Om

Ingen info ännu.

Presentation

Visar inlägg från september 2013

Tillbaka till bloggens startsida

Sverige i april månad 1940

   I Sverige försattes försvaret på krigsfot och statsministern meddelade att Tyskland tidigt på morgonen den 9 april hade begärt en oklanderlig neutralitetsförklaring, i annat fall skulle även Sverige ställas under tyskt beskydd. Den 12 april infördes en inskränkning i pressens frihet som Segerstedt omgående accepterade, det gällde förbud mot att publicera upplysningar om rikets försvar. Däremot kunde han inte acceptera att man hade för avsikt att införa förhandscensur. Efter den 9 april gav han efter för uppmaningen att alltid vara beväpnad,för han var nu ständigt hotad till livet. Den 12 april vägrar Sveriges ledning att ta emot kung Haakon att få tillfällig asyl i Sverige med hänsyn till den strikta neutraliteten,en ytterst genant episod. Torgny börjar nu i sina artiklar tala om eftergifts-och anpassningspolitiken och han för en kontinuerlig polemik med huvudredaktören för Arbetet,Allan Vougt. Den socialdemokratiske redaktören ansåg att efter Nazi-Tysklands ockupation av Danmark och Norge var ett nordiskt samarbete under tysk ledning "förhandlingsbart". Detta gjorde Torgny Segerstedt mycket upprörd, då Vougt faktiskt kunde acceptera att Sverige nära nog blint fogade sig efter Nazi-Tysklands vilja.

   Människor i Sverige drog sig från Torgny Segerstedt och han blev mer och mer isolerad när han hävdade att nationalsocialismen var en ödesfråga för Europas folk. Så farligt var det väl ändå inte,man tyckte att han överdrev sin uppfattning om Hitler. På journalfilmerna på bio framstod den tyske diktatorn som en mycket sympatisk person som gullade med barn och lyfte upp dem i sitt knä vilket ledde till att mammorna grät av glädje. Folk jublade och viftade med flaggor när han invigde nya motorvägar eller bilfabriker och varje familj skulle få råd med en liten bil i det tyska riket. Alla tiggare var försvunna från gatorna,för de hade erbjudits ett hederligt arbete och romerna var försvunna. Filmbolaget UFA hade fått extra ekonomiska anslag för att producera film,naturligtvis under total konstnärlig frihet. Men efter journalfilmen så följde kanske ett drama där den osympatiske oftast  var en lömsk jude. Affärsmän på besök i Tyskland berömde den nya ordningen,alla avtal hölls och man betalade bra för den Bohusländska graniten. Göbbels var en listig men elak människa som visste hur vi människor reagerar,så propagandan fyllde sin funktion.Det fanns ingen google på den tiden,så man var hänvisad till press och journalfilmer. Det var mycket som hände i april månad 1940. I tysthet bildades den antinazistiska Tisdagsklubben under ledning av Amelie Posse,det var människor som genomskådade den nazistiska propagandan och målsättningen var att man skulle stärka den svenska motståndskraften mot de nationalsocialistiska idéerna. Det fanns många som tycktes sig långsamt kvävas efter tidningsbeslag,censur och åtalshot. Det verkliga andningshålet var alltjämt endast den av Segerstedt präglade Göteborgs Handels-och Sjöfarts-Tidning.

  
                       

 

   Veckan efter den 9 april åkte UD:s Erik Boheman,Gunnar Hägglöf och amiral Tamm ner till Berlin för att träffa Herman Göring. Tyskarna ville via Sverige transitera proviant och brännolja till general Dietls trupper i Narvik.Under mötets gång skärptes kraven  till att omfatta även trupper, vapen och ammunition.Då Gunnar Hägglöv hävdade att detta inte var förenligt med neutraliteten fick Hitler ett veritabelt raserutbrott. Han ansåg att den svenska pressen smutskastade Tyskland och att denna hållning skulle stå oss dyrt,"Ein lausestaat wie Schweden der muss weggefegt werden wie 1848 die Dänen"

