Om

Ingen info ännu.

Presentation

Visar inlägg från oktober 2014

Tillbaka till bloggens startsida

Det politiska spelet

   Det som spelas upp inför våra ögon är ett ömkligt spel, men ack så vanligt. Man behöver en syndabock för ett ihåligt och ruttet innehåll i politiken. Någon som kan offras, någon som ställer fel frågor, någon som är farlig för ledningen och ett sjukt projekt. Makten darrar och slår blint ifrån sig. Tankarna går till medeltiden och kyrkans tortyr mot de människor som vågade säga sanningen. Man brände dessa människor på bål för att de vågade framhålla att jorden inte var universums centrum. I dag har en politiker vågat ifrågasätta vansinnesprojektet Västlänken, men han kan år 2014 inte brännas på bål, han blir bara utesluten, mobbad, satt i "frysen".

   Detta är inget annat än en pyrrusseger, en mycket kortvarig seger. Invånarna genomskådar denna politiska lynchning som blottlägger den absoluta tomheten i ett politiskt budskap. Moderaterna som parti kommer att rasa ihop som ett korthus vid minsta vindpust. Denna kartell med oppositionen är inget annat än en konstruktion för att komma förbi demokratins spelregler. Sanningen kommer alltid fram, men det är en tragedi att det skall ske till detta pris och kanske för staden Göteborg. Med andra ord, ett parti som har så lågt i tak inger inte något förtroende,så partiet är inte värt några röster i nästa val. Invånarna i Göteborg kommer inte att glömma bort denna handling för han stod nämligen på göteborgarnas sida. Vi har nu fått en gestalt som representerar ärlighet, djärvhet och demokrati. Han är motbilden till dessa smusslande fega politiker som darrar av rädsla för att de har satsat på ett projekt som inte uppfyller kraven på ett modernt trafikprojekt. De vågar inte tala om vad de verkliga kostnaderna blir, ställer man dessa frågor så är det kätteri. Vi befinner oss nu i ett tillstånd där logik och sanning inte existerar. Det har då blivit ännu viktigare att demonstrera lördagen den 22 november. Jag hoppas att Martin Wannholt vill gå med i marschen till Gustav Adolfs torg.

   Detta är inget annat än en snabb extrablogg med anledning av dessa beklagliga signaler som tränger fram. Offras Martin Wannholt så innebär det ett ras för moderaterna. En gång för många år sedan hade jag Skager som ordförande i byggnadsnämnden, han tålde en uppriktig diskussion och därför fick man förtroende för partiet, i dag har förtroendet för detta parti smält bort som snön i vårsolen.


   Klockan är 1710

   God kväll

   Pelle


Córdoba-en stad i Andalusien

   Staden Córdoba ligger vid floden Guadalquivir och har ca 327 000 invånare.
Den har en rik kulturell historia med byggnadsverk som vittnar om korsbefruktning mellan islamisk, kristen och judisk kultur. Det är en stad med vita byggnader som ligger där inbäddad i grönska i den dallrande hettan. Den omgivande marken är så här års sönderbränd av den obarmhärtiga solen. Det är det klara friska vattnet i floden som gjorde det möjligt att denna oas kunde uppstå. Floden är i princip farbar ända till Cadiz och Atlanten men I dag går båtarna bara till Sevilla. Córdoba brukar ha de högsta temperaturerna på sommaren som då brukar ligga runt 40 grader i skuggan.


              

                   Bron över floden vars vatten aldrig lär ha sinat.


   Córdobas storhetstid inföll på 900-talet. Man hade då en tolerant syn på religionen, vilket innebar att staden blev västvärldens andliga och vetenskapliga centrum. År 710 var området politiskt oroligt och morerna såg då sin chans, och tio år senare hade de tagit över makten. Morerna värnade verkligen om religiös tolerans, vetenskap, filosofi och kulturell odling. På 900-talet växte Córdoba till den största och mäktigaste staden i hela Europa. Men upplösningen av kalifatet år 1031 blev början till slutet för det arabiska Spanien då olika fundamentalistiska grupper konkurrerade om makten. Detta gjorde det möjligt för katolska krafter att erövra landet och år 1492 kapitulerade morerna.


