Om

Ingen info ännu.

Presentation

Sverige och våldet.

Brottsligheten och terrorismen är de frågor som svenskarna anser är de viktigaste allt enligt en utredning av EU. 

     Det dödliga våldet  uppgår till ca 30 fall per år. För tio år sedan låg nivån på 10 fall per år. Våldtäkterna har ökat i samma takt som invandringen och invandrarna är överrepresenterade i brottsstatistiken. På ett område nämligen dödsskjutningar bland unga män är vi klart ledande i Europa. Portugal, Italien, Grekland, Tjeckien och Frankrike har lägre siffror. Sverige har tio gånger högre siffror än Tyskland. Detta är anmärkningsvärt, något måste göras.

      

Man måste se sammanhanget och här återfinner Sverige i mitten

 

Helt klart är mörkertalet betydande..

 

     Dessa vapen har ungdomarna lyckats komma över i Sverige. Hur har detta kunnat ske, vem säljer dessa mordredskap till barn?

,

     Medborgarna i Sverige måste kräva hårdare tag för att stävja denna kriminalitet. Det är våra politikers ansvar att se till att lag och ordning efterföljs. 


     Klockan  är 1150 och det är +8,1gr.

     God middag.

     Pelle

Sverige och Islam.

     Islam genomsyrar alla samhällen som berörs. Frågan om jämlikheten sätts på sin spets på samtliga nivåer. Sverige är ett mångkulturellt land ett sekulariserat samhälle som accepterar islams värderingar beträffande jämlikhet, eller har jag fel?

       


     Islam grundar sig på Koranen och några skrifter om kvinnofrågor har inte lyfts fram för jämlikhetstänkandet finns inte vad vi menar med detta begrepp. Det är förhållandet mellan män oh förhållandet mellan kvinnor som berörs. Man skall se båda könen som lika i sina förutsättningar att jämföra man och kvinna är uteslutet för rollerna skiljer sig åt då de är biologiskt och sociologiskt betingade vilket kan regleras genom lagstiftning. Ett citat ur Koranen: "Men de som gör gott och har tron-man eller kvinna-skall stiga in i paradiset oh de skall inte lida så mycket orätt som skåran i en dadelkärna (4:124)

      Man måste omtolka Koranen för att uppnå vad vi menar med jämlikhet. Men att ändra Guds ord är ej möjligt enligt vissa grupper av troende. an har olika uppfattningar om historieskrivningen, man tolkar det mesta olika för islam är av sin natur kvinnofientlig. Vi skådar resultatet av ett patriarkaliskt synsätt. Islam erbjuder kvinnan rättigheter men det är Gud som dikterar villkoren. Kvinnan är förtryckt i den muslimska världen men islam har ingen skuld i detta då det är Gud som står för orden så frågan kan inte få ett svar. Kan man säga att islam erbjuder ett jämlikt samhälle? De flesta invånarna i de länder som berörs anser detta men Sverige har en annan uppfattning. Är det då möjligt att omtolka Koranen den borde ju vara glasklar? Det är här vi står i dag, Många framstående kvinnliga forskare anser att detta är absolut viktigt att göra. Frågan om islam är mycket komplex. Juristen oh människorättskämpen Shirin Ebade är en som till och med fått Nobels fredpris. Men var är de svenska kvinnoorganisationerna när skall de ta upp kampen på barrikadera?


     Klockan är 1645 och det är +85gr.

     God kväll 

     Pelle

Hermann Göring.

     Han bodde i Stockholm med sin hustru Carin och umgicks i societeten. Han var morfinist och drabbades stundtals av vansinnesutbrott. Han blev en av tredje rikets mäktigaste män. Han tog livet av sig den 15 oktober 1946 natten innan hans dödsdom skulle verkställas.

    


     Han levde i skräck för att hans dubbelliv skulle avslöjas för kollegerna i nazi-toppen. Han var gift med adelskvinnan Carin von Kantzov och han hade en lång vänskap med greven Erik von Rosen och dennes hustru Mary. Carin övergav make, son och livet i Sverige efter att ha förälskat sig stridspiloten Herman Göring. De umgicks i nazistpartiets toppskikt och Carin blev mycket populär. Det var en ingång till överklassen för det nationalsocialistiska partiet. Carin skrev brev hem oh beskrev Hitlers idéer och "judeproblemet" i positiva ordalag. Hitler var mycket förtjust i Görings Carin som han ansåg var en "maskot" för partiet. Men hon hade dålig hälsa och dog år 1931.

