen.

   Men våra politiker styrs av kortsiktiga prioriteringar (valårssyndromet). Det är helt klart att ekonomisk tillväxt överanvänds som ett mått  på ett framgångsrikt samhälle . Får vi bara Västlänken så hamnar vi i en "tillväxtboos". Stoppas tunnelbygget blir det en tvärnit i tillväxten. Vi rev en gång våra städers inre kärnor och planerade för parkeringshus och Domus. Vi blev kulturellt fattigare då vi följde den tidens Gud. Det tog inte många år förrän pendeln svängde, och nu är alla överens om att detta uttryck för konsumtionssamhället var falsk. Vi är nu på väg att göra om samma misstag, med ännu större konsekvenser.  Västlänkskartellens profeter är fullt beredda att offra stadens identitet för att blidka vår nya Gud som heter tillväxt.

   

                           

   Vi har sanningen, behöver inte lyssna, försvara oss eller se andra alternativ.

   Det är ingen konst att göra av med pengar på infrastrukturobjekt. Underhållet är eftersatt som uppgår till tiotals miljarder kronor. Den avgörande frågan är då om Västlänken är värd sina kostnader. Om den inte är det, vem skall skjuta till pengar för de extra kostnaderna? Denna fråga har vi aldrig fått något svar på. Trafikverket måste visa att Västlänken tillhör de konkreta investeringsobjekt som kan komma ifråga. Man kan inte förlita sig på att skattemedel är en outsinlig resurs. Johan Nyhus (S) lyfter fram en budget på 20 miljarder och anser att reserven på 10 procent är fullt tillräcklig.                               

                Oh Gud ge oss tillväxt, pengar makt och framgång.             

   Tron på Guden tillväxt innebär att allt sunt förnuft förträngs. Man fantiserar och ljuger, man för invånarna bakom ljuset. Vi vet att dessa överkostnader kommer att drabba skattebetalarna och därmed andra sektorer som skola, sjukvård och äldreomsorg. Västlänken kommer att suga ut alla våra resurser, skall detta räknas som tillväxt?


   Klockan är1045 och det är +18gr. Sommaren fortsätter

   God morgon

   Pelle

Äldre inlägg

Nyare inlägg