  
              

                 Vattenhjulet från romartiden har restaurerats.


   Den främsta sevärdheten i Córdoba är moskén "La Mezquita", ett av världens  arkitektoniska mästerverk. Det är världens tredje största moské. Den ligger i de gamla judiska kvarteren med anor från romartiden med smala gränder omgivna av vitputsade hus. 


                        

   Det är omöjligt att bortse från La Mezquitas identitet som moské, trots att den varit en kristen plats i nära 900 år. Kejsar Karl V bär skulden för en estetisk taktlöshet som i dag alla kan ta del av. Han lyssnade inte på borgmästaren, experterna, människorna och andra rådgivare utan gav klartecken för uppförande av en katedral inne i moskén. När han fick se resultatet ångrade han sig djupt. Makt, dårskap och oviljan att lyssna kan ge oreparerbara följder. Alla förstår säkert att jag tänker på Göteborg och makthavare som vägrar att lyssna. År 1523 flyttades ca 60 av de 1013 pelarna från moskéns hjärta, och andra murades in i väggen när man byggde katedralen.

   Det var 34 grader denna dag, inte en vindpust, och solen glödde från en klarblå himmel.

           

 

   Människans maktbegär, dumhet och ovilja att lyssna kan resultera i konkreta beslut som blir ödesdigra. La Mezquitas finns där som ett exempel på människans ofullkomlighet. Kanske detta är mänsklighetens öde att det skall vara så. Karl V kunde mycket väl byggt sin katedral vid sidan om moskén, visat hänsyn till ett arkitektoniskt  mästerverk, lyssnat på borgmästaren och alla rådgivare, men han ville inte för maktdemonstrationen var det primära för honom.


   Klockan är 0910 och det är +3gr.

   God morgon

   Pelle


Manifestationen

   Lördagen den 22 november kl.1300 samlas alla ansvarskännande göteborgare på Götaplatsen för att marschera ner till Gustav Adolfs torg. Det kommer att bli en värdig demokratisk demonstration som vänder sig  mot våra makthavares  arrogans- för demokratin är död. Planeringen sker utan hänsyn till medborgarnas synpunkter, deras oförmåga att lyssna är unik. Att all planering skall ske i samråd med brukarna är för våra förtroendevalda fullständigt främmande. Det hela måste rubriceras som den totala demokratiska katastrofen.

 
                              

   För att försöka undvika en för staden större katastrof måste Västlänken stoppas och omförhandlas. Motståndet mot denna tunnel är kompakt från en enig expertis, bestående av arkitekter, geologer, ekonomer, stadsplanerare, trafiktekniker, miljövänner m.fl. således fackmän som hela sitt liv har arbetat med liknande frågor. Invånarna accepterar trafikpaketet, men Västlänken måste helt enkelt ersättas med ett för staden skonsammare och billigare alternativ. Göteborgarnas inställning avslöjades i en enkät i pressen där 85 procent av invånarna var emot Västlänken. Detta kan inte ha gått våra makthavare  förbi, men med dårars envishet hävdar man att paketet i sin helhet skall fullföljas.

   Denna demonstration är invånarnas sista demokratiska möjlighet att visa att vi bryr oss om vår stad. Nästa steg blir inget annat än social olydnad, som kan betecknas som ett krigstillstånd med myndigheten. Man får faktiskt söka sig utanför landets gränser, till Thailand eller Hongkong, för att hitta något liknande. Vi har för all del haft Almstriden i Stockholm, Kungstorgsockupationen i Göteborg, och går vi tillbaka i tiden så hittar vi Ådalstragedin. Hur kan politikerna försätta sig i denna mardrömsliknande situation? Har de tänkt att använda kravallpolis mot sina egna invånare om det till slut skulle leda till civil olydnad? Invånarna kan omöjligen ge upp i detta fall, för vi har sunt förnuft och självbevarelsedrift, för det är vi som får stå för notan.

