Om

Ingen info ännu.

Presentation

Visar inlägg från februari 2013

Tillbaka till bloggens startsida

Gottgörelsen

   Tyskland beslutar år 1953 att gottgöra de överlevande med pengar. Det var segrarmakternas krav på Tyskland som fick dem att ta detta beslut. För att erhålla ersättning måste de överlevande kunna bevisa att de tagit varaktig skada av vistelsen i Auschwitz eller tex Wöbbelin. Har man inte förlorat minst 25% av sin arbetsförmåga så blir det inga pengar. De som överlevt utan yttre men är inte berättigade till någon gottgörelse. Tyskland har utsett betalda läkare, "Vertrauenartzt" som har ansvaret att avgöra vilka överlevande som ska gottgöras. Ett omfattande formulär på flera sidor skall fyllas i,mycket detaljrikt,där man på tyska måste leda i bevis att man tagit mer än 25-procentig skada av Hitlertysklands utrotningspolitik. Till formuläret skall bifogas vidimerade kopior av relevanta dokument,vidimerade utskrifter av edsvurna vittnesmål och vidimerade kopior av läkarjournaler.De tyska myndigheterna tar ett till två år på sig för att tex infordra kompletterande uppgifter.

   Ovanstående är bara början på ett pappershelvete där myndigheterna alltid kan  hitta något fel eller inkonsekvens. I paragraf 7 som reglerar den tyska gottgörelsen finns det en möjlighet att vägra utbetalning om sökanden lämnar oriktiga påståenden. Den sökande behandlas därmed som misstänkt lögnare och bedragare intill han eller hon har bevisat motsatsen.

   Det finns inte den minsta känsla för förståelse eller empati med offren,allt är endast tekniskt-ekonomiskt in i minsta detalj. Man grips av känslan av att allt har författats under protest för att man härtill var tvungen.

   Alla läkare är överens om att överlevande från den tyska utrotningen lider av psykiska skador. En del lyckas bättre än andra att hålla undan demonerna som träder fram ur skuggorna. En del tvingas att ständigt medicinera,ta elchocker och terrapi. En del står inte ut, utan tar livet av sig.

   Överlevande från krig förr i tiden offrades till gudarna som syndabockar eller förklarades som galna, för ingen stod ut med att höra vad de hade att säga. Steget från överlevnad till fortlevande innebär att ständigt bära med sig skräcken från lägren. En del människor förstår och vet. Den andra gruppen människor upplever det hela som skrämmande och frånstötande och därmed slutar också världen sakta men säkert  att lyssna,för den uthärdar inte att se sig om. Världen blickar framåt utan att blicka tillbaka.

   Lots hustru vände sig om och förvandlades till en saltstod.

   Varje människa måste själv ställa sig frågan om man skall ta del av verkligheten som den var eller inte. Jag har själv funderat över meningsfullheten att ta del av den monstruösa ondska som människor kan mobilisera. När jag läste om likvideringen av lägret i Lods så fick jag ett svar.

   En man som hette Josef Zelkowics förde anteckningar som kunde sparas. Han försöker sätta ord på det som hände i Lods i september 1944, även när det som händer är ofattbart och orimligt. Utlevereringen av barn och gamla till Auschwitz innebar att hans värld rämnade, men han fortsatte att anteckna det han ser,enbart för att eftervärlden skall kunna läsa och ta del av hans anteckningar.

   I dag hör vi stöveltramp i Ungern. Nationalsocialismen växer i styrka i Europa, Iran säger att förintelsen är lögn,den har aldrig existerat och Muslimska Brödraskapet framhåller att Israels områden skall återtas med våld. Helvetet tycks aldrig ta slut,den kanske bara tagit en kort paus.

 

Källa: Ett kort uppehåll på vägen från Auschwitz-Göran Rosenberg.

 

Klockan är 0850 och det är -2gr.och dimman väller in från havet.

God morgon

Pelle

 

Firma Büssing i Braunschweig.

