Om

Ingen info ännu.

Presentation

Visar inlägg från mars 2012

Tillbaka till bloggens startsida

Kina-dess historia II

Efter en tid av splittring enades Kina på 600-talet f.Kr. av Tangdynastin. Militärväsendet stärktes och utbytet med främmande kulturer ökade. Det var nu som boktryckarkonsten uppfanns och kineserna började tillverka porslin.

 

        

                    Risfälten                                 Teplantagen

 

Songdynastin innebär en uppgång på 900-talet. Kina gör framsteg inom naturvetenskap och kultur,konst och filosofin blomstrar.

På 1200-talet erövras Kina av mongolerna med Djingis Khan och hans söner. Djingis Khan uppmuntrade konst och kultur och det var under denna tid som upptäcksresande Marco Polo besökte Kina.

Under 1300-talet försvagades Mongoldynastin och nu tar Mingdynastin över makten och Konfucianismen införs som statsideologi.

 

   

 

När Mingdynastin störtades i mitten av 1600-talet, genom ett bondeuppror,tog Quindynastin från Manchueriet över. I Kina producerades nu te,siden och porslin-varor som europeiska köpmän var intresserade av. Kina var emellertid isolerat och handel var endast tillåtet i vissa områden i Sydkina. Kinas restriktiva handelspolitik gillades inte av Europa vilket ledde till en aggressiv politik från Europas sida och Kina tvingades till eftergifter. Följden blev flera krig och inre uppror.

 

                                          

 

Under 1800-talet hade brittiska handelsmän börjat verka i Kina. Opium smugglades in till Kina och användes som betalning för kinesiska varor. Denna handel var mycket lönsam för britterna,men var naturligtvis förödande för kineserna. Den kinesiska regeringen försökte stoppa opiumhandeln och beslagtog flera laster av opium. Nu grep Storbritannien till våld och den västerländska krigstekniken visade sig vara helt överlägsen,så Kina tvingades öppna sina hamnar för utländsk handel. De tvingades också acceptera opiumhandeln. Opium odlades i den del av Indien som kontollerades av Brittiska Ostindiska Kompaniet. Det måste framhållas att det fanns grupper i England som starkt motsatte sig denna omoraliska handel.

 

          

 

Boxarupproret år 1900 var en revolt mot europeernas exploatering av Kina. Samtidigt var det en deklaration av missnöje mot försöken till modernisering av landet. Bakom upproret stod ett hemligt sällskap som kallade sig "Rätten och endräktens knytnävar" därav namnet boxarupproret. För att slå ner upproret fick den kinesiska regeringen hjälp av USA och Japan. Upproret kvävdes och Kina tvingades betala ett stort krigsskadestånd och de utländska intressena ökade sitt inflytande på ett markant sätt. I praktiken blev den kinesiska regeringen en marionettregering styrd utifrån. Detta var som alla förstår en stor förnedring för Kina och de stora sociala problem som uppstod lade grunden för revolten år 1911.

 

            

             

            Opiumplanta                            Kinesisk opiumhåla

 

Klockan är 0910 och det är +2gr. Det blåser en kall vind från NNV

 

God morgon

Pelle

 

 

                                             

                                      

Kina-dess historia I

Redan år 6000 f.Kr.hade människorna vid Gula floden i norra Kina lärt sig att bruka den bördiga jorden i området. Floden svämmade över varje år och på så sätt spreds den gula näringsrika jorden som floden hade med sig. Byar växte upp längs floden och de slöt sig samman för att sammarbeta för att klara sig mot yttre fiender,- och dels för att klara översvämningarna. Ungefär år 2200 f.Kr.grundades den första kinesiska dynastin-Xia. Förmodligen hade de utvecklat ett skrivsystem,men man har inte hittat några skriftliga urkunder.

 

            

 

Kina har under århundraden legat steget före Europa vad det gäller teknik och vetenskap. Många av de uppfinningar som bidragit till västerlandets glansperiod -och erövringar av andra stater kommer ursprungligen från Kina. Den kinesiska civilisationen är den enda av de tidigare civilisationerna som överlevt till våra dagar.

Shangdynastin brukar kallas Kinas första högkultur som grundades ungefär år 1600 f.Kr. Denna civilisation var den mest avancerade  bronsålderskulturen i hela världen. Man bodde i städer befästa med murar. De flesta var dock jordbrukare och levde i mindre byar. Shangriket styrdes av en kung och han hade också en funktion som överstepräst. Från denna period finns väl bevarade skriftliga urkunder.

