Om

Ingen info ännu.

Presentation

Visar inlägg från augusti 2012

Tillbaka till bloggens startsida

West Virginia-en delstat i USA.

Man upptäckte kol i McDowell County i slutet på 1880-talet och ca 20 000 jobbade i kolgruvorna.Idag är det ca 700 personer som fortfarande arbetar med brytningen. Under 1970-1980 talet förlorade det appalachiska kolbältet tiotusentals jobb om året,städer kollapsade och fattigdomen steg. Industristädernas död ledde till spökstäder med bidragsberoende arbetslösa innevånare.

 

        
                                     

West Virginia är den delstat i USA som har högst andel sjukligt överviktiga(därefter kommer Alabama och Mississipi).Andelen ensamstående föräldrar är bland de högsta i landet,liksom siffrorna för självmord,drogöverdoser,spädbarnsdödlighet,diabetes och rökare.Detta är inte ett utvecklingsland utan faktiskt en stat i världens rikaste land.

                                     
                              

                 Landet där alla har en chans att lyckas. Individualism och frihet.

Enligt officiell statistik är arbetslösheten i McDowell County 16 procent. Enligt andra ligger den närmare 70 procent.

En republikan ,vi kan kalla honom Bill,säger:Kriget mot fattigdomen startade här,men det är just det som bibehåller fattigdomen,eftersom folk blivit helt beroende av staten".Bill fortsätter:"Det är fyra,fem generationer av bidragsberoende och det finns ingen arbetsmoral längre i dessa familjer".

                               
                               

Det är fredagseftermiddag,men bara en verksamhet är öppen; "Department of Health and Social Services".Bill säger "Det är det mest populära stället,för det är där man får sina droger och kondomer".

Sophämtningen har slutat att fungera och sophögar ligger utefter Main Street,stora råttor kilar kors och tvärs.

Unga grabbar längs vägkanten säljer droger.De lär gå runt från doktor till doktor för att få statlig subventionerad medicin som de sedan säljer vidare.Bill påpekar att West Virginia har överdos-rekordet i USA och konsumerar mest receptbelagda mediciner per capita.Under det senaste decenniet har konsumtionen ökat med 400 procent.Tonåriga tjejer prostituerar sig för att få råd med droger,eller för att försörja sig när föräldrarna kollapsat.Det utbredda drogberoendet har slitit sönder West Virginias invånare fysiskt och mentalt.

                            
                                    

Bill säger:"McDowell County är ett bevis på att demokraternas  krig mot fattigdomen har misslyckats.Genom att förse människor med bidrag gör man dem inte bara passiva,utan de hamnar i beroendeställning till staten.Man byter matkuponger och sociala bidrag mot droger.Obama ger dem matkuponger och medicin och får deras röster i utbyte.

Demokratiska och liberala journalister framhåller att landsbyggdens konservativa lägre medelklass röstar emot sina egna ekonomiska intressen när de stöder republikanerna som ändå bara bryr sig om vapen och Gud.

Washington ligger en dagsetapp från McDowell County,men för republikanen Bill är det en främmande värld,befolkad av elitistiska byråkrater.                                      

Sanningen är den att demokraterna verkligen har misslyckats. Bill har inget annat val än att lägga sin röst på republikanerna eller låta bli att rösta. Hur det skall gå för människorna i McDowell County är det ingen som har något svar på.

                              
                           

                                        God bless America!

 

          Breaking news!  Clint Eastwood ställer upp för republikanerna!


               

                Det blir nog svårt för Obama med sitt sociala program.

 

Klockan är 1800 och det är +19gr.

Trevlig helg!

Pelle

 

 

Amerika och högervinden

   Tea Party-rörelsen är ett exempel på en uråldrig konservativ urkraft som idag ligger och bubblar under Amerikas jordyta.Man får gå tillbaka till 60-talet och Barry Goldwater.