   Så kom det sig att svensk utrikespolitik och tryckfrihetslagstiftning successivt rättade sig efter Nazi-Tysklands krav och önskemål och den 23 april skrev Torgny Segerstedt:

   "Tyskarna ha fått det intrycket att detta land bebos av mähän mot vilka de kunna fara fram efter behag. Deras flygmaskiner överfara vårt land i söder,öster och väster. De öva målskjutning mot våra fiskefartyg. Regeringen,vår regering sitter och författar små noter för berlinarnas papperskorgar. Och statens informationsstyrelse överöser den svenska pressen med anmodan att tiga med ditt och datt".

 

   I dag skriver vi avtal med CIA,öppnar vårt land för gangsters försedda med rånarluvor  och tillåter att svenska medborgare flygs ner till Egypten för att torteras. Vi försvarar vårt handlande med att risken är stor att vi annars kan utsättas för handelsbojkott och vi blundar för den systematiska tortyren i dessa Amerikanska gulaganläggningar världen över. Pressen intar en diskret,charmig låg profil för att inte irritera UD, och man väljer istället att lyfta fram trevligare frågor. Sverige är anpassningens och realpolitikens land,men var är då vår värdighet och vår moraliska ledstjärna?

 

Källa: Kenne Fant-Torgny Segerstedt

 

Klockan är 1620 och det är +13gr.

God kväll

Pelle

 

Cést mourir un peu

   Att dö en smula kommer från franskan- och varför denna dystra tanke denna strålande höstmorgon? Jag är en mycket priviligierad människa.Livet har varit skonsamt mot mig och min familj.Jag har haft tur i alla de val jag tvingats att göra under livets olika skeden men vissa händelser styr man inte över,min hörsel försämras gradvis och jag inser att slutpunkten innebär sannolikt total dövhet.

   Jag oroar mig för den dag jag inte hör pianots harmonier eller banjons taktfasta slag,att jag tappar min harmoni-slinga i improvisationen och hamnar fel.Jag är medveten om att den dag kommer då jag har blåst min sista truddelutt på denna jord, jag är införstådd med denna realitet, så att lägga trumpeten på hyllan är för mig inget annat än att dö en smula. Vi människor förtränger allt vi inte kan påverka,vi marginaliserar problemet,vi hittar andra förklaringar och syndabocker,vi vägrar inse roten till problemet.

   Jag erhöll sannolikt en hörselskada på Villingsbergs skjutfält då jag som eldledare låg i en betongbunker och riktade elden. En pjäsbesättning skickade iväg en projektil som hamnade på betongtaket och därefter hörde jag mycket dåligt i en vecka. Ödet var framme och kanske spelade mig detta spratt. Efter att ha spelat i över 30 år och varit placerad framför ringande cymbaler så förvärrades med stor säkerhet hörselskadan. Detta kan inte bevisas,men det är sannolikt så.

   En mardröm var att i byggnadsnämnden föredraga ett ärende och inte höra dessa kommentarer och frågor som alltid kommer. Man kan fråga om en gång,men inte fler. Kanske mitt skrivande är en konsekvens av att jag inte kan deltaga i ett samtal eller i en debatt? Att inte höra innebär social isolering då andra människor till slut drar sig för att öppna ett samtal, när kanske mina svar uteblir, eller att svaren blir underliga på grund av att jag inte uppfattat alla detaljer i resonemanget. Sakta men säkert så dras man omedvetet in i ensamheten,ett skyddande skal, där man slipper att stå till svars.

   Det finns bra teknik att tillgå som jag använder,men jag förstår denna morgon att även de bästa hörapparater har sina begränsningar. Det är nödvändigt att hitta andra vägar och jag arbetar med stor envishet på att skjuta den absoluta nollpunkten framåt i tiden,jag vägrar att bli deprimerad och sprida dåliga vibrationer till min omgivning. Det finns ju textteve för böveln!

