Om

Ingen info ännu.

Presentation

Visar inlägg från april 2013

Tillbaka till bloggens startsida

Spelet om Syrien-"dirtier than ever"

   En journalist på Sunday Herald skriver:"Difficult as it is to believe,Syria´s  civil war looks set to get dirtier than ever"

   CIA har från sina kontor i Qatar,Jordan,Turkiet och Kroatien förmedlat massiva transporter av vapen till de Syriska rebellerna. Detta förnekas officiellt,men nästan alla är medvetna om denna handel med al-Qaida. Vapenförsändelserna är mycket stora,en siffra på 35 000 ton har nämnts. Detta är vad vi måste kalla för en ohelig allians.


                          

      Islamisterna talar klarspråk, Syrien skall omdanas till en islamisk stat. President Assad hävdar ,som han alltid har gjort,att västvärlden kommer att få betala dyrt för sitt spel med al-Qaida. Hur kan detta hänga ihop? Ligger det någon sanning i detta?

   
                          

                               Beväpnade och tränade av CIA.

   Jag hittar en annan artikel:"The United States & Its Comrades-in-arms,Al-Qaida". Journalisten skriver: I Afghanistan,Bosnien,Kosovo,Libyen och nu i Syrien har United States och al-Qaida varit på samma sida. Vad säger detta om USA och dess krig mot terrorismen? Regimförändring har varit Amerikas mål vid varje tillfälle,att få bort alla obekväma ledare som inte ställer upp för imperiet. Om fienden är islamisk terrorism varför har då USA investerat så mycket i blod och pengar? Om demokrati betyder någonting för USA, hur kan man då alliera sig med stater som Saudiarabien, Qatar, Kuwait,Jordan och Bahrain? Journalisten ger till slut en förklaring: Om Du vill förstå amerikansk utrikespolitik, så glöm kriget mot terrorismen,glöm den 11 september, glöm frihet,glöm mänskliga rättigheter,glöm religion,glöm människorna i Syrien. Ställ frågan så här: Vad gynnar amerikansk  politik för tillfället,vad stärker dess globala makt? Det finns ingen moralisk faktor,inget DNA, inbyggt i USA:s utrikespolitik. Detta är en besk sanning som jag köper,den är hämtad från en större amerikansk tidning,vilket är förvånande.


                         

                                               Business as usual.

   Pusselbitarna faller på plats och mönstret framträder tydligt,"its a dirty war". Det konstiga är att man hittar sådana här uppgifter i amerikansk press,svensk press ligger mycket lågt. Den officiella Svenska linjen har från början varit: Den arabiska våren har nu nått Syrien,folket reser sig och kastar ut den grymme blodbesudlade tyrannen. Det har emellertid svängt på sista tiden och artiklar har dykt upp som pekar på al-Qaidas medverkan och risken för att Syrien kan bli en fundamentalistisk islamisk stat. Men inte ett ord om CIA:s medverkan, för det är tydligen inte i linje med UD:s politik. Hur mycket av vår press styrs av Sveriges officiella politik? Tidningen "Der Spiegel" i Tyskland är betydligt djärvare och fränare i sin journalistik, så dess hemsida ligger på min dator. Svensk press har ett dåligt rykte sedan Hitlertiden då man kröp för den tyskvänliga regeringen. Är detta tillstånd något som blivit utmärkande för svensk press?

 
                
                       

   Detta är en känslig balansgång som USA håller på med. Världsimperiet är arrogant,för man är medveten om att deras militära makt är totalt överlägsen, så går det snett är det bara att hitta en förevändning för ett ingripande. CIA kan se till att det "spills" lite sarin på några ställen och därmed har USA en anledning att gripa in och skapa ordning. Detta sista är naturligtvis en spekulation från min sida, men man ljög i Irak, så varför inte ljuga lite bättre  i Syrien. USA skulle få många på sin sida och Assad skulle framstå som djävulen själv. Den svenska pressen skulle  troligen skriva: Äntligen ett slut på den Syriska mardrömmen,USA sätter punkt. Det kan ta lång tid innan Assad ger upp,men utgången är naturligtvis given för resurserna har USA. Men vad har Assad för alternativ? Vad kunde judarna på Masadaklippan sätta emot det Romerska imperiet?

