Om

Ingen info ännu.

Presentation

Visar inlägg från augusti 2015

Tillbaka till bloggens startsida

Miljöpartister-vår tids charlataner

   Vi bekänner oss alla till en god miljö, men de flesta av oss är inte några fanatiker. Miljöpartisterna baserar sin klimatpolitik på en skräckvision, nämligen att världen kommer att gå under om vi inte gör som de säger. Detta är det klassiska sättet att styra mänskligheten. Vi har inte helvetet längre, kyrkans inkvisition har gjort sitt och vi har lämnat medeltiden, men det är fortfarande människornas syndfulla leverne som till varje pris måste bekämpas.

   

                                

   Miljöpartiet har en vision om en värld utan gränser. De vill ha en handlingsplan för klimatflyktingar och med krafttag anser de sig kunna minska att jordens temperatur höjs. Då det är framför allt Europa som skapat klimatförändringen så skall vi här i Sverige öppna våra gränser så alla skall ha möjlighet att flytta hit. Flyktingbegreppet måste uppgraderas, Detta begrepp måste moderniseras så att det blir anpassat till klimatförändringen.

   Som vi i dag vet har ca 41 procent av samtliga journalister sympati för miljöpartiets tankegångar. 52 procent av de SVT-anställda och 54 procent av de som är anställda vid Sveriges Radio. För övrigt kan tilläggas att över 80 procent sympatiserar med de rödgröna partierna. Miljöpartiet kräver helt öppna gränser och tillgång till full samhällsservice med bostäder och ekonomi.

   Miljöpartiets program säger: " Vi tror inte på konstlade gränser. Vi har en vision om fri in-och utvandring, där människor har rätt att bosätta sig och verka var helst de önskar. Vi accepterar inte att den rika världen sätter upp höga murar mot flyende. Vi vill att Sverige går före internationellt genom att lägga fram en plan för fri invandring. Det är rasistiskt att säga att svenskarna har någon speciell rätt till Sverige. Det är diskriminerande och delar in mänskligheten i "Vi" och "Dom". Att ens kalla landet Sverige är rasistiskt eftersom det antyder att landet tillhör en grupp människor som heter "Svenskar". Man vill ändra namnet Sverige till "Allemansland".

   Med så starka sympatier från journalistkåren är det inte så konstigt att rapporteringen närmast liknar propaganda för öppna gränser och mångkultur. Bara en tiondel av de som ansökt om asyl uppfyller kriterierna för begreppet flykting. Normaliteten av nyhetsspeglingar är svårt för oss att förstå genom att iaktta inifrån, man måste söka information utanför landets gränser.

   

                                    

   Miljöpartiets politik skulle på kort tid förpassa välfärdssamhället till historien. Det skulle leda till kaos och så småningom till anarki. Miljöpartiet baserar sin makt på en myt, att det är människans utsläpp av koldioxid som kommer att leda till avgrunden för mänskligheten. Detta är inget annat än charlataneri av välkänt märke. Världen blir kanske för tillfället varmare, men den kommer snart att bli kallare. Många anser att en ny istid är på väg. Vad säger dessa miljöpartister då? Jo, tack vare vår idoga politik har vi räddat världen, och därmed så stiger deras röstandelar till oanade höjder. Världen har i alla tider lyssnat på charlataner och någon förändring är nog inte att vänta.


   Klockan är 1100 och det är +17gr.

   God morgon

   Pelle

Sanningen som inte får ifrågasättas

   De troende har skådat ljuset och sanningen. De har byggt upp ett bålverk av bevis för att försvara sin sak. Allting är övertygande och går inte att bestrida -och  omvärlden häpnar. Men kättarnas argument bedöms icke godtagbara inför inkvisitionens granskning, felet är att de har inte den rätta tron. I den rätta läran måste man acceptera tingens ordning, något är emellertid alltid outgrundligt. Vägen till visshet innebär därför konvertering till den rätta läran. Kättarna har inte mottagit den sanna tron och förväntas därmed inte ha förståelse för överhetens tankegångar om de gudomliga sammanhangen. Människorna befinner sig i synd och okunnighet, de framlever sitt liv i avundsjuka och hämndlystnad.

   Bålverket av bevis leder fram till att stadens framtid är tunneln. Denna skall frälsa staden från allt ont, bevisen är här oantastliga och får icke ifrågasättas. Kättarna har förgiftats av en falsk tro som innebär att de kommer att få sitt straff. Det högsta prästerskapet har för avsikt att skicka ut ett antal djupt troende, som i inkvisitionens namn skall förmå dessa stackars missledda människor att konvertera till den rätta tron, innan ödet förpassar dem till den mörka evigheten.

