Det var mentalt enklare att leva för 500 år sedan då religionen alltid var närvarande. Den följde dig från vaggan till graven. Gud fanns liksom dess motpol djävulen. Allt förklarades med hänvisningen till religionen. Kontrasten mellan mörker och ljus var mycket större. Ödet var en del i den gudomliga ordningen. Denna värld existerar inte i dag. Människan måste själv bilda sig en uppfattning om gott och ont, ljus och mörker. Kunskapens betydelse har kommit att spela en allt större roll för dagens medborgare och prästerskapet har förlorat i betydelse, allt är numera väldigt komplicerat.

  

         

    Människorna flyr in i fiktionens värld, mediavärlden, TV-såpornas sanningar präglar vår tillvaro där experter analyserar innehållet. Det är denna sanning som ger oss våra referensramar. På 1500-talet var det den religiösa världsbilden från vilken den individuella människan hämtade sin tolkning av världen. Världen i dag förklaras  av grävande journalister, krönikörer, politikernas spinndoktorer och experter på olika områden. "Minskar vi inte utsläppen av koldioxid så går jorden under". Med andra ord , helvetet är nära och ångesten tilltar.

    På 1500-talet hotade man med den yttersta domen. Naturfenomen som var svåra att begripa, järtecken, solförmörkelser och stjärnfall hade stor betydelse och  förebådade kommande tider. Genom magi kunde människorna försöka påverka sin tillvaro medan prästerna rabblade sina mässor på latin som ingen begrep. Att behålla makten över folket var enklare för 500 år sedan.

  

                     

     Vad skall 2000-talsmänniskan tro på? Vilka val skall hon göra? Mellan oss och 1500 talet ligger ett halvt årtusende, men vi är fysiskt samma människor. Det är föreställningsvärlden som har förändrats. De förändringsprocesser som har lyft fram den moderna människan kan kallas avmystifiering, eller privatisering. Rättssystemet har byggts ut så konflikter löses genom förlikning inför rätta. Den religiösa förklaringsmodellen har suddats ut och ersatts med kunskap och insikt. Detta har resulterat i det sekulariserade samhälle vi har i dag. Många anser att demokratin inte fungerar, det är eliten som skall bestämma. Detta är fel för demokrati är inget annat än att väljarna skall kunna försvara sina intressen mot överheten.

  

                            


   För övrigt så anser jag att Västlänkskartellens politiker bör genomgå psykoanalys.   
   Klockan är 1115 och det är-0,7gr. Snön lyser vit på marken

   God morgon

   Pelle