   Spelet om Syrien är inget annat än ett krig om religion och naturtillgångar- och då främst oljan. Man kan inte leda världen utan resurser. Detta har Kina för länge sedan insett,så Kina vann spelet om Afrika. Kommer USA vinna spelet om Syrien?

Detta är en fortsättning på bloggen "Syrien och al-Qaida som jag skrev 2013-02-12.

 

Klockan är 2205 och det är +7gr.

God natt

Pelle

 

 

 

"Vi sitter illa till"

   Peter Hjörne har i vanlig ordning skrivit en välformulerad,genomtänkt och kunnig artikel om trängselskatten och Västlänken. Jag citerar:"Trots svårigheterna måste staden försöka redovisa konsekvenserna och handlingsalternativ". Det är precis så det är,atlantångarens kurs måste korrigeras och för detta behövs det utrymme-och ett nytt tänkande.

   Vi har tidigare haft problem i Göteborg,där ett föråldrat tänkande ställts mot nya idéer och synsätt. Pendeln slår fram och tillbaka,för i en demokrati tillåts det inte att man håller fast den i ett visst läge. Detta är det pris som vi får betala för ett öppet samhälle. Självklart är detta ett irritationsmoment för makthavare som ser besvärligheter i detta och som målar upp oöverskådliga svårigheter och hinder i en förändring. Det är enklare med diktatur.

   Totalsaneringens tid i Göteborg byttes ut mot en varsammare förvandling av staden. Kultur, ombyggnad,kontinuitet och medborgarinflytande var nya parametrar som gjorde sig gällande. Tyvärr så raderades en stor del av landshövdingehusen bort. Stadsdelen Landala får här stå för den stora katastrofen. Man var tvungen att börja tänka på ett alternativt sätt. Detta var en omöjlighet för de politiker och tjänstemän som hade haft det direkta ansvaret för rivningarna,så det blev några "bondeoffer". Det tillsattes en utomstående "saneringsberedning" som skulle vrida det hela rätt. Som representant för SBK fick jag möjlighet att deltaga i detta arbete för jag visste hur "marodörerna" tänkte, var det någon som sa. Detta blev ett väldigt trevligt arbete och sakta men säkert sipprade det nya tänkandet in i människors medvetande. Allt är möjligt bara man sätter igång,för alla vet att när man väl börjat ta tag i problemen så är hälften klart. Vi fick ett kulturhistoriskt bevarandeprogram och vi gjorde detaljplaner som de flesta kunde begripa,atlantångaren vändes till slut.

   När man läser Peter Hjörnes artikel är det lätt att gripas av vanmakt. Det här kommer aldrig att gå,detta är för stort och komplicerat. Hur vi än gör så blir det fel. När man ser det utifrån så grips läsaren av en stor trötthet.

   Detta synsätt är fel. Blir det en folkomröstning och ett nej till trängselskatt så är detta början på ett nytt tänkande,pendeln har svängt och demokratin har segrat. Detta är naturligtvis besvärligt för de som varit ansvariga,men vi har valt demokrati som styrelseform och detta gäller! Är detta en katastrof? Nej,absolut inte! Det politiska partiet "Vägvalet" är mentalt förberedda,det föreligger ett antal bra förslag som kan bilda underlag för det nya tänkandet. Befintliga avtal måste ses över och skrivas om och jag är övertygad om att detta inte medför några oöverstigliga svårigheter,för allt är bara papper! En fristående grupp måste tillsättas för att bena upp problematiken("en saneringsberedning") med två absoluta krav: Högriskprojektet under Centrala Staden skall utgå och finansieringen bör ske via skatten som ur ekonomisk synpunkt är att föredra, hur gränserna skall dras kan säkert klaras ut. På detta sätt sparar vi miljarder kronor. Ö.Husargatan kan vi betrakta som en mini-mini Västlänk,detta arbete som aldrig tycks ta slut. Alla begriper vad konsekvenserna blir när vi skall leva med ett evigt grävande i Centrala Staden och där vi inte har en aning om vad de slutliga kostnaderna blir.

   För ego finns det bara en väg. Skall vi ha kvar trängselskatten och Västlänken är vi alla förlorare. Vi måste ha kraft och mod att inse att en förändring bör ske. Hur kan jag vara så säker? Som stadsplanerare måste du kunna välja,att få en stadsplan med en hundraprocentig consensus är en omöjlighet. Problemet är bara hur man skall kunna övertyga alla berörda, men detta är också möjligt att klara av bara man vill- och att det finns politisk vilja.

