Om

Ingen info ännu.

Presentation

Visar inlägg från december 2014

Tillbaka till bloggens startsida

Islams "tvåfrontskrig"

   Professor Bernard Lewis, islamforskare från Princeton University, säger: "Det är svårt att vinna ett krig när man inte ens har upptäckt att man är under angrepp". Detta uttalande är något som vi i Sverige borde tänka på. Svenskarna är naiva och vill tyda allt till det bästa, vilket är en mycket hedervärd och berömlig egenskap. Men denna egenskap kan leda oss in i fördärvet, då vi vägrar att se de mörka moln som tornar upp sig vid horisonten. Vi är rädda för Putin, för rysskräcken är väl etablerad, men vi ser inte en annan fara som långsamt smyger sig på, nämligen att befolkningssammansättningen radikalt håller på att ändras, vi kan bli främlingar i vårt eget land.

   I det religionskrig som råder, och som pågått i närmare 1400 år,kan man i dag urskilja två "vägar" till seger. Två tillvägagångssätt, men med samma slutmål, nämligen seger för den enda sanna religionen, den islamistiska. Så vi har dels ett grymt krig i Mellanöstern, dels ett intellektuellt krig, ett hjärnans krig som är avsett för Europa. Man inser naturligtvis att ett väpnat anfall mot Europa är uteslutet, därför måste en annan metodik tillämpas.

   Befinner man sig i krig är det viktigt att veta vem fienden är. Västliga ledare upprepar sina mantran, nämligen att kampen skall föras mot "islamister", de som missförstått Muhammeds toleranta och fredsälskande budskap. Al-Qaida och ISIS har hela tiden hävdat att de befinner sig i krig med Västvärlden, alla otrogna skall tvingas till underkastelse under Allahs religion. Med hänsyn till de grymheter som äger rum i Mellanöstern, Nigeria och Uganda så har västliga ledare börjat darra och ställer sig frågan, de kommer väl inte hit?

 

                                 

   ISIS uttalade mål är ett islamistiskt Kalifat i hjärtat av Syrien och Irak. När Israel är omringat, kommer det slutliga avgörandet, nämligen utraderandet av den demokratiska staten Israel. ISIS bär på ett bottenlöst hat mot judarna. De anser att för att nå detta mål är allt tillåtet. De grymheter som begås har fullt stöd i Koranen. Har ISIS missuppfattat det som står i Koranen? Nej, inte alls de agerar helt enligt Muhammeds exempel.

     

               

   Grymheter som motiverar en annan metodik för Europa, ett "mjukare" krig. 


  Utbildade och kloka islamister inser att ISIS krig är inget för Europa, så man tar naturligtvis avstånd från dessa vidrigheter som vi kan ta del av på internet. ISIS krig är avsett för de arabiska öknarna och kriget för med sig att människor flyr för sina liv,de flyr till Europa och Sverige.

   För att vinna Europa över till den "rätta" religiösa sidan krävs det en annan teknik.

   Västerlandet mest betydelsefulla bidrag till världens historia är demokratin. Det är genom demokratin islam skall segra. Det blir den kvarnsten runt de otrognas hals som på helt laglig väg kommer att förändra Europa, och därmed Sverige. Våran syn på demokrati och jämställdhet är dekadent, och demokratin behövs inte när man väl har sharialagar. Svenskarna har genom en lång fredsperiod blivit veka, rädda och tveksamma. Så här resonerar chefsideologerna för islam i dag.

   Nazisterna och Islamisterna hade mycket gemensamt i sin absoluta tro på sanningen. Hitler såg fördelarna med Islam och knöt kontakter, där utrotandet av judarna var en central punkt. Efter krigsslutet mottogs de tyska krigsförbrytarna med öppna armar i Egypten och Syrien.

   Vi har ett akut problem i Sverige. Hundratals av dessa Jihad-krigare återkommer och för med sig sin syn på vad som är sanning. Dessa krigare är beredda till vilka grymheter som helst då de har Koranen på sin sida.

   Vi har inte insett att vi befinner oss i ett "mjukt" krig, annorlunda från Mellanösterns vidrigheter, men med målet att Islam skall segra och att sharialagar skall införas som innebär demokratins död. 


   Klockan är 1240 och det är-4gr. och det snöar lätt.

