Om

Ingen info ännu.

Presentation

Göteborg - den delade staden.

    Världen har många delade städer - Jerusalem, Nicosia och nu tillkommer Göteborg. Västlänken delar staden på olika sätt, den tar inte hänsyn till den nordliga delen, Hisingen lämnas utanför. Västlänken delar också staden mentalt i två delar. Genom detta främmande element, som strider mot stadens historiska identitet, är invånarna i klar opposition. Man måste fråga sig, för vem bygger vi staden och vad är syftet med att inte ompröva frågan? Allt verkar förutbestämt, stadens historia verkar skriven, och därmed också dess öde.

        

         

    Det är den mentala uppdelningen av staden som kommer att sätta djupa spår för framtiden. Dåliga tekniska lösningar kan oftast åtgärdas men en tunnel är för evigt. Syftet med att bygga en stad är att den skall vara till för alla, men i detta fall frångår man detta axiom för ett högre mål som inte hat låtit sig förklaras. Tystnaden från de ansvarigas sida har under alla år varit kompakt.

    Jerusalem är en delad stad, där EU inte erkänner Israels annektering av den östra delen. Jerusalems status som Israels huvudstad avgörs genom förhandlingar. Nicosia är Cyperns huvudstad och sedan år 1974 är staden delad i en nordlig och en sydlig del efter den turkiska invasionen. Historiska tillbakablickar är nödvändiga för att förstå händelsers konsekvenser. Att dela upp en stat eller en stad i två grupper kan medföra bekymmer för många decennier framöver. Frankrikes uppdelning: För Vichy eller mot Vichy har satt outplånliga spår i fransmännens psyke. 70 år efter fredsslutet lider landet av dess konsekvenser. Uppdelningen har alltid varit ett oavslutat kapitel i Frankrikes historia.

    Det vi tar del av i Göteborg är början på en alienering, ett socialt begrepp som innebär att känna sig som främlingar i sin egen stad. Västlänken innebär en polarisering som skapar en grogrund för en sämre utveckling på sikt och därmed ett hot mot demokratin. Våra politiker har valt denna väg mot framtiden och vi invånares enda möjlighet är att på bästa sätt hantera situationen. Vi har valt dessa människor för att styra vårt öde.


    Klockan är 1145 och det är +3,8gr.

    God morgon, en härlig dag väntar.

    Pelle

Klimatångest.

    Under de senaste decennierna har det vädermässigt inte inträffat några händelser som varit värre än tidigare. Satelliter kan konstatera att jorden har blivit grönare och beräkningar visar att orsaken till detta är den ökade koldioxidmängden. Varför oroas över något som styrs av krafter som ligger helt bortom människans möjligheter att påverka då extremt väder alltid har kännetecknat jordens klimat.

    

                         

    Havet stiger och nederbördssystemen förändras vilket alltid kännetecknat klimatet på jorden. Men det har hänt något, klimatet har gjorts till en ödesfråga med en stark etisk dimension som skapar ett grupptänkande vilket motverkar en seriös analys. Sverige vill spela en politisk roll, vi vill framstå som ansvarsfulla för ett hållbart samhälle. Men detta vilar på en emotionell och osäker grund. Allt som är hotfullt beträffande klimatet beror på människans oansvariga hantering av koldioxiden. Vi har fått vår tids charlataner.

    Det finns ingenting, inga tecken som innebär allvarliga farhågor. Temperaturen har visserligen stigit ca 1gr och kommer sannolikt att öka ytterligare någon grad som innebär mildare vintrar utan snöröjning och saltning av våra vägar. Att återställa klimatet till något som fanns tidigare är totalt orealistiskt. Att lagra 15-20 miljarder ton/år i marken är orealistiskt, vilket faktiskt har framförts av fanatiker.