 

Klockan är 1120 och det är +9gr.

God morgon

Pelle

 

 

Trängselskatt och Västlänk

   Det blåser en vind genom Göteborg,en vind av misstro mot maktfullkomliga politiker, för vi tror helt enkelt inte längre på vad de säger. Hur skall vi veta att Ni gör rätt när det gång på gång läggs fram alternativ som är billigare,enklare och trafiktekniskt bättre. Tunneln under centrala staden är ett skrivbordsprodukt som ser bra ut på papperet, men där konsekvenserna kan bli ödesdigra för staden. Alla vet att "stenstadens" fastigheter vilar på träpålar och att en sänkning av grundvattnet innebär ruttnande pålskallar med sättningsskador som följd,detta omnäms aldrig.

   Sanningen är att Ni inte lyckats med att köpa in riktiga spårvagnar, eller skapa ett biljettsystem som är enkelt och tydligt. Samma politiker skall sedan ha ansvaret för Västlänken,det här går inte ihop för ego. Folkomröstningen är inget annat än Göteborgarnas sätt att säga,nu räcker det,det är vi som skall bo i denna stad.

   Man har misslyckats med det som är det primära i all planering,nämligen att ha en dialog med brukarna. Inte ens betalstationernas lägen har man  samrått om. Göteborgarna är tålmodiga men gränsen är snart nådd. Varför skall vi välja politiker som gör allt fel? Inga-Britt Ahlenius sa i en intervju: Jag förstår inte, varför  Göteborgarna inte går gatan fram och kräver deras avgång? Svaret är nog att detta är en ovanlig situation,vi vet inte hur man skall göra,dessutom är vi bekväma. Det vilar i denna stund ett löjets skimmer över Göteborg och dess politikers sätt att sköta staden. Detta kan få oanade konsekvenser som man inte räknat med, för förtroendet är i dag kört i botten.

 

TRÄNGSELSKATTENS MÅL OCH SYFTE

1.Minska biltrafikens negativa miljöeffekter

2.Minska trängseln

3.Vara med och finansiera de projekt som ingår i det västsvenska projektet.

 

Punkterna 1-2 är inget annat än ett mycket högt mål som miljöfanatiker ställt upp.Vi har riktlinjer tagna av fullmäktige som gäller beträffande buller och luftföroreningar, som styr det som skall betraktas som hälsovådligt. Punkterna 1-2  är ett önskemål från miljöpartiet som alltid har betraktat bilen som något mycket fult som därför bör motarbetas i alla lägen.

Punkt 3. Finansieringen kan ske på olika sätt,genom kommunalskatten eller helt enkelt genom att "paketet bantas"

STADSLEDNINGENS UTLÅTANDE

"Ett eventuellt upphörande av trängselskattesystemet skulle få stora ekonomiska konsekvenser. Stadens möjligheter till utveckling bedöms av stadsledningskontoret också påverkas negativt och ingångna avtal med samarbetspartners kan behöva brytas" (slut citat)

   Detta är oklart formulerat och kan inte få godkänt. Man talar om "stora ekonomiska konsekvenser",man nämner inga alternativa kostnader. Utvecklingen av staden "bedöms" påverkas negativt och avtal måste kanske brytas. Detta är inget annat än trams,ett beställningsjobb från politikerna. Man har faktiskt inte ens försökt att lyfta fram en seriös motivering.

   Jag finner det inte meningsfullt att gå in mer i detalj i stadsledningens 22 sidor långa utlåtande. Det är ett beställningsjobb vilket man kunde förvänta sig. Alla skall nu ställa upp och vara solidariska när det mullrar i leden. Detta är för mig ett välbekant fenomen. På min tid raserades Landala i "demokratisk ordning". Men vi gjorde en stadsplan när alla beslut var fattade.

   Blir det ingen folkomröstning så har demokratin och Göteborgarna förlorat. Vi får en  trafiklösning som vi i dag inte kan se konsekvenserna av. Så släpp prestigen, folkomrösta och börja redan i morgon ett förutsättningslöst arbete med att granska trafikalternativ. För att återvinna förtroendet bör detta arbete redovisas för brukarna som då  får möjlighet att säga sitt. Behåll trafikpaketets punkter med undantag av tunneln under centrala staden och tänk igenom ett alternativ till trängselskatten.

Klockan är 1230 och det är nu +10gr.

