Om

Ingen info ännu.

Presentation

Visar inlägg från augusti 2013

Tillbaka till bloggens startsida

Svenskarna och Nato.

   "Transatlantic trends" undersöker olika länders utrikespolitiska attityder. Svenskarna ligger i topp när det gäller att stödja USA:s invasioner i Irak,Libyen och Afghanistan.56 procent av svenskarna stod bakom USA:s intåg i Irak år 2003. 62 procent stöder fortfarande kriget i Afghanistan och 68 procent stöder kriget i Libyen där svenska JAS-plan stred ihop med Nato. Jag blev verkligen förvånad när jag läste dessa siffror,vi ligger långt före amerikanarna.Varför är vi så positiva till krig? Är vi mer aggressiva än andra? Hur skall detta förklaras?

 
             

                            Längst till vänster hittar vi Sverige.

   När Obama läser dessa siffror är det inte underligt att han avlägger ett besök i detta land för att ge oss en klapp på axeln och berömma oss för vår solidaritet med det stora landet i väster. Frågan om vi skall gå med i Nato kommer säkerligen upp på dagordningen det vore logiskt när svenskarna är så positiva till USA:s krig.

   En majoritet i USA säger nej till krigen i Irak och Libyen,en knapp majoritet säger ja till kriget i Afghanistan.

   Vi är således inga duvor i Sverige,vi är mest benägna att starta krig av de femton jämförda länderna i studien. Beträffande Syrien vill två av tre inleda ett krig mot Al-Assads regim. Bland andra EU-medborgare och i USA är 55-60 procent emot en invasion av Syrien.Dessa siffror är för mig helt oförklarliga och tarvar naturligtvis en förklaring.

   Svenska media har inte bemödat sig att ge en inträngande bild av Syrienproblematiken. Man har givit en förenklad bild som är lätt för svensken att förstå. "Den grymme despoten som terroriserar sitt folk,men nu kommer den arabiska våren och folket reser sig och kastar ut förtryckaren". Denna bild vidhöll man väldigt länge,trots att utländska media gav en mer nyanserad bild av läget. Svenskarna har alltid litat på vad som sägs på toppnivå,så vi ser världen i svart och vitt.

   
                 

                   Jihadkrigare som inte drar sig för att begå illdåd.

   Vad blev det av Irak? Kaos och religionskrig. Vad blev det av Libyen? Kaos och religionskrig.Vad blir det av Syrien när Assad är borta? Kaos och religionskrig. Kommer människorna att vinna på detta? Nej,de enda som vinner i detta spel är USA och Israel som genom sin "råstyrka" kan styra över tillgångarna till sin fördel. Kriget är inget annat än en kamp om naturresurser och då främst oljan.

 
               

                Instruktörer visar hur man hanterar en granatakastare.

   I denna stund väntar vi på besked från FN:s experter. Deras uppgift är att ta reda på vilken gas som använts. Att tala om vem som är ansvarig för brottet är inte deras sak. USA har lyssnat på telefonsamtal och säger sig vara fullständigt överttygade om att det är Assad som ligger bakom. För det första samtalar man i dag inte på telefon om viktiga saker som man vet avlyssnas av USA. Hela historien är också helt ologisk. Varför, och av vilka skäl skulle Assad gasa ihjäl sin befolkning? Svenskarna kanske är naiva men vi får inte svälja vad som helst.

  
            

                       "Vi kör så får vi se vad som händer"

   Obama kan slå till blixtsnabbt om det visar sig att experterna inte kan styras. Alternativet är annars att stå där med lång näsa och skammen. Vi befinner oss just nu i ett avgörande skede,där ett storkrig ligger och lurar bakom hörnet.

     
  
Varför är våra media så försiktiga? Under Hitlertiden vågade vi inte säga ett knäpp. När bordellhärvan drog igång såg Palme till att lägga sordin på pressen-och den löd så snällt. I dag är våra redaktörer väldigt lyhörda vad UD har att säga(Carl Bildt). Vi bör stryka USA medhårs och helst bör vi gå med i Nato.

Vi väntar på Obamas beslut.Kommer han att avvakta experternas utlåtande eller slår han till blixtsnabbt om han inte kan styra hela affären. Skall lögnerna segra ännu en gång?

 

  
                                

                                                                          

 

Klockan är 1720 och det är +18gr.

God kväll

Pelle

 

Islam-fanatism eller förnuft.

