Om

Ingen info ännu.

Presentation

Visar inlägg från mars 2016

Tillbaka till bloggens startsida

Den oblodiga revolutionen.

   Revolution är en förändring av djupgående karaktär som kan ske inom politik, teknik eller vetenskap. Den liberala ideologin var revolutionär, tex den franska revolutionen. Den revolution som pågår i Göteborg är en förnuftets revolution mot dumheten och arrogansen. Detta är en mindre revolution, men dess betydelse är desto större. Det gäller demokrati och medbestämmande. Man kan aldrig genomföra en radikal förändring utan att lyssna på folket och få dess medgivande. Är sedan förändringen icke försvarbar och man vägrar att lyssna, så blir det till slut en revolution. Invånarna säger klart ifrån, detta vill vi inte vara med om. Det är inte fråga om att krossa fönster eller spränga brevlådor, det är en tyst disciplinerad revolution. Den ger sig tillkänna varje dag med sina frontsoldater, iklädda sina orange västar och delande ut flygblad till invånare.

   I revolutioner har bonde-och arbetarkvinnor alltid stått långt fram på barrikaderna. Då gällde det kampen för bröd och rättigheter. Kvinnorna i den franska revolutionen skulle komma att inspirera kvinnor i hela Europa i flera generationer. I dag är det andra saker som prioriteras, men kvinnorna finns där. Omvårdnaden av det unika, stadens identitet och själ- och det som gör livet värt att leva.

  

                               


   Den digitala revolutionen har gjort det lättare för människor att ta del av det som händer. Bara på Facebook finner man ett tiotal offentliga grupper. Gruppen "Stoppa maktmissbruket" har i denna stund 17.731 medlemmar. "Stoppa Västlänken Nu!" har 5067 medlemmar och "Västsvenska Folkinitiativet" 1.160 medlemmar. 

   Nu samverkar motståndarna i "Närverket Skona Göteborg" som bildades i mars månad 2016. NSG är politiskt obunden och "reflekterar olika aspekter av Västlänksmotståndet". Revolutionen har nu tagit ett steg som klart och tydligt visar invånarnas beslutsamhet och vilja att kämpa till slutet. De pengar som samlas in skall användas till de juridiska miljöprövningarna av Västlänken och även  till andra aktioner som kan bli nödvändiga.http://skonagoteborg.nu/

   

                                 

   

   Dessa  starka signaler har fått GP att reagera. Dagens ledare "Dags att flytta centralen?" är inget annat än att GP:s ägare har givit  klartecken till att "öppna en dörr på glänt". Jag citerar: "Om de som förordar Gårdalänken vill få mer gehör för sitt alternativ måste de ha en mer välutvecklad och realistisk idé om hur kollektivtrafiken ska ledas om i staden". Detta är en öppning från GP:s sida, det håller inte längre att inta musslans attityd. Det har säkerligen varit en intern diskussion på redaktionen och Peter Hjörne har fått ge sig.

   Gårdalänken är ett radikalt förslag, ett djärvt Alexanderhugg. 

   Gårdagruppen kommer utan tvekan att anta denna utmaning från GP. Allting är genomtänkt till resenärens bästa vad som gäller tider och kostnader. Gårdalänken utklassar Västlänken härvidlag- och kanske det primära ändå är- att centrala staden skonas. Jan-Ove Nilsson har i en debattartikel (GP 24/3) pekat på den stora vinst som kan bli följden genom att bygga bostäder på den lediga ytan i Gullbergsvass- som befrias från spår. Det gäller pengar från staten inom ramen för den pågående Sverigeförhandlingen. Detta är en bredsida han levererar mot Västlänkskartellen, vilket GP inte med sin seriösa redaktion kan blunda för.

  

                    

   Vår marsch mot seger, i denna oblodiga revolution, kan idag notera en seger. Den verbala kanonaden har i dag satt sina spår i propandabladet GP. Det gäller nu att utnyttja blottan och inkassera ännu en seger. Västlänkskartellen vacklar, och den har slut på ammunitionen.   Klockan är 1300 och det är +11gr.
   God middag
   Pelle

Clementine och Winston-det eminenta paret Churchill.