    Vi oroar oss över krympande glaciärer och att isen i Arktis minskar. Vi kan istället glädja oss över att isläggningen i Östersjön minskar, vi sparar pengar på att isbrytarsäsongen minskar. Vi kan glädja oss över fördelar för sjöfarten och havsfiske. Vi får naturligtvis skydda oss mot ett stigande hav genom att bygga skyddsvallar, eller om det blir allvarligare flytta till högre liggande partier. Tidigare har vi gjort motsatsen när havet drog sig tillbaka efter istiden. Människan får helt enkelt anpassa sig till verkligheten som vi faktiskt alltid har fått göra.

    

  

                 Snart så kommer en underbar tid i ett vackert land.                           

    Det finns inga skäl att gripas av klimatångest. Klimatet varierar som det alltid har gjort och solen lyser över oss alla. Just nu har vi en väldigt mild vinter. Lågtrycksbanan drar upp mild luft från Atlanten vilket vi skall glädja oss över så länge det varar. Min hustru säger: "vänta bara, vintern kommer i mars",- och oftast får hon rätt.


    Klockan är 1230 och det är +7,6gr.(vårväder)

    Trevlig fredag utan någon ångest

    Pelle

Den religiösa fanatismen.

    Inom islam riktas allt mot det förflutna. Framtiden har endast mening om den ses mot denna bakgrund. Att islamisera framtiden är den raka motsatsen till de sekulära samhället som vi har i Sverige. Islam är bara en upprepning av det förflutna. Framtiden existerar inte inom islam. IS är islams sista andetag. Denna tillbakagång finns inte i mänsklighetens historia. Tidigare civilisationer har dött ut med värdighet. Situationen är katastrofal för arabvärlden. 

    

                        

   Den våldsbejakande islamismen känner inga geografiska gränser, den växer sig stark där den tillåts att göra det, såväl i Europa, Afrika som i Sverige  Man kan inte bomba bort en ideologi, så när IS med sitt skräckvälde kollapsar så finns tankarna fortfarande kvar som omformas efter dagens möjligheter och synsätt. Det finns i stort sätt två alternativa linjer som kan skönjas. Man övergår till renodlad terrorism eller gerillakrig i väst och andra världsdelar. Det ligger mycket propaganda i detta att visa sig stark och oövervinnlig. Den andra vägen är att inta en seriös politisk attityd som inger förtroende hos europeiska politiker med avsikt att vinna fördelar och makt.

    

            

    Kalifat kallades de muslimska riken som styrdes av en kalif. En ledare som gjorde anspråk på religiös såväl som på politisk överhöghet Det var den titel Aber Bakr tog när han efterträdde Muhammed som muslimernas andliga och världsliga ledare år 632. I juni 2014 utropade IS ett kalifat för de områden som gruppen kontrollerade. Aba Bakr al-Baghdadi utnämndes till kalif. Kalifatet upphörde att existera 2019 och ledaren dog 27 oktober 2019.

    

                          

    Mellanösterns framtid präglas främst av dragkampen mellan sunni - och shiamuslimer, där Saudiarabien och Iran återfinns i var sin ringhörna. Men regionen är ett lapptäcke av olika väpnade grupperingar. Paraplyorganisationen "The Syrian National Coalition" är i dag splittrad i ett flertal organisationer. Al Assad sitter kvar och stöds av Ryssland genom strategiska bombningar.

    

                             


    Religiös fanatism är benämningen på de som driver sin sak utan hänsyn till rationella argument och vi har dem här i Sverige- anspråk på absolut sanning, blind lydnad, ändamålen helgar medlen, heligt krig.


    Klockan är 1015 och det är +5,4gr.

    En ny vecka har börjat.

    Pelle    

Folkmordet på de kristna i Mellanöstern.

    Den kristna befolkningens andel i Mellanöstern har fallit från tjugo procent till i dag under fem procent. Islamisternas mål är att göra Mellanöstern uteslutande till en islamisk region. Kristna ledare framhåller att lösningen är inte att lämna området. Det som krävs är istället hjälp att överleva på plats. Migrationspolitiken som förts i Sverige är ohållbar, den medför politiska spänningar, enorma kostnader och förbättrar inte situationen i Mellanöstern. Pengarna har tagits från biståndsbudgeten som istället kunde använts för att hjälpa flyktingar i regionen.