   Vi människor utvecklar våra andra sinnen som kompensation för någon kroppslig defekt, för vi måste överleva. Detta är den eviga evolutionsteorin,Darwins teori, där de som icke har förmåga kommer i underläge. Vem vill inte vara med denna underbara höstmorgon,denna vår som den svage kallar höst.

 

Klockan är 1045 och det är nu +9gr.

God morgon

Pelle

Amerikas gulag

   Sommaren 2004 damp det ner ett telegram på en rad platser i världen. Texten löd: Konfidentiellt- och ämnet var:mottagande av underrättelse framtvingad under tortyr. Naturligtvis fick media reda på innehållet men gjorde ingenting. Telegrammet var skickat av en brittisk ambassadör och innehållet hade rubriken:"Vi säljer våra själar för dollar". Innehållet var med andra ord hyperkänsligt.


                                   

                        Craig Murray,den visselblåsande ambassadören.

     
  
Amerikaner och britter hade inte bara tagit emot underrättelser som framkommit under tortyr utan också varit drivande i tortyren. Ambassadören blev naturligtvis uppsagd från sin post i Uzbekistan och hamnade omedelbart i kylan.

  
                       

   Uzbekistan,styrt av president Islam Karimov,är ökänt för sin brist på mänskliga rättigheter och för att  koka människor levande. Ambassadören hade åkt runt i  landet,talat med människor och med egna ögon dokumenterat brott mot mänskliga rättigheter. Så gör man inte om man skall vara ambassadör och solidarisk mot sin uppdragsgivare,men han hade moral och medkänsla för människorna därför kunde han inte tiga - och därför blev "vår man i Tasjkent, vårt problem i Tasjkent".

   Det hade börjat med att en litteraturprofessor i Samarkand hade skrivit ett brev till Tony Blair och George Bush om tortyren som dagligen praktiserades i landet som var allierat med USA. Mindre än ett dygn efteråt låg liket av hans 18-åriga brorson på  trappan med armbågarna och knäskålarna krossade. Det hade inte tagit lång tid innan Uzbekistans säkerhetstjänst slog till,en order via MI6 till CIA och vidare till Uzbekistans säkerhetstjänst. Professorn var ett påtagligt hot mot George Bush,därför måste han på något sätt skrämmas till tystnad.

   Ambassadören hade tagit bilder,vidriga bilder som visade att personerna kokats till döds. Kropparna var täckta av massiva brännskador.

   Amerikanska biståndet till Uzbekistan uppgick år 2002 till 30 miljoner dollar som sedan stigit till 500 miljoner dollar. President Karimov hade blivit inbjuden till Vita huset där han även träffade mörkermannan Donald Rumsfeld och Condoleezza Rice. Det hela rubricerades som ett vänskapsutbyte,det var te med sympati (tortyr). Det låg i Uzbekistans intresse att överdriva hotet från radikal islamism för att öka dollarbidraget och det låg i USA:s intresse att få fram så många terrorister som möjligt, så alla tyckte det var ett mycket givande möte.

   
                      

                         Två herrar som talade samma språk.

   Ambassadören hade kunnat slå fast att tortyr var mycket vanligt i Uzbekistan. Våldtäckter framför familjemedlemmar,utdragna naglar,tortyr med kokande vatten.el-tortyr och kanske den vanligaste metoden,kvävning. Man satte en gasmask på offret och ströp sakta lufttillförseln. Anhöriga fick tillbaka kistan med offret efter att ha betalt ersättning för de utlägg staten haft. Det var strängt förbjudet att öppna kistan,men några gjorde det.

   Uzbekistan är ett av Amerikas gulag,det finns många fler och alla har sina metoder.CIA har en översikt där ländernas menyer finns angivna så det är bara att välja,våra egyptier som hämtades av agenter med rånarluvor hamnade i Kairo och utsattes för el-tortyr.