      

                                                    Carinhall


     Herman Göring transporterade kvarlevorna till sin egendom utanför Berlin som fick namnet Carinhall. Vid begravningen deltog samtliga höga nazister inklusive Adolf Hitler. Herman Göring grundade Gestapo och ansvarade för inrättandet av de första koncentrationslägren. Han dömdes till döden för krigsförbrytelser vid Nürnberg- processen 1945.

     Många svenskar inom inom överklassen och militären såg upp till Adolf Hitler under hans första år vid makten. Han var verktyget för att stoppa kommunismen. Kung Gustav V belönade Herman Göring med den kungliga Svärdsorden 1939. Det fanns starka band mellan Sverige och nazi-Tyskland, så varför skulle landet ockuperas? 


     Klockan är 1700, lätt snöfall

    God kväll

    Pelle

     

Sverige behöver en kvinnlig statsminister.

     Sverige är det enda land i Norden som fortfarande inte haft en kvinnlig statsminister. Att svenska kvinnor skulle vara dummare eller mindre försigkomna än sina systrar i grannländerna kan vi snabbt föra åt sidan, felet ligger hos socialdemokratin och inom moderaterna. En rad toppolitiker anser att Sverige behöver en kvinna på den högsta positionen inom maktutövningen. Männen har historiskt alltid gjort upp de normer som skall gälla. En kvinna på högsta beslutstoppen skulle erbjuda respekt för halva landets befolkning. Sverige är sämst i Norden på kvinnlig makt där Finland har haft tre kvinnliga statsministrar. Mona Sahlin (S) kom långt men stötte på hårt motstånd. Anna Kinberg Batra M) fick jobba under svåra förhållande men nådde inte ända fram.

 

                                        Den gubben skall vi byta ut.


     Det finns kvinnliga partiledare och språkrör, men inte någon kvinnlig statsministerkandidat vad man kan se. Förebilder har en mycket stor betydelse, både inom näringsliv, idrottsliv klimatarbete och framför allt inom politiken. Det är hög tid att få en förändring på detta område. Kvinnor har alltid fått stå i bakgrunden och spelat underordnade roller, men utvecklingen i det europeiska samarbetet visar något annat. Vi har Christine Lagarde  som chef för den mäktiga centralbanken ECB.. Löfven är Nordens enda manliga statsminister och man ställer sig frågan varför?

       

                                             Elisabeth Svantesson.


     Sverige kan i dag uppvisa en statsministerkandidat, Elisabeth Svantesson (M) som utomordentligt väl uppfyller de krav som kan ställas på en person på denna position. Innan hon lev invald i riksdagen var hon doktorand i nationalekonomi vid Örebro universitet och hon var arbetsmarknadsminister 2013-2014. Från och med 19 oktober blev hon enhälligt vald till vice ordförande inom moderaterna. Sedan 2019 är hon vice ordförande i finansutskottet, suppleant i EU-nämnden och utrikesnämnden Hon var ordförande i Samfundet Sverige - Israel mellan åren 2012-2013. Hon har även ett kristet engagemang i organisationen "Ja till Livet" som är  politiskt obunden. Hennes CV skulle fylla flera A 4 sidor, men det viktigaste av allt, gubbarna i EU skulle verkligen lyssna på henne när hon äntrade talarstolen i EU Sverige hade då fått ett ansikte.


     Klockan är 1330 och det snöar

     God middag

     Pelle

Konservatism.

     Denna ideologi kommer från latinets "conservare" som betyder bevara. Den irländske filosofen Edmund Burke kritiserade den franska revolutionens konsekvenser. Konservativa tror i högsta grad på utveckling- men framåtskridandet måste bygga på erfarenheter på det som funnits tidigare. Att ändra enbart för ändrandets egen skull är en annan sak.

 

                                             Edmund Burke.


     Det var franska revolutionen och Napoleonkrigen som väckte motståndet och grundaren hette Edmund Burke. Han "uppfann" inte denna ideologi som grundades i antikens Grekland.. Ett konservativt tänkande har alltid funnits då det helt naturligt finns i de flesta människor

     Konservatismen är en motpol till liberalismen och socialismen. Man värnar den ordning som historisk erfarenhet visar om utvecklingen varit hållbar och  meningsfull under en längre tid. Politiska "modeller" avfärdas, liksom storskaliga samhällsprojekt. Konservatismen värnar om kulturen och den västerländska civilisationen som bygger på antikens filosofi, romersk stadsbyggnadskonst och den kristna värdegrunden.

     Människan föds med både en ond och en god sida. Det är genom kultur, tradition och sedvänjor som det bästa kan synliggöras.     Klockan är 13,20 och det är +1,5gr.

     God middag

     Pelle


     

Äldre inlägg