   Dragkampen mellan olika riktningar inom islam rörande förhållandet religion och politik kommer att fortsätta. Förhållandet mellan de rättslärdas roll, religionen och politiken kommer att erbjuda olika alternativ. Men det är ofrånkomligt att förnuftet till slut kommer att segra. Även inom de rättslärda gubbarna finns en opposition, men det är inom de unga som inte längre accepterar de rättslärdas auktoritet som motståndet gror. I dag är, enligt säkra informationskällor, förtroendet för de rättslärde mycket lågt. I informationsrevolutionens tidsålder hämtar ungdomen det mesta av sin information från Internet, sociala medier eller satellit-tv-kanalerna och detta går inte att förhindra på sikt. Det är en högutbildad generation som för sin omvärldsbevakning inte längre är beroende av de rättslärda gubbarna, de religiösa institutionerna och de mycket hårt censurerade officiella informationskanalerna. De hämtar sina förebilder från den globaliserade arenan. Bland unga muslimer kommer den trångsynta och rigida religionstolkningen inte att ha någon större attraktionskraft.

   I Iran har tre decennier av religiöst tvång ,politiskt förtryck och sociala restriktioner satt sina spår. Den bokstavstrogna shariatolkningen innebär stora inskränkningar för kvinnornas rättigheter, detta har vi kunnat se i Egypten. I Iran har man också bannlyst olika former av musik som något syndigt. Man har även bannlyst humaniora och samhällsvetenskap med motiveringen att dessa inte är islamiska. Detta kommer inte att fungera, detta är fanatism och ren idioti.

   Det finns i dag tänkare inom islam som inser, att detta är ohållbart och som istället framhåller förnuft och kritiskt tänkande. De förespråkar politisk sekularisering och erkänner individuella och medborgerliga fri-och rättigheter. Medborgaren skall ha rätt till en avvikande åsikt och statsmakten skall inte ha rätt att intervenera i medborgarens privatliv.

  
                          

                                   En stark, klok och djärv kvinna.


Ett nytänkande kommer att kunna bana väg för en förändring som kommer att leda till ett friare och öppnare samhälle. De rättslärda som stöder det kritiska tänkandet och individuella fri-och rättigheter har vunnit respekt hos samhällets sekulära grupper. Ett exempel är den iranska juristen och människorättskämpen Shirin Ebadi (f.1947) som fick Nobels fredspris år 2003.(se bilden ovan)

 

Källa: Mohammad Fazlhashemi-Tro eller förnuft.

 

Klockan är 0900 och det är +16gr.

God morgon

Pelle

Muhammed som krigsherre.

   Muhammed och hans anhängare flyr år 622 till staden Jateib,som i dag går under namnet Medina. Deras relation med stammen Quraysh hade försämrats och därmed har även Muhammeds uppenbarelser ändrat karaktär. Allah gav Muhammed direktiv för tex. stöld. I Koranen 5:38 kan vi läsa:"Mannen som stjäl och kvinnan som stjäl skall som straff för detta brott få handen avhuggen;(denna föreskrift) är en sträng varning från Gud. Gud är allsmäktig och vis"

    

                             BILDEN CENSURERAD.
                 

     Koranen hålls upp som bevis att straffet var helt i linje med Allahs vilja.


 

   Våldet mot oliktänkare tilltar i takt med muslimernas expansion och Muhammed hotar nu t.o.m. varje muslim med dödsstraff om de vågar lämna hans lära. En händelse med stor betydelse för eftervärlden är dödsstraffet för otrohet. Muhammed beordrar här stening av ett par som anklagats för otrohet. Då han ger order om stening, gäller detta som rättesnöre även i våra dagar. Här ser vi den tydligaste skillnaden mellan islams och kristendomens människosyn-där Jesus förklarar att den utan skuld kastar första stenen, beordrar Muhammed verkställandet av en vidrig avrättningsmetod. Har offret tur mister han eller hon medvetandet vid första stenen.

   
                                     BILDEN CENSURERAD:


                       Båda bilderna är från Somalia, tagna i nutid.

   Somalia är i dag till hundra procent islamiserat och här skall således den eviga freden råda. De som åker till Somalia i dag riskerar livet. Somalierna behöver inte demokrati för de har islam och västerlänningar betraktas som otrogna och har givit sitt liv åt djävulen.

    Konflikten med stammen i Quraysh eskalerar då muslimerna överfaller och stjäl deras handelsvaror. Muslimer blir naturligtvis dödade under dessa raider då folket i  Quraysh skyddar sina karavaner. Nu får Muhammed gudomliga uppenbarelser som lovar sina kämpar evigt liv under dessa stöldturnéer. Detta kallar profeten för Jihad. I sura 47:4-6 lovar Allah följande:".....och vad beträffar dem som stupar i kampen för Guds sak, skall han inte låta deras handlingar bli förgäves. Han skall föra dem till paradiset som han låtit dem veta".

  
                     

   Ett avgörande slag mot Quraysh står vid Badr. Alla dödas och slängs i en djup grop. Muhammed hånade dem och kallade sina fiender för "gropfolket". Krigen på denna tid var skoningslösa, man lemlästade och vanställde krigarnas kroppar och ingen skonades. Vi är nu långt ifrån beskrivningen av Muhammed på islams hemsida, som den blida profeten Så den beskrivningen är inget annat än en efterkonstruktion, en förskönande bild av en grym människa.