   Sveriges ledning känner till detta och pressen också, men alla tiger. Avståndet till det konkreta är väldigt stort och varför skall människor behöva oroas och störas. Att ta upp dessa frågor skulle inte falla i god jord hos UD, för det skulle kunna försämra vårt förhållande till främmande makt. Det skulle helt enkelt vara "bad for business". Liknelsen med vårt agerande under nazisttiden är slående,men skillnaden är att vi i dag inte har någon GHT med Torgny Segerstedt. Vi har en journalist i Amerika som heter William Blum, men vem läser vad han skriver?

 

   Källa: Spår-Lena Sundström

 

   Klockan är 0730 0ch det är +2gr.Vintern är snart här.

   God morgon

   Pelle

 

 

Sverige i skuggan av makten.

   I artikel efter artikel smädade Torgny Segerstedt den "bölande skränfocken" Hitler. Denne man och hans hejdukar utgjorde inget annat än ett förbrytargalleri av råa psykopater. Till T.S. stora sorg och besvikelse började det rasbiologiska tänkandet få fart i Sverige. Den svenska folkstammen måste hållas rasren och därmed fanns en direkt koppling till den nazistiska antisemitismen. Genetikprofessorn Herman Nilsson-Ehle hävdade att detta var viktigare än svensk växtförädling. Sverige bad också de tyska myndigheterna att de skulle stämpla ett"J" i de tyska judarnas pass för att de redan vid gränsen skulle kunna avvisas. Torgny Segerstedt ansåg att det var en skam att vara svensk för vår följsamhet inför makten trotsade alla moraliska gränser.

   Olympiaden 1936 närmade sig och Sverige skulle naturligtvis deltaga,att Hitlerismens Tyskland  var ett mörkermännens rike kunde man bortse ifrån.

   Ett citat:"Jesse Owens hade inte ens hunnit spräcka målsnöret i tvåhundrametersloppet förrän Hitler besviken klatschade sitt knä med högerhanden och svart i synen avlägsnade sig från hederstribunen. Han förmådde inte övervara medaljsceremonien med en "nigger" på prispallen. Man kunde notera att judar och hundar hade vägrats inträde till Berlins olympiastadion".

   Hitler gick istället på bio. Han hedrade premiären på den svenska filmen "Petersson & Bendel", för han ville på detta sätt hylla filmens glasklara antisemitiska budskap- och därmed hade också Sverige stigit i nazitysklands aktning och våra affärer med förbrytarna bara ökade.

   Torgny Segerstedts förståelser om kommande övergrepp från Nazi-Tysklands sida besannades gång efter gång samtidigt som den svenska undfallenheten blev bara större. T.S.rasade över sveket i München och hans bitska ironiska artiklar skakade etablissemanget. För många var nu allt frid och fröjd då Führen försäkrade att han inte hade några ytterligare territoriella krav, så ett bedrägligt lugn lade sig över världen och det svenska kungariket.

   T.S, skrev följande den 11 oktober 1938. Ett citat: "Pressens frihet är alltid en nagel i ögat på dem,som önska att efter eget gottfinnande handskas med folkens öden. Skall feghet och dumhet få fritt förpesta hela Europas atmosfär"?

   T.S. blev nu mer och mer hatad och till och med hotad till livet,men man nöjde sig med att ta död på hans älskade hundar. Den 4 september 1939 skrev Torgny Segerstedt:"Det stora kriget har brutit ut. Vilken omfattning det skall erhålla kan i denna stund icke förutses".