   Tillsammans utvecklade de en kraft som förhindrade att Storbritannien invaderades av Hitlers vandaler. De bidrog med en gemensam styrka till att nazismen krossades och därmed kunde det fria Europa fortleva. Clementine satsade allt på en relation som skulle bli avgörande i kriget. Attle uttryckte sig så här: Clementine hanterade en person som var "till femtio procent ett geni och till femtio procent en dåre" Clementine var Winstons närmaste förtrogna och hon hade ett utövande över regeringsarbetet som i dag lyfter upp henne till den moderna historiens absolut viktigaste kvinnor.

   Clementine hade insett att Winston levde sitt liv med "skygglappar". Han var dåligt insatt i hur de vanliga människorna tänkte, så hon blev hans sociala samvete och rådgivare. Hon var ingen snobb och hon hjälpte Winston att förstå. Hon var en liberal medan Winston var en genuin tory.

                            

   Vid 64 års ålder skulle Winston axla rollen som nationens ledare. Winstons och Clementines gemensamma uppgift skulle nu börja-och hon skulle nu finnas vid hans sida tills uppgiften var avslutad. USA:s president Roosevelt förklarade för sina ministrar att Churchill var nog den bästa personen för uppgiften även om han var berusad halva tiden. När Winston som ledare kliver upp i talarstolen i underhuset, och lugnt iakttar de närvarande, så säger han," ni frågar vad vårt mål är". Jag kan svara med ett enda ord-seger. Seger till vilket pris som helst. Han var då fullt medveten om att kriget aldrig skulle kunna vinnas om inte USA slöt upp på Storbritanniens sida. Men problemet var att Roosevelt inte ville ha med Europas krig att göra ,så Winstons och Clementines främsta diplomatiska uppgift skulle nu bli att övertyga Roosevelt att Hitler till varje pris måste krossas. Storbritannien skulle tvingas böja sig inför den forna kolonialmakten. Roosevelt såg ner på Winston då han ansåg att Winstons enda ambitioner var att bibehålla sitt imperium. Det är här Clementine  får sin chans att spela ut hela sitt register. Det är så intressant och fascinerande att detta kapitel bör beskrivas i en särskild blogg.

  

                         

                Talaren, spelaren som älskade faran och utmaningen.

   Hans tal ,under hans första månad vid makten, hade magisk inverkan på britternas stridsmoral. Men det var inte många som visste att det var Clementine som fungerade som hans tränare. Han läste alltid upp sina tal inför Clementine och frågade:" Var det godkänt?". Hon plockade bort vissa ord, förenklade meningarna så att innehållet skulle kunna förstås utan ordbok- som hon uttryckte sig.                         

   Clementine alltid vid hans sida, beredd att rycka in. Hon var påläst och klok.


   Winston erkänner att hans största bedrifter hade varit omöjliga utan råden från hans hustru. Hon stärkte honom och svek honom aldrig, hon utmanade honom, läxade upp honom och tröstade honom när det gick galet. Hon hindrade honom att göra en massa misstag. Clementine var en auktoritet och Winstons länk till folket.

    

                           

   Valet efter kriget blev en katastrof för Winston. Clementine hade hela tiden framhållit att han inte kunde förlita sig på sina insatser under kriget och hon fick rätt. Han hade nu varit tvungen att ge sin egen version av ett rättvisare Storbritannien. Den ena politiska blamagen avlöste den andra, han hade inte begripit ett dyft, den inhemska politiken var inte hans grej. Labour var nu det enda parti som stod för en trovärdig politik. Winston hade varit en hård motståndare till kvinnlig rösträtt och under kriget hade kvinnorna dragit ett tungt lass. Tiderna hade förändrats.

   Runt om i världen upplevdes valresultatet som en chock. "The Times" kommentar var: "Tacksamheten gäller det förgångna och inte politiken".

   Clementine och Winston kände att det inte längre fanns något att leva för-ingen fiende att besegra, ingen regering att leda och inget folk att sporra.

   Den 12 januari 1965 fick Winston en hjärnblödning och gled in i koma. Han tog sitt sista andetag den 24 januari. Det var en mycket kall vinterdag.

   Den 12 december 1977 avled Clementine i en hjärtattack, nittiotvå år gammal.


   Källa: Sonia Purnell är en grävande journalist och genom hennes biografi över Clementine Churchill har vår historia om denna tid fördjupats.


   Klockan är 1545 och det är +14gr.

   Ha en trevlig kväll.

