Om

Ingen info ännu.

Presentation

Visar inlägg från december 2013

Tillbaka till bloggens startsida

Fanatism av astronomiska proportioner

   Den romersk-katolska inkvisitionen beslöt den 24 februari 1616 att förbjuda teorin att jorden roterar kring solen, beslutet var enhälligt. Kongregationen för trosfrågor hade tagit upp ärendet då en forskare vid namn Galileo Galilei hade uppmärksammats med ovanstående teori vilket kunde bli ett hot mot kyrkans makt och dess tolkning av bibeltexten. Kyrkan hade monopol på tolkningen, det var inget privat samtalsämne.

   Hundra år tidigare hade Nicolaus Copernicus hävdat att solen är centrum för planetsystemet, men detta var naturligtvis fel då detta stred mot bibeln och därmed Guds ord.

  
                            


   Galilei hade gjort en lysande vetenskaplig karriär och blivit hovmatematiker hos storhertigen Cosimo av Medici i Florens. Han hade konstruerat en utmärkt kikare där han observerat planeten Venus faser, solens fläckar och Jupiters månar. Det fanns ingen som betvivlade hans kunskaper i astronomi.

   Inkvisitionen hade inga kunskaper om astronomi, de var teologer, så de brydde sig inte om Galileis kunskaper utan gick direkt på fallet Copernicus. Slutsatsen var att det var formellt fel, det var kätterskt att lära ut och försvara den kopernikanska teorin.

   Galilei skrev nu ändå sitt stora verk "Dialog om de två världssystemen". Våren 1632 kom det första exemplaret till Rom och det blev ett förfärligt liv. Inkvisitionen var den instans och domstol som skulle bekämpa "irrläror" och bevaka kyrkans makt, och den hade tillgång till tortyrkammare och bödel.

  
                      


   Den 22 juni 1633 fördes den sextionioårige Galileo Galilei inför sina domare i dominikanerordens kyrka. Domen blev att utgivningen av "Dialog om de tvåvärldssystemen" var en öppen överträdelse av det givna förbudet, så Galilei befann sig skyldig till kätteri. Beslutet trädde i kraft med omedelbar verkan och kunde inte överklagas. Men, om Galilei tog tillbaka sina påståenden skulle han slippa undan med fängelse, för en tidsrymd som skulle fastställas efter behag. Galilei skrev under bekännelsen och fördes ut ur kyrkan. Fängelsestraffet förvandlades till husarrest för han hade blivit en mycket berömd man.

   Den 2 november 1992 fick Galileo Galilei formell upprättelse av kyrkan och åtta år därefter upphävde inkvisitionen sin dom.


   Mina tankar går nu till Göteborgs kommun som har planmonopol. De avgör genom sin expertis vad som är rätt eller fel. Det är, som i katolska kyrkans fall, omöjligt att erkänna att ett fel har blivit begånget, då detta skulle rubba förtroendet för monopolets ställning, för kommunen kan inte göra fel. Fattade beslut är således korrekta och ligger fast. Förslag som senare inkommer skall därför avfärdas.

   Om så hela världen inser att jorden går runt solen så existerar denna teori inte i verkligheten då den strider mot tagna beslut som är korrekta.

   Vi står inför ett dramatiskt år 2014. Viktiga beslut skall fattas som kommer att få stora konsekvenser för invånarna i Göteborgs Kommun, så med denna årets sista blogg önskar jag er alla ett Gott Nytt År.


   Källa: Daniel Rydén-Historiska Media


   Klockan är 0720 och det är +5gr.

   God morgon

   Pelle


Klimatförändringarna och vår historia

   Vår planet har varit utsatt för dramatiska klimatförändringar och atmosfärens koldioxidhalt har åkt jojo upp och ner. Jordaxelns lutning och solinstrålningens styrka har prickat in en glacial tid med stor regelbundenhet. Däremellan har vi haft värmeperioder med samma koldioxidhalter som dagens. Den senaste nedisningens maximum för ca 20 000 år sedan (The big freeze) avbröts 10 000 år senare av värme, då växte det vilda vindruvor i Mälardalen.

