Om

Ingen info ännu.

Presentation

Visar inlägg från januari 2014

Tillbaka till bloggens startsida

Utomparlamentariska aktioner

   Utomparlamentarism är ingen politisk ideologi. Det innebär att förändringar skall göras av de berörda, istället för att beslutas av politiska organ. Det finns exempel på både reformistisk och revolutionär utomparlamentarism.

   "Stoppa Kungstorgsgaraget" var en slogan som klingade i Göteborg på sin tid. Vi hade inte internet eller Facebook på den tiden. Motsättningarna ökade varje dag och som planförfattare innebar detta en balansgång i den högre skolan. Halva byggnadsnämnden deltog inte i beslutsfattandet och därmed var i princip hälften av övriga på kontoret uträknade.

   Den ursprungliga tanken om ett bilfritt torg hade kollapsat under resans gång. Garaget hade vuxit till en trafikmaskin, ett monster med bläckfiskarmar under jord. För att inte flyta upp så måste anläggningen förankras djupt ner i berget. Garaget var totalt främmande för miljön och jag hade gärna önskat att jag befunnit mig på den motsatta sidan.

   Centerpartiet hotade med att hoppa av, för de hade tidigare lovat "inga fler bilar över Vallgraven". Men detta löstes med tunnelförbindelser under Vallgraven med nedkörning vid Stora Teatern och därmed var detta hot undanröjt. För centerpartiet var nu frågan politiskt löst och vi som arbetade med frågan döpte naturligtvis tunneln till centerns undergång.

   De interna motsättningarna ökade bland arkitekter och chefer, men projektet drevs framåt av sin egen tyngd. Det skulle ha varit en fullständig omöjlighet att ställa sig upp och väcka frågan, är vi verkligen på rätt väg? Min uppgift var att driva planen till fastställelse och så fick det bli. Varför projektet spårade ur är en helt annan sak (Läs bloggen "Kungstorgsgaraget")

   När planen var fastställd så ockuperades torget av utomparlamentariska krafter och politikerna i KS tvingades till reträtt. På morgonen ringer min telefon, det är ordförandens sekreterare som säger: "Vad f-n är det du har hittat på". Vi bestämde oss för att gå ut på fältet för att kolla läget. Vi konstaterade att i detta skede var sakargumenten bortblåsta, det var ett krigstillstånd som rådde. KS-ordförande hade gjort ett olyckligt uttalande i pressen, han kallade ockupanterna för "Wollters armé", därmed  underförstått kommunister. Det var gatans parlament som roade sig. Han hade delvis rätt, men uttrycket var mycket oklokt valt. Det var allmänhetens torg som planen inkräktade på och därmed var det kört. Man hade från ockupanternas sida gått ut till allmänheten och ställt frågan: "Vill Du ha ett parkeringshus på Kungstorget i sex våningar". Naturligtvis skrev över hundratusen Göteborgare under detta upprop. När man kommit så långt är sanningen inte väsentlig, det som gäller är enbart att vinna, inget annat.

   I dag har vi "Västlänken" som har bemötts med ett kompakt sakligt motstånd. Frågan är hur politikerna kommer att hantera detta projekt innan valet. Jag anar att det finns motsatta meningar inom förvaltningen och även inom berörda politiska partier, det vore konstigt annars. Men kommer någon politiker  ha modet att resa sig upp och säga: "Med hänsyn till förändrade sakförhållande så kommer vi att se över frågan". Jag betvivlar detta.

   Händer inte detta så kan det inträda ett skärpt läge, där en utomparlamentarisk aktion kan bli aktuell. Västlänken är både trafiktekniskt och ekonomiskt en katastrof för Göteborgarna. Det är brukarna som avgör om en sådan aktion skall tillgripas om inte politikerna har kraft och mod att inse realiteter.


   Klockan är 1150 och det är -3gr.

   God middag

   Pelle

En värld av speglar och dimridåer.

   Underrättelsetjänsterna är djupt involverade i världspolitiken med odemokratiska och brutala aktioner. Några få har insyn i denna verksamhet och kan på detta vis dra nytta av sina kunskaper för att skapa sig rikedomar. Det är dessa människor som styr världen genom underrättelsetjänsterna. Bilderberggruppen är en sådan sammanslutning som består av en mängd miljardärer som styr besluten. Naturligtvis skrivs det aldrig några protokoll från dessa möte för man skall kunna prata ostört. Man får vara försiktig så inte något läcker ut till de breda folklagren där någon kan få för sig att skriva någon artikel.