   När krigslyckan vänder och tillgången på civilarbetare tryter så återstår bara arbetsföra judar från Auschwitz. Detta är en nödlösning som SS tvingas att  acceptera,trots tidigare fattade beslut om att samtliga judar skulle dö.

   I september 1944 står Ingenjör Pfander och ekonomidirektör Scholmeyer från Firma Büssing i Braunschweig vid selektionsrampen i Auschwitz och väljer personligen ut de ännu arbetsföra judar som kommit från det nedmonterade gettot i Lodz. De som väljs ut får möjligheten att leva ännu en tid,men enligt SS är förutsättningen för detta att de skall  arbeta sig till döds. Men kriget tar snart slut.

  
                                 

   Den 4 juli 1946 skickar den allmänne åklagaren i Braunschweig en förfrågan till den Brittiska ockupationsmyndigheten om huruvida polisutredningen om Firma Büssing skall läggas fram för en allierad ockupationsdomstol eller för en auktoriserad tysk domstol. Den 1 mars 1948 beslutar "War Crime Group North-West Europe" att utredningen om slavarbetet vid Firma Büssing inte skall läggas fram för någon domstol alls.

   Högste chefen för Firma Büssing utnämns nu istället till ordförande i Braunschweigs industrihandelskammare och 1953 till Braunschweigs hedersmedborgare-och ytterligare något år senare får han delstatsregeringens tillstånd att ta namnet Büssing till sitt efternamn för sina insatser i nationens tjänst. När det inte blev någon rättgång var det således fritt fram för alla tyska hedersbetygelser.

   För att arbetarna skulle orka arbeta så hade Rudolf Egger-Büssing personligen sett till att fångarna fått mer mat än vad SS-reglerna tillät. Därmed hade han utsatt sig för stora risker att gripas av SS och bli anklagad för sabotage. Detta var det officielt formella försvaret för hans handlande.

   Ovanstående har jag hämtat från Göran Rosenbergs bok-ett kort uppehåll på vägen från Auschwitz. Jag har valt att lyfta fram dessa rader då de är principiellt  viktiga för hur ockupationsmakten såg på frågan med slavarbetet. Hur tyskarna såg på agerandet var ju en helt annan sak. Besluten talar sitt tydliga språk.

   Vägen från Auschwitz var full av människor som sade sig varken ha sett eller hört någonting. Vägen var full av oblyga lögner där man istället framhöll sina insatser för slavarbetarnas välbefinnande. Rudolf Egger gav slavarna så mycket mat att de lyckades leva kvar vid maskinerna,till detta var han ju nödd och tvungen för att de skulle kunna producera. Att sedan ransonen översteg SS:s regler var en helt annan sak. Till hans försvar skulle man kunna säga att slavlägren vid Firma Büssing var bättre än Auschwitz. Att de i själva verket var räddningen för många från förintelselägret. I Firma Büssing var målet lastbilar till skillnad från Auschwitz där målet var förintelse. Slavarna släpade sig fram varje morgon och kväll till maskinerna fullt synliga för invånarna i staden. De som dog staplades i trälådor,tio i varje, och kördes iväg i firmans lastbil. I polisutredningen från 1946 vittnar lastbilschauffören om att han körde mellan fyrahundra och femhundra lik från Aussenlager Schillstrasse till Ausenlager Watenstedt. Rudolf Egger-Büssing blev Braunschweigs hedersmedborgare.

 

Källa: Göran Rosenberg-ett kort uppehåll på vägen från Auschwitz.

Jag anser att ovanstående bok borde ingå som obligatorisk läsning i våra skolor. Den är i dag otroligt viktig.

 

Klockan är 0915 och det är -4gr.