   Alla människor innanför maktens murar har bekänt sig till den enda sanningen, utan en stackars vilsen kättare som har en avvikande tro. Han skulle egentligen brännas på bål, men av ett utslag av kärlek och medmänsklighet har han hittills fått behålla livet, man förväntar sig att han skall överbevisas om sin okunnighet.

   Kättarna har drabbats av den värsta synden av dem alla, högmod. De tror sig besitta mer kunskap och anser sig därmed kunna ifrågasätta den gudomliga sanningen vilken gång på gång har slagits fast av samtliga troende. Världen skakar därför i sina grundvalar. Detta måste till varje pris motarbetas för att inte anarki och kaos skall förgöra staden. Styrkan i kättarnas argument har gång på gång smulats sönder av inkvisitionens allvetande prästerskap, de som besitter all den gudomliga vishet som krävs. Att tillsätta ett oberoende prästerskap för att ifrågasätta denna vishet, är inget annat än kätteri av absolut det värsta slaget. Tanken är oerhörd och måste därför bestraffas. Att ifrågasätta den rådande sanningen som alla lärda i åratal har bekänt sig till är synd, det är inget annat än djävulens påfund som står för mörkrets krafter.

    Översteprästinnan, som besitter ett oändligt tålamod, tar nu mera guld ur stadens kassakista för att göra sanningen ännu mer bländande för dessa stackars förvillade människor. De har letts på avvägar av en falsk lära, som förgiftar sinnena och deras själar. Kärleken är oändlig, men där finns en gräns, där inkvisitionen kommer att få göra sitt heliga värv.

   Kättarna har under årens lopp insett att det finns flera sanningar. Det rådande prästerskapets sanning har visat sig vara den sämsta av dem alla, för den kommer att tömma stadens kassakista och därmed föra med sig armod över staden och dess undersåtar. De icke troende sluter sig nu samman och märker då, att deras sammantagna kunskaperna blir överväldigande. Att förneka den rådande tron är emellertid en brottslig handling och kan jämföras med gudsförnekelse. Mörkrets krafter måste därför till varje pris krossas, därför har man till slut ansett att det är nödvändigt att kättarnas ledare måste bestiga bålet.


   Hade vi levt på medeltiden kunde detta mycket väl ha hänt, men inte år 2015 för då har man andra metoder, men målet är samma. Den icke troende mobbas och utesluts ur gemenskapen. Man räknar med att han skall knäckas under dessa förhållanden, men han är stark. Han isoleras, marginaliseras förlöjligas, han utmålas som en don Quijote som slås mot väderkvarnar, han är ensam mot makten och hans namn är Martin Wannholt

                   


   Klockan är 0650 och det är +17gr.

   God morgon

   Pelle.

 

.

Sverige-tystnadens land

  Man skall alltid söka sig till programmet, till källan, där chefsideologerna lägger upp strategin. Så vad säger islams förespråkare om utvecklingen.


                                


   "Islam är det perfekta samhällssystemet. Alla andra system har skapats av människan, men islam vilar på uppenbarelser från Gud och är därför perfekt"

   Som en logisk följd av ovanstående leder ett ifrågasättande av detta till bestraffning, och i många fall till döden.

   FN:s råd för mänskliga rättigheter har antagit en resolution som i princip förbjuder kritik av islam. Här ligger en inbyggd konflikt, nämligen att de mänskliga rättigheterna är till för att skydda individen, inte skydda religioner. För de muslimer som vågar riskera sina liv för en vidareutveckling och modernisering av islam är FN-resolutionen ett slag i ansiktet. Sverige kanske åberopar denna resolution för att motivera sin tystnad, men då skiljer sig Sverige markant från sina grannländer. Vi sopar obekväma frågor under mattan. Sverige präglas av en konfliktskygg debatt.

   En av islams mest betydelsefulla ideologer fick komma till tals i Egyptisk TV, han sa så här: " One of the characteristics of this great religion is that its universial. It is for the entire World. It is our duty to carry this religion  to all people around the World until they understand it". Man uttryckte en fientlig inställning till väst som de anser har förfallit genom kvinnans frigörelse och acceptansen av homosexualitet. Han ansåg att kristendomen är på tillbakagång och har inte längre kraft att försvara sina egna åsikter. Det är nu islam har sin chans då Europa är på tillbakagång. Det är genom demokratin Islam skall segra- avslutade chefsideologen sitt anförande i egyptisk TV.