  
                          

   De stora riktlinjerna läggs fast i slutna rum med speciellt betrodda inbjudna. Detta är i och för sig inget nytt, det har alltid varit så, även i Göteborgs lilla värld. Vi hade på min tid något som benämndes för "4037- beslut", alla visste vad detta innebar så alla låg lågt.

  
            

   De olagligheter som begås i rikets intresse får på inga villkor sippra ut. De som avslöjar olaglig avlyssning mm betraktas som landsförrädare och straffas därefter. Skulle man dyka på Estonia så blir man dömd för att ha brutit mot "griftefriden".

      
                   

   Det finns säkerhetsföretag i Sverige som ägs av storföretag inom näringslivet som sedan används av Sveriges underrättelsetjänst. Självklart användes dessa kunskaper till att skaffa sig ekonomiska fördelar. De personer som har dessa kontakter är de som bevisligen tar makten. Putin, före detta chef för KGB, har sina gamla vänner utplacerade på strategiska platser inom förvaltningen. Putin är i dag en av världens rikaste ledare. Förenklat uttryckt, har man en underrättelsechef i ledningen för landet, så har man en dold militärjunta, och därmed kan vi glömma demokratin. Alla ledare och politiker talar sig varma för demokrati och medbestämmande för så måste man göra. Man har fixade val i Ryssland och de besvärligaste invånarna, journalister m.fl. ser underrättelsetjänsten till att de råkar ut för en olycka, för det gäller "rikets" säkerhet.

     
                            

   Stora tidningar i Sverige har en person i ledningen som har kopplingar till u-tjänsten. De träffas med jämna mellanrum för att diskutera rikets säkerhet och naturligtvis vad som skall marginaliseras och vad som skall synliggöras. Detta gällde nog inte under Segerstedts tid skulle jag tro. Alla på högre nivå inom media känner till detta, men säger ingenting för man är rädd om sitt jobb. Det finns ej heller några politiska poäng att vinna på att obstruera, så därför flyter allt på i vanlig ordning.

 
                            

   Kapitalet köper upp verksamheter som underrättelsetjänsterna behöver och får därigenom kontrollen. De köper upp företag inom bevakning, larm och vapenindustri tex det amerikanska "Blackwater". Dessa säkerhetsföretag kontrakteras sedan av den amerikanska staten för att stötta amerikanska företag i tex Irak. Underrättelsetjänsterna styr människorna genom FRA och NSA och deras ekonomiska anslag ökar hela tiden för det är en orolig värld vi lever i. Det finnas andra anonyma grupper som anlitas vid ljusskygga projekt i samråd med CIA.

 
                        

   KSI har stora resurser framför allt när det gäller teknisk bevisning. Att få någon obekväm person dömd för våldtäkt vållar inte något större problem. Åklagaren säger till TT: "Vi har teknisk bevisning och kvinnans berättelse". Det finns alltid någon kvinna som ställer upp och som kan fixa lite sperma  från någon som utpekas av säkerhetstjänstens. Vi har nyligen haft ett sådant fall och det är inte avskrivit än.

   Det finns en privat klubb i Stockholm som går under benämningen "Nya Sällskapet" där de absolut högsta topparna träffas för att kunna diskutera ostört. Rökning är här tillåten för detta ordnar KSI genom sina kontakter, för man kan inte säga till Kissinger att gå ut och röka, det vore löjligt. I denna lyxiga miljö tas beslut långt från demokratisk insyn.

 
                      

   Världen är inte riktigt vad vi tror och vi är alla medbrottslingar i detta stora svek. I ovan nämnda nätverk släpps inga in från miljöpartiet eller vänstern, så de kommer aldrig att få någon verklig makt utan demokratin får gälla andra saker.

   Vi ser bara in i en värld bestående av skenhändelser och dimridåer, en värld av speglar. Vi behöver ingen underrättelsetjänst som håller folket i schack, för vi har internet. Vi behöver ingen armé för rysshotet existerar inte. Vi behöver inte längre stå i tacksamhetsskuld till USA för vi har redan gjort tillräckligt för deras imperium. Det vi behöver är insyn, för vi skall inte låta oss föras bakom ljuset. Demokratin bir annars bara en myt, för vi vet inte vad det är vi röstar på, en skenprocedur, för att de breda folklagren skall känna sig medansvariga.