God morgon

Pelle

Wöbbelin-det ofattbara

   Det är den 14 april 1945 och fronten närmar sig snabbt. Himmlers ord den 18 april var: "Kein Häftling darf lebendig in die Hände des Feindes fallen"

   Vi kände lukten av Wöbbelin innan vi såg det och det vi såg överskred all mänsklig föreställningsförmåga",skriver den amerikanske befälhavaren James M.Gavin i sina memoarer.Aussenlager Wöbbelin är ett av Nazi-tysklands sist upprättade läger. Det existerade i tio veckor från den 12 februari till den 2 maj 1945 och dess enda syfte var att ta död på sina fångar. Det fanns inte längre några rustningsindustrier som krävde slavarbete,allting var bombat,men tågen gick för att försöka bli av med människorna. En slutstation var Wöbbelin,helvetet på jorden.

   Fångarna fick sova direkt på marken i sina stela,illaluktande fångkläder.En rostig kran släppte ifrån sig en svag rännil av vatten,maten var obefintlig.Alla tvingades göra sina behov varsomhelst och dödliga epidemier började göra sitt jobb. Inom loppet av tio veckor dör över tusen av sammanlagt femtusen fångar. I början av april dör cirka fyrtio om dagen,i slutet av april mellan åttio och hundra. Hade amerikanarna dröjt några dagar hade lägret fullgjort sin uppgift."De döda skiljer sig från de levande enbart genom sin blåsvarta hudfärg" säger James M.Gavin. De levande skiljer sig ibland också från de döda genom att äta av de döda. Kannibalism var en omvittnad företeelse i Wöbbelin- och döden i Wöbblin får stadig förstärkning av de döende som kommer i transporterna.

     
                                      

   Dagen efter befrielsen av Wöbbelin beordrades lokalbefolkningen att beskåda lägret.Vart de än vände blicken stirrar de döda emot dem. Mot dem stirrar också de 3500 ännu levande fångarna,många oförmögna att röra sig. Många dör under befrielsen och många dör efter befrielsen.

   
                            

   Major George Wood uttrycker sig så här i ett tal:"Blott sex kilometer från era gemytliga hem tvingades fyratusen människor leva som djur. Inte ens fodret som ni gav till era hundar delade ni med er. Även om ni påstår att ni inte haft någon kännedom om dessa döda är ni både enskilt och gemensamt ansvariga för illdåden mot dem".

   I slutet av 1946 sitter ännu 250 000 judiska levande i europeiska uppsamlingsläger i väntan på att kunna ta vägen någonstans. Lägren bestod till 1950.

   De starkaste tog sig till Palestina,ofta illegalt,då britterna begränsade invandringen. Många skickades tillbaka till läger i Europa. De som lyckades få sig en bostad i Palestina bildade en hård kärna i det som blev staten Israel. De hade överlevt helvetet och litade nu inte på någon annan än sig själva.

   Det fanns ett växande antal Aussenlager som betjänade tyska industrier som fick sina slavar vid utsorteringen vid ankomsten till Auschwitz.Det var så många överlevde. Kemikoncernen IG Farben hade fått sig ett eget läger i Auschwitz. De som sorteras åt sidan,i syfte att arbeta ihjäl sig, får ett nummer intatuerat på underarmen. Numren förs med stor noggranhet in i SS-byråkratins rullor. Slavarbetet går under den formella beteckningen "Arbeitsinsatz der Häftlinge" och administreras av SS huvudkontor för ekonomi-och förvaltningsfrågor. Förbindelserna mellan den tyska industrien och SS blev under hand mindre formell, för produktionen var beroende av slavleveranserna. Flera tyska storföretag krävde att SS skulle bygga dem ett slavläger vid fabriksporten och SS låter bygga två slavläger åt Firma Büssingwerke i Braunschweig. Här stapplar slavarbetarna genom centrala Braunschweig varje morgon och kväll. Alla invånarna kunde se dem i sina smutsiga illaluktande fångkläder. Sedan säger invånarna, vi visste inget. Detta är en uppenbar lögn.

 

Källa: Göran Rosenberg-Ett kort uppehåll på vägen från Auschwitz.