God middag

Pelle

 


               

                                        "Vägvalets" kalkyl.

Alla Göteborgare har nytta av att det går bra för vår stad.Ovanstående bild är tydlig och visar att det är logiskt att finansiera "paketet" via skatten.


                              

Ett enklare,billigare och trafiktekniskt bättre förslag-och det primära det "räddar"stenstaden från skador.

 

Bloggen har kompletterats 2013-04-27 kl.0640

Per Wetterlundh


 

 

Berlin april 1945-ett fullständigt inferno

   Striden om Berlin kostade tusentals liv i onödan. Hitler gav aldrig upp och han krävde att staden skulle försvaras till sista man.Alla skulle göra sin plikt.

    
               

   Under Jaltakonferensen i februari 1945 hade ledarna kommit överens om att dela upp Tyskland i ockupationszoner. Berlin hamnade i den sovjetiska zonen så general Eisenhower beslutade att de amerikanska trupperna skulle göra halt vid Elbe. Stalin dominerade konferensen, Roosevelt var trött och sjuklig och orkade inte hävda sina anspråk som han borde gjort. Churchill försökte spreta emot så gott det gick men Stalin var kraftfull. Amerikanarna kunde mycket väl ha tagit Berlin men ordern var, stridsvagnarna skulle dra sig tillbaka- och man bäddade således för det kalla kriget.

   Den 21 april nådde sovjetiskt artilleri Berlins stadskärna. Hitler befann sig i bunkern under rikskansliet och gav nu order om att artilleripjäserna skulle lokaliseras och slås ut. Det som skulle komma att prägla livet i bunkern var  verklighetsfrämmande order till militära enheter som inte längre existerade. Det vilade en spöklik stämning över sällskapet i denna håla under marken.

     
                                       
                        

            En av de sista bilderna på Hitler när han dekorerar småpojkar.

   På Hitlers sista födelsedag, den 20 april 1945,var slaget om Berlin i realiteten förlorat. Det som återstod för sovjetisk del var upprensningsaktioner i ett enormt stadslandskap på nästan 900 kvadratkilometer. Berlin hade redan lagts i ruiner genom flygräderna, men fortfarande levde 2,7 miljoner människor i grushögarna, utan gas, el och mycket lite vatten. SS-dödsskvadroner gick omkring och arkebuserade de som gömt sig i källarna, de som vill slippa dö för en sjuk sak.

   Den 21 april gavs ordern "Clausewitz". De första sovjetiska trupperna hade nu trängt in i staden. Man bröt nu strömmen och stängde av vatten-och gasförsörjningen. Man inrättade försvarsnästen i hus och ruinhögar. 45 000 småpojkar och gubbar mobiliserades som stöd under Goebbels befäl. Dessa sista reserver var det enda som fanns till buds. Men Berlinarna hade ändå humor, man sa att det skulle ta två timmar och en kvart att ta Berlin-två timmar att skratta åt hindren och en kvart att erövra staden. 

      
                                

   Göring, Himmler, Speer, Ribbentropp och Dönitz lämnade Berlin. Hitler, Goebbels och Martin Borman stannade kvar. Självklart sökte man sig till de amerikanska trupperna vilket avgjort var ett bättre alternativ än att hamna i händerna på röda armén, med andra ord, råttorna flydde skeppet.

   
                        

   Den 29 april hade Konjevs och Zjukovs trupper nått fram till de tyska regeringskvarteren. Man slogs om varje byggnad, striderna rasade från rum till rum. Klockan 1425 den 30 april hissades den sovjetiska flaggan på riksdagshuset.

      
              

   Vid 12-tiden den 30 april var röda armén bara några kvarter bort. Hitler och Eva Brown drog sig tillbaka och begick självmord. Propagandaministern Joseph Goebbels och hans fru Magda tog också livet av sig efter de hade givit sina sex barn gift. Hitler hade tidigare gett uttryckliga order om att kropparna skulle brännas i rikskansliets trädgård.

   Striderna fortsatte på andra frontavsnitt ytterligare en vecka. Först den 8 maj kapitulerade Tyskland för de allierade.

     
       
        

   Det har skrivits väldigt mycket om slutstriden i Berlin, Hitlers sista dagar i bunkern och livet under belägringen.

   Litteratur: "Slutstriden" (2002) av Anthoney Beevor.

