Om

Ingen info ännu.

Presentation

Visar inlägg från april 2012

Tillbaka till bloggens startsida

Framtiden och våra värderingar-är nazismen död?

Västmakterna ingrep inte mot Hitler för de hyste rätt stor sympati för regimen som försvarade borgerligheten,moralen,äganderätten och de vitas rättigheter. Nazismen var inget tyskt fenomen utan tendenserna fanns överallt. Den starkare skulle styra över den svagare. Eliten skulle bestämma i kolonierna och skolundervisningen var inriktad på att fostra ungdomarna till att klara denna uppgift.

Att sätta sig in i vår historia är en sak,det är alltid lätt att med facit i hand tala om vad som gick snett. Lärdomarna skall naturligtvis användas för att tolka dagens händelser,att följa med i debatten och reagera så gott det går mot de vansinnigheter som sköljer in över oss. Vi drunknar i informationsflödet,ordmassan är enorm,men vi har alla var sin sanning,tolkar orden olika,så nedanstående blir självklart min uppfattning om framtiden.

Vi godtager mer och mer våld som ett nödvändigt medel att lösa problem. Rasism,anti-intellektualism och moralism kan påvisas i land efter land. USA är mäktigt- och att vi gjort oss beroende av USA innebär att det finns  risk för  antidemokratiska tendenser även i vårt land. Antisemitismen ökar i Sovjet,Polen och andra länder. Bryter en internationell kris in över oss kan dessa nazistiska tendenser öka för vi måste alltid ha en syndabock.

Supermakternas tar sig friheten att ingripa var som helst i världen för att bevaka sina intressen. Militärt svagare stater få existera endast om de inte irriterar,alternativet är intervention,eller stödjande av militärkupper (Chile). Faran är att en nazistisk utveckling  kommer av maktöverlägsenhet,inte av mindervärdeskänsla som i Tyskland. Det är inte fråga om någon ondska,utan det är deras maktöverlägsenhet och drift att ekonomiskt,politiskt och ideologiskt dominera. USA:s "polisroll" kommer att stimulera uppkomsten av en ideologi enligt vilken de har rätt att ingripa bara för att de har makt. Den starke har alltid denna rätt. Detta är långt ifrån stöveltramp,men det är en början. Detta påverkar naturligtvis den politiska bedömningsförmågan:"Vi är världens politiska elit,för vi har de bästa vapnen"

Ett land som är hotat har tydligen rätt att slå tillbaka med vilka medel som helst.Ett land som angripits kan aldrig ställas till svars i någon rättegång.USA och Storbritannien har aldrig ställts till svars för Hiroshima och Dresden.Den starkare har alltid rätten på sin sida.

De ideologiska faktorerna är verksamma idag, de påminner om den nazistiska terminologin,härskar- och elitterminologin. Rättfärdigandet av denna ideologi kommer bla smygande i alla filmer som väller in över oss. Hur många gånger har vi inte hört att nu gäller det nationens säkerhet och då är allt tillåtet. Detta kommer naturligtvis att uttryckas i "demokratiska","liberala" termer. Negerslaveriets ideologer motiverade slaveriet med "humanistiska" argument,allt är möjligt.

Vi ser idag hur svårt Obama har för att få igenom sin sjukvårdsreform. Detta är provocerande på de rika som inte vill gå med på några skattehöjningar. De som inte har lyckats,de svagare i samhället, får skylla sig själva. Detta är inget annat än nazismens grund,föraktet av de svagare. Det är naturligtvis viktigt att Obama får sitta kvar som president,jag har inget förtroende för någon av de republikanska kandidaterna.

                                 

                                         Mitt Romney

 De militära institutionerna växer,krigen privatiseras och insynen blir minimal. Vapentillverkarna stödjer presidentkandidaterna och skaffar sig därmed hållhakar på beslutsfattarna. Ideologin frisseras efterhand för att stämma överens med makthavarnas beslut. Att det amerikanska folket kan tillåta att Sarah Palin får stiga så högt på den politiska himlen är genant,men sårbarheten i det politiska systemet är tydligen mycket stort.

