Om

Ingen info ännu.

Presentation

Miljöinkvisitionen i Göteborg år 2029

    Detta är inget annat än några tankar inför framtiden då miljön på diktatorisk väg tagit makten över våra liv. Att rädda planeten har i dag tagit sådana former att den enskilde individens tankar och leverne måste underordnas en högre instans.  Det finns liknelser med den Katolska Kyrkans agerande tidigare i vår historia där man sökte efter kättare som avvikit från den sanna tron. I dag gäller det klimatförnekarna som skall skambeläggas. Naturligtvis dyker Orwells -84 upp i tankarna.                     


   Det begås mer och mer allvarliga brott mot vår miljö som måste beivras, Den information som samlats in och underställts inkvisitionsdomstolens högste åklagare har bedöms så allvarliga att åtgärder måste vidtagas. En förändring av lagstiftningen har snabbehandlats i syfte att kunna brotts -belägga alla teologer som har en avvikande åsikt om koldioxiden och klimatet. En censur kommer också att genomföras beträffande press och media, där artiklar kommer att refuseras som avviker från miljöininkvisitionens föreskrifter. Den lokala inkvisitionen ansvarar inför Klimatpanelen, denna klimatets högsta instans med rätt att styra världen. Den har  deklarerat att den lokala inkvisitionens åklagare nu har fria händer att komma till rätta med brottsligheten som står utanför alla politiska nämnder, för nu gäller det  mänsklighetens överlevnad.

   

                             

    På demokratisk väg har miljömålet på 2 grader slagits fast. Miljöinkvisitionen ser enhälligt med avsky på dem som genom olika smutsiga knep och handlingar undandrar sig ansvaret för planetens fortbestånd. Ett framfört anatema innebär att avvikare kan räkna med en uteslutning ur vår gemensamma tillvaro. Namn och fotografi kommer att lyftas fram i press och media för att skambeläggas. Paragraferna kommer nu att kungöras i TV på bästa sändningstid och upprepas varje dag under en veckas tid. Medborgarna har därefter en vecka på sig att bekänna de avsteg som gjorts. Gör man detta så noteras att man solidariskt har anslutit sig till Klimatpanelens direktiv. Olovlig bilkörning, grillning av kött mm. tycks vara de mest förekommande försyndelserna. De som har brutit plomberingen av öppna spisar kan däremot räkna med dryga böter - och vid upprepade försyndelser kan det bli aktuellt med konfiskering av egendomen.

    Skattehöjningar är nu ofrånkomliga för att finansiera dessa institutioner. Att rädda planeten från undergång kostar pengar. Dessa inspektörer som krävs för att kontrollera medborgarna är dyra, för de har ett uppdrag som måste betraktas som mycket ansvarsfullt och känsligt. Att ställa om till fossilfria bränslen utgör den största delen av den aviserade skattehöjningen. Men det hela måste bli roligt, så artisten Malena Erman tillsammans med sin dotter Greta kommer att svara för underhållningen. Dottern har förresten gjort en strålande succé i Europa, naturligtvis uppbackad av de bästa proffs som klimat-marknaden kunde erbjuda.

   Vår statsminister har framhållits som ett föredöme för EU:s övriga medlemsstater. Sverige har nu intagit den ledande positionen som en humanitär och miljömedveten stormakt, klimatpanelen är mycket nöjd.


    Klockan är 1400 och det är +8,4gr.

   God middag

   Pelle

Greta Thunberg - en ikon

    Världens ledare har kapitulerat inför denna flicka på 16 år. Hennes klimatstrejk har drabbat världen med en tsunamis kraft. Man behandlar henne som ett tidens fenomen, man kysser henne på hand och tilldelar henne Nobels fredspris. Alla politiker vill synas i hennes närhet och gör vad som helst för att bli fotograferad med henne. Den franske presidenten, som vill naturligtvis framstå som planetens räddare, för det var i Paris det avgörande Parisavtalet slöts 2015. Hans slogan är "Make our planet great again", naturligtvis en pik till Trump som tycker att det här med klimatet är trams. Vi ser här ett verbalt krig på absolut högsta nivå.                  


