Om

Ingen info ännu.

Presentation

Visar inlägg från oktober 2011

Tillbaka till bloggens startsida

Kungstorgsgaraget

  

                            

   En tidig höstmorgon 1976 stormade ett par hundra ungdomar in på Kungstorget med plakat och banderoller med texter som:"Kapitalisterna har tagit vårt torg","Köpmännen förstör miljön","Korrumperade tjänstemän går kapitalets väg". Göteborg hade fått sin "Almstrid". Som ansvarig planhandläggare vill jag här försöka återge de avgörande faktorerna för att det slutade som det gjorde. Hela ärendet urartade till en strid mellan vänster och högerkrafter. Den sociallistiska delen av byggnadsnämnden deltog aldrig i besluten. Den borgerliga majoriteten drev ärendet från början till slut.  

     

                   

                                                               

      I begynnelsen var Kungstorgsplanen en miljösatsning. Bilar roterade sakta runt torget i avsikt att hitta en parkeringsplats och luften förpestades med avgaser. Tomgångskörning i en temperatur kring noll alstrar avgaser och dålig luft. Detta var helt klart  mätbart. För att skapa en bättre miljö för torgförsäljare och besökare var tanken att lägga ett plan under torgytan, detta hade gjorts i andra städer. Köpmannaförbundet var naturligtvis mycket positivt inställt till att utöka parkeringsmöjligheterna. Trafiksidan och Köpmannaförbundet ville nu ha en konstruktionstävling om hur ett garage skulle se ut. Det är nu ärendet börjar urarta, för det vinnande förslaget innebar en anläggning i tre plan som man var tvungen att förankra i berget för att inte hela härligheten skulle flyta upp. Det tidigare enkla förslaget hade konvergerat till en gigantisk komplicerad teknisk apparat,ett monster med armar under Vallgraven,teknologien hade gått för långt.                                  

          Egos perspektiv. En försök att försköna verkligheten. Inte en bil syns.                   

                                      750 platser trollades bort.


     Centerpartiet ville dra sig ur,då man hade tidigare hade lovat;"Inga mer bilar över Vallgraven".Nu löstes problemet på sätt som innebar nedkörning vid Stora Teatern och en tunnel under Vallgraven. Centern kunde nu acceptera lösningen som genast döptes till centerns "undergång".

      Kritiken hårdnade och stridslinjerna formerades. Chalmers med Lars Ågren slog an tonen och skrev en rad artiklar om hur förslaget slog sönder den gamla planen,"man skulle nalkas staden i "mullvadsgångar" Han formulerade sig utmärkt väl och det var synnerligen svårt att bemöta hans inlägg. Jag hade mycket hellre önskat att jag hade befunnit mig på hans sida.

     Hur torgytan skulle gestaltas blev också föremål för en tävling. Huskropparna orienterades på sätt som affärsidkarna ansåg vara bäst ur försäljningssynpunkt. Den gamla halvcirkelformade huskroppen i söder blev därför inte aktuell.

  

                       

                       Torget ockuperas och bygget kommer inte igång.

     

      Planarbetet var en segdragen historia. Det blåste en kall motvind hela tiden. Byggnadsnämnden var kluven och detta medförde att även tjänstemännen var delade. Efter en lång tids kamp så var planerna klara,det blev två detaljplaner,en över +15,0 och en under +15,0. Efter fullmäktiges beslut så var det länsstyrelsens tur. Då inträffar följande;

     Jag blir uppringd av en jurist från länsstyrelsen som säger:"Du har inte hört riksantikvarien,vi hittar inget yttrande". Vi kommer inte att kunna ta planen,vi har ett stort möte i morgon och Du måste  vara här och redogöra för ärendet. Mycket riktigt, jag hade utgått ifrån att museet hade tagit den kontakten men så var inte fallet. Jag hade gjort ett fatalt misstag. Nu gällde det att snabba på. Jag ringde min kontakt i Stockholm och förklarade situationen och han förstod precis. En handling gjordes upp som jag faxade över. Jag fick tillbaka handlingen samma dag med stämplar och datum.