När Göring förhördes 1945 så lär han ha sagt: Det var inget fel på ideologin,men det här med judarna var nog inte så bra- och ni kommer att tacka oss för att vi tog hand om kommunisterna. Krigsrättegången fick ett hastigt slut då det kalla kriget var ett faktum. USA såg till att få över alla experter på sin sida,Verner von Braun mfl.och kommunistjakten startade i USA under 50-talet.

                                 

                                           Charles Darwin

Socialdarwinismen lever i våra värderingar. Framgång är beviset för att man är bra. Nederlag är beviset på att man är dålig, vad som sker skall ske.Vad kommer vårt samhälle att göra för de människor som inte orkar med konkurrenssamhället,de som helt enkelt inte passar in i den starkares modell. Den amerikanska drömmen om att alla kan bli rika är- och kommer inte att bli något annat än en dröm.

 

Klockan är nu 0845 och det är +10gr. och ute blåser sommarvind.Havet och båten kommer nu att ta över mer och mer.Tiden för skrivandet kommer att minska, för det gäller att ta vara på den ljusa tiden.

 

God morgon

Pelle

 

 

 

 

Distansering till det konkreta.

  Harald Ofstad skriver följande:"Mekanism går ut på att den som har den största beslutande myndighet har minsta kontakten med det plan där beslutens konsekvenser blir verklighet,medan den som har den största kontakten med beslutens verkliga konsekvenser saknar beslutande myndighet". Precis så är det även i en kommunal planerande förvaltning. De som lägger upp den översiktliga planeringen är aldrig ute på fältet,de träffar aldrig de människor som berörs. Besluten görs upp i slutna rum där ett mycket litet antal vågar opponera sig. De som genomför planen får sedan ta konsekvensen då de högre beslutsfattarna  inte är ansvariga för detaljerna. Detta gäller generellt,det bör därför vara en mycket kort väg mellan beslut och handling.På Golanhöjderna,i kriget mot Syrien, fattade den 21-årige löjtnanten själv besluten och handlade därefter,han frågade inte staben  vad han skulle göra.

  Man har ofta diskuterat vem som gav order om att judarna skulle dödas. Man har inte kunnat hitta några order som direkt använder dessa ord. Enligt Göring så lär  Hitler ha sagt:"Bli kvitt dem-jag bryr mig inte om hur-jag vill inte höra mera om detta". Enligt Ofstad är denna hypotes sannolik. Hitler fattar det avgörande beslutet men konkretiserar inte planen,säger inte hur morden skall ske.

  En ny stadsplan för Sahlgrenska sjukhusområdet skall göras upp. Direktören säger att den måste vara klar ett visst datum,alla i rummet begriper att tiden omöjligen kan räcka till. Han föser bort alla invändningar med motiveringen,jag vill inte bli insatt i några detaljer, ni får fria händer,jag lägger mig inte i hur ni gör,men planen skall vara klar då och då. I detta fall fick man tillgripa en metod som låg utanför den man studerar och lär sig på Chalmers.

  Hitler hade absolut myndighet men ingen kontakt med beslutens konkreta innebörd. Han lämnar över till Himler som har rätt att planera. Himmler drar upp riktlinjerna och bestämmer var utrotningslägren skall byggas,hur stor kapacitet de skall ha etc,men han befattar sig inte med detaljerna. Höss,lägerkommendanten, är förpliktigad att förverkliga planerna som inköp av cyankalium mm. Vakterna som sedan för in judarna i gaskamrarna och sedan bränner liken kommer verkligheten så nära det konkreta som det överhuvudtaget är möjligt. Denna verklighet fick ingen möjlighet att göra intryck på den beslutande nazi-eliten,Hitler ville inte veta.

