Om

Ingen info ännu.

Presentation

Visar inlägg från juli 2013

Tillbaka till bloggens startsida

Religion och godhet.

      Många religiösa har svårt att tänka sig att man kan vara en god människa utan religionen, eller ens att man kan vilja vara en. Albert Einstein har uttryckt detta på följande vis: "Vår situation här på jorden är sannerligen egendomlig. Var och en av oss kommer på ett kort besök utan att veta varför, men ändå tycks vi ibland ana ett syfte. Utifrån vardagslivet vet vi dock en sak med säkerhet: att människor är här för andra människors skull, framför allt för deras på vilkas leenden och välbefinnande vår egen lycka hänger".

  
                      

   Darwinismens logik är att den enhet i livets hierarki som överlever och passerar genom det naturliga urvalets filter tenderar att vara självisk. De enheter som överlever i världen blir de som lyckades överleva på bekostnad av sina rivaler på deras egen nivå i hierarkin. Det är genen som i form av information antingen överlever i många generationer eller inte gör det. Det är genen som är den "själviska" enheten i den darwinistiska betydelsen av ordet självisk.

   Einstein sa även följande: "Om människor är goda enbart därför att de är rädda för bestraffning och hoppas på belöning, då är vi sannerligen en sorglig skock"

   Michel Shermer tar upp detta i sin bok "The Science of Good and Evil". Där står följande: "Anser DU, att i avsaknad av Gud, skulle du begå rån, våld täckt och mord avslöjar Du dig som en omoralisk person, och vi gör klokt i att ta en lång omväg om dig"

   Vi grundar inte vår moral på heliga skrifter-inte ens de religiösa bland oss-även om vi inbillar oss detta. Skriften säger: "Du skall icke begå mord. Om man begår mord i närvaro av vittnen skall man avrättas med svärd. Självfallet avrättas man inte om man dödar en hedning" Detta avslöjar religionens människoförakt.

   Uppfattningen att Hitler var ateist förs ofta fram av religionens försvarare. Hitler föddes i en katolsk familj och gick i katolsk skola och kyrka som barn. Han tog aldrig avstånd som tex Stalin tog avstånd från sin ryska ortoxi efter att ha lämnat prästseminariet i Tifles. Hitler avsvor sig aldrig formellt sin katolicism. Tecken finns att han förblev religiös hela livet. Rudolf Hess skriver i ett brev följande: "Jag känner personligen herr Hitler mycket väl och står honom nära. Hans karaktär är sällsynt hedervärd, full av djup godhet, han är religiös och en god katolik". Men som vi vet, Hess tog fel om den "hedervärda karaktären och den djupa godheten "Även om  Hitler inte förblev en äkta troende kristen skulle han varit en mycket ovanlig människa om han inte påverkats av den långa kristna traditionen att skuldbelägga judarna som Kristi mördare. Luther genomsyrade det tyska folket med sitt hat till judarna och han var enligt min mening en avskyvärd person.

Jag har skrivit en blogg 2013-03-19 som heter: "Martin Luther-den verklige antisemiten". Martin Luther var faktiskt ingen god människa.

Behöver vi religionen för att vara goda människor? Nej, absolut inte!

Därmed avslutar jag mina bloggar om religionen för denna gång.

 

Klockan är 0520 och det är +15gr.

God morgon

Pelle

Doktrinen om skärselden.

        Skärselden ger oss en inblick i det teologiska tänkandets orimliga banor. Skärselden är en gudomlig invandrarmyndighet, ett väntrum där de döda hamnar om de inte har varit så elaka att de fått hamna i helvetet direkt. Väntrummet och dess specialkontroll innebär en rening innan de kan släppas in i den syndfria zonen. Här såg kyrkan sin chans eftersom de har direktkontakt med Gud. Man kunde ta betalt. På medeltiden sålde kyrkan "avlat" för pengar. Man kunde betala för att slippa ett antal dagar i skärselden. Detta visade sig vara ett alldeles förträffligt affärskoncept. Kyrkan utfärdade med hårresande förmätenhet undertecknade intyg som specificerade hur många dagar man slapp undan plågorna efter att ha betalt ett visst belopp. Dessa knep och påhitt måste anses vara ett av historiens värsta bondfångerier.