Jag anser att alla bör läsa ovanstående bok. Den fick också Augustpriset 2012. Det finns i dag en begynnande antisemitism i Europa,bland annat i Ungern, som jag tidigare berört. Man vill registrera alla judar i landet och man frågar sig,i vilket syfte?

 

Klockan är 0905 och det är -5gr.Det har öppnats en råk i isen ända in till hamnen.

God morgon

Pelle

USA-ett kluvet land

   Martin Gelin har skrivit en bok om den amerikanska högern och den står i bokhyllan framför mig tillsammans med William Blumes CIA och USA:s verkliga utrikespolitik. Dessa böcker ger en annorlunda och inte en sån tillrättalagd bild av landet Amerika som vi erhåller genom massmedia och press. USA är i dag ett land där "den etniska polariseringen är på historiska nivåer",säger skribenten Andrew Sullivan. Vad är det som håller på att hända i USA?


                                   

                                               President Lincoln

   Efter att Obama blivit vald skrev nästan två miljoner amerikaner,främst i sydstaterna på olika upprop för att deras delstater skulle lämna de Förenta Staterna. Det parti som representerar norr och Lincoln är numera demokraterna. Sydstaternas parti är republikanerna."Det är svårt att avgöra vad som är rasism och vad som är genuin misstro mot centraliserad makt. Men den som inte erkänner att båda komponenterna finns där har ingen kontakt med verkligheten",säger Gary Gallaghan.

    
                              

                                               Jefferson Davis

   De myter som präglat det amerikanska inbördeskriget håller på att rivas upp. Enligt sydstaterna var kriget en ädel kamp för frihetsideal och delstaternas självbestämmande. Men alla historiker är nu överens om att kriget ägde rum för att södern ville ha kvar slaveriet och sina ekonomiska intressen. Så "den ädla kampen" har av historikerna förpassats till avskrädeshögen. Den rasistiska filmen "Borta med vinden"är en felaktig och förljugen Hollywwoodprodukt.

      
                          

                                         Slaget vid Gettysburg

   Söderns myter har sakta smulats sönder och ersatts av slaveriets verkliga ansikte. Hollywood har också accepterat den nya historieskrivningen i filmerna "Lincoln" och "Django Unchained".

     
                                    

                                        Gary Gallagher-historiker

   USA står inför mycket svåra ekonomiska problem och Obama möter också ett kompakt motstånd mot de nya vapenlagarna. Det är inte bara en splittring mellan södern och resten av landet,utan splittringen återfinns också inom det republikanska partiet. Vid budgetförhandlingarna röstade 88% av republikanerna från södern emot Obamas förslag,medan en majoritet av republikanerna från norr röstade för det.

     
                                 

                                                  Down South

   Det finns i centrala Richmond ett populärt museum där sydstaternas president Jefferson Davis höll hus. Museet är samlingspunkt för dem som skulle ha föredragit en seger för södern i kriget. Enligt en färsk opinionsmätning lär 38% av söderns invånare föredragit att Södern skulle vunnit kriget.

   Den amerikanska södern håller med andra ord att bli politiskt isolerad,ett slags stat i staten,med värderingar som inte längre delas av den övriga befolkningen. Kriget startade i South Carolina och i denna delstat är man som mest stolt över det man slogs för. Här ger politikerna klara rasistiska uttalande om rasrelationerna i USA.

 
                          

                                                    Obama

   Den 1 mars är en ekonomisk dead-line och det finns fortfarande ingen överenskommelse mellan demokrater och republikaner. Man kan från vissa republikaner skönja ett hat mot Obama vilket kan resultera i en vägran till ett avtal.Man förlorade kriget,slavarna blev fria och man fick en färgad president som nu höjer deras skatter och är på väg att ta ifrån dem deras vapen.Man behöver inte vara en större psykolog för att förstå att det mullrar i Södern. Kanske det bästa vore att de lämnade federationen och skötte sin egen ekonomi. Men detta är nog en orealistisk tanke.


                            

                                              Martin Gelin

 

Källan är i dag helt och hållet Martin Gelin som är kulturjournalist och författare.Han är specialiserad på amerikansk politik.