   Pelle

 

Politikens realiteter

   Den 28 januari 2016 röstade samtliga ledamöter i kartellen ja till Västlänken. Hur motiverade de sitt ställningstagande? Hade de över huvud taget tänkt igenom problematiken, eller lät de sig bara svepas med som en fårskock? Har svårt att tro att dessa politiker inte har haft tvivel, men att ta steget och säga nej fanns inte i deras tankevärld. Att ifrågasätta kartellbildningens mål framstod som något alldeles oerhört, en handling som absolut var tabu. Denna kraft som höll medlemmarna i sitt grepp var så stark att detta måste få konsekvenser  för det fortsatta politiska arbetet.

   

                                        

   Det man kunde konstatera går helt enkelt under benämningen hjärntvätt, de följer ledarens direktiv utan att själva ha någon egen fri vilja. Det framstår därmed som en gåta hur man kan tillåta sammanslutningar som politiskt förpassar demokratin till sophögen. Någon har någon gång lyft fram detta förslag till kartellbildning i full förvissning och vetskap om vad detta skulle innebära för demokratin. Men i detta fall hade demokratifrågan ingen prioritet. Detta är ett diktatoriskt tillvägagångssätt och det vilar något av fanatism över projektet. 

   

                    
För att klara vårt mål att förpassa Västlänken till arkivets mörkaste skrymslen, måste vi tillgripa en strategi. vi måste helt enkelt bemöta denna odemokratiska kartell på samma villkor, för vi har inget val. Låt oss göra en analys.

   Samvetet framkallar en skuldkänsla vilket hör samman med relationen mellan personen och samhället. Skuldkänslan kan bero på något man underlåtit sig att göra, så det uppstår en inre konflikt som ger skamkänslor. I detta fall att förstå tunnelns konsekvenser för staden. Men det finns försvarsmekanismer som förtränger verkligheten. Man skyddar sig och intalar sig själv att det löser sig nog. Man skyddar sig från ångest genom att lägga skulden på ledaren. Alla människor använder sig av psykologiska försvarsmekanismer då trycket blir ohanterligt, då sanningens minut inställer sig, som tex vid en votering. Innan man trycker på ja-knappen säger man till sig själv, "Västlänken kan omöjligt vara fel då så många höga chefer har givit sitt samtycke". Man anpassar sig till verkligheten, vilket i detta fall är detaljplanen för Västlänken.

   Människor anpassar sig för att kunna fungera i samhället och att försvara sig inför den sociala omvärlden, som i detta fall inte är något annat än kartellbildningen. Man förnekar inför sig själv att det kan uppstå felaktigheter, vilket inte är något annat än självbedrägeri för individen tränger bort obehag, ångesten finns kanske kvar, men individen blundar inför de egna känslorna, "för jag äger inte ärendet, det ligger nu i händerna på Sveriges främsta experter som aldrig kan ha fel".

    Västlänkskartellen är en sekt som inte lyssnar, oavsett vilka felaktigheter som än påvisas. Denna sekt kommer aldrig någonsin erkänna att fel har begåtts. Gårdalänken är ett jämförelsealternativ som lyfter fram Västlänkens vansinnigheter. Därmed är det inte sagt att det är just detta trafikalternativ som skall ersätta Västlänken. Det är en helt annan fråga som blir aktuell först när Västlänken är borta.

    

                                         

   Vi som vill skona Göteborg har en möjlighet att vädja till människorna som har förnuft och samvete. "Kartellen- Skona Göteborg" är lösningen på detta problem. Den "dränerar" dessa partier som ingår Västlänkskartellen. De som röstade ja den 28 januari, kommer i valet 2018 att besinna sig då tiden arbetar för nätverket  "Skona Göteborg". Det är naivt att tro att samtliga Västlänksfanatiker skulle bli klokare, detta kan vi nog bortse ifrån. Tre partier skall ingå i den nya kartellen, vilket kommer att utgöra den politiska motvikt som förpassar Västlänken till papperskorgen. Vi skall fortsätta med vår skoningslösa "artilleribeskjutning" mot tunnelns vansinnigheter, det skall höras ända upp till regeringen. Våra ekonomiska medel skall användas för att köpa in experter som smular sönder maktens argumentering. Överklagandet skall förhindra en byggstart före 2018. Flygblad skall skickas ut till invånarna, som på ett enkelt sätt upplyses om vad som verkligen kommer att hända. Strategin och vårt mål ligger nu klart framför oss, så i slutspurten kommer nätverket Skona Göteborg att vinna en klar seger.