   Domen kommer att bli mycket hård över dessa totalt aningslösa politiker som medvetet har dödförklarat demokratin. Deras okunnighet, dåraktighet och rabiata envishet saknar helt enkelt motstycke. Det har funnits många möjligheter att rädda situationen till allas bästa, men man har inte vikit en tum. Detta är synnerligen märkligt, det är helt enkelt oförklarligt. Hur skall man kunna försvara att man målmedvetet väljer att köra över sina invånare, förstöra en kulturhistorisk miljö, nedsågning av hundratals vackra träd, sänkning av stadens grundvatten med dyra konsekvenser för bebyggelsen. Dessutom har man sparat pengar på trafiktunnelns säkerhet. Tunneln kan bli en dödsfälla vid en brand då det tar för lång tid att rädda instängda människor. Tunnelns stationer är så lågt belägna att vid en storm och förhöjd havsvattennivå kan tunneln vattenfyllas. Allt detta har lyfts fram men ingen reaktion från de ansvarigas sida. Det svar som levererats har varit, " lugn, vi behärskar tekniken och tunneln är absolut nödvändig för Göteborgs framtid". Alla inser att det hela till slut är en fråga om sunt förnuft, vi tror helt enkelt inte på makthavarnas förklaring. Västlänken är ett omodernt projekt och kan bli en ekologisk katastrof för Göteborg.

   Västlänken är i princip ett mer komplicerat projekt än tunneln genom Hallandsåsen som ännu inte är klar. Kostnaden för den blir ca tio miljarder. Man hade lovat en miljard. Kostnaden för Västlänken skall tydligen vara 20 miljarder, men enligt riksrevisionen ligger prislappen snarar på 55 miljarder kronor. Alla inser att kostnaden kan bli vad som helst.

   
                     

   Felet med detta Västlänksprojekt är att de ansvariga har haft för stort avstånd till det konkreta. De ansvariga i staberna har levererat de uppgifter som för makthavarna varit önskvärda. Endast en ansvarig politiker har tagit steget fullt ut och sagt: Västlänken, nej tack!

  
             

        Martin Wannholt, förnuftets man som står på invånarnas sida.


    Det är viktigt att det blir en stor uppslutning på lördagen den 22 november. Det är nu inte längre sakfrågorna som är i fokus. Det gäller att kunna visa upp en stark gemensam front. Därför är det av stor vikt att använda tiden fram till denna dag att övertyga människor om betydelsen av denna manifestation då vi göteborgare inte är vana vid ett sådant här agerande, nämligen att gå man ur huse för att demonstrera mot sina förtroendevalda.

   Våra makthavare har vunnit ett slag men de kommer att förlora kriget. Så makthavare, tänk om och tänk rätt, innan falluckan öppnar sig.


   Klockan är 0330 och det är mörkt

   God natt eller god morgon

   Pelle"Morens sista suck"

   När Isabella av Kastilien och Ferdinand av Aragonien gifte sig 1469 lade de grunden till en stormakt. De styrde målmedvetet mot ett kristet rike, de besegrade morerna och införde inkvisitionen. Isabella var en stark målmedveten kvinna och totalt orädd inför utmaningar.

   Den 13 december 1474 tog den 23-åriga Isabella makten i kungariket Kastilien genom en statskupp. Hon utropade sig till landets drottning, trots att hennes rätt till tronen var långt ifrån självklar. Isabellas halvbror kung Henrik försökte få henne bortgift med en rad olika friare, men detta gick inte. Hon tog kontakt med påven och fick dennes tillstånd att gifta sig år 1469 med den jämnårige Ferdinand mot kung Henriks vilja. Isabella beskrivs som en nitisk och intelligent administratör. Ferdinand hade uppfostrats till krigare så de tyckts ha kompletterat varandra bra.