  Detta gäller generellt för alla stater. När man bombade i Vietnam med napalmbomber så hade det nog varit svårt att fatta de besluten om man själv hade varit tvungen att bära bort alla ihjälbrända kvinnor och barn. Ett framtida krig kommer att ske på distans med hjälp av digital teknik och "drönare". Man har koordinaterna för målet och det är bara att trycka på knappen. Satelliten noterar träffen och man behöver inte konfronteras med liken,alla barn som får ben bortsprängda och som skriker efter mamma.Våra barnbarn sitter som förhäxade framför datorn med sina krigsspel och fienden är väldigt lik Bin Ladin.

  När man fattade beslut om rivningar i Göteborg var kunskaperna om de boende i områderna mycket små, man var inte intresserad av deras åsikter och känslor,för expertisen visste vad som var bra för människorna, så rivningen av Landala blev en mänsklig tragedi. Invånarna tvingades flytta ut till områden som var dem totalt främmande, de skulle aldrig finna sig tillrätta. Hade de beslutande myndigheterna lyssnat på människorna och varit ute på fältet, hade besluten säkerligen blivit annorlunda. Man hade då fått det svårt att distansera sig till det konkreta,till verkligheten.

Det finns alltid människor som ställer upp och genomför de beslut som ledarna ger order om. Man blir en nyttig idiot och behöver inte reflektera om detta är ett rätt eller fel beslut.

 

Klockan är 0920 och det är +8gr.Det ser ut att bli regn.

 

God morgon

Pelle

 

 

 

Vårt behov av gladiatorspel

På söndagkvällen klockan 2000 sänder SVT "Mästarnas mästare" och 2 401 000 personer ser detta program,således ett gränslöst populärt program. På lördagskvällen sänds "Smartare än en femteklassare med tittarsiffran 1 215 000. Dubbelt så många ser således "Mästarnas mästare". Man kan fråga sig varför är det på detta sättet? Båda programmen handlar om att klara sig eller bli utslagen. Lördagsprogrammet handlar om kunskap,vem som vet mest,söndagsprogrammet handlar om vem som har den  bästa fysiska kontrollen,vi ser i närbilder hur anletsdragen förvrids när mjölksyran ökar,många av de deltagande sjunker ihop efter tävlingsmomentet totalt uttröttade. Vi sitter i soffan och är fascinerade.Vi  föredrar helt klart detta program före lördagsprogrammets mysighet.

              

Gladiatorspelen började i staden Campania i närheten av staden Napoli ca 370-340 f.kr. Man vet detta för det finns målningar som man kan datera. Det var folket som byggde den första amfiteatern i Italien och den första gladiatorskolan. Gladiatorspelen förbjöds 438 e.kr, i samband med romarriket bröts sönder. Vi känner alla till Spartacus som gjorde uppror tillsammans med 100 000 slavar.

                              

I morgon är det premiär för filmen "The Hunger Games".Filmen bygger på en trilogi ungdomsböcker skriven av författaren Suzanne Collins. Böckerna har sålts i elva miljoner exemplar och har således blivit en enorm succe´. Handlingen utspelas i framtidens USA som blivit en diktatur- och som ständigt övervakar sina medborgare. Majoriteten bor i fattiga distrikt och tvingas serva de rika med mat och prylar. Myndigheterna skickar varje år 24 ungdomar från de fattiga distrikten till "Hungerspelen". Ett TV-sänt gladiatorspel som går ut på att deltagarna dödar varandra tills det bara är en person kvar."Hungerspelen" fungerar som tv-underhållning för de välbeställda medborgarna och håller samtidigt de fattiga medborgarna i schack.

        

Vi är tillbaka 2000 år i tiden. SVT:s "Mästarnas mästare" är en mycket svensk variant på gladiatorspel,för vi tål inte att se blod idag, så det hela måste läggas upp på ett annat sätt. Människorna lyfts fram,man får ta del av deras tidigare prestationer och alla bemödar sig om att vara trevliga och upprepar hela tiden hur positivt allt är. Men det skall bli en person kvar,övriga skall slås ut. Den starke skall segra,för det är så publiken vill ha det.