   Klockan är 0940 och det är-5gr.Det ser ut att bli sol.

   God morgon

   Pelle
Neutraliteten och alla dessa lögner

   Sveriges neutralitet ligger fast, detta har vi svenskar fått höra sedan andra världskriget. Vi befann oss i kläm mellan öst och väst och vi var en bricka i det kalla kriget. Sanningen var den att Sverige agerade bulvan åt CIA och Nato. SSI hade ansvaret för skitjobbet och inget fick komma allmänheten till kännedom, för då skulle förtroendet för vår politik raseras. Vårt psykologiska försvar, som var underställt SSI, svepte dimslöjor över sanningen med falska spår och uttalanden för då skulle folk bli förvirrade och tröttna på att ställa frågor. Desinformatörer såg till att chefredaktörerna tog in rätt artiklar då det gällde rikets säkerhet, och där var det SSI som bestämde. SSI heter i dag: KSI-kontoret för särskild inhämtning och är en del av Militära underrättelse-och säkerhetstjänsten (MUST). KSI är inte en öppen organisation, allting är sekretessbelagt och i princip så sköter de verksamheten helt självständigt, precis som CIA.

   Det "kalla kriget" har i dag förflyttats till Baltikum. Fronten ligger i Estland, Lettland och Litauen. Nu gäller det inflytandet om världsherravälde mellan två imperier. Hotet från kommunismen försvann när den trötte Jeltsin sålde ut landet Ryssland, men Sverige lever kvar i ett beroendeskap till USA från denna tid. Många i Sverige lever kvar i tron att vi skulle bli ett nytt Kuba om vi inte gör som Nato bestämmer. Vi skulle inte klara oss utan dessa dollar och den teknik som kommer från det stora landet i väster, så vi fortsätter att hjälpa till när kraven kommer. USA lever på att den fria världen står i tacksamhetsskuld till landet som räddade Europa.

   Vi hjälpte USA med vapensmugglingen från Estland. Det var SSI som ordnade med transporterna på färjan Estonia. Dykförbudet är bara förklarligt ur ett perspektiv, nämligen att man vill dölja vissa saker. Det finns inte något vrak här i världen som har ett totalt dykförbud.

  
               

                                 Ett underbart samförstånd.

   USA har alltid talat klarspråk. De ville i början på femtiotalet bygga upp ett nätverk för att skydda Europa från kommunismen. De skulle skydda Sverige från att falla in under den sovjetiska intressesfären, och vår statsminister Tage Erlander var stormförtjust. Det var USA som hade räddat Europa från nazismen under andra världskriget och den goda sidan hade således segrat. I dag ser bilden annorlunda ut, en bild som vi har svårt att ta till oss. Den goda makten har blivit en bläckfisk med armar som suger åt sig, och odjuret lämnar inte något tillbaka. Den amerikanska ambassaden sitter på ett nätverk i Sverige och CIA har ett globalt nätverk som är världens största. NSA vet allt de behöver veta, även om Obama talar lugnande till världen. Obama besöker Sverige och vår statsminister blir uppmärksammad och får ett tack för FRA:s välvilliga inställning. Med kablar kan vi avlyssna vad Putin har för sig, vilket vi naturligtvis delar med oss till NSA.

   Den svenska vapensmugglingen med färjan Estonia var ett allvarligt brott mot svensk alliansfrihet. Nato ordnade det formella via kontakter med den estniska militärledningen och estnisk säkerhetspolis såg till att tullarna tittade åt ett annat håll. Nato lär också, enligt vissa källor, ha betalat bra för den militära teknologin. Det finns ingen radiotrafik registrerad från Estonia mer än mayday- när hon sjönk. FRA avlyssnar all trafik, dygnet runt, på Östersjön och den är hemligstämplad. Således ytterligare en mörkläggning. 

    Nu en annan berömd händelse som upprörde svenska folket; Catalina-affären.