   Sanningen segrar alltid till slut.


   Klockan är 1515 och det är +8gr.

   God middag

   Pelle

 

Göteborg och den eviga sken-demokratin

   Alla skall vara med och bygga vår stad, en grön och hållbar stad. Så står det i dessa färgglada propandablad som delas ut till invånarna. Dessa ord klingar falskt mot den verkliga melodin son tonar ut från maktens boning vid Gustav Adolfs torg.

      

                             

   Peter Hjörne har i sin krönika "Heden, åter Heden" uppmärksammat ett mejl som behöver kommenteras. Det gäller inte hur Heden skall gestaltas utan själva planprocessen där det noteras en viss upprördhet från parternas sida. Citerar Peter Hjörne: "Jag tror till och med att Ulf Carlsson är redigt förbannad! Varför är då Ulf Carlsson görarg"?

   Det hela handlar om makthavarnas syn på vad samråd egentligen innebär, som tex begreppet, "alla skall nu vara med och bygga vår stad". Stadsbyggnadskontoret hävdar att brukarna varit djupt involverade.(notera ordet "djupt"), och i ett mejl som publicerades den 15 december 2015 står: "Förslaget som ligger till grund för beslutet har tagits fram efter ett omfattande dialog-arbete med såväl medborgare som aktörer på Heden." Man blir förvånad, det är någonting som inte stämmer. Men man kan naturligtvis inte bortse ifrån att denne Ulf Carlsson överdriver. Kanske han glömt bort vad som sades då fyra år är en lång tid.

   Stadsbyggnadskontoret intar nu den sårade oskuldens roll och hävdar att man uppfattat att det förelåg en koncensus då man träffats både år 2012 och i första kvartalet 2013. En stilla undran, vad säger protokollen från dessa möten? Finns det några protokoll över huvud taget? Finns det protokoll så är saken utagerad.

   Uppgift står nu mot uppgift. Men följande är odiskutabelt. det är alltid planförfattarens ansvar, och observera skyldighet, att förvissa sig om att budskapet gått fram. Har SBK en annan uppfattning skall detta klart framgå av handlingarna. Sannolikheten är därför mycket stor att man anpassat skrivelsen efter politikernas önskemål. När man ertappas med ett medvetet "taktiskt dribblande" så försvarar man sig med "att detta är bara en skiss". Vardagsanvändarna av Heden måste involveras och "inriktningsbeslutet omprövas". Där kryper man in under demokratins varma filt. Härmed står det klart att byggnadsnämnden tagit del av det nedlagda arbetet och därmed vilar ansvaret på politikerna. De vill ha makt över handläggarna, men går det galet så är det ett endast ett tjänstemannainitiativ. Samma eviga visa som vevas gång på gång.

   Peter Hjörne har reagerat när det gäller handläggandet av Heden, annars skulle han inte ödslat tid på detta mejl. Detta måste betraktas som positivt då man skönjer en glimt av socialt ansvar från hans sida. Men det skulle aldrig falla honom in att reagera över handläggningen av Västlänken, här intar han musslans attityd, då ärendet är och förblir tabu.

                       

   Trängselskatten, Västlänken och skyskrapan på Hisingen ligger långt ifrån begreppen demokrati, klimat eller hållbarhet, Det är helt andra parametrar som styr. Men det blir planförfattarens roll att "sälja in projekten", med den vokabulär som för tillfället är politiskt gångbar. Folkomröstningens resultat beträffande trängselskatten la man bara helt kallt åt sidan. Västlänken är ur miljösynpunkt och hållbarhet helt förkastlig och demokrati existerar inte. Här har man verkligen misslyckats med att sälja in förslaget. Invånarna är totalt oförstående. Skyskrapan på Hisingen representerar bara en skrytsam attityd och har inget med stadsbild att göra.

   

                    

   Det råder en omvänd proportionalitet mellan begreppen, "alla skall nu vara med och bygga vår stad" och det som verkligen påverkar utvecklingen. Det vilar en slöja över staden, där orden döljer en pseudo-demokrati. Hyckleriet har tagit plats på taburetterna, och att detta skulle bottna i okunskap eller dumhet är svårt att förstå. Det är inget annat än ett medvetet förakt för demokratins grundfundament.

   Förståelsen för demokratin, känslan för stadens identitet och kultur återfinner vi i dag inte i maktens boning utan i de privata initiativ som har utvecklats, kanske på grund av den brist på kompetens som makten redovisar. Det är med all tydlighet dags för en förändring.