Det skall bli intressant att se hur våra svenska filmkritiker bemöter filmen "The Hunger Games". Det talas mycket om ondska idag,det finns ingen "ond gen",bara onda handlingar och ideologier, säger Henning Mankell. Dessa gladiatorspel följer evolutionsläran,den starke skall segra över den svage och enligt den nazistiska ideologin är detta den enda sanna ideologin. Vi sitter i soffan och följer skådespelet på TV-skärmen med stort intresse.

                                  

Hitlers propagandaminister var mycket skicklig på att styra filmskaparna. Det tar tid att få folket att ta till sig en ideologi,men droppen urholkar stenen- och det måste ske på ett listigt sätt. Själva förintelsen av de svagare blir sedan bara en logisk praktisk,konkret handling.

Denne man hade säkert givit klartecken till dessa utslagnings-program i TV. Nazismen var inget annat än den starkares rätt att styra över den svagare. De svagare var dömda att gå under enligt evolutionsteorin och varför ödsla pengar och kraft på människor som ändå  skulle försvinna. Jag har inte sett filmen "The Hunger Games" så det kanske finns någon djupare symbolik invävd i handlingen,det måste det helt enkelt finnas, för annars vore det djupt omoraliskt. Det kommer att bli intressant att se hur man löser det problemet.

I rättegången mot Breivik har man plötsligt blivit osäker,är han frisk,eller är han sjuk. Expertisen säger olika saker, för detta är ingen absolut vetenskap. Det verkar   faktiskt som man inte klarar av att hantera situationen. När USA hittade Bin Ladin så sköts han direkt. Liket dumpades i havet,ingen gravplats som man kunde vallfärda till och man ville på inga villkor ha en rättegång vars utgång man inte hade kontroll över.

 

Klockan är 0725 och det är +9gr.och åskvädret har dragit förbi.

 

God morgon

Pelle

 

Golanhöjderna 6-7 oktober 1973.

      Israelerna som bemannade observationsposterna på Hermonbergets sluttningar såg att syriska artillerister tog bort kamouflage-näten från sina batterier längs stilleståndslinjen klockan 1345. Linjen gick över Golanhöjderna, där det fanns snårskogar av förkrympta träd och buskar samt ruiner av byar som övergavs efter sexdagarskriget 1967. Syrierna hade bara en smal remsa att ta sig över, därefter föll platån brant ner mot Jordanfloden och Galileiska sjön. När de tagit sig över broarna över Jordan fanns det inga naturliga hinder kvar till Israels hjärta.

     Klockan 1358 anföll syriska MIG-plan och det syriska artilleriet började sin beskjutning och sjuhundra syriska stridsvagnar anföll i en första våg.

     Klockan var nu 1450 på lördagen den 6 oktober 1973. Detta var försoningsdagen, Yom Kippur-den heligaste dagen i den judiska kalendern som araberna valt att anfalla på. Sirener och radiosändningar trängde sig in i andaktsövningar och hos semesterfirare, den uppfattades av Zvika Greengold,en 21-årig stridsvagnlöjtnant som befann sig hemma i Lohamei Haghetaout,en kibbuts i västra Galileen, han hade permission i väntan på en kompanichefskurs. Han drog på sig sin uniform och började lifta till Nafakh som var hans bas.

                                 

   Reservisterna behövde 24 timmar på sig för att komma till fronten. Nu hängde allt på de ungdomar som bevakade gränsen. Den israeliska underrättelsetjänsten hade missat denna gång att förvana om en invasion. Nästa chock var att den syriska armen hade skaffat sig målsökande robotar, inköpta från Sovjet, som skadade det israeliska flygvapnet mycket allvarligt. Läget för Israel var synnerligen allvarligt.