     
               


   När Bush och Cheney lämnat Vita huset med popularitetssiffror på 20-30 procent ansåg man bland republikanerna att de varit otillräckligt konservativa.De hade också varit konservativa på fel sätt.De hade spenderat för mycket pengar. Detta var slugt att koppla ihop Obamas oundvikliga problem med den impopuläre Bush. Tea Party-rörelsen är således inget annat än att få republikanerna att flytta till höger. Rörelsen är en direkt fortsättning på Goldwater-rörelsen. Newt Gingrich framhåller att det var Barry Goldwater som startade hela rörelsen. Goldwaters ideer har vuxit sig starkare än någonsin vilka är:"tron på marknaden,reträtten för statliga regleringar och synen på USA:s militära roll som en oumbärlig nation".

     
              


   Journalisten George F.Will skrev följande när Reagan blev president:"Barry Goldwater vann presidentvalet 1964,det var bara det att det tog 16 år att räkna rösterna".

   Ingen formulerade den nya högerns världsbild så enkelt och klart som Ronald Reagan.-Kapitalism mot kommunism,individualism mot kollektivism,frihet mot tyranni. Beträffande Kalla kriget sa han:"Den ofrånkomliga sanningen är att vi befinner oss i krig. Vi håller på att förlora det kriget eftersom vi inte vet att det pågår. Vi har tio år på oss. Inte tio år för att bestämma oss,utan tio år för att vinna eller förlora. 1970 kommer vår värld antingen vara fullkomligt fri eller fullständigt förslavad".

   Antikommunisterna älskade honom.

   Goldwater ville inte göra staten mer effektiv-han ville göra sig av med den. Han ville inte sprida "välfärd",utan frihet. Han ville, med andra ord, att staten inte skulle göra särskilt mycket. Amerika har en tradition av begränsat statligt inflytande,vilket nu lyftes fram i Tea Party-rörelsen.

        
                             

   I USA fanns det två rörelser på 1960-talet. Det fanns vänsterns väldokumenterade 1960-tal,med sex,droger och marxism och det fanns högerns 1960-tal som var lika radikalt. Harvardsociologen Theda Skocpol konstaterar, efter två års intevjuer med Tea Party-anhängare, att ett förvånansvärt stort antal av dem säger att deras politiska aktivism började 1964 med Barry Goldwater. 1960-talet var i sanning ett polariserat årtionde.

   Rick Santelli höll en ursinnig monolog på CNBC om det han såg som ett statligt slöseri att slösa skattepengar på familjer som blivit av med sina hus,eftersom de tagit bostadslån som de inte kunde betala."Så skulle det inte gå till i USA,det här är Amerika".Hur många av er vill pröjsa era grannars bostadslån? Om Ni läste vad våra grundlagsfäder skrev,Benjamin Franklin,Thomas Jefferson......de skulle vända sig i sina gravar om de visste vad som händer här nu!"

   Santellis monolog var ett högljutt upprop för personligt ansvarstagande och begränsat statligt inflytande.Detta anses ha varit startpunkten förTea Party-rörelsen.

   Presidentvalet gäller inte så mycket triviala problem, utan det gäller amerikanarnas bild av sig själva,stoltheten att stå på egna ben,stoltheten att vara den globalt ledande nationen. Bilden av den ensamme starke mannen som rider över prärien håller på att krackelera.Det är otänkbart att se sig själv som en bidragstagande hjälplös varelse. Amerika håller på att förlora sin själ.

        
                      

                                 Republikanernas bild.

 

   Källa:   Den amerikanska högern-Martin Gelin

 

   Klockan är 0730 och det är +9gr.

 

   God morgon

   Pelle

 

 

Amerika och republikanerna.