     Mötet på länsstyrelsen nästa dag var en dramatisk tillställning med folk från TV och press,man förväntade sig något. Lars Ågren höll ett magnifikt tal,han hade aldrig varit så bra. Som avslutning anklagade han SBK för att inte handlagt planärendet korrekt,det saknades Riksantikvarieämbetets yttrande. Nu var det min tur och jag måste erkänna att jag njöt av situationen när jag la på overheadbilden med godkännandet. Det var tyst i salen. Sedan började journalisterna från press och TV att samla ihop sina kamror för att gå. Chefsjuristen smålog och sa:"Bättre sent än aldrig,då kommer vi att ta ärendet på nästa möte" När jag gick så kommenterade han handlingen och sa:"Datumet var intressant"

     Länsstyrelsen godkände ärendet och därefter återstod bara för motståndarna att ockupera torget. Lennart Ström,kommunstyrelsens ordförande var hårt trängd,han kallade gänget på torget för "Wollters arme". Det var inte bra. Polisen ville inte ingripa då det juridiska läget var oklart. Kommunen tvingades till slut ge sig och därmed så vann ockupanterna.

     Hade vi hållt oss till den ursprungliga handlingslinjen,med endast ett plan under torget, hade det sannolikt gått bra,för det var försvarbart ur miljösynpunkt. Men det är tydligen så att den som har mycket vill mer ha och detta blev trafikchefens fall. Han var en hårding och hade t.ex. i planen för Östra Nordstaden ställt ultimatum att Eggers skulle rivas för att lämna plats för trafiken. Som väl är så finns Eggers kvar idag.

     Ärendet rev upp djupa sår och det var en väldig svår situation för en lång tid framåt. Idag har tanken väckts att lägga ett p-plan under torgytan och jag säger,lycka till!

     Den här bloggen är lång,men den var avsevärt längre när jag började skriva. Mycket har jag tvingats utlämna. Ärendet inrymdes,på sin tid, i två fulla A4-pärmar. Hade stadsplanechefen varit starkare, skulle ärendet säkerligen tagit en annan vändning. Nu tog Chalmers över "leadet" med Lars Ågren som stadsmiljöns försvarare och på andra sidan fanns trafikexperterna och köpmännen.


   Klockan är 2205 och det är 12gr,varmt.

   God natt

   Pelle

Idealplanen och verkligheten

 

Västerlandet ställer upp höga mål om hur idealstaten skall se ut och politiken utformas därefter. Det dröjer inte länge förrän verklighetsnära problem dyker upp som måste hanteras,en stor katastrof,ett land som går i bankrutt eller något som inte passar in i mönstret av idealstaten. EU är en konstruktion med högt satta mål,ingen tvekan om det,men hur länge håller denna "idealstat"? Kina arbetar lateralt och kan därför snabbare agera efter omständigheterna. De är pragmatiker och kloka efter att ha upplevt 3000 år av historiska händelser. De är bättre rustade för att möta en föränderlig värld. Jag tror därför att EU så småningom kommer att få en annan form där nationalstaten åter får en större betydelse. Vi i Sverige har inget gemensamt med Bulgariens korrumperade samhälle. Tanken att EU skall förhindra krig är god,men om ett antal år kommer man säkerligen att hitta en mer flexibel form av gemenskap.

Som planerare lärde jag mig en sak, nämligen att detaljplanen skulle vara flexibel. Det bästa var att  inte alls göra någon plan. Det krävs dock för det mesta ett juridiskt instrument som grund för bygglov men detaljplanen bör för den sakens skull inte bli ett självändamål. Det inträffar hela tiden förändringar som kommer att stå i strid med en idealplan. Vi ändrar våra åsikter,vi prioriterar plötsligt annorlunda. Först är det förbjudet med bostäder i Göteborgs city,efter en tid skall vi försöka få in så mycket bostäder som möjligt. Det finns inget absolut,allt är förgängligt. En detaljplan måste drivas snabbt för annars ändrar sig förutsättningarna och man får i värsta fall börja om från början. Vill man bara uppbära lön och ha ett trevligt jobb skall man naturligtvis dra ut på planjobbet.

Globaliseringen och marknadsstaten klara inte politikerna av att styra därför ser vår värld ut som den gör i dag. Under kalla krigets dagar gällde särskilda gränser som inte fick överskridas. Med Berlinmurens fall och sovjetkommunismens nedmontering stod vi plötsligt handfallna inför en ny värld. Det råder anarki på haven med utfiskning,pirater härjar lite överallt.(kommer sannolikt att skriva om detta). Läkemedelsindustrin förfuskas med billiga preparat som säljs på nätet. Våra matvaror och kläder som vi köper i affärerna tas fram av barnarbetare som utnyttjas maximalt av samvetslösa människor. Slaveriet är ett faktum. Lär man sig att söka på nätet kan man få reda på allt,även att göra bomber för att förgöra tusentals människor. Receptet finns där helt lagligt. Det nya hotet är "terrorism" som politikerna är mycket måna om att odla. (ny blogg)