                   "Nionde arméns undergång" (2006) av Niclas Sennerteg

                    "Race for the Reichstag"(2010) av Tony Le Tissier.

 


          

   Det var främst Churchills seger, som genom sin envishet, klokskap och att aldrig ge upp som besegrade nazisterna. Han förstod Hitlers ideologi och att ge efter för denna fanns inte i hans sinnevärld.

    
                              

   En trött tysk soldat sitter i en ruinhög som en gång var Berlin. Hans ställer sig säkert frågan, hur kunde det bli så här galet, när blev det fel? Var allt bestämt av ödet? Många insåg att Tyskland valt fel väg, att allt skulle leda till en katastrof, men det var för sent att stoppa händelseförloppet.

   Är det någon mening med att skriva om dessa vansinnigheter, ja, det ger en bakgrund till att EU bildades. Aldrig någonsin skall det bli möjligt att ödelägga Europa. EU är en gemenskap som primärt skall förhindra krig och att solidariskt stå upp för gemensamma problem.

 

   Klockan är 0955 och det är +6gr.

   God morgon

   Pelle

                

Varför expanderade inte Kina?

   Kineserna reste inte någonstans,jättelandet med över 1 miljard invånare. Man måste läsa Kinas historia för att få svaret. Det var Songdynastin som hade makten när Kina var som mäktigast i fråga om kultur och administration. De tidigare dynastierna Ming-och Qingdynastierna var militära stormakter,men det var Songdynastin som tog stegen mot att föredra hemmaplan framför erövringståg. Songdynastin satt vid makten från 960-1279. Den inleddes efter en rad av blodiga,destruktiva inbördeskrig. Ledarnas främsta mål blev att konstruera en idé kring vilket samhället skulle kunna utvecklas. Songledarna ville ha en pånyttfödd ekonomi,en strukturerad regering och lagar som grundades på ansvar och och plikt (inte dumt!). De lyckades också omsätta detta i praktiken. Här ligger kinesernas styrka,de är väldigt pragmatiska,envetna och kloka.

   
                       

 

   De teknologiska framstegen utmärker Songeran. Tryckerikonsten,krutet mm. Den ekonomiska tillväxten i Kina översteg,enligt uppgift, befolkningstillväxten,vilket var enligt historikerna unikt för en förmodern ekonomi. Man upptäckte en ristyp som kunde ge två skördar per år och Kina producerade lika mycket järn som hela Europa(sex år senare). Så man kan verkligen säga att Songeran var industrialiserad. Så militärism och erövringar stod inte på agendan,det var andra saker som var viktigare. Man skulle utveckla Konfucius ideal om hur samhället skulle organiseras och hur civiliserade människor skulle leva sina liv(mycket klokt!). Fredliga avtal föredrogs framför erövringar med militärmakt.

    
                                      

   Var oviljan att expandera ett resultat av konfucianismens lära om måttlighet och återhållsamhet, eller helt enkelt ren lättja? Historikerna har lite olika uppfattningar härvidlag.Varför skall man kriga om man har tillgång till råvarorna? I vårt samhälle har girigheten slagit klorna i oss,större båt,större bil. Vi skall konsumera mer och mer,vi får helt enkelt inte bli nöjda för då faller vårt system ihop.

      
                              

   Songdynastin krossades sedan av sina aggressiva grannar i norr. Mongolerna kom vid två tillfällen,1127 och 150 år senare. Men dynastin lämnade efter sig konfucianismen som skulle leva kvar bland deras efterträdare i stort sett oförändrat till Qingdynastins slut under 1900-talet. Den kultur och de ideal som skapades under Songdynastin har sannolikt förhindrat att Kina gav sig iväg på erövringståg. När det senare blev militärt möjligt, i de följande dynastierna, så avstod man ifrån militära erövringar. Man levde helt enkelt enligt Konfucius lära.

    
                                         

   Konfucius föddes den 28 september 555 f.Kr. och dog 479 f.Kr. Han ansåg att alla föds lika och formas därefter genom utbildning och övning.

               "Att veta det rätta och inte göra det är brist på mod"

   Sverige i dag skulle behöva en klok man eller kvinna som hade en helhetssyn på vår tillvaro. Som kunde leda oss in på en klokare väg,ge oss hållbara värderingar.

 

Källa: Odd Arne Westad-London School of Economics

 

Klockan är 0725 och det är +6gr.

God morgon

Pelle


 

Äldre inlägg