Om

Ingen info ännu.

Presentation

Visar inlägg från maj 2013

Tillbaka till bloggens startsida

Några tankar om rasism

   I Sverige blir man rasist om man har en annan uppfattning om invandring än regeringen, miljöpartiet eller kulturvänstern,för dessa har monopol på tolkningsrätten vad som innebär rasism. Att ha en annan uppfattning i denna fråga är som att vara kättare på medeltiden. Rasist är nog det värsta skällsord som finns idag,man förpassas till den mänskliga avskrädeshögen, bestående  av inskränkta, trångsynta och elaka människor,medan man upphöjer sig själv till en person som har sanningen och skådat ljuset.


                       

   Rasism kan kortfattat sägas vara teorien som utgår från att mänskligheten kan delas in i olika raser,att dessa raser har olika egenskaper och begåvningar,att det finns underlägsna och överlägsna raser och att människan därmed kan behandlas på olika sätt med hänvisning till ras. I modern politik talar man om  kulturrasism, vilket förordar segreation baserad på etnicitet,kultur eller religion.

   FN:s konvention om att eliminera alla former av rasdiskriminering,definierar rasism som"varje skillnad,undantag,inskränkning eller företräde på grund av ras,hudfärg,härstamning eller nationellt,eller etniskt ursprung,som har till syfte eller verkan att omintetgöra eller inskränka erkännandet,åtnjutandet eller utövande,på lika vilkor,av mänskliga rättigheter och grundläggande friheter på politiska,ekonomiska,sociala kulturella eller andra områden av det offentliga livet" Slut citat. Detta var nog den längsta mening jag någonsin skrivit.

   
                            

   Varje handling där man genom ett inre övervägande, utifrån olika människors hudfärg, är rasism. Man tiger idag om ogärningar och brottslighet som förekommer i Sverige,denna positiva särbehandling och de skilda krav som ställs på människor, beroende på hudfärg, är rasism. Denna rasism utövas av kulturvänstern och sveriges journalister. I deras värld är det inte handlingarna som är rasism utan vad som rör sig i den sverigevänliga rörelsens inre. Mina tankar går till Stalins rättegångar där själva anklagelsen var beviset.(Läs boken Stalins barn)

       
               

   Nationalism,där människors naturliga samhörighet med dem man vuxit upp med,pluggat samma läxor och genomlidet samma kriser, kommer aldrig att upphöra. Nationer kan uppstå,splittras,förenas med andra och gå under,men de kommer inte att försvinna ur historien. Mona Sahlin projicerar sin dröm om en fritt flytande identitet i en värld utan nationer och gränser på människor som lever under helt andra betingelser än hon själv. Idag ser vi en återgång till nationen som står i kontrast till kulturelitens drömmar. Men om vi hävdar andra ideal drabbas vi av elitmänniskornas förakt. De har inte den minsta aning om vad identitetsbildning är-och här är tystnaden kompakt. Det är ingen tvekan om att det mångkulturella projektet,där invånarna med alla sina etniska lojaliteter, försvagar medborgarnas identifikation med nationen. Den socialistiske tänkaren Jean Jaures konstaterade, att för den som inte har något kvar, är fäderneslandet hans enda tillgång. Detta håller nu,sakta men säkert,på att vittra sönder i Sveriges land,kultureliten ser till att med  kraft verka för detta. Jag ställer inte upp på dessa tankegångar,de har fel, och därför betraktas jag som rasist i kulturelitens ögon.

   Det är rasistiskt att säga att svenskarna har någon speciell rätt till Sverige,det är diskriminerande och delar mänskligheten i "Vi" och "Dom". Att ens kalla landet "Sverige" är rasistikt eftersom det antyder att landet tillhör en grupp människor som heter "svenskar". Detta är djupt kränkande och borde ändras till"Allemansland" Vad det skulle vara mysigt och vackert. Vi kunde alla sätta blommor i håret och sjunga "We Shall Overcome" och dansa tillsammans på gröna ängar.

   Det är dags att sluta nu,för jag märker att elakheten kommer smygande och det är inte bra, för då försvinner sakligheten och då blir det "pissrännan" på webben som gäller.

