Om

Ingen info ännu.

Presentation

Visar inlägg från december 2012

Tillbaka till bloggens startsida

Sveriges tystnad, likgiltighet och skam

   Nürnberglagarna 1935 förbjöd "ariska" tyskar att gifta sig med judar. Dessa lagar satte sina spår i Sverige eftersom utlänningars rätt att ingå äktenskap skulle prövas efter deras hemlands rättsregler.Detta nazitysklands påbud efterlevdes snällt av de svenska myndigheterna.Pastorsämbeten,landsarkiv och utrikesförvaltning fogade sig helt efter de nazistiska raslagarna. Svenskar som ville gifta sig med tyska medborgare måste underteckna en försäkran att ingen av deras far-eller morföräldrar tillhört den judiska rasen eller religionen. Några protester mot detta förfarande har man inte kunnat hitta. En präst lär ha reagerat mot att Sverige vek sig för rasistisk raspolitik och skickade en artikel till SvD,men tidningen tog aldrig in den så det blev ingen debatt. Holland anpassade sig däremot inte till de tyska raslagarna och sätter därmed den svenska följsamheten i tydlig relief. Sverige förde vad man med ett fint ord benämner realpolitik,eller vi svängde kappan efter vinden. Man kan inte utesluta att det existerade en tyst antisemitism som påverkade vårt ställningstagande.

   Västvärlden visade inget större intresse för att hjälpa judarna. Evian-konferensen i juli 1938 visade klart och tydligt hur långt man var villig att gå. Utav 38 deltagande länder ville bara ett mindre land ta emot judar.Man beslöt istället att tillsätta en kommitté för att utreda frågan vilket inte gav något resultat. Naziregimen tog nu chansen och slog tillbaka:"Ingen vill ha dem",skrev nazisternas i den tyska pressen.Det var nu ca fyra år till Wannzee-mötet som hölls den 20 januari under ordförandeskap av Heydrich. En punkt stod på dagordningen "Förbereda den slutliga lösningen på den Europeiska judefrågan".

   De styrande i Sverige anpassade sig utomordentligt bra och bidrog till att tex judarnas pass kom att stämplas med ett stort rött "J" av de nazistiska myndigheterna.Detta för att underlätta för passkontrollen att solla ut och avvisa judiska flyktingar till Sverige.

     
                                        

                                                 Anni-Frank.

   Tidigare än någon annan fick de svenska myndigheterna information om massgasningarna av judarna. SS-officeren Kurt Gerstein tog kontakt med diplomaten Göran von Otter och berättade om gräsligheterna,Gerstein var ansvarig för gifttranssporterna till förintelselägren. Han ville att de svenska myndigheterna öppet skulle avslöja judeutrotningen. Men ingen var intresserad,han möttes av en kompakt likgiltighet. Sakta men säkert hopade sig informationen hos de svenska myndigheterna,främst på utrikesdepartementet,men regeringen teg.

     
                   

                             Tysk grundlighet och effektivitet.

   Den amerikanske historiken Steven Koblik som särskilt studerat Sveriges inställning till judarna 1933-1945 säger att det "Officiella Sverige höll tyst,totalt tyst" under hela kriget för att inte störa relationerna med nazityskland. Hans dom över de svenska myndigheterna är mycket hård. Han skriver:"Regeringens politik hindrade inte bara den svenska allmänheten från att helt förstå judarnas belägenhet,utan bidrog också till den allmänna internationella förtegenheten vars verkningar förmodlingen var avgörande för den slutliga lösningens framgång"

  
                                

   Detta är hårda ord från en historiker som i detalj granskat vårt agerande mellan dessa år. De som var närmast ansvariga på UD var utrikesministern och den som arbetade med tysklandsrelationerna , nämligen Staffan Söderblom. Mannen som kunde ha räddat Raol Wallenberg, men som istället lämnade beskedet att vi utgår ifrån att han omkommit i en bilolycka.