 
              

   Påven Pius X hade tabeller som satte gränser för de möjligheter han hade: Kardinaler tvåhundra dagar,ärkebiskopar hundra dagar och biskopar femtio dagar. Man kunde betala med böner också,antingen med sina egna före döden eller andras på ens vägnar när man hade dött. Och böner var till salu. Om man var rik kunde man ordna det riktigt bra för sin själ för evigt. Syndarna slapp på detta vis få dåligt samvete,man hade ju betalt, och kyrkan blev bara rikare och rikare.

  
               

   För att få in så mycket pengar som möjligt på avlatshandeln var man tvungen att beskriva helvetet så djävulskt som möjligt. När en vanlig människa på den tiden hörde prästen dundra om helvetets fasor så la man nog sin sista skärv för att få ett bättre liv efter döden.

 


                   

                                   .Men han älskar er


       Teologerna har presenterat ett bevis för skärseldens existens,"Catholic Encyclopedia". Beviset är följande: "Om de döda gick direkt till himlen eller helvetet utan omvägar alltefter de synder de begått på jorden, skulle de vara meningslöst att be för dem, ty varför bedja för de döda i avsaknad av tro på bönens makt att hugsvala dem som ännu är utestängda från Guds åsyn? Och vi ber ju för de döda, inte sant? Därför måste skärselden existera, annars skulle våra böner vara meningslösa! Vilket skulle bevisas. Detta är vad som på fullt allvar accepteras som ett resonemang i det teologiska tänkandet.

       Det måste finnas en Gud, därför att livet annars skulle vara tomt, värdelöst, en öken av meningslöshet. Våra böner för de döda är kanske meningslösa. Det ligger något infantilt i tron att någon annan har ett ansvar för att ge livet mening och innehåll. Någon annan måste ta ansvaret för att jag måste må bra och någon annan måste bära skulden om jag far illa. Är det därför vi har behov av en Gud? 

      Vårt liv är så meningsfullt, så rikt som vi själva gör det, att syssla med musik är ett bra exempel på att kunna få livet meningsfullt.

 

       Källa: Richard Dawkin-Illusionen om Gud

 

       Klockan är 0840 0ch det är +19gr.

      God morgon

      Pelle

  

Urbanisering och infrastruktur

   Sverige är det EU-land som urbaniseras snabbast,var femte svensk bor i dag i en storstad. Malmö är den stad i Europa där inflyttningen varit kraftigast. Urbanisering förekommer i hela världen. Vi känner till megastäderna Mexico City och Bombay och i Europa har vi London,Paris och Berlin.

   Urbaniseringen i Sverige sker på bekostnad av småkommunerna på landsbygden eller glesbyggden. Hur många TV-program har vi inte sett där den lilla konsumbutiken kämpar för att överleva och de äldre har svårt att klara sig. Till slut blir byn en spökstad. I Norrland fortsätter folkminskningen i nästan alla kommuner.

   Stadstillväxten är oundviklig säger FN,men den har en positiv potential som överstiger dess nackdelar. Inget land har i modern tid uppnått ekonomisk tillväxt utan urbanisering. Detta är naturligtvis drivkraften för våra politiker och deras syn på infrastrukturen i Göteborg. Men städer skapar problem som kräver en fast hantering och en öppen dialog med medborgarna. Politikerna och beslutsfattarna måste således hantera denna utveckling i takt med de problem som dyker upp och detta kräver ett flexibelt tänkande och planer som inte låses fast mer än nödvändigt. Västlänken är utan tvekan,i denna stund,ett "gammalt",komplicerat och mycket dyrt alternativ. Vi har under den senaste tiden fått ta del av trafiklösningar som bättre möter framtidens krav.

   Det är nog så att framtiden tillhör städerna,det får vi inse. Av detta skäl är det viktigt att denna utveckling diskuteras med samtliga invånare på ett sätt som gör det begripligt för oss vanliga människor att förstå. Poliker måste förvissa sig om att budskapet har gått fram. Brister man på denna punkt så uppstår det problem. Det räcker inte att hänvisa till ett kommunfullmäktigebeslut och hävda att vi har uppfyllt de demokratiska kraven. Denna problematik är jag väldigt bra insatt i sedan min tid som stadsplanerare. Människor får absolut inte känna sig marginaliserade.