    
                        

   Efter segern över folket från Quraysh uppstod ett problem, hur skulle krigsbytet fördelas? Men Muhammed fick en uppenbarelse och svaret på dessa frågor finns i sura 8:41. Muhammed skulle ha en femtedel av allt. Detta skulle ge ofantliga rikedomar när nu förföljelserna mot de kringboende folken startar. Islams expansion är nu verkligen på gång.

   Allt detta som beskrives ovan hände för 1400 år sedan och kan därmed vara förlåtet. Problemet är att man i dag år 2013 håller fast vid dessa förebilder, detta kan inte förlåtas.

   Muhammed kom nu att sprida skräck och fasa på den Arabiska halvön. Motståndarna hade två alternativ, förena sig med honom eller bli dödad. Muhammed kunde utlova evigt liv för de som dödades i striderna mot fienden. De skulle komma till paradiset med många kvinnor -och vin i överflöd. Allah gav också sitt medgivande till stöld från de otrogna för bytet gick till en god sak. Somalierna i dag överfaller inte karavaner men kapar istället fartyg.

   Det finns en viss liknelse med våra vikingar. De ville dö i striden för då kom de till Valhall, de hade snabba båtar och bra vapen. "För Nordmännens raseri......."

   Dessa förebilder kan naturligtvis inte åberopas år 2013,men ändå så lyfts Muhammed fram som en gudomlig varelse, en fullständigt felfri person. Jag lämnar nu researchen om Muhammed och ser om jag kan hitta några kloka människor inom islam som kan vrida tiden rätt.

 

Klockan är 0330 och det är +11gr.

God natt eller god morgon

Pelle

Muhammeds underbara liv.

   Profeten Muhammed är i dag en mycket viktig person för hans ställning inom islam är gudomlig. Han betraktas som den perfekta människan,"al-insan al kamil". Allt som Muhammed sa eller gjorde är rätt för evig tid. De flesta muslimer ser alltså Muhammed som ett föredöme även i dag 1400 år senare. Hans gärningar finns nedskrivna i de s.k.haditherna.

   
                               


 

      Muhammed hade ett tiotal hustrur och ett par konkubiner. En del av äktenskapen var komplicerade och ett sådant stort harem var inte helt problemfritt att hantera. För att undvika svartsjuka mellan kvinnorna tillbringade han nätterna i tur och ordning hos dem. Detta rullande system blev därefter en regel för muslimer med flera hustrur. Här kommer ett citat: ""Gabriel brought me a kettle from which I ate,and I was given the power of sexual intercourse equal to forty men",säger Muhammed.

      Det lär finnas 60 miljoner barnbrudar i världen. Äldre mäns äktenskap med småflickor är svårt att komma åt i de muslimska länderna för att det eviga föredömet Muhammed gjorde likadant för 1400 år sedan. Sharialagarna i Iran anger äktenskapsåldern till tio år för flickor. Ayatolla Khomeini, högste chefen i Iran, gifte sig med en flicka på tio år då han själv var tjugoåtta.

   
                                

   Naturligtvis är detta en elak bild, men årtalen stämmer. I Sverige skulle han betraktas som pedofil och straffas.

   Allahs profet sade: "När en man kallar på sin fru för att tillfredsställa sin önskan, låt henne då komma till honom, även om hon är sysselsatt vid ugnen".

Allah bestämmer:" En son ärver det dubbla mot en dotter", "en kvinnas ord är hälften så trovärdigt som en mans ord", "Kvinnor har samma rättigheter mot mannen, som mannen har mot kvinnan. Hans rätt ligger dock ett steg framför henne. Ja Gud är allsmäktig och vis". Dessa enkla meningar ger en tydlig bild av ett kvinnoförakt som vi i dag inte accepterar.

   Ovanstående innebär att kvinnan aldrig kommer att kunna bli jämställd med mannen så länge islams lära skall ligga till grund för sociala, ekonomiska och juridiska förhållanden. Man måste således ovillkorligen skilja på stat och religion. Men då bortser man ifrån Muhammeds status som den perfekta människan. Detta är det som är djupt tragiskt för ett land som Egypten. Mursi satte det i system att trakassera kvinnorna, han följde Koranen bokstavligt. Hade han varit förnuftig så hade han kunnat, sakta men säkert, genomföra reformer och modernisera islam. Om nu dessa fredsälskande och toleranta muslimer har andra värderingar så måste man säga ifrån, för ordspråket," den som tiger han samtycker", gäller även för muslimer.