 

   Vi har i dag ingen GHT med en ledare som utgör ett moraliskt ljus i mörkret. Samtliga tidningar är följdsamma inför makten och stryker medhårs. Vi bortser från dessa mörkmän som med sina medeltida tortyrmetoder försöker hålla kvar makten, och vi öppnar vårt land för ondskans agenter och säger håll till godo. Vi försvarar det hela med att landet kan bli utsatt för en handelsbojkott. Detta sa tre skräddare i Göteborg på sin tid och klagade högt till vår kung Gustav V när deras verksamhet befarades kunna bli hotad av GHT:s ledarartiklar. Den största tidningen i Göteborg producerar i dag mysiga krönikor som ligger ljusår efter Torgny Segersteds skarpa ledare, för man får naturligtvis vara rädd om sina annonsintäckter. Sverige har tagit upp den gamla traditionen av bugande inför makten,och rädslan av att inte var världsimperiet USA till lags. Att människor i denna stund torteras till döds i av världsimperiets upprättade fängelser över hela vår jord bekommer oss inte, och vi imponeras av när deras ledare behagar sätta sin fot på kungarikets Sveriges mark. I dag hittar man sanningens och moralens ledstjärna, inte i Sverige,utan i USA. En journalist som vågar kalla djävulen för djävul.

 

   Klockan är 0730 och det är +6gr.

   God morgon

   Pelle

 

Det Västsvenka paketet.

   Peter Hjörne har i en ledarkrönika,"som man frågar får man svar",framhållit att ett ja eller nej till trängselskatt måste sättas in i sitt sammanhang och han skriver följande:

   "Göteborgs stad har tillsammans med staten,Göteborgsregionen,Region Halland och Västra Götalandsregionen ett avtal om Västsvenska paketet.Trängselskatten som infördes i Göteborg 2013 ingår i avtalet och har tre syften: minska trängseln,förbättra miljön och delfinansiera Västsvenska paketet. Paketet innehåller bland annat en ny Götaälvbro,en pendeltågtunnel,en ny älvförbindelse och investeringar i kollektivtrafik. Kommunfullmäktige har efter ett folkinitiativ beslutat att hålla en folkomröstning. Anser du att trängselskatten ska fortsätta i Göteborg efter valet 2014? Ja/nej"

   Så här skulle nog våra folkvalda kunna formulera sig inför valet om trängselskattens vara eller inte vara. Här finns en gökunge i detta paket och det är pendeltågtunneln. Detta är inget annat än Västlänken,en dyr omodern tunnel under centrala staden som tar åtskilliga år att bygga som kommer att lägga en död hand på övriga satsningar inom kommunen för lång tid. Det finns i dag inga möjligheter att förutse vilka konsekvenser den medför för bebyggelsen. Kostnaderna för tunneln är friserade och slutresultatet ur trafiksynpunkt ytters tvivelaktigt. Denna tunnel skall vi inte ha.

   För att rädda ansiktet borde politikerna ta ett steg tillbaka för att sedan tillsammans med skattebetalarna ta två steg framåt. Allt annat är totalt vansinne. Man skulle kunna formulera sig ungefär så här: vår stad är ständigt utsatt för förändringar som inte tidigare varit med i planeringen,vi inser detta, och är därför beredda att ta Västlänken under omprövning. Snabbtåget är en sådan parameter,tåget från Köpenhamn,Malmö,Göteborg till Oslo ger oss en ny syn på trafiken. Vi bör med andra ord planera för en större station i Gårda och detta medför förändringar för den övriga staden och dess trafik. Vi har i full enighet fattat beslutet att se över läget för pendeltågtunneln,för övrigt inga förändringar i sak för det västsvenska paketet"

   Utformas valet om trängselskatt i princip på detta sätt,samtidigt som betalstationernas lägen omprövas i stadsdelen Backa,är möjligheterna till samförstånd betydligt större. Görs ingenting återstår inget annat för oss Göteborgare än att rösta bort politikerna i valet 2014. Detta är demokrati och en helt laglig "revolution". Västlänken är inget annat än en dyr tunnel på fel plats som vi Göteborgare får betala via skatten.

 

   Klockan är 1245 och det är +14gr.det regnar och blåser,det är höst.

   God middag

   Pelle

 

Äldre inlägg