 

Källa:Arnstberg & Sandelin "Invandring och mörkläggning"

 

Klockan är 0520 och det är +14gr.Ännu en härlig sommardag nalkas.

God morgon

Pelle

 

 

"Svenska folket skall uppfostras".

   Medias förhållningssätt till den tidigare (S) -märkta ideologiin som Roland Huntford syftade på för drygt 40 år sedan ,kan idag utbytas mot lojaliteten mot mångkulturalism,massiv invandring och islams rätt att få ta plats i vårt samhälle. Avvikande meningar har under lång tid kritiserats av journalistkåren som följer den uppmaning som dåvarande invandrarministern Pierre Schori (S) förde fram i den politiska debatten i riksdagen 21 maj 1997 mot avvikande åsikter vad som gällde den förda invandringspolitiken.

   Uppgiften är för journalisterna fortfarande densamma som under Huntfords tid nämligen att ge folket rätt värderingar. Journalister tror inte att folk är kapabla att kunna tänka själva. Människorna har inte mognad och intelligens  för att kunna ta till sig och bearbeta informationen som media levererar.Tittarna klarar bara av melodifestivaler och annan underhållning. Informationen måste därför vinklas enligt författarens åsikter och detta framgår tydligast när det gäller invandringen. Beträffande miljö,politik och sport finns det specialiserade reportrar. Beträffande asyl och migration finns ingen sådan kompetens. En grund för att medborgarna skall kunna förstå är naturligtvis att de får tillgång till all information.

   Sandelin säger själv att journalistkåren har "ett bottenlågt förtroende"bland allmänheten. 64 procent av svenska folket anser att: "Svenska medier berättar inte sanningen om samhällsproblem förknippade med invandringen". När det gäller förtroendet för journalistyrket anser Sandelin att detta hamnar i botten på listan.Journalister har lägre förtroende än både rikspolitiker och ekonomer.Förtroendet ligger under 30 procent.I en ledare ställs frågan:"Hur kan en yrkesgrupp som är så betydelsefull,som arbetar så hårt och har så kraftfulla etiska regler ha ett sådant lågt förtroende bland allmänheten"


                               

                             En journalist som vågar gå sin egen väg.

   Vi lever i tystnadens kultur säger Sandelin. Det finns många exempel på att vi lever i ett osunt klimat som inte kan kallas annat än totalitärt. Journalister vågar inte synas offentligt,man maskerar sina reportageförslag på redaktionen för man är rädd att mista sina uppdrag. Skribenter ger ut sina böcker och skriver sina artiklar på nätet under pseudonym av fruktan för repressalier. Debattören,som uttryckt sig kritiskt om mångkultur, får genom sina barns klasskompisar höra att deras pappa är rasist. Fotografen som för firmans räkning gör en idealiserad reportageserie om den mångkulturella skolan,berättar i tysthet för sina kolleger att bilden är lögn. Prästen som inte törs gå ut med det som han upplever som islamiskt inflytande i kyrkan,en ideologi som skall utplåna den svenska traditionen. Sandelin ger många exempel på hur vi skräms,vi är rädda för att hamna i onåd,kanske att förlora sitt levebröd. Tolkas något som "storsvenskt" så är det kört för den personen. Den politiskt korrekta repressionen har fått avsedd verkan utan ens behöva uttalas. Utfrysningsmekanismerna aktiveras omedelbart.Vi är rädda för att bli förskjutna ut ur gemenskapen, för vi är ett flockdjur,vi drabbas av en primitiv fruktan.

   Jag arbetade ihop med en iransk arkitekt som flytt från hemlandet (har tidigar skrivit en blogg om detta) Under det första året var han tyst,när han sedan började prata  påminde det en hel del om dagens förhållande i Sverige. Naturligtvis går det inte att jämföra med Irans polisiära helvete,med tortyr och avrättningar.

   Den som är intresserad av invandringens ekonomi kan jag rekommendera en bra artikel på "Newsmill". Enligt Sandelins egna beräkningar uppgår kostnaden (år 1999) till 267 miljarder kronor. Sverige har dalat ned till en 17:e plats i välfärdsligan tack vare den stora invandringen.