När Zvika kom till Nafakh sent på eftermiddagen var läget prekärt. Sönderskjutna israeliska stridsvagnar gav besked om att brigaden höll på att besegras. Greengold hjälpte till att avlägsna de döda besättningsmännen och blodpölarna. De israeliska befälhavarna föredrog att strida med huvudet utanför tornet för att kunna se bättre, vilket gjorde att de halshöggs i sådan omfattning att man gav order om att identifieringsbrickorna skulle bäras runt anklarna för att underlätta identifieringen.

                               

De besättningar vars befälhavarens huvudlösa kropp hade ramlat ner i skrovet innebar att den övriga besättningen blev traumatiserad och kunde behövas tas ur strid. Man tvättade rent med dieselolja för att få bort lukten, sedan var stridsvagnen klar för strid.

                                

     Greengold fick nu befälet över de två kvarvarande stridsvagnarna och sedan var hans uppgift att stoppa det framryckande syriska pansarvagnarna. Under hans första timme förstörde han över ett tjugotal syriska stridsvagnar.Till slut var Greengold med sin stridsvagn den enda som kunde stoppa den syriska pansarbrigaden. Han sa själv efteråt att jag behärskade terrängen och adrenalinet gjorde att man blev en krigsmaskin. När han sedan blev sårad och togs ur strid hade det syriska anfallet stoppats, klockan 0700 på morgonen. Under måndagen kunde israelerna börja trycka tillbaka syrierna.

                                   

     Nära nittio procent av den israeliska brigadens officerare var döda. Inte en enda kompanichef överlevde de första striderna. Bara en ställföreträdande kompanichef och två plutonchefer fanns fortfarande i fält den 11 oktober.

                                 

     De retirerande syrierna lämnade efter sig 867 stridsvagnar på Golanhöjderna. Greengold förstörde mellan 20-40 stridsvagnar, han kunde terrängen och utnyttjade den väl och han träffade med i stort sätt varje skott. Han hämtade sig sedan från sina skador och inledde sedan en framgångsrik karriär inom affärsvärlden. Han var en av endast sex som fick Tapperhetsmedaljen, Israels högsta belöning för mod i krig.

     Vi besökte Israel 1987 och ägnade en förmiddag för att besöka Golanhöjderna. Det är väldigt små avstånd till gränserna,  Israel är ett mycket litet land.

    Det var ytterst nära att Israel hade förlorat detta krig. Hade dessa syriska stridsvagnar tagit sig över Jordanfloden så var det fritt fram till Tel Aviv. Vår lokala guide som visade oss runt sa: detta skall aldrig få hända någon mer gång, aldrig.

     Vi måste ha förståelse för att Israel lever tätt in på stater som aldrig har slutit fred,  det är vapenstillestånd som råder. Islams ideologi  finns där hela tiden som kan utmynna i konkreta våldsdåd när som helst. Det största hotet kommer  idag från Iran, som via Hamas ser till att hålla hatet vid liv.

 

Klockan är 1045 och det är +8gr.och sol. Klockan 0900 sjösatte jag båten så nu har sommaren kommit.

 

God morgon

Pelle

Per Albins anteckningar och dagböcker-vad är sanning?

"Kungliga Samfundet för utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens historia" bildades som en kommitte´1815 på initiativ av hanskriftsamlaren Adolf LudvigStierneld. Stadgar faställdes av Karl XIV Johan. Bland senare års ordförande märks historieprofessorerna Erik Lönnroth och Herman Schuck. Detta ädla och seriösa samfund har nu givit ut Per Albin Hanssons anteckningar och dagböcker 1925-1946.

                                

Alla inser att dessa anteckningar säkerligen har granskats och diskuterats mycket noga. Därefter har de sammanställts av historiken Ulf Larsson. Samfundet omfattar idag 160 svenska och 39 utländska ledamöter. Dessa personer är valda mot bakgrund av sina vetenskapliga meriter inom området och återspeglar historiska discipliner,arkiv och bibliotek. Allt detta enligt Wikipedia. Boken kan beställas från Swedish Science Press.