   God middag

   Pelle

Sveket

   Islams kamp har pågått i ca 1400 år. Sverige lever i en illusion, en tro på att integreringen skall få muslimer att överge sin tro, detta är fel. Denna tro på multikultur har havererat överallt på vår jord och konsekvenserna är förfärliga.

   Det är således särskilt viktigt att söka upp seriösa källor innan man skriver något i denna för Sverige tabubelagda fråga. Jag har under flera år  samlat på mig konkreta uttalanden från islams främsta ideologer som jag vill lyfta fram i denna blogg. Fakta är fakta, varken goda eller onda. Läsarna får själv avgöra substansen i dessa uttalanden.

   Gamal al-Banni, släkt med grundaren av Muslimska Brödraskapet, och kanske den som är bäst insatt i islam, säger: "Islamisterna pratar om frihet och demokrati, men de tror inte på detta. Den demokrati som existerar skall vila på islamisk grund, vilket innebär att sharialagar skall råda och därmed hyser demokratin sin egen undergång. Islamisterna använder demokratin som ett instrument för att uppnå sitt mål vilket är politisk kontroll i Europa. Den enade islamiska staten är slutmålet och att förändra Europa är deras stora dröm"

   Yusuf al Qadivi säger: "Europa skall erövras utan svärd och krig". Det han verkligen säger är att friheten skall ersättas med islamisk ideologi.

   Lafif Latidar, en av de största islamistiska ideologerna, framhåller:" att inom 40-50 år skall Europa vara en islamisk stat. Allt beror på västvärldens moraliska förfall och att människorna övergivit kristendomen, det blir inget annat än ett angrepp på deras sekulära kultur och det är nu vi har möjlighet när de är svaga".

   Läser man mer vad denne ideolog skriver så framträder nog den mest krigiska inställningen till islams mål om erövring av Europa. Västlandet har under hundratals år behandlat arabvärlden och dess religion på ett föraktfullt sätt vilket har resulterat i starka hämndkänslor och här finner vi antagligen anledningen till att ISIS har haft så stora framgångar.

   Amr Khalad, ännu en betydelse full islamist, säger öppet i Egyptisk TV: "Vi föder barn, men det gör inte européerna, om tjugo år så är muslimerna så många i Europa att de kan påverka beslutsprocesserna på ett helt nytt sätt".


   Då ovanstående uttalanden kommer från seriösa källor, med nära kontakt med verkligheten, måste dessa tas på allvar. Det är inte vilka imamer som helst som uttalar sig. Det är inte fråga om islamofobi, ondska eller överdriven rädsla. Det är heller inte fråga om politiskt ställningstagande, utan det är en fråga om hur vi vill att Sverige skall vara i framtiden. Sverige är det land i Europa som snabbast närmar sig den gräns där islam på demokratisk väg blir en maktfaktor, detta är ställt utom allt tvivel.

   Det är mot denna bakgrund som f.d. statsminister Fredrik Reinfeldts julaftonsyttrande skall ställas: "Svenskarna äger inte Sverige, landet tillhör invandrarna".

   Det är precis detta som ideologerna inom islam vill höra. De noterar detta och vet precis hur de skall agera. Att tro något annat är naivt, det är så naivt att jag anser det är ett svek mot Sverige. Det är för många i Sverige svårt att inse detta, man önsketänker och tar det för islamofobi, yttranden som hämtats från obskyra skrifter på webben. Jag har en önskan, att man måste bortse från vad Fredrik Reinfeldt har gjort för landet för det är redan historia. Tänk igenom hans yttrande i TV-soffan julaftonsmorgonen 2014 och inse vad detta i realiteten betyder för Sverige.


   Klockan är 1240 och det är -3gr.

   God middag

   Pelle

Svenskarna-klimatet och indoktrineringen

   Kommunistiska stater leder beträffande indoktrineringen. De måste använda terror för att genomdriva sin propaganda, och avvikande åsikter måste slås ner med våld. Sverige kommer, som ett demokratiskt land därefter. Vilhelm Moberg sa en gång: "Politiken och massmedia domineras av ett etablissemang som anser att bara vissa meningsyttringar skall släppas fram. Konsekvensen blir att medborgarna lever i en föreställning att de förmedlas en objektiv och allsidig bild av verkligheten. Åsiktsförtrycket är väl dolt, den fria debatten stryps".