   Våra barnbarn riskerar att få leva i ett land med ett system där religion och politik vävs ihop med en maktstruktur som sannolikt leder till våldsamheter och våra riksdagsledamöter är idag tysta,ingenting görs.

   Dessa bloggar tillägnar jag mina barnbarn som kanske har tid och möjlighet att tänka till. Mina barn är alltför djupt involverade i det vardagliga systemet.

 

Klockan är 0900 och temperaturen har stigit till +17gr.Det ser ut att bli en härlig dag,perfekt för en golfrunda.

God morgon

Pelle

Sverige och Sharia.

   Har tidigare skrivit om Muslimska Brödraskapet och om islams syn på de mänskliga rättigheterna. Därför är det av mycket stort intresse att ta del av Arnstberg och Sandelins material om sharialagstiftningen. Jag hämtade tidigare mina kunskaper på webben och Egyptisk TV,denna gång tar jag del av Arnstbergs och Sandelins material och det är fantastiskt hur uppgifterna stämmer överens. Deras åsikter går längre avseende sharias utveckling,därför anser jag att detta bör belysas.

   Islam är en realitet i västvärlden. Flyktingströmmen hit utgörs till ca 70 procent av muslimer. De tar med sig sin religion och sedvanor till Europa. På 14 år har den muslimska befolkningen fördubblats i Sverige och Danmark. "Dispatch International" uppskattar att det i Sverige finns närmare 600.000 muslimer och i Danmark 250.000. Det är en dramatisk demografisk förändring som sker,men detta diskuteras inte i Sverige,vi tiger.

    
                                     

                                              David Coleman

   Demografiprofessorn David Coleman vid Oxforduniversitetet visar att "vita britter" kommer att vara i minoritet i sitt eget land år 2066. i svenska medier är tystnaden total.

   Domstolar baserade direkt på sharia breder ut sig i Europa och i EU pratar man allt oftare om "Juridisk pluralism". I praktiken betyder det, att ett rättsystem där kvinnors vittnesmål bara är hälften så mycket värda som en mans, i ökad grad får legal status. Shariadomstolarna blir mer och mer aktuella i väst, även om domarna formellt sett enbart är rådgivande,ges de legal status bland muslimer och därmed får imamerna ett mycket starkt inflytande.

   
                                    

   Muslimska Brödraskapets chefsideolog Yusuf al-Qaradawi säger att alla muslimer bör eftersträva att bygga upp sina egna samhällen och vägra att låta sig integreras. Annars kommer muslimerna att "smälta som salt i vatten". Med denna utgångspunkt kan vi i Sverige räkna med att krav kommer att ställas på offentliga institutioner som bildar en gräns mot omvärlden. Kravet på shariadomstolar blir då ett projekt att avskilja muslimer från icke-muslimer, i en organiserad muslimsk offentlighet. När våra politiker riktar in sig på kommunikation mellan olika kulturer,så säger al-Qaradawi rent ut att dialogen med eliten i väst går ut på att bereda mark för islam. Den italienske forskaren Lorenzo Vidino beskriver i sin bok "The New Brotherhood in the West" att Brödraskapet infiltrerar politiska system genom ett vitt förgrenat kontaktnät. Många ser detta som en modern version av den trojanska hästen. Kravet på sharialagar är således en oönskad konsekvens av en mångkulturell ideologi som de svenska myndigheterna har som målsättning.

 
           

                      Lorenzo Vidino


 

   Alla uppgifter som jag samlat på mig pekar klart och tydligt mot samma mål för islam. Detta är tydligen oundvikligt- och sedan lägger vi  bara locket på. Vi vägrar att föra en diskussion om konsekvenserna som detta innebär- och den som höjer sin röst blir omedelbart klassad som islamofob och rasist. Detta är för mig skrämmande varför beter man sig på detta naiva, oförklarliga och som jag ser oansvariga sätt. Jag har ingen förklaring.