   Republikanerna går kraftigt åt höger,de vill förkorta arbetslöshetsersättningen,skära ner i Medicare och kraftigt reducera hela det sociala skyddsnätet. Det finns inte en enda republikan i kongressen som står till vänster om en demokrat. Yale-historiken Geoffrey hävdar att partiet på 2010-talet genomgick en aldrig tidigare skådad period av dogmatisk konservatism. Han säger:"Att det republikanska partiet nästan uteslutande består av ideologiskt konservativa har aldrig tidigare förekommit i historien".

   George Bush och Dick Cheneys åtta år i Vita huset ansågs ha kört det republikanska partiet i botten och därmed också konservatismen. Historiken Sean W.lät presidentvalet 2008 markera slutpunkten på en konservativ tidsera (The age of Reagan) och de konservativa höll med om detta. I The New Yorker skrev man:"Det finns inte mycket liv kvar i den rörelsen som Barry Goldwater påbörjade,som Nixon tog till Vita huset,som Ronald Reagan gjorde populär,som Newt Gingrich radikaliserade,som Tom Delay kriminaliserade och som Bush slog i bitar"

   Två år efter Obamas valseger var republikanerna tillbaka med besked. I kongressvalet 2010 vann partiet 63 säten och fick därmed sin största majoritet sedan 1928. Det är nu den upproriska konservativa falangen av rörelsen som sätter agendan för republikanerna.

   Politiker och intellektuella, som själva identifierar sig som konservativa, är överens om att den rådande utvecklingen inom partiet inte bara riskerar att leda till fortsatt politiskt kaos,utan dessutom till ett USA som inte längre går att känna igen.

   Republikanernas ledare i senaten anser ,att det allra viktigaste målet för republikanerna under de kommande fyra åren är inte att lösa den ekonomiska krisen,arbetslösheten,sjukvårdsproblemen eller några utrikespolitiska bekymmer,utan det viktigaste målet är att Barack Obama inte blir omvald. Han står för socialismen som man absolut inte vill ha.

   "Gud skapade oss som självständiga människor.Att kontrollera folk,som Obama försöker göra,det är socialism.Det är oamerikanskt"

   I den konservativa rörelsen upplever man att hela USA genomgår en djup identitetskris. Man oroar sig för att en rad andra växande nationer skall överta USA:s globala ledarposition. Förtroendet för staten och hela den politiska apparaten har sakta men säkert minskat. Obama utgör här en uppenbar risk för en ny entusiasm för staten som institution. Det finns ett envist motstånd mot den federala staten och de framsteg som republikanerna nu gör är resultatet av ett envist arbete som pågått mycket länge - man drömmer sig tillbaka till Reagans soliga optimism.

   "Skymning? Inte i Amerika.Det är inte möjligt.Här stiger solen varje dag.Ronald Reagan,1988."

   
              

   Mitt Romney har nu formellt blivit vald till republikanernas presidentkandidat.

Läs bloggarna "Två republikaner och en demokrat". 2011-12-19 och "The Boston Tea-Party" 2012-03-10.

Nu är inte Mitt Romney vald till president,det är långt kvar.Den sittande presidenten leder knappt,men högervinden är stark och det är skrämmande tendenser som blottläggs som för tankarna till Tyskland och Hitlertiden,man måste helt enkelt ha syndabockar. Mitt Romneys kunskaper om världen är inte särskilt stor och utrikespolitiken lär halta avsevärt, så han kan sannolikt bli lätt att manipulera av både Pentagon,CIA och vapenmaffian. Mitt Romney ser bra ut och han ger enkla budskap som inte kräver så mycket av väljarna.

Valet i Amerika angår inte bara amerikanarna utan hela världen,således även Sverige

 

Källa: Den amerikanska högern-Martin Gelin

 

Klockan är 0930 och det är +16gr.Risken för regn är stor.