    
                             

   Det fanns en nionde man ombord på DC-3:an som sköts ner av en MiG-15 från Sovjet. Det var en amerikansk underrättelseofficer som aldrig fick avslöjas. När planet försvann mörklades detta. DC-3:an hade kunnat bärgats redan 1952 om det inte varit för amerikanen. SSI visste inte om han fanns ombord eller om han hunnit hoppa i fallskärm. Allt mörklades för att skydda det hemliga samarbetet mellan Sverige och Nato. Planet utförde signalspaning mot Sovjet, och man var långt inne på sovjetiskt luftrum. Man brydde sig inte om de anhöriga utan de fick leva i ovisshet, och politikerna ljög.

   Lögnen är tydligen en del i det politiska arbetet. Man blånekar ända tills man överbevisas. Därefter får man  avgå med ett rejält avgångsvederlag, och det ordnas kanske en plats i något konsultbolag, tex underställt KSI, denna hemliga grupp som gör som den vill.

   Att gå med i Nato saknar mening då vi ändå gör som vi blir tillsagda. Ett medlemskap skulle kunna innebär att vi tvingas ställa upp på tvivelaktiga uppdrag världen över för att försvara USA- imperiets intressen- och det skall vi inte göra.

   Jag har börjat fundera på vad händer med demokratin i denna värld när det bara existerar lögner och skenhändelser, en värld av spegelbilder. Behöver vi någon underrättelsetjänst när vi har internet som på bråkdelen av en sekund talar om vad som händer i världen. Att Sovjet skulle vara ett hot i dag är bara ett sätt för vårt försvar att få mer pengar, fullständigt vansinnigt. Jag märker att man sakta men säkert blir mer och mer cynisk när dessa händelser träder fram i ljuset, ingenting är vad det tycks vara. Det är naturligtvis så att vi medborgare bara skall intressera oss för melodifestivaler, idrott och trevliga små debatter om könsroller mm. Tack vare internet har världen förändrats, ingen tvekan om detta.

   Vi kan slå fast att det var Nato-ubåtar som vi jagade i skärgården. (Anders Jallai har bevisen och jag tror honom efter ha läst igenom texten, det hela är logiskt)


   Källa: Anders Jallai-bärgaren av DC-3:an


  

                          Anders Jallai i vattnet och i luften


   Klockan är 0945 och det är -3gr.

   God morgon

   PelleMaktens kvinnor-Golda Meir.

   Golda Meir föddes den 3 maj 1898 i Kiev ,Ukraina och hon dog den 8 december 1978 i Jerusalem och hon var en av grundarna till staten Israel. Golda Meir kom att benämnas "järnladyn" inom israelisk politik flera år innan Margaret Thatcher fick samma epitet. David Ben Gurion lär ha beskrivit henne som "den enda mannen i kabinettet". Hon var den tredje kvinnliga premiärministern i världen. Hur var hon som människa?

 
                                   


   Historiken Szymon Radnicki vid universitetet i Warszawa fann ett dokument som var stämplat "topphemligt". Där kunde man läsa: "I samarbetskommittén har föreslagits att den polska regeringen ska informeras om att vi önskar börja med sortering i aliyah (immigrationen) då vi inte längre kan acceptera sjuka och handikappade", skrev Meir i ett brev till Israels polska ambassadör." Det är ett mycket kallsinnigt dokument. Det bekräftar att Golda Meir var en brutal politiker, som kämpade för intressen snarare än människor", säger Rudnicki till den israeliska tidningen Haaretz.

   Israels historia är inget annat än konsten att överleva. Vi har självständighetskriget 1948, sexdagarskriget/Junikriget 1967 när Moshe Dayan slog ut motståndaren snabbt och hänsynslöst och Oktoberkriget/Yom Kippurkriget 1973 med Ariel Sharon som hård och hänsynslös krigare.

       
                       

                                 Moshe Dayan och Golda Meir.