  

                       

   Man måste ta dessa ord på allvar och ställa frågan hur agerar vi i Sverige när vi hör detta? Skall vi vänta på att det sunda förnuftet skall segra inom Islam? I så fall får vi nog vänta väldigt länge. Vår regering beställde en utredning som gjordes av Centrum för Asymmetriska Hot och terrorstudier (CATS). Denna utredning har gömts djupt nere i ett arkiv någonstans och hemligstämplats för den gick emot "godhetsbyråkratin" på samtliga punkter. När UD år 1942 fick en skrift som redovisade förintelsen av judar, gömdes den djupt nere i en låda och glömdes bort. Denna jämförelse kanske man inte kan göra, men den pekar ändå på fegheten hos våra makthavare att ta i problemen. Det finns så många signaler i dag som tyder på att man inte kommer att bry sig, då det hela är en komplex historia. Man riskerar också att bli kallad för rasist och islamofob som är det värsta man kan tänka sig. Sverige är, enligt en annan av Islams ideologer, det perfekta landet för en demokratisk "erövring", och därmed i fokus för en utvidgning av Islams gränser.

   Ovanstående uttalande av en av Islams viktigaste förespråkare nonchaleras av våra makthavare, med undantag av Sverigedemokraterna. DÖ-överenskommelsen var enbart en konstruktion för att förhindra ett inflytande av andra tankegångar. Mobbningen av detta parti resulterar sannolikt i att det inom en snar framtid blir det största partiet. Man behöver inte tillhöra detta parti för att inse att det föreligger ett smygande hot mot landet. Vad gör vi när man på demokratisk väg vill införa sharialagar? Sharialagarna är det konkreta beviset för denna religion. Demokratin som är västvärldens viktigaste bidrag till vår kultur håller på att bli vårt öde.


 

                           

      En av Islams arbetare på fältet, en som står för det konkreta arbetet.

  De kristna i Mellanöstern håller på att utrotas. De är otrogna och har således ingen rätt att leva på vår jord, helt enligt enligt Muhammeds riktlinjer.


   Klockan är 1050 och det är +17gr.

   God morgon

   Pelle

Nationen-vårt fädernesland

   Tänkaren Jean Jaurés ord vid sekelskiftet var, "För den som inte har något kvar är nationen/fäderneslandet hans enda tillgång. Människors naturliga tillhörighet med dem man vuxit upp med och genomlevt kriser och händelser kommer aldrig att upphöra. Så det blåser en kall vind genom Sverige i dag, vilket tar sitt uttryck i en folkrörelse. Människor är rädda för att deras tillgång-fäderneslandet-skall förändras, att risk föreligger att man inte längre kommer att känna någon tillhörighet med nationen. Dessa krafter går på djupet och är mycket svåra att bemästra. När sedan strålkastarljuset riktas på mörka skrymslen så får våra ledare det besvärligt, det håller inte längre med mörkläggning.

   

                       

   Kultureliten lyfter fram sina drömmar om en fritt flytande identitet i en värld utan nationer och gränser. När andra människor lyfter fram andra ideal drabbas de av elitens förakt, de måste uppfostras. Mörkläggningen i Sverige är, att detta kan passera utan att journalister undersöker dessa förhållanden, de gör helt enkelt inte sitt jobb som yrket kräver. Det kan  i dagarna skönjas ett uppvaknande härvidlag, men snöbollen har redan satts i rullning och blir bara större. Vreden växer och tar sig ibland uttryck som inte är värdigt en demokrati.

   Vad är alla sociologer, psykologer, etnologer och socialantropologer, kan de inte berätta vad identitetsbildning handlar om? De kan de säkert men det innebär att de måste gå mot strömmen som råder, det blåser en kall vind i dag.

    

                              

   Den värld som kultureliten omnämner finns helt enkelt inte, det är en utopi. Den tillhör endast ett fåtal med exklusiva yrken. Den egna identiteten hos medborgaren byggs upp av släkttillhörighet, etnisk, religiös och nationell tillhörighet och detta måste respekteras. Jag vill vara svensk och vill bli respekterad för detta. I dag riskerar man att bli kallad för rasist.

   Världen ägs av storkapitalet, banker och finansfamiljer. De har inget intresse av mänskliga rättigheter, de vill se världen som en enda stor marknad och det är Mammon som regerar. Är inte nationerna starka hugger man för sig så gott det går. Ledarna skall tillvarata medborgarnas intressen och sviktar de på denna punkt kommer  den kalla vinden att öka. En del ledare känner pressen vilande på axlarna och försvarar sig med att frågan är alltför komplex. Med andra ord så får bli som det blir.                        

   Strålkastarljuset måste riktas på det mediala mörker som råder. Det är absolut nödvändigt att politiker, journalister och forskare sanningsenligt upplyser oss medborgare beträffande invandringspolitiken. Kritiken riktar sig således mot de reguljära mediernas förljugenhet och politikernas mörkande. En konkret punkt vill jag lyfta fram.