     
                                   

   Vi vet allt detta på grund av de senaste decenniernas djupa borrkärnor från arktiska och antarktiska isar, samt från sjö och oceanbottnar. Det finns ett samband mellan mänsklig kulturhistoria och klimatet, man kan således integrera klimathistoria med historievetenskap.

   Den romerska värmeperioden infaller i stort sett med imperiets storhetstid. Folkvandringstiden är en tid av kyla och med en årslång vinter 536-537 på grund av vulkanutbrott. Det finns samband mellan köldperioder och civilisationers undergång, tex Mayariket och Anasazkulturen. Vi hade en epok "Lilla istiden" med ett periodvist kyligare väder. Det är fel att benämna perioden för istid även om vattnen mellan Sverige och Danmark frös till. Det var en period med kyligare väder än den föregående och den efterkommande tiden. Den nordiska kolonisationen av Grönland under vikingatiden är ett drastiskt exempel på vad som händer när temperaturkurvorna börjar peka nedåt. Generellt sätt är köldperioderna mer förödande än värmeperioderna. I de områden där man lever på marginalen kan således små förändringar i medeltemperaturen ge drastiska konsekvenser. Kulturer med flexibilitet i sin hushållning uppvisar större möjlighet att kunna överleva. Forskaren William H. Calvin menar att det var de extrema anpassningskraven från häftiga klimatförändringar som drev på utvecklingen, "A brain for all seasons". Klimatsvängningarna blir en faktor bakom svält, missväxt, epidemier, folkvandringar och krig. Små civilisationer kan gå under när klimatet plötsligt svänger.

     
                        

   Om isbjörnarna hotas av den pågående uppvärmningen, hur klarade de då den senaste interglaciala perioden som varade i 4000 år? Naturen är sällan eller aldrig i balans, och det är klimatförändringarna som avgör balansen. Hela vår existens på den här planeten kännetecknas av våldsamma skiftningar som har påverkat vår intelligens och utveckling för att klara dessa förändringar.

   
                       

   Som Ni förstår söker jag andra samband än de som framhåller att det är människan som orsakar att det är milt ute. En miljö utan föroreningar skall vi sträva efter, men att det är människan som styr klimatet är verkligen en släng av hybris.


   Källa: Global nedkylning-Fredrik Ljungqvist ( Doktorand och lärare i historia)


   Klockan är 1140 och det är +6gr.

   God morgon

   Pelle 

 

Fanatisk politik

   Politikerna som i dag har makten i Göteborg har inte förstått vad planering är, nämligen att i samråd med brukarna komma fram till ett resultat som gagnar hela staden. Därför har vi nu något som liknar ett skyttegravskrig, det är vi och ni andra. Det vilar en halsstarrighet över situationen som kan rubriceras som politisk fanatism. Fanatism är ett begrepp som historiskt sett leder till konfrontation och i större globala sammanhang även till krig. Med nedlåtande uttalanden spär man på politikerföraktet, man isolerar sig och gör sig oåtkomlig för en saklig diskussion, det mullrar i leden för invånarna känner sig marginaliserade.


                                 

   

   För ca femtio år sedan gjorde politikerna i Göteborg sig skyldiga till en arrogans då man inte lyssnade, utan resultatet blev att stora delar av bebyggelsen revs. Man visste bäst, så hyresgäster och chalmerister skulle hållas kort. För att se till att demokratin upprätthölls så ställdes stadsplanen ut under tre veckor. Detta var inget annat än skendemokrati. Men till slut så sprack bubblan, politikerna fick lämna sina platser och ansvariga chefer förtidspensionerades eller förpassades åt sidan.

   Ansvariga politiker har staber, nyttiga idioter, som förser de ansvariga med "rätt information". Man marginaliserar tveksamheter, friserar siffror, man målar upp vackra perspektiv där det vimlar av glada människor. Man har all tid till sitt förfogande och behövs det experthjälp så kan dessa köpas.

   Fanatism är att ha en övertygelse om att något är sant. De som inte har denna övertygelse har således fel. "Antingen är ni med oss eller emot oss". Fanatism är viljan att förbättra någon annan vare sig han vill eller inte. Fanatiker är den som inte respekterar andras åsikter och den andres sätt att formulera sin egen uppfattning. Fanatikern är en person som vill kontrollera, men inte möta andra genom diskussion. Man viftar bort seriösa förslag med att "köksbordsarkitekter dyker det alltid upp". Fanatikern är inte öppen för verkligheten utan vill diktera hur verkligheten skall se ut.