   Efter hundarnas kisspromenad i går kväll arbetade hjärnan så jag satte mig ner och kollade upp Lorenzo som jag inte träffat på tidigare.Nu ser jag över mina blyerstanteckningar och plötsligt fanns det inga fler punkter. Nu kommer ljuset så det blir bara att avsluta bloggen.Jag blir mer och mer förvirrad,är jag rasist?

 

Klockan är 0425 och det är +13gr.

God natt eller God morgon

Pelle

 

Hjärnkirurgen som kör taxi

   Karl-Olof Arnstberg,professor i etnologi och Gunnar Sandelin,socionom och journalist har skrivit boken,"Invandring och mörkläggning". Jag har införskaffat boken som är på ca 400 sidor. Jag kommer att välja ut vissa punkter som jag själv varit ovetande om och försöka sammanfatta på ett enkelt sätt,vilket är bloggens idé. Jag vill börja med att citera några rader i inledningskapitlet som lyder så här: "Vi vill tända ett ljus i det mediala mörker som vi anser råder.Vi vill att svenska politiker,journalister och forskare hederligt och sanningsenligt upplyser Sveriges medborgare i den fråga som vi anser är den största av alla i dagens Sverige; invandringspolitiken" Slut citat.Jag anser att det bästa vore om samtliga svenskar köpte denna bok,men så långt tror jag inte att intresset sträcker sig.

  
                          

                  Karl-Olof Arnstberg                      Gunnar Sandelin

  Antalet asylsökande och anhöriga till dessa har accelererat. Detta sammanhang nämns ytterst sällan trots att detta skiljer Sverige från resten av västvärlden. En statlig utredning slår fast att hälften saknar eller har bristfällig skolgång. Frågan lämnas obesvarad om huruvida dessa människor kan anses vara gångbara och leva upp till de krav som ställs på den svenska arbetsmarknaden. Exempelvis utgör analfabeterna hälften av de asylsökande som idag tagits emot av Borlänge kommun.

   Media har framhållit att en systematisk diskriminering på arbetsplatsen har varit den avgörande faktorn till bristande integration. Den stora anledningen till misslyckandet ,och vad vi kallar utanförskap, beror istället på bristande kvalifikationer hos många som kommit hit under senare år. Medias favoritbild har under många år varit hjärnkirurgen som tvingats köra taxi på grund av ett främlingsfientligt samhälle. Den bilden är verkligen inte representativ.

   Hur är det tänkt att dessa människor skall kunna komma i arbete? I Sverige är det bara två och en halv procent av den totala arbetsmarknaden som är tillgänglig för lågkvalificerad arbetskraft,jämfört med 17 procent i genomsnitt för EU-länderna. Industrijobben  i Sverige är i utdöende och har halverats jämfört med år 1965. Dessutom kräver dagens industri en högkvalificerad arbetskraft. Ser man sedan på vilka kostnader som detta utanförskap medför så blir man mörkrädd. Ovanstående går inte ihop. Resultatet blir ett utanförskap som föder frustration i förorternas getton.Vi ser nu också resultatet i Stockholms förorter och till detta skall vi lägga ungdomsarbetslösenheten som bara stiger.Vi har problem i Sverige,ingen tvekan om den saken.

   Några siffror; En nyanländ arbetslös invandrande mamma med tre barn får totalt 21.810 kronor i månaden i bidrag,skattefritt. Utöver detta påstås det tillkomma 259.200 kronor i retroaktiv föräldrapenning,samt 12.000 kronor i skattefri SFI-bonus.

   Dessa siffror väcker naturligtvis känslor som; hur kan man sitta och räkna på andras elände,hur kan ni vara så cyniska,det får naturligtvis kosta hur mycket som helst. Men tvingas man inte till att föra detta resonemang? Eller har jag fel? Vi kan inte bära hela världens lidande på våra axlar och när det går åt fanders är det ingen som hjälper oss,det kan vi vara säkra på.

   Detta var en del i invandringspolitiken som jag hade mycket dåliga kunskaper om. Kanske Ni redan kände till detta,men det finns i alla fall ingen hjärnkirurg som kör taxi,den bilden köper jag inte.