   Varför blir det nu så här i ett demokratiskt land?

  

                                

   Politikerna vill alltid öka sin makt och här passar klimatfrågan bra, så inget parti tycker annorlunda. Miljöpartiet och centerpartiet har gjort klimatet till sin profilfråga. Någon opposition finns inte, med undantag av, att när miljöpartiets konkreta förslag blir så vansinniga att det helt enkelt blir nödvändigt för samhället att dra i nödbromsen.

   De stora partierna är toppstyrda och några utbildningsmeriter är inte nödvändiga, utbildningsnivån är förresten skrämmande låg. Vår infrastrukturminister har enbart grundskola vilket naturligtvis kräver en utbildad stab.

   Målet för klimatpolitiken i Sverige är att kontrollera individen och att öka politikernas makt genom högre skatter. Dessutom skall Sverige gå i täten och visa den "rätta" vägen för andra länder. Detta är inget annat än hybris och  för att kunna ha en retorik inför den egna befolkningen.

  

                                

   Som vi tidigare konstaterat är media och journalister inget annat än maktens megafoner. Andra länder är klokare och följer inte oss härvidlag. Vädret blir vad det blir och koldioxiden har inget med detta att göra.

   Sveriges Television och Sveriges Radio granskar det som sägs och visar det ur ett rödgrönt perspektiv. Men som goda demokrater har man tillsatt en granskningskommission som består av ett antal "rätta" politiker. Klimatskepticism får över huvud taget inte förekomma, detta samtalsämne är tabu.

   Jämfört med utlandet är det stor skillnad, där finns tidningar som tar upp andra åsikter i klimatfrågan, men i Sverige är likformigheten total. Journalisternas uppgift är att indoktrinera folk, huvuduppgiften har så smått tynat bort.

   Naturvårdsverket driver ständigt kampanjer, och seminarier hålls som rör omställningen av ekonomin på grund av "klimatförändringen". Vi skräms med att temperaturen på vintern skall bli 2-9 grader varmare jämfört med perioden 1961-1990. Ingenstans redovisas att den globala temperaturen stått stilla i 17 år.

   Tusentals byråkrater arbetar med klimatfrågan och politikerna öser pengar över de olika myndigheterna, allt för klimatet. Motståndarna mobbas och politikerna styr anslagen till universitet och högskolor och kan på detta sätt politisera forskningen så att den producerar "rätt" resultat. Svensk media förtiger detta helt.

   Förskolor är viktiga för indoktrineringen då barn är lättpåverkade. Barn skall omvändas till aktivister i statens tjänst och lärarna har av tradition alltid varit lojala mot statens åsikter.

   

                  
 

   Näringslivet har i stort accepterat politikernas linje i klimatfrågan och därmed erhåller man subventioner i form av "miljöbilar", vindkraftverk mm.


   Naturligtvis kommer klimatbluffen att självdö så småningom. Vi kan inte överleva som välfärdsnation genom att odla kålrötter åt varandra. 


   Klockan är 0930 och det är -5gr.

   God morgon

   Pelle

Sverige och mångkulturen

   Politikerna har investerat så mycket politiskt kapital i detta projekt som benämnes multikultur att de inte kan backa. I två årtionden har politikerna sprutat ut propaganda hur alla skulle leva sida vid sida som en enda stor lycklig familj. Men verkligheten är annorlunda.

   Detta samhälle har inte fungerat någonstans på jorden, istället har folkgrupperna bildat enklaver i staden och utkämpat strider med varandra. Politikerna byggde upp ett Utopia och intalade sig själva att de var goda personer, man byggde upp en "godhetsbyråkrati". De såg sig själva som toleranta och välkomnande människor, tanken var god men naiv. Detta mantra hamrades dagligen in i medvetandet, och press och media såg till att budskapet gick ut till folket. De som hade andra åsikter var "onda människor" och inte kapabla att förstå, så de skulle motarbetas och mobbas.