   Det är valår 2014 och botemedlet mot fanatisk politik heter demokrati. Vi skall inte vara naiva och tro att någon förändring kommer att ske innan dess. Situationen är enligt min uppfattning helt låst. Så det hela är väldigt enkelt, man får se till att de politiker blir valda som har en ödmjuk inställning,de som vet vad planering innebär.


   Klockan är 1450 och det är +5gr. Vår i luften.

   God middag

   Pelle


Illuminati-en konspirationsteori

   Jesuiten Adam Wershaupt grundade Illuminatororden i Bayern år 1776. Rykten kom i omlopp att bakom denna orden höll man på med politiska konspirationer. Målet var att störta Påvedömet och Europas Kungahus, inga dåliga saker. Detta förde naturligtvis med sig att orden förbjöds av Bayerska staten år 1785 och medlemmarna spreds för vinden. Några arresterades medan andra gick under jorden


       

    
                                 
    En teori är att några medlemmar fortsatte en underjordisk verksamhet under frimurarnas täckmantel och att dessa skulle utgöra en inre kärna i frimureriet. Dess existens skulle vara okänd för större delen av frimurarna. Endast de som nått högsta graden skulle ha kännedom av dess existens.

   Illuminatis mål är en världsregering som styr vår jord i egna syften och det finns en rad olika versioner som sprids av diverse krafter. Den som man först tänker på är NWO-New World Order som Bush den äldre förde fram. Detta innebar ett försök att utropa en global pax americana efter Sovjetunionens kollaps. En annan teori är att det är en sammansvärjning av internationella bankirer, storföretag och vissa mäktiga politiker som nu håller på att bemäktiga sig världen. NWO är en idé om en världsregering som arbetar för att upphäva nationell suveränitet och införa en internationell polisstat i egenintresse. Det är här som Bilderbergarna kanske skulle kunna passa in.

 
                                   

   I dag skulle detta förklara den nyliberala globaliseringen med omfördelning av tillgångar från arbete till kapital till de imperialistiska metropolerna. Detta skulle således vara en medveten strategi. FRA-lagar, övervakningskameror och andra övervakningssystem som satelliter och drönare skulle kunna tolkas som förberedelser för NWO:s polisstat. Ideologisk indoktrinering genom populärkultur och vetenskap anses också höra hit som tex att genom klimatet få kontroll över klotet.

 
                                 


   Men det vi ser är inget annat än vissa avarter av det kapitalistiska systemet. Trots att USA vann kalla kriget så har de inte lyckats med att skapa en total och stabil världsdominans. Dagens motsättningar mellan makter om Syrien är ett mycket aktuellt exempel. Det finns ingen anledning att tro att en företeelse som Illuminati skulle lyckas bättre med detta konststycke. Det kommer alltid att förbli fantasier, drömmar om en annorlunda värld. Det finns en grupp maktgalna finansfamiljer i USA, på den kristna högerflygeln, som har tagit till sig myten om Illuminati och New World Order. Deras tankevärld är ett enda virrvarr av demoner och djävlar i den slutliga striden mellan gott och ont.

    
                

   Denna legend är och har sitt ursprung och huvudsakliga hemvist i en politisk tradition-fascismen. Illuminati har aldrig lyckats uppnå några maktpositioner, trots att de på sin tid arbetade i upplysningens anda. Att avslöja denna konspirationsteori, som Illuminati utgör, är därför en primär uppgift. Illuminati förtränger och smular sönder uppmärksamheten på de verkliga problemen som vi har på vår jord.

   Dan Brown, succéförfattaren, har tidigt insett ämnets stora potential så hans böcker säljs i miljonupplagor. Den eviga kampen mellan det onda och det goda.


   Klockan är 1100 och det är +5gr.

   God morgon

   Pelle


 


Bilderberggruppen-de verkliga makthavarna

   Denna grupp är ute efter en världsregering, en armé och en valuta, påstår de som är bäst insatt i gruppens förehavanden. Det skrivs inga protokoll och med en hemlig agenda är det fritt fram för spekulationer. Men ändå sipprar det ut vissa uppgifter  som ger ett mönster och en bild framträder.