    
                           

 

Klockan är 0930 och det är -4gr.Isen ligger blank som en spegel.

God morgon

Pelle

Vår fornnordiska religion-asatron

   Människornas liv präglades av kampen för överlevnad. Livet på järnåldern och vikingatiden var hårt och klimatet var kallare än i dag. Man behövde starka bundsförvanter och man sökte därför hjälp av gudarna.

 

                         

   Vår fornnordiska religion har fått influenser från många håll,bland annat från grekisk-och romersk mytologi. Den nordiska mytologin utgick från den bild nordborna hade av sin egen värld som de kallade för Midgård. I mitten låg Asgård som var gudarnas hemvist. Detta var världsalltets centrum som omgavs av en mur som uppförts av gudarna för att skydda den bebyggda jorden. Området utanför kallades Utgård som bestod av vildmark,befolkad av jättar och demoner. Hela jorden omgavs av världshavet och här levde den väldiga Midgårdsormen och andra havsmonster. Över allt detta sträckte sig jätteträdet Yggdrasil som överskuggade hela världen. På dagen drogs solen över himlen av hästen Skinfaxe,på natten förde hästen rimfaxe månen i sin bana och som varje morgon dreglade ner på jorden i form av dagg.

  

                          

   Oden var den främste guden och hade en häst som hette Sleipner. Oden hade också två korpar,Hugin och Mugin,som rapporterade allt som hände i omgivningen. Tor var kriget och åskans gud och Midgårds främste beskyddare. Han kämpade oavbrutet mot Utgårds mörka makter och till sin hjälp hade han sin magiska stridshammare som hette Mjölner.

      

                             

   Valhall var Odins boning och krigarnas paradis. I Valhall hamnade alla tappra krigare som dött i krig. De hade hämtats av de vackra Valkyriona vars uppgift var att betjäna krigarna i Odens stora festsal. Platserna i Valhall var exklusiva och reserverade enbart för dem som dog en värdig död i strid.

     
                             

                                                Midgårdsormen


   I alla tider har man lockat med paradiset,vin och vackra kvinnor,för att få soldater att göra sitt bästa i krig. Att dö en ärorik död för Oden eller i  Allahs namn är i princip samma sak, för du får uppleva paradiset i ditt nästa liv. Utgårds demoner har i dag ersatts av västerlandets otrogna som är djävulens hantlangare,som skickar obemannade dödsfåglar som sprider död och förintelse. Att dö för Allah är den högsta äran,och självmordsbombare står i kö för att få komma till paradiset. Vi läser varje dag om bilbomber, där de som offrar sig är helt övertygade om att deras sak är rätt och helig.

   Det blir svårare och svårare att mobilisera västerländska soldater för ett krig där man inte förstår vad det är som man skall dö för. Att komma till paradiset är i dag inte längre gångbart,man får helt enkelt gå andra vägar. USA har insett detta och agerar därefter. Man har privata träningsläger i Nevada där man utbildar soldater som får ordentligt betalt,de är proffs på att döda och vanliga regler gäller inte här avseende tortyr mm. Man förser också fanatiska grupper med kunskaper och pengar och de tränas på hyrd mark i solidariska länder. USA:s president kan därmed lugnt säga,vi har inga trupper i landet och därmed behöver inga amerikanska pojkar  mottagas i  kistor svepta i amerikanska flaggor. Man bombar i dag inte med B-52 plan utan man har drönare som söker upp målen.Dessa träffar civila människor och en och annan terrorist. Kriget har ändrat karaktär,men målet är hela tiden detsamma,nämligen total kontroll över hela världen.

     
                            

                                           Dödens fåglar

 

   Klockan är 0945 och det är -2gr.

   God morgon

   Pelle

 

   Ersätt spårvagnarna med miljöbussar och bygg inte en otymplig tunnel under        centrala staden. Läs arkitekt Anjous artikel i GP.

 

  

Äldre inlägg