   

                   

    "Det är ren och skär skam att etnisk rensning tillåts utspela sig framför våra ögon utan att någon ingriper. EU måste stå upp för minoriteterna innan kristendomens vagga helt tömts på kristna"-säger David Lega (KD). Det finns inga segrare i krig brukar man säga, men de finns alltid de som förlorar mer än andra. Detta är situationen för Mellanösterns kristna under århundraden. Förtryck, massaker är återkommande svarta kapitel i Mellanösterns historia. Före 2003 fanns det över 1,5 miljoner assyrier och andra kristna, i Irak i dag är det på sin höjd ett par hundratusen kvar. Irak är världens värsta land för kristna att leva i. I Syrien fanns det före inbördeskriget två miljoner assyrier och kristna. Assyrier och yeazdier blev lätta byten för de bättre beväpnade islamisterna, mördarsekten IS. Städer tömdes på en natt och ett helt folk sattes i skräck. Inga internationella åtgärder vidtogs för att skydda dessa oskyldiga människor, inte från väst och inte från Ryssland.

   

                             

    De som haft inflytande i Mellan östern såsom USA, Ryssland, Iran och Turkiet har alla varit ovilliga att skydda regionens kristna, man visste mycket väl vad som pågick, så demografin har ännu en gång reviderats till de kristnas nackdel. Generösare migrationspolitik stoppar inte folkmordet på de kristna. Ungern, Polen och Tjeckien har tagit ställning i denna fråga och säger nej till en påtvingad invandring.

    

                       


    EU-domstolens generaladvokat anser härmed att man brutit mot EU-rätten. Detta skulle vara ett första steg mot EU:s möjlighet att fördela invandrare så man hotar med uteblivna EU-pengar. Några benämner detta för "ekonomisk terrorism". En lösning kan bli att man följer Storbritanniens exempel och lämnar EU. Skall invandringen bli den fråga som spräcker EU?


    Klockan är 1115 och det är +5,8gr.

    God morgon

    Pelle

      

Misstroendevotum bör ställas.

    Statsministern med sina rådgivare går i otakt med det svenska folket. Det är hög tid för en ny regering som med kraft kan rensa upp i en havererad invandringspolitik. Att vänta tills valet i september 2022 håller inte, då farten i utförsbacken mot den ekonomiska ruinens brant ökar för varje dag som går. Samtliga analyser och opinionsundersökningar visar samma sak, Sverige är på fel väg, en förändring måste ske så det politiska spelets regler måste följas, ett misstroendevotum måste ställas.


                


       
             
      
    Den svenska invandringspolitiken har totalt havererat. Vi har tagit emot flyktingar utan att ha en fungerande migrationspolitik. Vi har en stor bostadsbrist och vi saknar lärare och våra pengar läggs på fel saker. Problemen är större än vad man vill göra sken av vilket leder till mörkning. Att ta emot fler människor är direkt oansvarigt. Vi kan inte lösa Syriens problem, det är inte vår sak. Regeringens politik drabbar den egna befolkningen som den primärt skall värna om. Sverige måste ta krafttag och visa upp en ansvarsfull och genomtänkt invandring. Det krävs med andra ord  gränskontroller mm. Den pågående migrations -utredningen går åt fel håll, den ökar asylinvandringen och amnestin, när vi istället behöver en stram invandring för flera år framåt. Vi måste slå fast volymer som Norge, Danmark och Finland har. Lagstiftningen måste ses över för vi kan inte ha generösare regler än EU:s övriga medlemsstater. Asyllagen är i dag inget annat än ett enda stort socialt experiment


               
          

                              Det är trenderna som är betydelsefulla.         Slutsats: Misstroendevotum bör ställas mot regeringen så fort som möjligt.
                       Nyval bör äga rum i första kvartalet eller andra kvartalet.    Klockan är 1155 och det är + 6,6gr.

    Trevlig dag önskar

    Pelle


                     

                        

Äldre inlägg