   Fredrik Reinfeldt sa i en intervju i februari 2012 följande: Vi skall hedra internationella konventioner och lagar när det gäller de asylsökande. Konventionerna skall följas.

   

                                

   De som har sökt asyl och fått permanent uppehållstillstånd uppgår till 21 procent( fram till årsskiftet 2013) av det totala antalet sökande. Väljer man en längre period är siffran 10 procent. Detta innebär att möjligheterna att ta hand om de verkligt behövande flyktingarna minskar. De kristna som fortfarande är i livet i Mellanöstern borde prioriteras då de helt klart uppfyller kraven i konventionerna.


   Källa: Arnstberg & Sandelin


   Klockan är 1050 och det är +18gr. Regnet öser ned

   God morgon

   Pelle

Det saknas lagrum.

   Palmyra var knutpunkten för flera civilisationer och under Romarriket var staden en metropol. I dag är staden en av Mellanösterns viktigaste arkeologiska platser och kan jämföras med Petra.

                       

  
Den 83-årige Khaled al Asaad, chefen för de arkeologiska utgrävningarna finns inte längre, för han halshöggs av IS, därefter sprängde man Baalshamintemplet. Denna förstörelse är ett krigsbrott och en stor förlust för mänskligheten. Arkitekturen har vuxit fram som en logisk följd av att olika civilisationer kunde mötas.Palmyra står därmed som en symbol för komplexiteten och mänsklig samlevnad.

  

                    

   IS utövar kulturvandalism och gör propaganda av sina illdåd med tex videos på Youtube. Plundringen av Mellanösterns kulturarv har pågått under flera år med avsikt att tjäna pengar på dessa kulturskatter. IS måste ha resurser för att köpa nödvändiga vapen och detta är ett sätt att finansiera sina våldsorgier som sker helt i profeten Muhammeds anda. För 1400 år sedan terroriserades den arabiska halvön på ett liknande sätt. Karavaner och städer plundrades, och invånarna fick två alternativ, konvertera till islam eller dö.

   

                        

   Kulturpersonligheter håller tal, man har konferenser, man skriver artiklar där man lyfter fram sin förfäran över det som sker. Därefter händer ingenting.

   IS mördar oliktänkande, man vill genom sitt agerande förinta vår historia. Man våldför sig även på andra grenar av islam, så muslim dödar muslim. Vi har passerat den gräns där grymheten kan förstås, kan förklaras med förnuftet. Kvar står enbart en djurisk drift att döda. Människor flyr för sina liv, allting är bättre än se sina anhöriga lemlästas av djävulens anhängare. Ingela Merkel i Tyskland lägger byråkratin åt sidan, hon känner sitt ansvar, så Dublin-avtalet saknar nu betydelse. Så agerar en stark politiker.

  

                      

   Göteborg lär vara den största rekryteringsbasen för dessa IS-mördare. Politikerna försvarar sitt agerande att inte göra något med att det saknas lagrum. Så handlar svaga politiker. Att förhindra att dessa mördare och våldtäktsmän gör sina resor tur och retur Mellanöstern är en för svår uppgift, det är inte juridiskt möjligt att åstadkomma en förändring. Det kanske är möjligt med en lagändring men det tar tid. Väl hemkomna har IS-mördarna således rätt till vår sjukvård och tar resurser för andra som inte mördat och våldtagit kvinnor och barn. Politikerna skall tillsätta en utredning för att utreda vilka vägar som är möjliga. Under denna utredningstid så lemlästas kvinnor, barn och gamla.

   Kan man känna sympati för dessa politiker som försvarar sitt handlande med att det saknas lagrum? Nej, absolut inte. Men som byråkrat kan man förstå att det krävs ett annorlunda synsätt, något som bryter mot det slentrianmässiga tänkandet. Ingen vågar, för man är rädd, man kan göra ett byråkratiskt juridiskt fel. Därmed kommer Göteborg att framstå som feghetens metropol. Staden placerar sig i den internationella skamvrån och kan därmed endast erhålla förakt.

  

                            

                                Det skymmer över mänskligheten.

   Det råder i dag ett undantagstillstånd där man måste lösa problemen med sunt förnuft, där medkänsla får prioriteras före paragrafer. Man måste våga att göra ett juridiskt fel. De som åker ned för att mörda och våldta skall inte på några villkor vara välkomna tillbaka. Dessa IS-anhängare skall förpassa dit där de hör hemma, de har fått sin chans här i Sverige men de tog den inte. Vi måste kunna sätta motkrav, vi måste våga.

   Det är i dag svårt att känna någon stolthet över sin stad, man skäms över feghetens metropol. Men som ett mantra upprepas, förstår Du inte, det saknas lagrum.


   Klockan är 1100 och det är +17gr.

   God morgon

   Pelle

Äldre inlägg