          
                               

   Jag hoppas inför år 2013 att Sverige aldrig mer upprepar denna tystnad,likgiltighet och feghet. Världen i denna stund är fylld av ondska. Ledaren i Egypten säger: "De kristna har tre alternativ, nämligen, att lämna landet,att konvertera till islam eller att betala en skatt". Skatten är inget annat än konfiskering av den privata egendomen. Detta är i princip vad Hitler sa när han kommit till makten på laglig väg. En svensk politiker gör Mursi till en "mysgubbe"som hälsar till sina svenska vänner i Sverige. I Syrien mördas kristna av rebellarmen och sannolikheten för ett totalt religiöst krig är stor.Vi tillåter Muslimska Brödraskapet sälja sina hatfyllda videos i sin moské. Press och media håller i stort sett tyst om Hamas illdåd. Bombning av Dresden,Hanoi eller raketer mot Israel är i princip samma sak nämligen att terrorisera civilbefolkningen. Detta är inget annat än kriminella handlingar mot människor -och dessa som utför detta är inget annat än krigsförbrytare.Vi uppvisar en flathet utan motstycke mot vissa arabstater i avsikt att få sälja vapen eller möbler.Vi tappar i trovärdighet och ingen tror oss när vi pratar om mänskliga rättigheter,det blir inget annat än hyckleri.Sverige håller upp fingret i luften och känner efter hur det blåser,vi vågar inte ha en egen vilja för det är för farligt.

Så låt oss slippa tystnad,likgiltighet och feghet år 2013.Visa att vi kan leva upp till allt vårt prat om människosyn och mänskliga rättigheter även om detta innebär att vi inte kan sälja så mycket vapen eller bokhyllor.

 

Klockan är 1005 och det +5gr.

 

God morgon och ett gott nytt år.

Pelle

 

 

"Jakten på Röd Oktober"

     Rubriken är namnet på Tom Colancys triller med Sean Connery i huvudrollen.


                             

                                               Sean Connery

     Bakgrunden till storyn baseras på en verklig händelse som ägde rum i Östersjön 1975. Det var ett myteri på ett nytt sovjetiskt ubåtsjaktfartyg vid namn "Storozjevoj" (Vaktposten) som hade 180 mans besättning. Fartyget var utrustat med torpeder,robotar och ett flertal kanoner.


                           

                                                  Stozjevoj.

    Myteriet startade natten mellan den 8 och 9 november 1975,en dag efter man firat oktoberrevolutionens årsdag. Det var fartygets politiske officer som ledde myteriet,en örlogskapten vid namn Valerij Sablin. Enligt uppgift från en besättningsman så talade Valerij övertygande och enkelt om den försämrade situationen i landet efter 58 års sociallistisk yra. Sovjets ledare höll på att föra landet in i en katastrof. Hela besättningen röstade på Sablins förslag som innebar att ta skeppet till Leningrad och begära att få framträda i TV. Endast åtta officerare röstade emot-och de lät sig låsas in utan motstånd. Sablin skickade därefter ett radiomeddelande till marinchefen Gorsjkov i vilket han kungjorde sin avsikt att ställa en rad reformer.

   
                                  

                                             Valerij Sablin

   Svaret kom efter några timmar. Alla tillgängliga flyg-och sjöstridskrafter i närheten mobiliserades. Stadsledningen påstod att Sablin ville desertera till Sverige.Sovjets Leonid Brezjnev beordrade i gryningen den 9 november."Bomba sönder och sänk skeppet!". Militären nöjde sig med att oskadliggöra fartygets roder med precisionsbombning. Därefter skickade man ombord marininfanteri som grep Sablin som senare avrättades.

   Ända till Sovjets fall var myteriet en statshemlighet och i väst trodde man i princip på KGB-desinformationen att Sablins mål var att desertera.

 

   Källa: SMB(Sveriges Militärhistoriska Bibliotek)-Lars Gyllenhaal.

   Lars Gyllenhaal är författare med modern militärhistoria som specialitet. Han arbetar för SMB och har sammanställt materialet om incidenter i Östersjön.