                                   Greta Thunberg - Sverige

  

    Frankrikes president har dåligt samvete, miljöministern har avgått och den fossila branschen står för 75 procent av landets energiförbrukning och på gatorna demonstrerar de gula västarna mot att priset på bensin och diesel skall höjas.

    

           

                                          Macron - Frankrike.

    Angela Merkel i Tyskland talar om Greta-effekten och det gröna partiet går fram med stormsteg. Ungdomarna demonstrerar varje vecka över hela landet och ser Greta Thunberg som en ikon. Merkel kallas nu för klimat-kanslern. Tyskland har också dåligt samvete då  det är landet i EU som toppar användandet av el från kolkraftverk och producerar mest brunkol i hela världen.

    

              

                                            Juncker - Luxemburg.

    "Globale strike for future"- här var det mening att Greta Thunborg skulle hållit ett tal i parlamentet men det röstades ner av Kristdemokraterna och konservativa EPP. EU:s mäktigaste personer satt i publiken där EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker toppade församlingen. Han hälsade ikonen Greta genom att elegant kyssa hennes hand. Efteråt levererade han hyllningsord och lovade att en fjärdedel av EUs nya långtidsbudget skulle avsättas till att begränsa klimatpåverkan.
               

                                               Gutierrez - Portugal


    FN:s generalsekreterare Antonio Guteras har nu känt att det blåst medvind och har därför höjt larmnivån i sina tal. Han hade också bjudit in Greta till Polen som uppmärksammades ordentligt. Gretas tal beskrevs som helt "fantastiskt" (undrar vem av klimatteologerna som skriver hennes tal)

    

                      

                                             Lagade - Frankrike.  

    Varje år så träffas världens ledare för att mingla i Davos. Man diskuterar världens viktigaste frågor. Där stack nu ikonen Greta ut från mängden. Hon höll ett tal inför världspressen där hon under stor munterhet läxade upp de ekonomiska tungviktarna. Hon hade räknat till 1500 privatflygplan på Davos angränsande flygplatser.                    

                                                   Ikonen - Greta    Greta Thunbergs framtid är säkrad. Hon var rätt person vid rätt tillfälle och kommer alltid att efterfrågas av press och media. Klimatikonen som satte makthavarna på plats i Davos. Om det är koldioxiden som styr klimatet är i detta sammanhang egalt, den världsliga makten har fått en klimatikon som kan framhållas som jordens räddare.


    Källa: Hanna Rydén - Journalist GP


    Klockan är 1610 och det är +5,7gr

    God afton

    Pelle

Klimatet och globaliseringen

    FN har gjort klimathotet till sin viktigaste fråga och Sveriges inställning är extrem och saknar motstycke i den övriga världen.Sverige vill tydligen även framstå som jordens räddare vid sidan av att var humanismens stormakt.

     Klimatlarmen är överdrivna och ett omfattande forskningsfusk har konstaterats där fakta manipulerat. Att ifrågasätta klimathysterin innebär att man hamnar i facket för klimatförnekare, vilket är lika negativt som att vara rasist  Det är svårt att i dag få artiklar publicerade som riktar kritik som berör felaktiga fakta, då klimatalarmismens frontfigurer har hela det politiska etablissemanget bakom sig, "Jordens undergång är nära om vi inte ställer om" säger man, vilket metodiskt slås fast i debatten. Det helar handlar om makt, kontroll och pengar, så inget är nytt under solen, det handlar om globalisering och nationalstatens marginalisering och vissa kommer att bli ännu rikare. Naturligtvis finns det många som tror, särskilt bland den yngre generationen.

   

                                  

    De enskilda staternas suveränitet skall ersättas med överstatliga institutioner där EU är ett sådant exempel, liksom Förenta Nationerna. De klimatavtal som skrivs begränsar nationalstatens rörelseförmåga. För att överföra makten till globalistiska institutioner måste man skrämma folket med klimathotet. Vi har inte helvetet längre att hota med så de som har makt måste tillgripa andra metoder. "The first global revolution" är en tidskrift där man helt öppet erkänner att man valt ut miljöfrågan för att driva på globaliseringen av världen, allt finns att läsa på nätet.