   Klockan är 1400 och det är +8gr.

   God middag

   Pelle

Nätverket Skona Göteborg

   Göteborgs makthavare har genom sitt förakt för demokratins spelregler tvingat invånarna att själva skaffa sig de ekonomiska resurser som är nödvändiga. Man har förvägrat invånarna en oberoende granskningskommission under motiveringen att den är överflödig. Detta  unika steg som nu tagits från invånarnas sida är ett rop på hjälp för att undvika en framtida ekonomisk katastrof för staden. En handling för att skona staden från att oersättliga kulturhistoriska världen skall gå till spillo. Detta är en handling för att med kraft stoppa Västlänken, och för detta krävs det ekonomiska resurser. Låt oss studera USA där politisk makt och pengar alltid har intimt varit förknippade med varandra                                 

   USA:s högsta domstol bestämde att det är inte pengar utan yttrandefriheten som har den högsta makten. Regler som syftade till att begränsa pengarnas makt undanröjdes emellertid i två kontroversiella utslag. Varje valår besannas spådomarna att valet  kommer att bli dyrare än någonsin. År 2012 uppgick den totala kostnaden  för president-och kongressval till ca 41 miljarder kronor. Årets val kommer att uppgå till ca 50 miljarder kronor.

   Pengar i amerikansk politik är inget nytt. En politiker sa: Det är två saker som är viktiga i politiken. Det ena är pengarna.....och jag minns inte den andra. Efter Watergate infördes ett tak hur mycket en enskild väljare får skänka. Men pengaflödena har en otrolig förmåga att hitta andra vägar. För de som kandiderar gäller det således att ragga pengar hela sin vakna tid.

   Det är en mycket liten del av befolkningen som är aktiva och som ger ut miljontals dollar för att försöka påverka valutgången. Naturligtvis förväntar sig dessa företag eller föreningar att så småningom få utdelning på sin generositet. Men många väljer ändå den traditionella metoden att genom personliga kontakter och telefonsamtal nå ett politiskt resultat.

   Pengarna ökar risken för smutskastning, så den negativa kampanjen stegras hela tiden. Att köpa reklamtid i TV är ett säkert sätt att snabbt få ett resultat, vilket även vi i Göteborg har möjlighet till.

   Det är en större del av befolkningen i USA som deltar aktivt i politiken jämfört med Sverige. De blågula partierna har mist en miljon väljare sedan 1980-talet och detta sätter naturligtvis sina spår. Kritikerna i USA:s samtliga politiska läger anser att det politiska systemet har en smak av korruption.                    

                                                Vi har inte fel

   Göteborg har sedan en tid tillbaka ett klart inslag av korruption. Genom bildandet av denna politiska kartell har man klart tagit steget fullt ut och medvetet minskat det demokratiska inflytandet. Genom inhyrda konsulter och experter upprätthåller man kontrollen över invånarnas åsikter. Detta leder till att invånarna betalar för något de i princip inte vill ha. Detta luktar väldigt illa, och man kan fråga sig vad utgången skulle bli i en juridisk process.

   Invånarna i Göteborg är i underläge. De måste själva bekosta den expertis som är nödvändig för att kunna bemöta makthavarnas enorma slagkraft. Därmed är den politiska situationen absurd. Men detta är den handling som måste vidtagas för det finns inget annat val då orden inte har räckt till. Makthavarna lyssnar inte, de är förblindade av politisk prestige.

   Nätverket Skona Göteborg är en handling som klart skiljer sig från det som händer i det stora landet i väster. Det är en punktinsats, klart definierad. Den riktar sig till hyresgäster, fastighetsägare och butiksägare. Den riktar sig till de invånare som känner ett ansvar för stadens identitet oavsett politisk tillhörighet. Så att stötta Nätverket Skona Göteborg är en logisk följd av de politiska omständigheterna. En hjälp till att det blir ekonomiskt möjligt att anlita den bästa expertis som finns att tillgå. Hjälp till att förse invånarna med saklig information som motvikt till den glättade propaganda som skickas ut av Västlänkskartellen. Västlänken får helt enkelt inte genomföras, den största katastrofen i Göteborgs historia.                           


   Klockan är 0700 och det är +2,0gr.

   God morgon

   Pelle

Äldre inlägg