  
                   

   Det hände, enligt skriften, att Muhammeds minne svek honom och han var tveksam när han fick vissa frågor från församlingen. Då vandrade han ut i öknen och talade med Gud. När han kom tillbaka så blev svaret: "Gud anser att....." och ingen kunde naturligtvis ha något att invända mot detta, för Gud hade bestämt. Vi skall vara väldigt vaksamma på när en ledare säger: "Jag har haft ett samtal med Gud om detta". President Bush hade talat med Gud om invasionen i Irak, så frågan var i princip avgjord.

   Muhammed var inget annat än en bigamist, pedofil, lögnare och en mansgris i största allmänhet. Men han insåg att han hittat ett bra koncept för männen. Detta vill man inte släppa i dag, männen ser med fasa på att deras privilegier rasar samman. Egypten är ett konkret exempel på detta. Kvinnorna fick efter maktövertagandet det sämre- och nu börjar det gå upp för flertalet vad islam och Koranen innebär i praktiken. Man måste komma till insikt i att världen har förändrats på 1400 år, har muslimerna inte någon klok människa som kan vrida det hela rätt, eller är det så att man inte vill?

 

Nästa blogg: "Muhammed som krigsherre"

 

Klockan är 0730 och det är +15gr.

God morgon

Pelle

Muhammed hör röster i öknen

       I Sverige och Europa lever människor som hämtar sin moraliska vägledning från profeten Muhammed. De söker råd i gamla skrifter om hur de skall tänka och agera och Muhammed framställs för det mesta som en stor vis och fridsam man värd all respekt. Går man in på www.islam.se beskrivs han på följande sätt:

     "Han var aldrig hård. Han höjde aldrig sin röst inför folk eller använde dåliga ord. Han gav aldrig tillbaka ont med ont utan istället förlät han och ursäktade. Han höjde inte sin hand för att slå någon tjänare eller kvinna. Han blev inte arg om han behandlades illa och inte heller hämnades han"

 
                     

                                                    Muhammed

   Han måste tydligen ha varit en mycket god människa som bör ses som ett föredöme för människor i vår tid.

   När jag läser ovanstående så grips jag av tvivel, detta kan inte vara sant, jag köper inte denna version.

   Islams tre fundament är: Koranen-muslimernas heliga bok vars uppmaningar och råd gäller i evig tid. Den är indelad i suror(kapitel). Hadithern-Muhammeds uttalanden och gärningar. Sira-är islams tredje fundament och kallas också för livsbiografin.

   Muhammed ibn Abdullah ibn Abdul al Mattabit föddes i Mekka  den 20 april 570 e.Kr. Han gifte sig första gången i 25-årsåldern med en rik handlingskraftig kvinna som var 40 år gammal. Detta är inget märkvärdigt, men det som gör honom speciell är hans påstådda ställning som Allahs profet. Enligt Koranen och islamisk tradition sökte ärkeängeln Gabriel upp Mohammed under hans årliga vistelse i öknen, dit han drog sig undan för att be och meditera. Det finns inga vittnen till hans påstådda möten med Gabriel. Detta innebär att över 1 miljard människor i dag följer regler och åsikter uttalade av en enda person som på 600-talet e.Kr. hävdade att han hört och upplevt Guds röst och vilja. Detta är häpnadsväckande minst sagt. Men historien är inte slut här. Muhammed blev förvirrad och trodde han hade blivit besatt av demoner. Han blev så knäpp att han klättrade upp på en klippa för att ta livet av sig. Men i detta ögonblick hörde han en röst som sa till honom att han var Guds apostel och rösten tillhörde även denna gång ärkeängeln Gabriel. Självmordet avbröts och Allahs profet vandrade hem. Väl hemma så övertygades han av sin hustru att det naturligtvis var Guds ärkeängel som besökt honom-och efter denna stund blev de andliga uppenbarelserna allt vanligare. Oavsett hur Gud talade till profeten var detta ohörbart för alla andra. Endast en man hörde dessa inre och yttre röster-och detta var Muhammed ibn Abdullah. I dag tror över en miljard människor på EN mans vittnesbörd.

   
                            

                                        Muhammeds grotta i öknen.

   Vandrar man i öknen med hetta och stark sol så är det inte underligt om man ser syner och hör röster, sedan får inbillningen och tron göra resten. Det är heller inte osannolikt att en stark kvinna puffade på och la orden rätt, för det är inte var dag man får en man som blir utsedd till Guds profet, så det är kvinnan bakom allt. Det vimlade av sagoberättare på denna tid, man hade ingen TV. Det var hans hustru, en stark företagsam kvinna som såg sin chans. Folket på torget ville höra henne berätta om alla märkvärdigheter. Hon blev den tidens "Skavlan"

 

Nästa blogg kallar jag: "Muhammeds underbara liv"

 

Klockan är 0650 och det är +15gr

God morgon

Pelle

Äldre inlägg