   Med religionen som enande faktor inledde paret ett krig mot alla avvikelser mot vad de uppfattade som den rena katolska tron. Det moriska väldet som på 700-talet innefattade nästan hela Iberiska halvön hade steg för steg återerövrats av kristna härskare. Det enda området som lydde under muslimerna var kungadömet Granada där Nessid-dynastin härskade sedan 1200-talet. År 1482 inledde Isabella och Ferdinand ett anfallskrig där de succesivt erövrade städerna i det moriska riket. Ferdinand hade hand om trupperna medan Isabella skötte finanserna. Efter tio år av blodiga strider tvingades emiren Boabdil i Grenada att kapitulera. Den 2 januari 1492 tågade Isabella och Ferdinand in med ett praktfullt följe och bosatte sig i slottet Alhambra och gjorde om huvudmoskén till en kyrka.

    
                          

                                       Christofer Columbus

   Bland åskådarna fanns den genuesiske sjöfararen Christofer Columbus som efter en tids övertalning av Isabella fick henne att sponsra projektet att segla västerut för att upptäcka Asien. Det blev istället upptäckten av Amerika, vilket ledde till erövringen av Sydamerika. Spanien skulle sedan under flera hundra år vara den ledande nationen västerut.

   Under den moriska blomstringstiden så levde kristna, muslimer och judar i en någorlunda fredlig samvaro. Men efter den kristna erövringen så ökade spänningen mellan grupperna. Inkvisitionen innebar en terrorvåg av angiveri, tortyr, framtvingande bekännelser och avrättningar. Bakom allt detta låg även ekonomiska motiv. Religionsfriheten som utlovats av Isabella försvann.

   Ferdinand och Isabella hade nu lagt grunden till en spansk stormakt. Medan Ferdinand var involverad i krigen på italienska halvön så vacklade Isabellas hälsa. Hon avled den 26 november 1504. Ferdinand avled den 23 januari 1516 och båda ligger begravda bredvid varandra i Granadas katedral.

  
              

                      Oljemålning 1878 av Francisco Pradilla Ortiz.


   Isabella sitter på den vita hästen och hon har kronan på huvudet. Ferdinand står bredvid och håller hästen. Till vänster i bild har vi Boabdil som håller nycklarna till staden som skall överlämnas. Det är ingen tvekan om att Isabella var den starka och dominerande av de två.

  
                         


   Rubriken och begreppet "Morens sista suck" kommer från tillfället då Boabdil, den siste moriske härskaren, lämnade Alhambra efter Granadas belägring. Han lär ha vänt sig om och betraktade sitt palats med tårar i ögonen. Hans elaka mamma lär ha sagt följande: " Du gråter som en kvinna över det du inte kunde försvara som en man". 

   År 1984 upptogs Alhambra och Albaicin på Unescos världsarvlista.


   Klockan är 1430 och det är +12gr.

   God middag

   PelleDen smygande förändringen

   Svenskarna är ett folk som inte vill ha konflikter. Vi har inte haft krig på tvåhundra år så vi blir rädda om något oförutsett inträffar. Vi tycker illa om motsättningar, så målet blir därför consensus. Det är trevligt med debatter där man trängs i politikens mittfåra, men vissa ämnen är tabu. Men vi är bra på att lösa andras problem, och vi behöver aldrig konfronteras med det konkreta. Vi är mästare på att formulera oss, och att välja de rätta orden. Vi sätter upp fingret i luften och försäkrar oss om att vi ligger rätt i tiden.Bilden av Sverige utanför landets gränser varierar därför i högsta grad. "Sverige är ett neutralt land som alltid ser till att befinna sig på den segrande sidan", sa en gång en brittisk journalist. Detta med anledning av vårt dubbelspel under andra världskriget.

   
                      

                                           Kobane i dag.


