Om

Ingen info ännu.

Presentation

Visar inlägg från oktober 2012

Tillbaka till bloggens startsida

Estelle och dess besättning

   Estelle var den svenska båten i "Free Gaza Movement", en koalition av pro-palestinska organisationer och aktivister. Jag skrev om detta i bloggen "Ship To Gaza-en analys". Denna gång går jag vidare för att se vilka som ingick i besättningen, vilka var drivkrafterna som styrde dessa människorna.

         
            

                                                 Estelle.

   Beträffande organisationens mål kan man på dess hemsida läsa följande:".....är en partipolitisk  och religiöst oberoende ideell förening som består av personer och organisationer som vill verka för en ökad respekt för de mänskliga rättigheterna och den allmänna folkrätten". Stödorganisationerna för projektet uppgår till ett trettiotal.

               
                             

   Den drivande kraften är Dror Feiler, född 31 augusti 1951 i Tel Aviv, bosatt i Stockholm sedan 1973. Hans far arbetade på Kibbutz och träffade en grupp palestinska aktivister i Bukarest på den tiden då detta var förbjudet ,så han dömdes till fängelse. Dror gjorde sin värnplikt i Israel som fallskärmsjägare, men kom tydligen i konflikt med den Israeliska myndigheten. Vad som verkligen hände har jag inte lyckats få fram. Här kanske kärnan ligger till hans aversion mot sitt land. Inför riksdagsvalet 2010 ställde Dror upp som kandidat för Vänsterpartiet.


                            

   Mattias Gardell,född 10 augusti 1959,är en svensk religionshistoriker. Han är son till professorn i socialpsykologi Bertil Gardell och bror till komikern Jonas Gardell och filmaren Stina Gardell.

   Gardell är anarkist, men säger att han förordar att använda termen "frihetlig socialist". Kritiken mot honom har varit stark och går ut på att han idealiserar islam och arabvärlden. Han har ägnat sig åt att förneka och bortförklara antisemitismen bland muslimer. Sverker Oredsson (historiker) menar att Gardell förnekar och bortförklarar antisemitismen genom" förtigande, förvrängning och smutskastning".

      
                             

   Henry Ascher, född 15 september 1953 i Göteborg. Han är en svensk pediatriker och son till judiska föräldrar som kom till Sverige som flyktingar undan förintelsen. Ascher har ett politiskt engagemang. Han är medlem i det kommunistiska partiet och ställer upp för dem i kommunalvalen i Göteborg.

       
                            

   Henning Mankell ,född den 3 februari 1948 i Stockholm, är författare och hans böcker har sålts i över 40 miljoner exemplar. När han bodde i Norge kom han i kontakt med det maoistiska "Arbeidernas Kommunistparti" och deltog aktivt i dess verksamhet. Han tillhörde "68-vänstern" och har kvar sitt engagemang för tredje världen. I "68-vänstern" hittar vi personer som Pierre Schori, Jan Myrdal, Frank Baude och Nils Holmberg, för att nämna några exempel. Det är personer inom denna grupp som till stor del styr kulturlivet i Sverige.("Kulturmaffian som det lite vulgärt heter)

   Denna imponerande grupp av intellektuella är den som till stor del sätter agendan beträffande frågor som rör Israel. Den har "tyngd" och kan utan tvekan styra media på ett effektivt sätt, vilket också satt sina spår i Sverige. En sak har alla dessa ovanstående giganter gemensamt, de befinner sig långt ut på den politiska vänsterkanten. De har sammantaget en stor slagkraft som våra redaktioner och politiker hesiterar inför, man hukar, böjer sig och respekterar auktoriteterna. Att Hamas sedan skickar in tusentals raketer tar man helt enkelt inte upp, för det är inte i linje med det rådande tänkandet. Organisationens mål är något som alla kan ställa upp på, dessa vackra ord om mänskliga rättigheter, folkrätt mm. Men det är en sak som aldrig konkret uttalas, men som hela tiden finns där under ytan, nämligen antisemitismen. Varför detta djupa hat mot judarna? Man accepterar nazistiska tendenser inom Hamas och andra terroristorganisationer-och det kommer aldrig någon kritik över deras läppar. Detta begriper jag inte.

 

Klockan är 1405 och det är +6gr.och solen lyser.