   Människor söker sig till städerna i hopp om ett bättre liv. Städer drar till sig fattiga som ser sin chans att få ett jobb. Man jagar kanske en annorlunda livsstil eller en intressant kulturmiljö för det är spännande med städer. Staden är under ständig utveckling där varje tidsepok har sin focus: "Vad hänger du i kväll", kan vi läsa i pressen". Professor Richard Florida myntar begreppet " den kreativa klassen" som en direkt koppling till den kreativa staden. Kreativa människor,unga människor måste därför kunna hitta bostäder och därför är det nödvändigt att söka mark där en förtätning är möjlig. Göteborg och Sverige ligger dåligt till när det gäller att ta hand om det uppväxande släktet.

Det finns en hake,vi vet inte hur staden kommer att utvecklas var problemen kommer att dyka upp,därför måste infrastrukturen vara så enkel och flexibel som möjligt,Västlänken är här ett katastrofalt dåligt alternativ.

 

 
                  

 

   Här ovan är ett exempel där arbetena kan göras utan att störa centrala stadens bebyggelse. Man tar också hänsyn till snabbtåget Malmö-Göteborg-Oslo. Skulle detta alternativ bli aktuellt tror jag att Göteborgarna skulle ha en mycket större förståelse för en trängselskatt om den är bättre anpassad till brukarna.Jag har en dröm, om att politikerna skall inse att tiden talar för en ny syn på infrastrukturen. Det finns ingen jag känner som uttalat sig positivt om västlänken. Tänk om man kunde få uppleva en gång att politikerna tar ett steg tillbaka, för att vi alla skall kunna ta två steg framåt.Ta bort benämningen trängselskatt och kalla skatten för vägavgift som det i själva verket är fråga om.

Jag ser fram emot hur politikerna kommer att formulera sig inför folkomröstningen.

 

Klockan är 1835 och det är +23gr.

God afton

Pelle


Varför är religionen så grym?

   "Religionen har övertygat människorna om att det finns en osynlig mansperson som bor i himlen och iaktar allt man gör,varenda minut,varenda dag.Och den osynlige har en speciell lista på tio saker som han inte vill att vi skall göra. Och om man gör någon av dessa tio saker har han ett särskilt ställe,fyllt av eld och rök och bränder och tortyr och plåga,dit han skickar en att leva och lida och brinna och kvävas och skrika och gråta i evighet till tidens ände.......Men han älskar dig! Detta säger George Carlin.

     
                           

   Jag avskyr fundamentalister därför de har läst sanningen i en helig bok,och de vet på förhand att inget kan komma att rubba den ur deras tro. Den heliga boken är ett axiom,inte slutprodukten av ett logiskt resonemang. Boken är sann,och om det verkar finnas bevis för motsatsen är det beviset som måste förkastas,inte boken.

   Den fundamentalistiska religionen undergräver vetenskapen och dödar intellektet.

   Ett av de hårdaste straffen i Gamla testamentet är det som utdöms för hädelse.Vi har det fortfarande i vissa länder. Det finns en lång rad skräckexempel som skulle kunna tas upp. Kom ihåg att detta är ett tankebrott. Att lämna islam straffas med döden. Det är inga människor som kommer till skada.

   År 1922 dömdes en man i Storbritannien till nio månaders fängelse för hädelse. Han hade liknat Jesus vid en pajas. I USA har vi uttrycket "amerikanska talibaner" som det finns anledning att återkomma till. Privat homosexualitet var straffbart i Storbritannien fram till 1967.

   Våra västerländska politiker tar inte ordet religion i sin mun utan betecknar istället sin kamp som ett krig mot "terrorn",som om terror var en kraft med egen vilja och särskild beskaffenhet. Eller också säger de att terroristerna drivs av ren "ondska". Men de är religiösa idealister som enligt sina egna fattningsgåvor är förnuftiga. De ser sina handlingar som goda av den anledning att de uppfostrats från vaggan att tro,obetingat och utan att ifrågasätta något.Längtan att bli martyr är stor,paradisets lockelse väger väldigt tungt. En självmordsbombare sa i en intervju,"andens makt drar oss uppåt,de materiella tingens makt drar oss nedåt. Den som går in för att bli martyr blir immun mot den materiella dragningen".