   Det är mot denna bakgrund vi måste se ovanstående uttalande. Alla resurser tvingades gå till försvaret för att förhindra att staten Israel skulle förintas av sina grannar, det var mycket nära i oktober 1973. Det var brutala beslut som måste fattas och Golda Meir stod upp för dessa avgöranden. Hon omgav sig med de bästa generalerna, hon såg till att det israeliska flygvapnet skulle bli det bästa i världen. Men det viktigaste av allt, hon kunde motivera invånarna om situationens allvar, det fanns inte några alternativ, så sociala beslut fick helt enkelt vänta. Hon var rätt kvinna på rätt plats och i rätt ögonblick. Israel är ett litet land, när larmet går har man ca 30 minuter på sig att vidtaga rätt åtgärder. Flyget får inte tveka utan måste vara i luften på några minuter. Hon avgick efter Oktoberkriget för den israeliska underrättstjänsten hade missat tydliga signaler på att ett anfall var på gång, fienden anföll på en helg.

   
                           

   Golda Meir kämpade för att staten Israel skulle överleva. Detsamma gjorde Churchill när Storbritannien anfölls av nazisterna. Det verkar som det alltid dyker upp rätt ledare vid avgörande ögonblick i ett lands historia. Det är nog så att vi människor inser att dessa människor behövs, vi väljer dem för att ta dessa beslut  som vi själva inte vågar stå för. Besluten kan vara brutala.

   
                            


   Golda Meir var en kvinna med makt och vem kan anklaga henne för att inte ha utnyttjat den på ett sätt som omständigheterna krävde.


   Klockan är 0950 och det är -5gr. Vi fick vinter ändå

   God morgon

   Pelle    


Maktens kvinnor-drottning Kristina

   Sveriges drottning hade abdikerat 1654 och konverterat till katolicismen. Hon var dotter till Gustav II Adolf som hela sitt liv krigat på protestanternas sida mot de katolska arméerna. Detta var tidernas skandal. Tänk om George W Bushs döttrar konverterat till islam och sökt asyl i Iran, då hade världen rämnat.

   
                            


   Påven tydde detta som en Guds gåva och lät Kristina bo i Palazzo Farnese. Hon inrättade snabbt ett hov där kardinaler och ädlingar kom och gick. Nu inträder ett politiskt spel med älskare och makt. Kristina beger sig till Frankrike och bor på slottet Fontainebleau utanför Paris. I det politiska spelet får hon reda på att älskaren Gian Rinaldo Monaldesco hade konspirerat mot henne. Vad hans förräderi bestod i har aldrig blivit utrett. Kristina lät avrätta Monaldesco, ett mord som således blev begånget i ett främmande land av en kvinna som inte insåg att det stod "före detta" framför hennes drottning titel. 

   När nyheten når Paris blir det ett väldigt liv och kardinal Mazarin skickar omedelbart ett meddelanden till Katarina: "Den förbrytelse som Ers Majestät har begått mot Kungen av Frankrike är så allvarlig, och dess följder kan bli så vanärande för er att.....".

   Kristina ansåg sig vara i sin fulla rätt att döma sina egna undersåtar till döden. Hon skriver tillbaka: "att om hon inte redan hade dömt Monaldesco till döden skulle hon gladeligen göra det igen.

   Att arrestera Kristina var politiskt omöjligt. När hon två månader senare anlände till Paris var hon mer eller mindre utfrusen. Hon begärde att få träffa Mazarin men det gick inte för han hade drabbats av svår gikt och var indisponibel. För att bli av med henne lånade han henne pengar till hemresan och han ställde också sitt privata hus i Rom till hennes förfogande.

   I maj 1658 var hon tillbaka i Rom. På husväggarna satt anslag som beskrev den grymma avrättningen. Kristina beskrevs som "en drottning utan rike, en kristen utan tro, en kvinna utan skam". Gamla vänner drog sig undan och påven vägrade att träffa henne.

   Kristina upptäcker att hennes pengar håller på att ta slut, men kusinen Karl Gustav går slutligen med på att betala ett visst underhåll. Han skickar pengarna via Mazarin som behåller det mesta som amortering på lånet. Hennes trogne medhjälpare Francesco som ordnade hennes affärer behöll också det mesta av pengarna för egen del.

   Kristina gör ett fundamentalt misstag när hon inte inser att när hon abdikerat är hon bara en vanlig kvinna utan makt. Hon ger order om att ta livet av Monaldesco och avslutar därmed sin resa i livet. Ingen behöver henne längre så hon blir mer och mer ensam. Hon dör i april 1689.


   Källa: Daniel Rydén-Historiska Media.


   Klockan är 1140 och det är -3gr.

   God morgon

   Pelle


Äldre inlägg

Nyare inlägg