Henrik Arnstad,  journalist,historiker och författare har naturligtvis med stor iver kastat sig över detta material. Han har tidigare skrivit bl.a "Skyldig till skuld-en europeisk resa i Nazitysklands". Boken står i hyllan bakom mig och han är enligt min mening mycket kunnig i ämnet,speciellt med hänsyn till Sveriges agerande under andra världskriget. Han smulade förresten sönder hovets utredning om nazisten Walter Sommerlaths agerande under kriget. Han har nu skrivit en artikel i GP som handlar om en "Patologiskt hemlighetsfull maktmänniskas dagböcker". Henrik skriver följande, jag citerar:"Nätterna ägnades åt kortspelande,groggdrickande och rökande av mustiga ciggarrer. Supandet gränsade till alkoholism,eller som en av vännerna sa,han sparade sig inte vid bordet"

Vem var han igentligen denne Per Albin Hansson som lotsade oss igenom det andra världskriget?

När socialdemokraterna gick till val hösten 1940 så fick partiet 54%-det bästa valresultatet i sveriges historia. Vi vet att nazi-eliten hade respekt för Per Albin,men någon ömsesidig beundran lär dock inte ha funnits mellan Hitler och Per Albin. Mycket pekade på att han begrep hur Hitler fungerade. Per Albin var tydligen en maktmänniska och han kanske hade läst "Mein Kampf". Allt han gjorde hade en uttänkt strategi, som tydligen var så avancerad att den gick ovanför huvudena på hans partikamrater.

Han hade familj och en älskarinna som han tydligen ägnade mycken tid åt.(I dagboken skrev han in "M") istället för Margareta Sjöberg. Han hade tydligen ett ansträngt förhållande till sina partikamrater,särskilt ideologen Ernst Wigfors, så han umgicks med småborgerliga "kortoxar". Han lär ha sagt till pokergänget:"tala om vad som helst bara inte politik".

Per Albins mästarprov i maktutövning blev midsommarkrisen 1941 då Sverige godkände transport av stridande tysk trupp. Han hade sin strategi klar och han var gränslöst finurlig. Han skulle driva denna linje utan att hans egen ställning märktes. Han skrev tydligen ingenting i sina dagböcker under denna tid. Han spelade skickligt ut stadsråden mot varandra och fick igenom sin dolda agenda,trots att hans parti sa nej. Politik är inget annat än det möjligas konst.

Det finns nästan alltid dubbla dagboksanteckningar,en formell som man kan visa upp när så erfordras och sedan den man skriver själv. Ingen vet vad som verkligen rörde sig i Per Albins hjärna. Han var en duktig pokerspelare och han hade beslutat sig för att leda Sverige igenom andra världskrigets helvete. De anteckningar som han gjorde var med stor säkerhet "frisserade" just för en efterkommande granskning. Den person som säkerligen visste vad som rörde sig i hans hjärna var nog älskarinnan. Det brukar ofta var dessa kvinnor som känner till det mesta om sina män,mer än hustrun. Vi vet inte med säkerhet vad som är sant, för det ligger för många filter mellan oss och "källan". Kanske var den svenska D-dagen en efterkonstruktion för att förbättra Sveriges,Per Albins och den svenska armens anseende? Nej,jag tror inte att SMB skulle släppa ut ett sådant material utan att ha ordentligt undersökt sakförhållandena med den militära sidan.

Lördagskvällen den 5 oktober söp Per Albin med norska stadsråd och klockan 0100 på söndagsmorgonen tog han spårvagnen från Tegelbacken. När han steg av vid Ålstensgatan fick han hjärtinfarkt och dog.

Jag har tidigare skrivit bloggen,"Per Albin och den svenska D-dagen",publicerad 2012-03-14.

Klockan är 1020 och det är +2gr. och regn.

God morgon

Pelle

Äldre inlägg