Västerlandets välvilja att hjälpa Afrika med monetära medel är ett totalfiasko. Förhållandena har faktiskt blivit sämre så det bör nog analyseras i en blogg. Vi i Sverige vill vara så snälla och duktiga och ordnar galor där pengarna skall gå till behjärtansvärda ändamål,men vi bryr oss inte om  pengarna kommer fram till de människor som verkligen behöver hjälpen. Detta är i högsta grad naivt och slappt,bara vi har dövat våra samveten och varit duktiga så är allt bra.(se blogg)

 

EU-parlamentet ger ett sken av fast styrning,en koloss på lerfötter? Kommer denna konstruktion att överleva? En idealstat som bygger på en tanke om evig fred i Europa?

 

Klockan är 2230 och det är 11gr.varmt

 

God natt

Pelle

 

 

 

 

 

Sverige under andra världskriget

   Sverige hjälpte de allierade under andra världskriget på många sätt. Vi hade kurirflygningar mellan Sverige och Skottland. Under hela kriget pågick regelbundna brittiska flygturer till och från vårt land. Exempelvis upprätthöll British Overseas Airways Corporation (BOAC) en regelbunden flygtrafik med frakt av specialkullager som de allierade köpt från SKF.

   En mörk kväll i oktober 1943 klev en hemlig passagerare ombord på ett brittiskt Mosquito-flygplan på Bromma flygplats. Piloten fick klartecken och startade-med kurs på en flygbas i Skottland. Planet var ett av de snabbaste som fanns vid denna tid. Det var byggt i trä och balsa och det var obeväpnat. Piloten kände till det tyska luftförsvarets avspärrningar över Danmark och han kunde knepen att undgå radarn.

    

                             

   Mannen som klev ur planet på flygbasen Leuchar var Niels Bohr, dansk nobelpristagare i fysik. Han hade med bistånd av agenter smugglats iväg mitt framför näsan på tyskarna i det ockuperade Danmark. Tyskarna var ute efter den judiskättade Bohr i den hårdnande razzian efter judar som dragits igång.

   Niels Bohr var inte vem som helst. Det var han som 1939 upptäckt kärnklyvningen. Bohr kom att bli en av nyckelforskarna kring atomfission, som forskarna redan på 1930-talet insåg skulle kunna användas till att bygga ett mycket mäktigt vapen. Snart så befann sig Bohr i USA, där han under täcknamnet "Uncle Nick" började arbeta med Manhattanprojektet, forskningen som mindre än två år senare hade tagit fram världens första atombomb. 

   Men det stannade inte med Niels Bohr. Faktum är att Sverige agerade "livlina" åt nedskjutna allierade flygare. Hundratals allierade flygare kunde återvända hem. Enbart under år 1944 lät den svenska regeringen, under Per Albin, återbörda mer än ettusen nödlandade flygare.

   En av dem var "Wing Commander" Donald Bennet som blev nedskjuten över Norge under bombanfallet mot det tyska slagskeppet "Turitz" den 27 april 1942.Tillbaka i Storbritannien blev Bennet chef för flygets "Pathfinder-styrka som var avgörande för hela den brittiska bomboffensiven mot Tyskland.

   

   Vår regering gjorde väldigt mycket för att hjälpa de allierade, så det var inte bara tysktåg som rullade genom Sverige som många kanske tror. Syftet med mina bloggar "Sverige under andra världskriget" har varit att tvätta bort det dåliga rykte Sverige fick med permittenttrafiken. Per Albin mfl. fattade rätt beslut vid det aktuella tillfället. Kom ihåg Görings ord: "Sverige är ett litet skitland, det trampar vi lätt ihjäl". Hade vi vägrat hade en invasion säkerligen kommit till stånd.(Se blogg om Hitlers plan)


   Källa: Sveriges Militärhistoriska Bibliotek

 

 

   Klockan är 2355 och det är 8gr.varmt

   God natt

   Pelle

Lilla Torget-en stadsbildsfråga.