God middag

Pelle    

Antisemitismen i Sverige - en tillbakablick.

   År 1775 fick judar rätt till att bosätta sig i Sverige utan att tvingas överge sin religion. Men redan under medeltiden angreps judar i kyrkomålningar, vilket visar att antisemitismen var en importprodukt från kontinenten. Enhet i religion var mycket viktigt i Sverige på denna tid. Det var inte bara judar som förbjöds bosätta sig i Sverige. Under stormaktstiden gällde samma sak för katoliker. Men som alltid så blundade man för trosåskådningen om det gällde ekonomien som tex Louis De Geer och hans valloner. Enstaka judar fick komma in i landet bland annat som läkare till Gustav Vasa och drottning Kristina. Judar som döpte sig till den kristna Lutherska tron var givetvis välkomna. Detta firades som stora segrar för kristenheten. Ett viktigt skäl var den kristna uppfattningen att judarnas förfäder var de som bar ansvaret för Jesu död.

     
                  

                                     De eviga syndabockarna.

   År 1781 genomdrev Gustav III ,mot prästerskapets vilja, den första svenska religionsfrihetslagen. Kungen uttalade också sin övertygelse om att det skulle vara en stor fördel för Sverige "om ett så idogt folk som judarna skulle kunna bosätta sig här". Den förste som fick denna rätt var stämpel -och sigillgravören Aaron Isaac. Han kom med sin familj till Sverige från Tyskland 1774.

      
   
Åren 1815 och 1838 startar antisemitismen på allvar. Judarna anklagades för att ha åstadkommit den rådande lågkonjunkturen. I detta sammanhang beskylldes de även för smuggling och att ha drivit upp hyrorna i Stockholm. Vid denna tid bodde det ungefär 800 judar i Sverige, hälften av dessa bodde i huvudstaden och år 1838 förekom det upplopp i Stockholm mot den judiska befolkningen.

  Under den följande tiden fick judarna allt större rättigheter. År 1854 fick de tillstånd att bosätta sig i samtliga svenska städer och 1870 fick slutligen judarna fullständiga medborgerliga rättigheter, med ett undantag; för att ingå i den svenska regeringen måste man tillhöra den Svenska kyrkan.

     
       

        Pressen och media på den tiden, med stöd av en välkänd skribent.


   Den svenska antisemitismen tog sig olika uttryck. August Strindberg utvecklade ett mönster vid angreppen på de intellektuella judarna som i tex "Röda rummet" och "Det nya riket"- och han tar avstånd från svensk-judisk nationalism. Ett mönster framträder där man sätter judarna i motsatsställning till svenskarna. "Judarna kommer aldrig någonsin att bli riktiga svenskar", sa man. Pressen på 1900-talets första decennier präglades av antisemitiska artiklar och skämtteckningar. Pressen skildrade kapitalisterna som judar. Antikapitalismen blev på detta sätt antisemitiskt färgad vilket den politiska vänstern anammade. Man kunde läsa följande, det låg en plan bakom judarnas arbete; först erövra penningen, sedan pressen och slutligen hela världen.

   Ett litet vardagsexempel från klassrummet på denna tid, lärarinnan säger:" I morgon kommer vi att få två nya kamrater. Det är ett par små judegossar. Nu ber jag er att försöka vara snälla mot dem och försöka glömma att deras förfäder korsfäste vår frälsare."

     
                  

   Det fanns många judehatare i Göteborg på 30-talet.En innehavare av en tobaks-och tidningsaffär, intill där jag bodde som barn, gick alltid omkring i bruna stövlar och passade alltid på att uttrycka sig negativt om händelser i grannskapet. "Det var en judes fel att det hade brunnit i grannfastigheten".

   Efter nazismens maktövertagande 1933 var detta ett klartecken på att antisemitismen hade blivit rumsren och antisemitismen kunde nu märkas på alla nivåer i vårt samhälle. Man skulle kunna tro att andra världskriget skulle omöjliggjort antisemitismen, men så var det inte. År 1960 gick det en våg av antisemitism över Europa. Den kritik som riktades efter sexdagarskriget 1967 kom till större delen från vänsterhåll som hämtade sin inspiration från tidigare decenniers föreställningsvärld. Antisemitismen frodas än idag och man håller konferenser i Iran om att Hitlers gaskammare aldrig har existerat. År 1990 anklagade Radio Islam  judarna för att vara sexualförbrytare och ritual-mördare. Henning Mankell är i gott sällskap med August Strindberg när han sprider osanna uppgifter om piratdåd mm. i samband med "Ship to Gaza"

   Obama oroar sig för den ökande antisemitismen i Sverige och har därför skickat sitt speciella sändebud Hanna Rosenthal till Sverige. Händelserna i Malmö har tydligen satt sina spår även i det stora landet i väster.