 

   Klockan är 0935 och det är -1gr.

   God morgon

   Pelle


 

Varför en blogg?

    Detaljplanen var klar det enda som återstod var stadsbyggnadsdirektörens underskrift.Han läser snabbt igenom och skickar sedan över skrivelsen med orden: så här kan du inte skriva,byggnadsnämnden kommer inte att ta planen,du måste "frisera" skrivelsen, men du förstår nog varför. Korta ner den,annars får du många frågor som blir svåra att besvara.                                                


    Jag förstod precis vad han menade för ärendet var sjukt från första början. Göteborgs "starke man" hade som styrelseordförande  skrivit brev till sig själv som kommunstyrelsens ordförande som gick ut på upprättande av en detaljplan som skulle gynna bolaget.Det hela var ett glasklart fall av ministerstyre.En enda protest till länsstyrelsen och planen hade stoppats.

     Jag vidtog de ändringar som direktören ville ha och planen togs av byggnadsnämnden. Men jag hade fattat ett beslut. Hädanefter hade jag en privat pärm med alla "udda" ärenden som skulle sättas ihop till en bok, men det blev aldrig så. Hade bloggen "uppfunnits" så hade jag börjat skriva om planeringen i Göteborg under annat namn. Jag förstår de kinesiska journalisterna som går över till att skriva sina bloggar, för sanningen ser redaktionerna till att radera.

   Den första blogg jag skrev handlade om väder.Västsverige hade drabbats av ett mycket kraftigt skyfall (77mm på min mätare).Hundratals fastighetsägare anklagade SMHI för slapphet och inkompetens, många hade fått sina källare överfyllda på grund av att ledningarna inte var lämpade för ett "tropiskt regn".Radarn visade inget analkande oväder för det bildades strax söder om Göteborg,med andra ord det var omöjligt att förutse.

    Det finns många "sanningar",svårigheten är att bedömma när man är på rätt väg. Detta är en kunskap som med tiden utvecklas. Märker man att något är galet så raderar jag bloggen. Man skall inte behöva mer än 3 minuter för att bli insatt i ett ämne.Jag använder totalt ca 3 timmar på en blogg.Två timmar på research och en timma på renskrivning. Det har hänt att ämnet under hand vuxit i intresse och storlek så att jag suttit en dag för att komma till klarhet,"Kina vann Afrika"var en sådan blogg.

    Vi lever i ett informationssamhälle där alla har möjlighet att publicera sig på nätet. Hemsidornas antal uppgår till en miljard. Det gäller att fatta sig kort.

    Muslimhatarbloggar,nazistiska bloggar och hemsidor där bittra kvinnor sluter sig samman och skriver artiklar hur man juridiskt kan snärja män med sperma och DNA. Reportrar på krigsskådeplatser, sitter i baren och bildar sig en uppfattning som publiceras som sanning. Pressen och media styr sina journalister så inte UD kommer i kläm. Allting är ett virrvarr, men det är detta som faktiskt är stimulerande.

    Så detta får bli min blogg nr 376. När läsarantalet ökar så finns det anledning att fortsätta.

 

Klockan är 1045 och det är -1gr.

God morgon

Pelle

 

Denna blogg tog ca 40 minuter att skriva (Ingen research)