Hamngatsrummet hade fått ett sår sedan Otterhällan omdanats. Ett flertal examensuppgifter på Chalmers hade under årens lopp behandlat denna delikata uppgift som gick ut på att "täppa igen "hålet" efter rivning av Lilla Torget 2. Inget hade emellertid hänt. Så en dag uppstod möjligheten då en advokatfirma med lokaler i angränsande fastighet,Wijkska Huset,ville expandera. Det var fullt möjligt att bygga till och därigenom kunde stadsbilden förbättras. En detaljplan krävdes och höga krav måste ställas på en nybyggnad. Trafiken skulle få underordna sig stadsrummets och arkitektturens krav. Advokatfirman ville ha Vallgatans Arkitektkontor för att tillvarata deras intressen och det var ett utmärkt val,då Ragnar Hjerten är en mycket duktig arkitekt och lätt att samarbeta med.(släkt med konstnärinnan Sigrid Hjerten)

Planarbetet startade med en konflikt mellan trafikkontoret och plansidan. De ansvariga för kollektivtrafikens utbyggnad hade bestämt att huvudalternativet för spårvägens dragning skulle gå via Badhusgatan och genom "gluggen" vid Lilla Torget.(Det fanns andra alternativ). Efter många diskussioner inom kontoret fick trafiksidan ge sig. Det var hårda diskussioner inför nämnden,men till slut så segrade omsorgen om stadsbilden. Jag hade aldrig förlåtit mig själv om jag hade förlorat den striden,det var helt enkelt för mycket som stod på spel. Det är alltid stridigheter inom planeringen som man måste leva med. En enda gång på 32 år har jag rest mig upp och lämnat ett sammanträde då personangreppen blev för stora. Den personen som var orsak till det var den som nu talade för trafiksidan inför nämnden. Han drog lyckligtvis  det kortaste stråt. Vi träffades aldrig mer efter detta byggnadsnämndsmöte.

Tre problem återstod att lösa. Byggnaden skulle i höjd,fasadutformning och material anpassas till kringliggande byggnader och man skulle också se byggnaden nerifrån Brunnsparken ihop med Wijkska huset. Biltrafik,cykel och gångtrafik skulle kunna ta sig förbi ner på torget. Efter en del skissarbeten så förelåg ett förslag som byggnadsnämnden godkände. Hela processen flöt därefter problemfritt och alla var nöjda.

Jag insåg vilka möjligheter som förelåg, när advokatkontoret kom upp för att diskutera alternativa kontorslägen. När jag förde fram en eventuell tillbyggnad till deras befintliga lokaler i "gluggen" så blev det napp omedelbart. Detta är kinesiskt lateralt tänkande,att gripa tillfället i flykten,strunta i en översiktlig plan som visar ett idealtillstånd som aldrig kommer att inträffa. Det är ibland tillfälligheter som avgör om man skall lyckas eller inte. Det hade aldrig gått att få en enskild byggare att intressera sig för ett par våningar ovanför en tunnelöppning vilket var avsikten i den översiktliga planen.            

   Denna gång vann stadsbilden över trafiken. Trafikens motivering att man sparade ett par minuter genom att dra kollektivtrafiken genom hålet. Denna argumentering i BN glömmer jag aldrig.

Hörnlösningen är speciell för att klara gång och biltrafik.

 

Klockan är 2215 och det är 9gr.varmt

God natt

Pelle

Europas ekonomi

Europas ekonomiska kris har nått Sverige. Det är skrämmande siffror man får ta del av idag. Svenska Handelsbanken och Swedbank skall förstärka sina kassor med 13 miljarder kronor. Räddningsfonden för EU skall nu utökas till 1 000 miljarder euro!

Jag har tidigare skrivit bloggar som berör västerlandets ekonomi ur ett djupare perspektiv.Jag är inte ekonomiskt utbildad och det är därför det kanske är lättare att ha ideer."Kejsaren har ju inga kläder på sig mamma,tyst min pojke så får man inte säga" Nedanstående bild,om siffrorna är riktiga,är klargörande.Det är hög tid att ta en djupare diskussion om västerlandets ekonomiska system.Vi kan inte leva på skulder och papperspengar. Marknadskrafterna har sagt sitt,nu måste politikerna ta över.Det som är mest skrämmande är att de antagligen inte har några alternativ.Jag har tidigare skrivit följande bloggar som berör ämnet ekonomi.

Västerlandets ekonomi

Globalisering och marknadskrafter

Amerika står på ruinens brant

Amerikas dilemma

"Occupy Wall street" blir starkare och republikanska kandidater överglänser varandra  i skattesänkningar,ett "chickenrace" där man spelar med människors ekonomiska liv. Det hela är absurpt.

Första steget är nu taget i att tömma nederlagets bittra kalk. Vi här hemma får ställa upp och betala för Greklands vanskötsel.GP citerar Churchills ord efter britternas seger vid El Alamein 1942."Detta är inte slutet.Det är inte ens början på slutet. Men kanske är det slutet på början." Det var då tre år kvar av grymma strider.

Detta är en extrablogg med anledning av dagens GP

God morgon

Pelle

Äldre inlägg