 

                                      

 

Under Zhoudynastin växte ett feodalt system fram. Kungen hade sitt land i mitten,och området runt om var indelat i län. I varje län fanns en vasall som drev in skatt från bönderna. Bönderna var också tvungna att utföra dagsverken åt vasallen. Denna dynasti uppfattade sitt rike som världens medelpunkt  och kallade det "Mittens rike". Men kungamakten makt försvagades och vasallernas inflytande ökade. Slutet av Zhou-perioden brukade kallas för "De stridande staternas tid". Det hela slutade i att en av vasallerna besegrade de övriga och därmed inleddes nästa period,nämligen Quindynastin.

År 221f.Kr. besegrade en av vasallerna,Shi Huangdi,de övriga och han utropade sig själv till kejsare i Kina. Han segrade tack vare att hans stat,Qin,hade mycket järn,vid den tiden hade man lärt sig att tillverka vapen av järn. Han var grym och hänsynslös som inte skydde några medel. Hans motståndare avrättades eller sattes i fängelse. Shi Huangdi ville bli ihågkommen som den förste och störste kejsaren så han lät bränna alla böcker och skrifter. En stark centraliserad stat styrd av kejserliga ämbetsmän upprättades. Då Kina var utsatt för angrepp byggdes den 4000 km långa stora muren. Efter hans död år 210 f.Kr. uppkom ett starkt motstånd mot centraliseringen,vilket ledde till att Quindynastin störtades och Handynastin tog över.

 

    

 

Efter Shi Huangdis död uppstod några år av kaos och tumult,riket började falla samman. Men år 206 f.Kr grep en general makten och Handynastin tog över. Denna dynastin återgick till det feodala systemet,men behöll det starka och effektiva förvaltningssystemet som skapades under Quindynadtin. Handynastin hade en mycket viktig roll i Kinas historia då de utvecklade det administrativa systemet för att kunna hålla ihop ett sånt stort land som Kina. Det krävdes en välutvecklad byråkrati. Detta blev en modell för Kinas styre ända till 1900-talet. Handynastin var samtidig som romarriket och det förekom en livlig handel mellan rikena. Varorna transporterades landvägen genom Asien. Siden var en stor handelsvara,och det var därför handelsvägen kom att kallas sidenvägen.

 

                                       

 

I Sverige hade vi Birger Jarl som med stor hänsynslöshet såg till att vi fick ett enat rike.Han besegrade en grupp upprorsmän år 1251,ca 1500 år senare än Shi Huangdi.Tillvägagångsättet var i princip detsamma,svikna löften och halshuggning av sina fiender.

 

Klockan är 0905 och det är +4gr.

God morgon

Pelle

 

 

 

 

 

Kina-landet som förändrar världen.

     Kina är idag världens fabrik som  producerar mer och mer av det vi konsumerar. Mycket är rent ut sagt skräp men vi upplever ett kinesiskt ekonomiskt vulkanutbrott. Jag besökte Kina 2007 och det jag såg har satt djupa spår, så jag återkommer nästan alltid till det kinesiska undret. Många har nog inte förstått kraften i det kinesiska språnget. IMF säger :"Kinas ekonomi är större än USA:s om fem år". "Marketwatch" säger: Det innebär att USA:s näste president blir den siste som styr över världens största ekonomi. Jag tänker inte ta ta fram några siffror utan litar på vad experterna säger.


                


      Framför mitt hotellfönster i Shanghai pågick ett bygge. När jag vaknade på morgonen var det full fart och när jag gick till sängs på kvällen svängde lyftkranarna och människor ilade fram och tillbaka på ställningarna. När Shanghai behövde ett tunnelbygge så fattade man centralt ett beslut och nästa dag var bygget igång. Men var tog demokratin vägen? Gick beslutet ut på remiss? Hördes alla som bodde i närheten? Nej, det kan vi vara säkra på att så inte var fallet. Det är naturligtvis alltid effektivare med en diktatur. I Göteborg försöker vi uppnå consensus, med det resultatet att det kan ta hur lång tid som helst.

                   

           

                     

     Det är inte Kinas inre problem som bör diskuteras utan konsekvenserna för västvärlden. Kina har insett att råvarukonsumtionen är avgörande för dess framtid och har därför systematiskt börjat att lägga under sig Afrikas naturtillgångar. Kina erbjuder sig att leverera det som landet inte själva klarar av som tex infrastruktur-och i utbyte får man råvaror. När man börjar undersöka Kinas inflytande i denna stora världsdel, så häpnas man. Hur bär sig kineserna åt? Man lägger sig inte i staternas interna problem utan upprättar ett strikt kontrakt och det innebär absolut inga moraliska pekpinnar.