 

God morgon

Pelle

Albert Speer-rättegången

   Efter att anklagelseakten presenterats gav sig Speer i kast med sitt försvar med samma energi som han tidigare uppvisat som arkitekt och rustningsminister. Han betraktade processen som ett slags duell som han helt enkelt skulle vinna. Han hade åter en uppgift som han "alltid behövde och önskade". Speer skrev att han betvivlade inte att hans liv hängde på en tunn tråd som lätt kunde brista. På anklagelseakten noterade han:"Processen är nödvändig. Ett medansvar för så fasansfulla brott finns till och med i en totalitär stat". Speer ville ta på sig totalansvaret men hans försvarsadvokat protesterade bestämt och sa:"Med ert uppsåt att förklara er ansvarig för allt som skett under dessa år gör ni er betydelsefullare än ni är och drar dessutom till er en otillbörligt stor uppmärksamhet. Överlämna detta åt domstolen".

    
                             

                                           Speer i sin cell.

   Till slut enades Speer och försvarsadvokaten om en handlingslinje som många iakttagare senare kom att bedömma som "fullfjädrat utstuderad".

   Processen inleddes den 20 november 1945. Den amerikanske åklagaren Robert H.Jackson höll ett glimrande anförande som Speer kallade,"förintande"

      
                         

Den amerikanske åklagaren Robert H.Jackson och den ryske huvudåklagaren Pokrovskij.

   De anklagade splittrades i två grupper. Den ena leddes av Göring och den andra av Speer. Fraktionsbildningen hade naturligtvis sin grund i den gamla rivaliteten. Speer såg tribunalen som en möjlighet att påskynda frigörelsen från det förgångna,medan Göring ansåg hela processen som "orätt" i juridisk mening. Göring lär ha sagt med ett leende:"Ett tillfälle att gå till historien som martyr erbjuds inte varje dag".

   Kommendörkapten Donovan visade en dokumentärfilm över förfärligheterna som Speer betraktade som den definitiva vändpunkten av de föregående åren.

   Den 19 juni kallades Speer till vittnesbåset. Han inledde sitt försvar med att säga:"På grund av Hitlers förkärlek för sina byggnader fick jag en nära personlig kontakt med honom. Jag tillhörde en krets som bestod av andra konstnärer i hans personliga medarbetarstab. Om Hitler överhuvudtaget hade haft  vänner hade jag säkerligen varit en av hans nära vänner".

   Med detta uttalande placerade sig Speer i Hitlers närhet som ingen annan av de anklagade. Men Speer hade tänkt längre än så,och inledningen var i själva verket ett taktiskt konstgrepp av hög klass. När han sedan utvecklade distansen till Hitler verkade detta övertygande när det kom från en av Hitlers "nära vänner". Speer sa:"Så långt Hitler gav mig order och jag utförde dem,bär jag ansvaret för detta,dock har jag inte utfört alla order". Här kunde nu försvarsadvokaten komma in och ställa frågor om Speers motstånd mot Hitlers "brända jordenpolitik" och om den 20 juli 1944,samt om Speers namn på de sammansvurnas lista.

   Den 30 september samlades rätten på nytt och dömde Speer till 20 års fängelse. Rätten fann förmildrande omständigheter, nämligen att han motarbetat Hitlers och hans meningslösa förstörelse av produktionsanläggningar. Han hade här saboterat Hitler under avsevärd personlig fara.

   När Speer sedan fördes till fängelset sa han:"Vad gör jag med alla dessa år som kommer nu? Är det inte samma sak som en oavbruten avrättning som börjar på nytt varje dag".

    
                      

   Frigivningen natten till den 1 oktober 1966.Speer tillsammans med sin hustru.

 

Källa: Albert Speer,en biografi-Joachim Fest.

 

Klockan är 0935 och det är +16gr.

 

God morgon

Pelle

 

 

Albert Speer och Hitler-arkitekturen

   Det är alltid svårt att säga vad som orsakar närmanden mellan människor. Vilka var orsakerna som i slutet på år 1933 förde ihop Hitler och Speer? Hitler uttalade aldrig entydigt om vad det var som förde honom samman med arkitekten. Speer kunde i alla händelser röra Hitlers känslor som ingen annan och han hade också en lugnande effekt på honom.