En kryptoanalytisk prestation

   Stockholm var under andra världskriget en mycket spiontät stad. Det neutrala landet drog till sig agenter från när och fjärran. Den amerikanska legationen låg på Strandvägen 7A. Den tyska militärattachen på Strandvägen 7C och nazizterna propagandakontor låg på Kaptensgatan 8. En amerikansk professor Roy V.Peel, som officiellt skulle föreläsa i statskunskap,men som hade i uppgift att starta upp ett kontor för "Office of Strategic Servicis (som senare blev CIA) skrev hem, "Report on Field Conditions",det var en lista på hotell och restauranger som amerikanare i tjänst helst borde undvika eller ligga mycket lågt vid besök. Han nämnde nämligen alla kända "Nazi-hangouts",och det var några stycken. Det hade "läckt" ut att Stockholm visste väldigt mycket om tyskarnas planer och detta kanske var en anledning  att agenter drogs till staden som flugor till en sockerbit. Det var täta ambassadbjudningar,mingelpartyn med champagne och  snittar,där kultiverade diplomater med fruar gled runt och försökte att informera och desinformera efter bästa förmåga. Samtalsämnet var naturligtvis givet,vilket skulle Hitlers nästa drag bli? För det var Tyskarna som satte agendan och det var livsviktigt att vara informerad. Men det fanns en man som visste allt,men han var inte där. Han hade ett kontor i en äldre villa på Lidingö.

         
                                         

                                               Arne Beurling

   Ute på Elfviks udde på Lidingö låg under kriget en vacker herrgård som hyrdes av Försvarsstabens kryptoavdelning. Här knäckte Arne Beurling den sovjetiska ishavsflottans koder. En dag fick Beurling ett förbryllande material på sitt bord som "tappats" från svenska telegrafledningar som tyskarna hyrde. Det fanns en "trådspaningsgrupp" i Stockholm som skickade allt insamlat material från tyska signaltrafiken till kryptoanalytikern Arne Beurling för annalys.

   Efter bara två veckor knäckte Arne Beurling nazisternas allra hemligaste och svåraste chiffer på högsta nivå. Han använde bland annat mycket avancerade matematiska metoder som han aldrig skulle avslöja. Nu satt Sveriges regering på första parkett. Per Albin hade full kontroll över nazisternas planer. När sveriges "sjöfartsminister" från Göteborg ombads att flyga med kurirflyg till London för att förhandla fram ett handelsavtal,så visste Sverige redan hur långt tyskarna kunde sträcka sig i förhandlingarna. Det var som att spela poker när man kände motpartens kort. I god tid kände Stockholm till Hitlers angrepp på Danmark,Norge och Sovjetunionen. Man kände till krigsläget på fronterna genom att läsa det tyska högkvarterets,"Oberkommando des Wehrmacht" order om truppförflyttningar mm. Det primära för regeringen var att hela tiden att hålla Sverige utanför kriget. Man räknade med att man hade ungefär två veckor på sig efter beslut innan det verkliga anfallet var ett faktum. Detta kan nog vara en av förklaringarna till Per Albins goda förmåga att hålla Sverige utanför kriget. Han spelade sina kort mycket väl,lugnt och kallt.

     
                        

                                    Statsminister Per Albin

    

   I november 1942 kunde svenskarna lösa mer än 10500 tyska meddelanden. Den finska militärledningen varnade sedan sina tyska vapenbröder att svenskarna lyckats knäcka koderna. Detta ledde till att tyskarna installerade nya chiffreringsmaskiner och lade om sitt signalnät från svenska ledningar. Krigslyckan under 1944 hade nu emellertid vänt för tyskarna och därmed var också hotet mot Sverige avvärjt.

   Det gäller att hålla en sådan här sak inom en mycket liten grupp,läcker sådant här ut så blir allt förstört. Kanske gruppen endast bestod av stadsministern, utrikesministern,Beurling och kanske en mycket pålitlig sekreterare. Att Churchill delegerade förhandlingen om handelsavtalet till ett par personer kan nog tyda på att han kände till att svenskarna hade kunskaper som man kunde lita på -och därmed var det dumt att blanda in mer byråkrater i förhandlingsgruppen. Det måste ha varit en underbar situation för en pokerspelare som Per Albin att ha total kontroll över situationen.

   Arne Beurling dog 1986 och ligger begravd på Norra Kyrkogården i Stockholm. Hemligheten hur han egentligen knäckte den tyska G-skrivaren tog han med sig i graven. När Beurling besökte FRA i Stockholm fick han frågan hur han lyckades lösa G-skrivarens gåta. Hans svar blev:"En trollkarl avslöjar inte sina hemligheter". Sanningen var nog den att han var ett matematiskt geni som råkade dyka upp på scenen i rätt tid.