   I Mellanöstern pågår ett religiöst krig, ett blodbad, där gatorna i staden Kobane täcks av lik med avhuggna huvuden. Människor flyr i panik inför dessa grymheter. Kriget  är identiskt med händelserna för 1400-år sedan, då Mohammed lade under sig det arabiska landet. Dessa religiösa stridigheter har under denna tid pågått med jämna mellanrum och man börjar fråga sig om krigen överhuvudtaget  kommer att ta slut då  dessa krigare älskar döden mer än livet, Jihad är målet och ett heligt krig enligt Koranen.

   Svenskarna mår dåligt av att se dessa förfärliga TV-bilder på lidande barn och död. Alla är vi överens om att detta som utspelas framför våra ögon är helvetet på jorden. Vi måste hjälpa till och därmed har vi i dag en humanitär invandring av gigantiska mått. Vad detta innebär för landet funderar vi inte så mycket över, några gör detta, men förpassas ut i kylan. Man får absolut inte föra några diskussioner om konsekvenser när människor lider, så det får bli som det blir. Men det finns en annan sida som vi förtränger. De som lyfter fram denna kallas cyniker, islamofober, rasister och nazister och därmed är debatten död. Islams ideologer ser andra saker, nämligen ett nytt starkt islamiskt välde.

   
                                     

   Vår bostadsminister Mehmet Kaplan (Mp) har förklarat sin syn i den Turkiska televisionen. Han anser att det är islamofobin som driver unga muslimer att slåss för IS. Hans recept är därför att man i Sverige skall öka sina anslag till moskéerna. Detta är ett genomtänkt uttalande. Svensken får dåligt samvete och därmed ökar möjligheten att få ett ökat bistånd. Han inbjuder också antisemitiska grupper för att föreläsa för riksdagens ledamöter. Han arbetar effektivt för det stora målet, nämligen att förändra Sverige till fördel för Islam. Låt oss se vad som händer.

   
                              

   Sveriges tolerans och konflikträdsla utnyttjas av muslimerna för att islamisera Sverige. Betydelsefulla islamska ideologer säger rent ut att det är nu vi har chansen att bygga upp islam i Europa. Människorna är degenererade, de har lämnat sin Gud och har inget mål. Den demokrati de omhuldar blir vår möjlighet och därmed Västerlandets fall, det är vår tid nu.

   I Sverige presenteras en "sanning" som medborgaren anser är lögn och därmed befinner sig landet i kris. Sopas missförhållandena under mattan så är den moraliska katastrofen väldigt nära. Det är ingen tvekan om att Sverige närmar sig denna punkt. Den "officiella" sanningen och den medborgaren upplever i hanteringen av invandringsproblemet är mycket allvarlig, då det på sikt handlar om Sveriges överlevnad som nation. Det allvarligaste är att den politiska eliten och media vägrar att inse att det finns ett reellt problem. Det vi får höra är att migranter integreras väl i vårt samhälle, de utgör en värdefull tillgång för nationen. Detta gäller för kulturnära områden, i övrigt fungerar ingenting. Muslimska migranter integreras nästan inte alls, för det ser mullor och imamer till att det blir på det viset. Resultatet blir alltmer avskärmade ghetton.


                         


   Man måste kunna tolka de signaler som hela tiden ändå finns i den "styrda" svenska pressen. Det är också nödvändigt att ta del av utländsk press så att bilden blir tydligare. Det är därför jag skriver dessa rader. En tanke är, kanske inser våra förtroendevalda att det hela gått överstyr och att det är försent att påverka händelsernas förlopp.

   Det går inte att lösa ett problem om man inte erkänner dess existens.

   Min research inför nästa blogg kommer att inriktas på konkreta fall i Sverige som visar att förändringen kommer smygande. Där varje händelse sätts in i ett större sammanhang.En skrämmande bild framträder som vad på sikt kan drabba oss.


   Klockan är 1550 och det är + 11gr.

   God kväll

   Pelle

Äldre inlägg