 

 Klockan är 1435 och det är +7gr.

God middag

Pelle


Källa: Sverker Oredsson, docent i historia

Islam och nazismen

   En allians ingicks mellan Adolf Hitler och stormuftin av Jerusalem under andra världskriget. Stormuftin anlände till Berlin den 6 november 1941,och efter möten med Joachim Ribbentropp och höga SS-representanter inbjöds stormuftin till Adolf Hitler den 28 november 1941. Syftet var att komma överens om en gemensam politik för lösande av judefrågan.

  
             

                             Stormuftin och Hitler i samspråk.

 

   För 70 år sedan pågick inbördeskriget i Palestina. Palestinas islamister, anförda av Stormuftin al-Hussen, hade för avsikt att "rensa" Mellanöstern från judar och grunda en islamisk stat i Palestina,  i  detta hade han stöd av nazityskland. I dag är det Hainas som är al-Husseines arvtagare, medan Fatah och Nastiasklanen har "svikit saken",detta enligt statsvetaren Lisbeth Lindeborg. Det var Hamas föregångare som omöjliggjorde en fredlig lösning i Mellanöstern redan för 70 år sedan. Hade den brittiska Peel-kommisionens tvåstatlösning blivit en realitet sommaren 1937 hade kriget kunnat undvikas. Planen anammades av såväl den invandrande judiska befolkningen och den sionistiska världskongressen. Likaså stöddes projektet i hemlighet av några arabstater. Mellan 1936-1939 var al-Husseini anstiftare av det så kallade "arabiska upproret". Al-Husseini utökade sitt anti-judiska nätverk tillsammans med Muslimska Brödraskapet.

     
          

 

   Muslimska Brödraskapet har sina rötter i nazismen. Det går en rak linje från nazismen till Muslimska Brödraskapet och vidare till Hamas, Hizbollah och andra organisationer. I Sverige döljer opinionsbildare denna fråga, de berör den aldrig. Al-Banna som bildade Brödraskapet var en entusiastisk beundrare av Hitler. Brödraskapet har översatt Hitlers "Mein Kampf"till arabiska under titeln "Min Jihad". Översättningen spreds sedan över hela den muslimska världen. Hitlers Tyskland gick mycket långt i sin positiva inställning till den muslimska världen. Nazister gjorde ett målmedvetet framgångsrikt arbete för att införa den moderna antisemitismen i arabvärlden. Heinrich Himmler, massmördaren, var den som planerade den stora alliansen mellan Nazityskland och den islamiska världen.


                       

                    Stormuftin med sin nazistiska bundsförvanter.

   En av de märkligaste politiska företeelserna i Sverige är att Hamas och vänsterns synsätt är allierade. Listan av politiker och opinionsbildare som direkt och indirekt stöder Hamas är lång. Grunden i denna övertygelse är synen på Israel som en stark part,medan Palestinierna utgör den svagare parten. Man förnekar det enkla faktum att Israel befinner sig i krig,ett påtvingat försvarskrig. Ett krig som är av existensiell natur,där motivet är en önskan att överleva.

          
            

                         Hamas med sina sympatier för nazismen.

 

   Irans förlängda arm utgöres av Hamas som med jämna mellanrum håller grytan kokande genom att skicka iväg insmugglade raketer. Hamas och Iran håller också på att vinna det psykologiska kriget som är ett led i den planerade förintelsen av det judiska folket. Den svenska vänsterfalangen gör sitt bästa med "Ship To Gaza-projektet. Det skulle bli en fullkomlig katastrof om Iran fick möjlighet till kärnvapen.

       
                                 
                  Bilden visar tydligt vem som styr i kampen Israel-Islam.

 

   Klockan är 1350 och temperaturen har stigit till +7gr.

   God middag

   Pelle

 

      

 


 

Libanon-Mellanösterns nästa oroshärd?