Dessa två författare kommer sannolikt att mötas av en hård kuling då de utmanar kulturmaffian.De kommer att marginaliseras och bli kallade rasister som är inneordet bland skällsorden idag.Det vilar en kuslig stämning över vårt land  som är oroande.

 

Klockan är 0915 och det är +17gr.

God morgon

Pelle

Våra svenska medier

   Roland Huntford,född 1927 i Kapstaden,är en brittisk journalist,historiker och författare. År 1971 utgav han boken "The New Totalitarians". Det var en översikt över Sveriges sociala och historiska utveckling. Åke Ortmark gjorde den svenska översättningen 1972. Boken hette då "Det blinda Sverige". Jag arbetade då på stadsbyggnadskontoret och jag kommer ihåg att innehållet debatterades livligt på kafferasterna.Som planerare var vi alla intresserade av utvecklingen i Sverige.

  
                                              

   Roland Huntford ansåg att i Sverige skiljer sig media från andra västerländska stater genom att formera,dvs forma opinionen istället för att informera medborgarna. Roland Huntford hade intervjuat TV2 chefen Örjan Wallquist som menade att svenskarna är "intellektuellt primitiva och underutvecklade" och därför behövs medier som formar deras åsikter. Det var en mycket livlig diskussion på SBK och rastens längd översteg sannolikt de obligatoriskt tillåtna tolv minuterna.

   
                                          

    Örjan Wallquist som tyckte att svenskarna var mer eller mindre idioter.

  Huntford ansåg att SVT och övriga media såg det som sin uppgift att övertyga svenskarna om att vi var världens lyckligaste folk och att den svenska staten var överlägsen den defekta omgivningen. Olof Lagercrants,han som talade sig varm om Maos Kina, utvecklade det ytterligare och sa ungefär så här: Det går inte i ett litet land att individer sticker upp med egna synpunkter,det är gruppen som räknas,kollektivet,och då svenskarna reagerar gruppvis är de lätta att påverka,de är formbara.

     
                                      

            Olof Lagercrants som tyckte Maos kulturrevolution var en bra sak.

   När Olof Palme blev utbildningsminister förvandlades SVT till ett politiskt redskap, genom att personer som var partivänliga fick höga poster inom de administrativa och produktionsmässiga funktionerna,det gäller att ha kontroll. Hela den svenska klanen av informatörer, kommentatorer,vägledare,kulturarbetare och uppfostrare uppträdde som en kollektiv enhet. Vi var världsbäst och vi åkte ut i världen för att tala om för andra hur de skulle lösa sina problem. En del som varit ute och rest och sett sig om,kom tillbaka med delvis en annan uppfattning,det fanns faktiskt andra länder som inte var så dumma.

   Huntford hade en skarp analytisk förmåga,han kunde tränga igenom alla vackra ord,och han såg helheten. Vi som levde mitt i händelsernas centrum kunde inte riktigt förstå hur vi sakta men säkert föstes in i en fålla på grund av den ständiga pågående indoktrineringen genom media,det var inget annat än droppen som urholkade stenen.Detta var på sin tid Göbbels specialitet i Hitlers tusenåriga rike,han såg till att de rätta filmerna producerades.Vi i Sverige fick "Nyfiken blå och gul" mfl.

   Idag har vi en situation som påminner om den på 70-talet. Nu skall vi bli världsbäst på invandring. Miljöpartiet, i samförstånd med moderaterna, styr media så att invandrarkritiska synpunkter har svårt att komma fram. Meningen är att vi skall fostras,som på 70-talet. Vi tvingas därför att söka upp andra nyhetskällor för att få reda på hur det står till i kungariket Sverige. Jag kommer antagligen göra en del research i ämnet med risk för att bli kallad för rasist,stor sak i det. Jag anser att det är angeläget för Sverige, alla skall får reda på så mycket som möjligt för att själva kunna ta ställning,det är liksom demokratins idé. Man säger att det är bra för Sverige med invandring,det berikar landet säger statsministern,men är detta hela sanningen?

 

Klockan är 0600 och det är +15gr

God morgon

Pelle

Äldre inlägg