  
                                  

   Precis lika mycket som islam lär kristendomen barnen att det är en dygd att tro utan att ifrågasätta. Man behöver inte plädera för vad man tror på. Tron är därför ett ont för att den inte kräver något rättfärdigande och inte tål några motargument. När man lär barn att blint tro är en dygd bereder man marken för att de skall växa upp till dödsbringande vapen i heliga krig eller korståg. Om barn fick lära sig att ifrågasätta,att självständigt tänka igenom sina trosuppfattningar skulle det troligen inte bli några självmordsbombare eller heliga krig. Koranskolor med sina läror att plikten mot Gud går före allt här på jorden är roten till eländet vi i dag ser i arabvärlden. Barnen sitter i rader och nickar som sinnesrubbade papegojor och lär sig varje ord i den heliga boken.Tron är farlig och att utsätta oskyldiga barns mottagliga sinnen är ett brott.

 

Källa: Richard Dawkins-Illusionen om Gud.

 

Klockan är 0650 och det är +14gr.

God morgon

Pelle

Vårt Göteborg och dess framtid

   Det vilar något över projektet Västlänken som för tankarna till kung Gustav Adolf II när han ville ha en kanonrad till på skeppet Vasa. Han kände ansvar för Sverige,han ville vinna ett krig,han ville imponera på fienden. Det verkar på mig som om våra politiker har gripits av hybris. De säger sig känna ansvar för Göteborgs framtid och är därför beredda att kasta sig in i ett fantasifullt projekt som ingen vet var det kommer att sluta. Västlänken är ett måste (kanonraden på båten) och accepterar vi inte trängselskatten så skall vi drabbas av skatter,och då blir det dyrt. Att känna ansvar och diskutera andra lösningar,andra nytillkomna alternativ, bättre anpassade för staden är otänkbart. Västlänken är i dag ett gammalt förslag,mycket har hänt sedan Göran var uppe i Stockholm och tjötade,snabbtåget Malmö-Göteborg-Oslo tex.

   Visst är urbanisering ett faktum här i världen,men är detta ett bra faktum? Dessa megastäder dit människor söker sig för att kanske hitta ett jobb, som inte finns. Alternativen finns inte för politikerna har misslyckats i planeringen. Urbaniseringen kan därför aldrig bli ett självändamål. Detta betyder inte att vi skall förhindra unga människor att bosätta sig i Göteborg. Det skall byggas studentbostäder och bostäder för unga människor.Sverige ligger i dag sist bland EU:s länder,en jumboplats,vi borde verkligen skämmas.

   Västlänken bygger på en fantasibild av framtiden. En målsättning för politiker som drabbats av storhetsvansinne. Man kommer aldrig att kunna jämföra vår stad med Stockholm eller Malmö som har helt andra förutsättningar. Det vilar något fanatiskt över miljöpartiets sätt att resonera,men den nya religionen är ju klimatet där detta parti säger sig ha prioritet på sanningen. Alla partier känner ansvar för miljön men driver inte frågan i absurdum

   Våra politiker planerar för en överkapacitet som sannolikt aldrig kommer att inträffa och Göteborgarna får dras med skulder för dessa gigantiska investeringar,se på Grekland,Spanien och Italien.Dessa stater har det i dag mycket besvärligt.Spanien förbyggde sig och hur tänkte politikerna där?

   Det finns ett sätt att klara detta genom att slopa Västlänken och bygga ut trafiken allteftersom behov uppstå,men miljöpartiet känner tydligen bara ett ansvar för sin "religiöst" präglade politik och vägrar att inse realiteter

   Detta är några funderingar av en gammal stadsplanerare som varit med om det mesta. Miljöpartiet fanns även på min tid.

 

Klockan är 1400 och det är +24gr.

God middag

Äldre inlägg