     Den kinesiska utrikeshandeln växer snabbt och Kina är nu världens tredje största handelsnation. Den viktigaste marknaden för Sverige i Asien är Kina. Landet är också den främsta mottagaren av utländska investeringar. Den kinesiska efterfrågan på insatsvaror driver upp priserna på de internationella marknaderna, vilket bidrar till att bensinpriset höjs och att LKAB upplever en boom som aldrig någonsin tidigare.

     Vi kan för lite om Kina. Vi diskuterar bara det vi upplever som viktigt, nämligen demokrati, jämlikhet, miljöfrågor, mänskliga rättigheter mm. Vi måste helt enkelt se utvecklingen i ett historiskt perspektiv. Den kinesiska ekonomien har genom historien varit dominerande i världsekonomin. Dess andel av den globala ekonomien har sedan början av vår tidräkning uppgått till 22-33 procent enligt: The World Economy: Historica Statistics, OECD 2003.


         


     Under tiden jag skrivit dessa rader så har tanken slagit mig att man bör beskriva den kinesiska historien för att få en bakgrund till det som sker idag. Kineserna har präglats av sin historia långt innan Svea Rike bildades. De har gått igenom omvälvningar, påfrestningar och varit utsatt för en förnedring utan like från västvärldens sida, som vi måste förstå om vi skall kunna begripa det kinesiska språnget.

 

           

                            Utsikten från mitt fönster i Shanghai.

 

      Ett industrijobb i Guangdongprovinsen är för många fattiga bönder en dröm som förverkligas. Vissa av dem lyckas spara hälften av sin magra lön för att skicka hem till familjen. En sekreterare i Being skickar hem ca 30% av sin lön till föräldrarna då det inte finns någon socialhjälp att få i Kina.

Är det sant att någon byggt en kopia av Vita Huset i Kina? Ja, hans namn är Huang Qiaoling."Europa kommer att sluta i en gryta tillagad av en kinesisk kock" sa Italiens finansminister Giulio Tremonti,2003.

      Deng Xiaoping var en mycket klok man. Han förhindrade med stor säkerhet ett inbördeskrig som hade kanske resulterat i miljoner döda. Han sa:"att vi skall hålla oss kvar vid marxismen och integrera den med kinesiska realiteter" Inte ens kommunistpartiet verkar idag vara särskilt intresserat av Karl Marx läror eller någon annan kommunistisk teori. Kina skulle kunna beskrivas som en ultrahögervriden diktatur, en fascism, kanske besläktad med de tidigare tankarna hos Benito Mussolini.

Den kinesiska regeringen fruktar religioner, eftersom människor som tror på det övernaturliga inte alltid lyssnar på sina världsliga ledare. Vatikanen har inga diplomatiska band med Beijing och alla de som bekänner sin lojalitet till påven tillber honom olagligt.

 

Klockan är 0845 och det är +6gr.Solen lyser men det blåser en kylig vind från NV.

 

God morgon

Pelle

 

                    

                     

Erik Dahlbergh-en arkitekt på 1600-talet

  När kung Karl X Gustav gick ut på isen vid Lilla Bält den 30 januari 1658 hade Erik Dahlbergh beräknat isens hållfasthet. Isen höll och tre dagar senare sände den danske kungen en fredstrevare till den svenske kungen,men han var inte beredd att förhandla. Han ville krossa fienden i Köpenhamn, men för att ta sig dit måste han över Stora Bält. Nu var det dags för arkitekten och ämbetsmannen att åter göra en insats. Han kollade istjockleken och gav klartecken.

                          

  För Erik Dahlberg tog karriären fart ordentligt efter det lyckade tåget över Stora Bält den 5-6 februari 1658. Den rikt begåvade mannen skrev nu in sig i historieböckerna. Hans bakgrund var enkel.

                                 

  När han föddes i Stockholm den 10 oktober 1625 hette han Erik Jönsson. Namnet Dahlbergh antog han först efter adlandet år 1660. Som sexåring växte han upp hos släktingar i Söderköping, då föräldrarna gått bort då han var liten. De såg till att han fick gå i skola och därefter skickade de honom till Hamburg för att han skulle få lära sig språket ordentligt. Han hade tur för efter avslutad utbildning hamnade han i tjänst hos en hög tjänsteman som hette Gert Rehnskiöld,generalkamrer i svenska Pommern. Han insåg Erik Dahlberghs konstnärliga talang och utnämnde honom till fortifikationsofficer med uppdrag att göra ritningar av fort och fästningar.

                               

                                           Carlstens fästning.