   Experimentet multikultur havererar gång på gång. Politikerna gjorde en utredning för några år sedan om Malmö och invandringen, den blev så negativ att den hemligstämplades. Man arbetar fram  vansinniga efterkonstruktioner och politikerna skapar ytterligare skäl och motiveringar för att stödja mångkulturen. Denna utredningen som regeringen beställde (Fredrik Reinfeldt) gick emot det mångkulturella samhället på samtliga punkter, det var ett hårt slag mot deras Utopia. Men i dag har vi hur som helst fått Pizza och Zlatan.

   I fler och fler länder förklaras multikulturen död, Merkel i Tyskland har deklarerat detta rent ut, det fungerar inte. Politikerna har vaknat upp och sett dissonansen mellan deras teoretiska Utopia och utfallet i verkligheten. Gängbildningar, dödsskjutningar, rån, våldtäkter och så de obligatoriska bilbränderna. Svenskarna förklaras som rasister och det är samhällets fel att det ser ut på detta vis, så mer pengar behöver skjutas till.

   

                       

   Men för att bevisa motsatsen hävdar f.d. statsminister Fredrik Reinfeldt att "vi skall öppna våra hjärtan". Sverige tillhör invandrarna och svenskarna äger inte Sverige. Invandringsvågen kommer således att öka nästa år och därmed våra konkreta problem, för vi kan inte ta hand om alla dessa människor på rätt sätt.

    

                     

   När vår landsfader och statsminister Tage Erlander var med i en Tv-intervju på sin tid. Då var det fråga om att ta in arbetskraft från södra Europa, Italien, Österrike och Ungern. Men då den korrekte reportern nämnde Jugoslavien var Tage tveksam. Men då reportern talade om Libanon flög Tage upp ur soffan. "Libanon". Oh nej nej för tusan, inga folk från Mellanöstern, det går inte. Ty vi har fri religion här i Sverige, och de skulle genast ta med sig sin religion hit, så det skulle sluta med en katastrof.

   Ovanstående är i stort sett ett citat från den tid han var statsminister. Lyfter fram detta uttalande som en klok verklighetsnära kommentar när vi pratar om Sverige och mångkulturen.


   Klockan är 1230 och det är +1gr.

   God middag

  Pelle

När man gav Hitler makten

   Hur kunde Hitler få denna oinskränkta makt? Medvetet satte man demokratin åt sidan trots att samtliga politiska partier med stor sannolikhet måste varit medvetna om vad som skulle komma att ske för allt  stod i nazisternas program. Detta är en viktig historisk lärdom som inte får glömmas bort.

   Nazisterna var på nedgång i slutet på år 1932 och i valet  november 1932 minskades dess andel av rösterna till 32 %. Detta trots att de tyska storföretagen gav Hitler mycket stora bidrag för att han skulle nå makten. Men efter 4 månader efter detta val fick Hitler oinskränkt makt på fullt laglig väg. De tyska borgerliga partierna valde att hjälpa nazisterna till makten. Den 30 januari 1933 bildade ett av de tyska högerpartierna en koalitionsregering med nazisterna och denna regering började att förfölja kommunister och socialdemokrater. De gjordes till syndabockar, ansvariga för eländet efter första världskriget.

   Tysklands nästa val hölls den 5 mars 1933. När den nya tyska riksdagen sedan träffades den 23 mars lade Hitler, tillsammans med några av de borgerliga partierna, fram ett lagförslag som skulle ge Hitler och nazisterna den totala makten. Lagförslaget kallades ""Ermächtigungsgesetz". Samtliga tyska borgerliga partier röstade ja till lagförslaget. Det gick igenom med 441 röster mot 94.

   

               

      Längst ner sittande: Hermann Göring, Adolf Hitler och Franz von Papen.

   Därmed hade Hitler fått både exekutiv och lagstiftande rätt. Den folkvalda riksdagen gjordes därmed betydelselös. Med andra ord avskaffades demokratin och konsekvenserna blev som vi alla vet fruktansvärda.

   Hur kunde det bli på detta sätt? Svaret är mycket enkelt, en total blind kommunistskräck och inget annat. Herman Göring, Hitlers andre man uttryckte det på följande sätt:" Vi avser inte bara att avvärja den kommunistiska faran, utan jag skall säga rent ut: Vi lovar att övervinna faran och helt och hållet utrota kommunismen"

   De tyska borgerliga partierna och storföretagarna jublade, för de kommunistiska tankegångarna om rättvisa och jämlikhet hade spridit sig bland miljontals arbetare och ungdomar över hela världen. Makthavarna var fullständigt skräckslagna och den som skulle hjälpa dem mot denna fara var Adolf Hitler.