  
                                


   Bilderberggruppen har ett möte varje år med 100-150 deltagare som representerar den globala makteliten inom affärs-industrivärlden och den politiska verksamheten. Säkerheten runt detta möte är rigorös, så värdlandet har ett enormt stort ansvar. Deltagarna har också egna säkerhetsvakter så det vimlar av folk från CIA, Mossad m.fl.  Mötet är naturligtvis ett mycket tacksamt mål för en eventuell terroristattack.

    
                            

                                 Journalister på behörigt avstånd.

   Gruppens namn kommer från Hotel de Bilderberg i Oosterbeek i Nederländerna. Det första mötet hölls den 29 maj och det var prins Bernard av Nederländerna som var initiativtagare. Eliten måste få möjlighet att träffas och formulera riktlinjer för våra globala problem. Vilka problemen är har en sekundär betydelse, för vem vill gå emot makten? Vi vet att Bush väntade med Irakkriget några månader bara för att Bilderberggruppen ville ha det så. Kanske gäller det befolkningstillväxten på vår jord, ett mycket känsligt ämne. Det finns en inre cirkel inom Bilderberggruppen där de absolut mest känsliga Ämnena diskuteras.

    
  

            Henry Kissinger                               David Rockefeller


   På Bilderbergmötet i Virginia USA,8 juni 2008,deltog Barack Obama och Hillary Clinton under stor sekretess. I november samma år valdes Obama till president i USA. Hillary Clinton blev utsedd till utrikesminister. De två viktigaste positionerna i världen. Spekulationer pågår om detta gjordes upp redan på Bilderbergmötet i juni. Det kan vara så att man ville förankra detta på Bilderbergmötet, man ville inte ha någon strategi som gick emot de verkliga makthavarna. Hela tiden så visar det sig att man tar hänsyn till denna grupp. Det är nog bara Nordkorea och Iran som går sin egen väg. Sverige lär vara mycket lyhört och intar en följsam attityd.


   Vi förflyttar oss ca 20-25 år tillbaka i tiden till Göteborg. Närmare bestämt till ett möte om Göteborgs planering för framtiden. Ett möte välbesatt av chefer och direktörer och med väl tillrättalagda anföranden med kurvor och tabeller som visade på en positiv utveckling. Avdelningarnas chefer hävdade att allt var under kontroll. Som avslutning skulle GJ hålla ett anförande om sin syn på utvecklingen.

     
                   

   Tio minuter efter utsatt tid anländer GJ, slänger rocken på en ledig stol och med hög klar röst, utan någon mikrofon, säger han: "Så här ligger det till........". Ett magnifikt anförande direkt från hjärtat som inte lämnade det minsta tvivel om nästa års inriktning på planeringen. Chefer och direktörer satt andlöst tysta, som skolpojkar inför rektorns predikan i aulan. Min chef böjde sig mot mig och viskade: "Makten har talat som du förstår". GJ tackar för sig med orden: "så nu vet ni vad som gäller". Han grabbar tag i sin rock och försvinner lika snabbt som han kom.

   Det är väl ingen som tror att någon av dessa chefer skulle våga ha en annorlunda syn på utvecklingen. Det var bekvämt att ha någon som satte ner foten med kraft, och så skulle det förbli. Allt måste hädanefter förankras hos GJ  som hade den verkliga makten. Det var under denna tid Västlänken kom till. Jag känner Västlänkens skapare, brukar se honom på Willys då och då när jag handlar mat. Mannen som dök upp i rätt tid och befann sig på rätt plats med ett trafikförslag som tilltalade GJ. Så enkelt kan livet vara.

   Det finns en gemensam nämnare mellan dessa äldre män. De klamrar sig fast vid makten och de tror sig veta hur världen skall styras. Hur mycket GJ har att säga till om i dag i Göteborg har jag ingen aning om, men han lever.


                       

                        Dessa kvinnor har sannolikt ett arv att förvalta.


   Klockan är 1700 och det är +7gr

   God fortsättning på helgen

   PelleÄldre inlägg