  Erik fick senare chans att studera den nya italienska arkitekturen. Men tyvärr så blev han inkallad i armen och fick därmed resa hem. Under det polska fälttåget tjänade han direkt under Karl X Gustav och han avanserade i graderna. Greven Magnus Gabriel De la Gardie fick upp ögonen för hans konstnärsådra och gav honom i uppdrag att göra ett stort planschverk över Sveriges städer och slott. Detta var ett gigantiskt uppdrag. Han blev emellertid hela tiden avbruten av kungliga uppdrag som måste genomföras.

                                 

  Rikets försvar måste förbättras och han fick det yttersta ansvaret för rikets fästningar. Han rustade upp fästningarna i Reval,Narva och Riga. Han fick leda fästningsbyggen i många svenska städer som tex Göteborg,Malmö och Kalmar. En av de fästningar han rustade upp och byggde om var Carlstens fästning på Marstrand. Han hjälpte också till med att lägga gatunät i flottans hamnstad Karlskrona.

                               

  Greve Erik Dahlberg var 78 år när han avled år 1703. Han var utan tvekan stormaktstidens främste tecknare. Den mångbegåvade Erik Dahlbergh ligger begravd i Turinge Kyrka i Södermanland.

  Planschverket "Suecia antiqua et hodierna" var Eriks livsverk men fullbordades först efter Eriks död och trycktes år 1715.

                       

                               En plasch från "Suecia antiqua et hodierna"

 

Klockan är 0850 och det är+6gr.och solen lyser

 

God morgon

Pelle

 

Operation "Chariot"-En räd för 70 år sedan.

Lars Gyllenhaal,författare,historiker och medarbetare i SMB har släppt material till föreningens medlemmar om detta projekt som han kallar "Rädernas räd".Jag tar mig friheten att korta ner materialet så det passar för en blogg.

De allierade var hotade av tyskarnas framgångsrika ubåtar och slagskeppet "Tirpitz". Man måste på något sätt begränsa deras möjligheter i Atlanten och Nordjön. Så för exakt 70 år sedan satsade britterna på en operation som byggde på ett överraskningsmoment.630 kommandosoldaters och sjömäns liv var insatsen i detta riskfyllda projekt.

                              

Målområdet var Saint-Nazaire på den franska atlantkusten som var bas för tyska ubåtar och andra fartyg.Tyskarna hade här en stor torrdocka som kunde ta emot det fruktade slagskeppet Tirpitz och torrdockan skulle därmed förstöras till varje pris.Tyskarna hade naturligtvis sett till att Saint-Nazaire var det mest välförsvarade området med kustartilleri,luftvärn och ca fem tusen soldater.

Det var en gammal jagare,HMS Cambeltown,och 18 mindre fartyg som skickades iväg från England till Saint-Nazaire. Man hade byggt om jagaren till det yttre för att den skulle få ett tyskt utseende. Man hade också ändrat fartygen så de skulle klara grunt vatten. Men det viktigaste,man hade placerat 5 ton sprängämnen i fören på jagaren. Man närmade sig Saint-Nazaire under tysk flagg kort före midnatt och tog sig förbi de tyska kustartilleripjäserna, men kort före man nådde fram till torrdockan blev man genomskådade och fick tung artillerield på sig. HMS Cambeltown höll emellertid god fart och rammade torrdockans portar klockan 01:34 den 28 mars. Dockan blev så svårt skadad att den först efter kriget kunde tas ibruk.

                     

Under tiden så härjade kommandosoldaterna och förstörde så mycket det gick. Men när de var klara hade samtliga brittiska fartyg sänkts. En del av soldaterna slogs så länge ammunitionen räckte,en del nästlade sig igenom och kom ut på den franska landsbygden.

Av rädens 630 deltagare lyckades 228 ta sig hem på olika vägar,215 hamnade i tyska fångläger och 169 stupade.Tyskarna förlorade 360 soldater.

Det ovanliga Victoria-korset utdelades till fem av deltagarna och det märkligaste av allt var att ett av dem utdelades på grund av en en tysk officers rekommendation.Tysken hade blivit så imponerad av kommandostyrkan och särskilt insatsen av den svårt skadade kulspruteskytten sergant Tom Durrant att han ville vittna om detta för britterna.

                                     

                                              BILDKÄLLA: SMB

Söndagen den 12 november 1944 lyckades brittiska bombplan sänka Tirpitz i en fjord väster om Tromsö.

         

 

Klockan är 0855 och det är +1gr. Solen lyser.

 

God morgon

Pelle

 

 

Äldre inlägg