   Alla visste vad Hitler planerade. Han hade klart och tydligt skrivit om detta i sin bok "Mein Kampf" som gavs ut på 20-talet. Fascisterna i Italien under Mussolini hade tydligt deklarerat vad som väntade i Tyskland när nazisterna fick makten. Men de tyska storföretagen var framför allt livrädda för kommunisterna och såg i Hitler mannen som skulle kunna avvärja faran. Man förstod mycket väl att Hitler förberedde operation Barbarossa som anfallsplanen mot Ryssland senare skulle komma att kallas. Det tar tid att planera världshistoriens största krig och det behövs resurser, vapensmedjorna gick för högtryck och välståndet ökade. Hitler kunde absolut inte misslyckas. Men katastrofen blev ändå ett faktum då århundradets största armé smulades sönder i Stalingrad. 

   Det var denna blinda kommunistskräck som gjorde det möjligt för nazisterna att driva igenom sin politik-inklusive utrotandet av miljoner judar och romer. Inte ens de tyska borgerliga partierna klarade sig undan terrorn. Man hade medvetet öppnat locket på flaskan och släppt ut djävulen själv.


                                               ----------------


   När stora frågor skall behandlas och genomföras förpassar man demokratin åt sidan. Man vill försäkra sig om att inget skall gå snett. Men ändå leder det oftast till katastrofer. Det behöver inte röra sig om krig eller etnisk rensning, det kan vara stora trafikprojekt eller en radikal förändring i befolkningssammansättningen. Makthavarna tänker igenom strategin vilket brukar leda till att människorna inte bedöms klara dessa stora komplicerade avvägningar som krävs. Man måste ha en stab eller en elit som klargör hur invånarna skall se på problematiken. Det är nu farorna dyker upp. Hitler lyssnade inte på sina generaler, han fick koleriska utbrott och visste bäst själv. Han insåg inte sin egen begränsning och operation Barbarossa blev en katastrof.

   Projekt Västlänken är ett exempel där demokratin medvetet satts ur spel genom bildandet av en kartell. Det råder politisk samstämmighet om projektet med undantag av två mindre partier. Men man har gjort ett fatalt misstag genom att välja denna tunnel under centrala staden som en del i det Västsvenska Paketet. Detta har under projektets gång visat sig vara ett odiskutabelt faktum. En väg ut ur detta dilemma är naturligtvis att ompröva Västlänken, byta ut detta projekt i trafikpaketet mot ett bättre modernare alternativ, men detta tycks omöjligt! Paketet ligger fast, vilket upprepas som ett mantra, och därmed skall operation Västlänk genomföras till varje pris. Detta är inget annat än dårskap. Genom Västsvenska Handelskammaren godkännande anser sig makthavarna att projektet  inte kan misslyckas och därmed föreligger inga hinder mot att operation Västlänk rullar igång.

   Det föreligger dock en fundamental skillnad mellan dessa två projekt.

   Enligt Hitlers tidplan skulle Moskva vara intaget före årsskiftet. Det blev inte så, det kom en vinter som satte stopp för framryckningen och den tyska armén frös. Han hade inte lyssnat, han var besatt av hybris och hade förbisett att det kan bli kallt i Ryssland.

   Beträffande operation Västlänk är man däremot medveten om problemen. Man kan förhindra att projektet rullar igång, men drabbade av sinnesförvirring klarar man tydligen inte denna mentala omställning. Fullt medvetet går man mot stupet, under full insyn av samtliga invånare i staden. Detta är inget annat än vansinne.

   Ovanstående historiska tillbakablick, hamnade till slut i en jämförelse  med ett mindre lokalt problem, nämligen Västlänken.

På julaftonsmorgonen 2014 har f.d. statsminister Fredrik Reinfeldt slagit fast begreppet, "Svenskarna äger inte Sverige". Vi får vara tacksamma för att vi får vara kvar och betala skatt. Göteborgarna vet sedan länge att de inte äger sin stad. Det mullrar i leden.


Klockan är 0640 och det är +1gr. Världen stannar inte för att det är jul.

God morgon

Pelle 

  

.

Äldre inlägg