   Det politiska systemet som etablerades på 1920-talet under fransk förvaltning har hela tiden skapat oro i Libanon. De kristna maroniterna fick mest makt och de drev en västvänlig politik vilket resulterade i att muslimerna blev irriterade och vände sig  mot den övriga arabvärlden. Motsättningarna ledde till ett inbördeskrig år 1975 som berörde hela regionen. Kriget pågick till 1990,sedan dess har det varit lugnt men spänt.Men nu i dagarna har oron ökat betydligt med anledning av bombdådet där säkerhetschefen omkom.

    
                  

                              Beirut har alltid var Mellanösterns pärla.

   Libanon gränsar i norr och öster mot Syrien och i söder mot Israel. Landet är 20 mil från norr till söder och ungefär 5 mil brett. År 2009 uppskattades att muslimerna utgjorde 62% av befolkningen,de kristna till 38%.(dessa siffror är osäkra). Muslimerna är uppdelade i shia-och sunnimuslimer. De shiamuslimska grupperna har haft mindre makt än de kristna och sunnimuslimer. Som exempel bör nämnas att presidenten skulle komma från den kristna gruppen,premiärministern från sunnimuslimerna och parlamentets talesman från den shiamuslimska gruppen. I inbördeskriget kom emellertid shiitiska organisationer som Hizbollah och al-Jihad att spela en stor roll och därmed växte ett självsäkert Shia-samfund fram. Mycket enkelt uttryckt kan dessa gruppers obalans komma att skapa konfrontationer som skulle kunna urarta till ett inbördeskrig under påverkan från Syrien. Ser man sedan på de olika religiösa gruppernas bindningar till angränsande länder så ser det verkligen oroväckande ut.

                                 
                

   På 1960-och 70-talen gick charterplanen i skytteltrafik till Beirut. Den libanesiska huvudstaden blomstrade och var fylld av barer och restauranger. I stadens centrum bland medeltida gränder låg kyrkor,moskeer och synagogor. Beirut var regionens finansiella centrum och porten för handeln mellan öst och väst. Kulturlivet blomstrade och staden hade ett av arabvärldens bästa universitet. Libanon var ett föredömme på religiös samexistens.

         
                 

   Vänstermuslimska grupper sökte allians med palestinska milisen som sedan 1970 hade varit PLO:s enda bas för militära operationer mot Israel. År 1975 drabbade den maronitiska falangistmilisen samman med palestinier och strider bröt ut som förvandlade centrum till en ruinhög.Israel har hela tiden svarat med vedergällningar.

       
                

   Libanon har påverkats av striderna i Syrien och har fått ta emot ett stort antal flyktingar. Under våren har demonstrationer ägt rum mellan anhängare och motståndare till den syriska regeringen. En del våldsamheter har ägt rum längs med den Libanesiska-Syriska gränsen och Hizbollah har uttryckt sitt stöd för den syriska regeringen.

   Ovanstående är en mycket kraftig förenkling av de komplicerade förhållanden som råder i Libanon. Enkelt uttryckt så är det de gamla vanliga motsättningarna mellan Sunni-och Shia som aldrig tycks tar slut. Därefter tillkommer konflikten i söder mellan Hizbollah och Israel,samt konflikten i Syrien. Det hela är väldigt svåröverskådligt och rörigt. Jag skulle bli mycket förvånad om inte stridigheterna ökar i hela regionen då de gamla motsättningarna blossar upp igen.


                  

                                          Kultur-ett världsarv.

 

Klockan är 0950 och det är +5gr.och en frisk NV-vinf

 

God morgon

Pelle

 

Innan jag skall trycka på "publicera" så läser jag på webben att ett 70-tal raketer har träffat södra Israel.Hamas har tagit på sig dådet och kallar handlingen en helig aktion.Jag undrar hur dessa raketer har kunnat komma in i Gaza? Vad säger de ansvariga för "Ship to Gaza"-projektet?

 

 

Israel är ingen apartheidstat

   Apartheid är en separationspolitik av den icke vita befolkningen. Apartheid är varje system som åtskiljer människor efter ras,kast etc. Parallellen till Sydafrika är falsk och är bara ett sätt att svartmåla landet på oriktiga grunder,följande siffror och argument talar för sig själv.