   Vad som förde Speer till Hitler är ganska klart. Samtliga lyfter fram Speers brinnande äregirighet under den behärskande ytan. Hans saklighet var en mask över ett nästan gränslöst självhävdelsebehov. Speer framstod emellertid som den kyligare och var den känslomässigt överlägsnare i deras relation. Gentemot Hitler höll han sig på avstånd,aldrig servil eller utan värdighet.

   Den främsta högtiden i regimens evenemangskalender var de årliga partidagarna i Nurnberg så Hitler gjorde honom till "chefsdekoratör" för detta spektakel. Med utomordentlig känsla för grandiosa effekter klarade Speer detta med den äran. Han föreslog också Hitler att förlägga många evenemang till kvälls-eller nattimmarna för då kunde han använda ljusspelen med fantastiska effekter. Detta gjorde Speer till en av "ljusarkitekturens" föregångare. De församlade lär ha försatts i ett nästan transcendentalt tillstånd," som de av en magisk hand hade placerats i ett fantasislott av kristall",som en prominent utländsk åskådare uttryckte det. Hitler var stormförtjust i evenemangens teatraliska verkan och effekt på människorna och Speer fick åtskilligt med beröm.

   Den fackmässiga respekt som Hitler visade Speer stärkte hans självsäkerhet. När Hitler lärde känna Speers hustru lär han ha sagt:"Er man skall uppföra byggnader åt mig som inte har rests på de senaste fyratusenåren". Detta var en hisnande chans som försatte Speer i ett slags berusat tillstånd,hur disciplinerat han än uppträdde i fortsättningen. Han såg Hitler som en världsförvandlare. Hitlers adjutant kunde ringa sent på kvällen och fråga om han inte hade några intressanta skisser att förevisa,Hitler behövde nämligen lite förströelse.

      
                          

   Under en inspektion av en motorvägssträcka på våren 1936 nämnde Hitler att han hade ett speciellt uppdrag, det gällde ombyggnaden av Berlin som skulle bli "världshuvudstaden Germania"

     
                          

   Den 30 januari 1937 utnämndes Speer genom ett Fuhrerdekret till "Generalbauinspector fur die Reichshauptstadt (G.B.I). Då Hitler,vid en informell ceremoni, räckte honom utnämningsdokumentet sade han bara:"Sköt det nu väl".En ny etapp hade börjat i Speers uppgångshistoria.

                         
                       

   Överst HItlers skiss på den stora kupolbyggnad som han redan 1925 hade planerat för Berlin. Nederst Speers förslag på modellen. Han har tagit sig friheten att avsevärt ändra Hitlers skiss.Hitler accepterade dessa förändringar med förståelse.

   Det fanns ett samspel mellan Hitler och Speer som fördjupades med åren i planeringsfrågor. Ingen annan i Hitlers hov hade fått ett sånt stort förtroende som Speer. Som planerare måste man känna till allt för att kunna "landa" ett projekt på rätt sätt. Detta innebar att han med största sannolikhet även kände till Hitlers brott mot mänskligheten. Det vore naivt att inte tro detta. När han blev utnämnd till rustningsminister måste detta slutligen stått helt klart.

   Detta ställer den eviga frågan: Hur mycket är vi människor ansvariga,hur mycket måste vi veta om vad som sker i världen? Skall vi blunda för stormakters systematiska tortyr av människor för att bevara sitt imperium? Speer gjorde ett val,han blundade för gaskamrarna.Vi blundar idag inför begreppet:"Det gäller nationens säkerhet".CIA:s systematiska tortyr av människor för att bevara USA:s ledande ställning i världen. Den amerikanske journalisten William Blume tar ställning och tar upp dessa frågor.

 

Källa: Albert Speer,en biografi-Joachim Fest

 

Klockan är 0900 och det är +14gr.Det går mot höst

 

God morgon

Pelle

 

Äldre inlägg