 

 

Källa:Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek-Lennart Westberg

 

Klockan är 1000 och det är +3gr.Fuktigt och grått.

 

God fortsättning på julen

Pelle

Föddes Jesus den 25 december år noll?

   I den västliga kristenheten är det den 25 december som står i centrum för det kyrkliga firandet eftersom det är den dagen Jesus anses blivit född- och Påven håller sin midnattsmässa som ses av miljontals tv-tittare över hela världen. Men trots detta är det mycket lite som talar för att Jesus kom till världen den 25 december år noll. Vi bryr oss inte så mycket om religionen  och den verkliga orsaken till julfirandet nuförtiden. Svenska Kyrkan tappar hela tiden anhängare och får därmed det besvärligt med sin ekonomi och därmed även underhållet av sina kyrkor. Varför det blir så här kan man ju fråga sig,kanske beror det på att inga existensiella hot föreligger mot oss här i Sverige- så vi behöver ingen tro.

      
                        

   Det finns inget i bibeln eller andra seriösa källor som stöder påståendet att det var denna dag  han föddes. Det finns däremot mycket som talar emot att han föddes under vintern. Herdarna i trakten sov utomhus den natt Jesus föddes. Men även om klimatet i Palestina är relativt milt jämfört med en svensk december så kan nätterna bli ordentligt kalla.Därmed är det knappast troligt att herdarna skulle bott utomhus vid denna tidpunkt. Ursprungligen firade man inte ens Jesus födelse, utan det är först på 300-talet,när kristendomen blev statsreligion i romarriket som kyrkan slog fast att Jesus födelse hade inträffat den 25 december. Innan dess hade en omtyckt romersk gud firats på detta datum så man bytte helt enkelt ut den gamla guden mot den nya. Det var romarna som ville att det hela skulle fungera rent praktiskt för att riket skulle kunna hållas ihop utan konflikter. Konstantins mandat åt mötet i Nicaea var att upprätta en samling gemensamma regler som skulle genomdrivas av en central maktapparat med honom själv  i spetsen. Konstantin dök först upp på mötet den 19 juni 325 och tog initiativet direkt. Han befallde biskoparna att sluta gräla om bagateller,han tog hela pappersbunten som han hade blivit tilldelad och kastade  på lågorna från ett fyrfat. Nu skulle det upprättas en enhetlig lära som alla skulle följa. Med andra ord så styrde Konstantin mötet med en fast hand och naturligtvis i den anda som skulle gynna romarriket på bästa sätt.

      
                           

   Det var efter ingripande från kyrkliga makter som vi fick vår nuvarande tideräkning, den som baseras på indelningen av tiden "före kristus",respektive "efter Kristus". Detta system härstammar från 500-talet,då den skytisk-romerske munken Dionysius Exiguus fick i uppgift att räkna ut när påsken skulle infalla. Nu blir det riktigt snurrigt och det är svårt att förstå och få tiden att gå ihop. Men man kan säga att den tideräkning som användes i västvärlden "hoppar över" år noll. Vilket år Jesus föddes är enligt expertis oklart,men forskarna lutar åt att det var någon gång mellan år 6 och år 4 f.kr.-om man nu använder sig av Dionysius indelning av tiden. Men det här med den 25 december var ändå ett lyckat drag för Jesu födelsedag då han fortfarande firas på denna dag. Eller som en påve en gång lär ha yttrat: "Detta med Jesus var verkligen ett bra koncept".

   
                                      

   Hela Nicaeamötet var således en enda lång förhandling mellan världsmakten Rom och prästerna,alla skulle bli nöjda och vinna fördelar. Det var ett mycket viktigt möte för västvärlden där framtiden formades -och där den katolska kyrkan byggde upp sin starka ställning.

 

Klockan är 0705 och det är +3gr.En mörk,tyst juldagsmorgon.

 

God Jul

Pelle

Äldre inlägg