       
                           
                                  

   Israel har 7.300.000 invånare.75,6 % är judar,20,4% är araber och 4% tillhör andra grupper.82% av alla de araber som lever i Israel skulle hellre vara medborgare i Israel än i vilket annat land som helst och den judiska staten tar emot flyktingar precis som vilket annat civiliserat land.

   Idag finns det 3,5 miljoner människor som betecknar sig som palestinska flyktingar. År 1948 fanns det ,enligt de palestinska araberna själva,ungefär 700.000 arabiska flyktingar- som blev ett resultat av arabernas enväldigt deklarerade krig mot den judiska staten. Dessa har nu blivit 3,5 miljoner och det är således något som inte stämmer.

       
                                   
 

   Israel är ett land som integrerar människor från 130 olika länder! De hänvisas inte till förorter där de utvecklar sina parallella samhällen.( Som i Sverige med sociala problem som följd). I Israel är det fråga om riktig integration. Naturligtvis har Israels integrationsarbete stött på problem, men med energi och seghet har systemet förbättrats,men den minsta lilla händelse beträffande rasbråk blåses  upp i svensk press. Bland annat har Israel tagit emot 850.000 judiska flyktingar från arabvärlden,men det finns ingen judisk "flykting" i Israel idag då alla är integrerade,således existerar inga läger. I arabvärlden-Libanon,Syrien,Jordanien finns de palestinska flyktinglägren kvar och underhålls av FN. De flyktingar som klassas som palestinsk-arabiska  har ett separat flyktingorgan som är finansierat av FN och med en budget på 1 miljard dollar. Detta är avsevärt mycket mer jämfört med vad en flykting har som inte klassas som palestinsk-arab. Det är nu tre generationer av flyktingar som underhålls av FN. Det görs således en skillnad mellan olika flyktingrupper vilket faktiskt skulle kunna betecknas som rasism.

   De svenska mediernas och kultureliternas synsätt kräver tydligen ständigt att den judiska staten skall kritiseras och demoniseras. Nu senast i samband med "Ship To Gaza" beskylls Israel  för piratdåd och att vara en apartheidstat,vilket är helt felaktigt. Varför är det så tyst om Saudiarabiens apartheid? I Saudiarabien har man vägar där "icke muslimer" inte får köra på och Gazaremsan är idag helt etniskt rensat från judar.Vad har hänt med vår saklighet? Vart är vi på väg? Är det en ny våg av antisemitism som växer upp? När UFA gjorde filmer på 30-talet i Tyskland så var alltid juden skurken. Sakta men säkert så skulle  befolkningen inse roten till allt ont i världen. Jag är i sanning djupt oroad över utvecklingen. Iran ser idag till att bråket hålls vid liv genom att pumpa in vapen och pengar i Gaza och deras slutmål vet vi. När sedan Israel försöker skydda sina gränser så beskylls de för piratdåd.Hamas som är Irans förlängda arm har det fulla ansvaret för konflikten.

                              
                                     

   I "apartheidstaten" Israel finns idag sunni,shia,-och ahmadiyamoskeer,kyrkor tillhörande katolska inriktningen,anglikanska inriktningen,grekortodoxin,ryskortodoxin,armeniska kyrkor,synagogor för eminitiska judar,polska judar,indiska judar,etiopiska judar,irakiska judar,iranska judar,ungerska judar och där finns tempel för bahaiíster-vars världscentrum ligger i Haifa.Hur har de kristna det i arabvärlden?

      
                          

                                            Födelsekyrkan.

 

   Jag var inne i födelsekyrkan i Bethlehem där tre olika religioner samsas om utrymmet och visst kunde det bli bråk om bagateller. Man kunde tex inte komma överens om hur en tavla skulle hängas upp, så den fick stå kvar på golvet. Vår guide skakade på huvudet och viskade tyst i mitt öra:"Du ska veta att i år var det faktiskt inte slagsmål på påskhögtiden och det lär vara unikt".Sista kvällen i Eilat fick jag några minuters samspråk med servitör från Gaza om hur han såg på problematiken. Han pratade bra engelska och sa: De flesta struntar i dessa politiker,det är ett sätt för dem att vara betydelsefulla.Jag trivs i Israel och sköter man bara sitt jobb så är det inga problem.I dont care!

 

Klockan är 1745 och det är +7gr.

 

God kväll

Pelle

 

Äldre inlägg