    

                                
                                        

    Vetenskapen har missbrukats av de som ligger bakom klimatalarmismen. Ekonomiskt mycket starka grupper har bestämt forskningsanslagen och korrumperar därmed de forskare som måste ha bidrag för att kunna fortsätta sitt jobb. Klimatmodellerna är felaktiga och är till övervägande delen ett beställningsjobb i syfte att vara alarmerande. Globalisternas vision innebär att ett globalt klimatavtal skall kunna kontrollera energiförbrukningen i världen och därmed erhålles makt över alla länder. Alla gränser och tullar skall bort. Makten flyttas från demokratiskt valda nämnder till de största företagen och bankers styrelser. Vissa personer kommer att bli snuskigt rika på denna process - just follow the Money.

    Koldioxiden är livets gas så när den understiger 0,02 % så börjar livet på jorden att avstanna. Koldioxiden gör så att öknarna krymper och att våra skördar växer. Att framställa koldioxiden som något skräckinjagande är helt groteskt. Koldioxid och syre är jordens viktigaste gaser. 

   

                 


                                Hennes grej är klimatet så hon måste tro.

    I Sverige är debatten om klimatet rent hysterisk. Svenska politiker känner sig tvungna att beröra klimatfrågan för det gäller att vara klimatsmart. En amerikansk forskare som granskat tillståndet i havet och atmosfären vittnade om vetenskapsfusk i stor skala. Detta var en stor händelse i USA, men inte i Sverige.


    Klockan är 0630 och det är +3,6gr. Det regnar inte

    God morgon

    Pelle

Den ofrånkomliga maktförskjutningen

    Problembeskrivningen för Göteborg är enkel, det gäller att lyssna till folkets röst. Makthavarna måste ha en dialog med invånarna i staden för verkligheten är komplex och svårgripbar. Detta innebär att experternas språk måste ovillkorligen förklaras. Det måste "översättas" så att samtliga begriper innebörden av förändringen. Staden kan inte längre styras från toppen och nedåt.  Västlänken har klart visat att detta fungerar inte. Att genomföra en förändring mot invånarnas vilja är dömt att misslyckas, så strategin måste läggas om, demokratin måste bli direkt. Dessa maktstrukturer med politiker och tjänstemän fungerar inte längre i dagens teknologiska samhälle, så makten måste ovillkorligen förskjutas till dem som i första hand berörs och det är stadens invånare. Detta är vår tids stora utmaning. De stora frågorna, dit Västlänken hör, kräver en annorlunda politisk hantering. Denna samhällsomvandling kräver andra förutsättningar, något nytt måste således växa fram, vi behöver en ny positiv "framåtrörelse". Det gäller att kunna tolka och förstå människorna, ofta med sina motsägelsefulla tankar och idéer. En stark ledare klarar denna uppgift, för han ser till att omge sig med kloka medarbetare som kan lägga upp en strategi. Detta har gjorts tidigare i Göteborg med bra resultat.

  

 

        Att genomföra detta tunnelbygge är ett brott mot demokratin.                      

   Vi vägrar att ge upp, för vi mår illa av att se dumheten segra över förnuftet. Att denna kartell, denna sekt, skall få diktera våra liv och vår framtid är absurt. Vi har alltid tolkat varje nyhet som att  nu har vinden vänt, men redan nästa dag har hoppet försvunnit. Vi har varit naiva, inte insett att besluten redan var fattade ända upp till den absoluta toppen, så ett juridiskt lagrum hade fått en annan tolkning. Invånarnas roll är att vänta i en process som aldrig tar slut.

   Det hela har tenderat att bli en absurd teater, där konstnärer anlitas för att försköna dessa plank som skall omge förödelsen. Skall detta få invånarna på "bättre" tankar? Det vilar en slöja av ångest över situationen, för vi kan aldrig nå politisk makt på grund av kartellbildningen, så vi väntar, diskuterar och väntar, men Godot kommer aldrig.

  

    

                            Paul Mason- journalist på Guardian.                              

    Paul Mason har skrivit ,"Postkapitalismen - vår gemensamma framtid" Hans vänstervision är naturligtvis för många ett ljus i mörkret. Han framhåller att informationsteknologin innebär en icke kapitalistisk världsordning. Den nätverkande individen och Wikipedia blir här löften om en bättre framtid.

    Vi befinner oss i dag på gränsen till en period av oåterkallelig förändring. Det handlar om hur specialisternas experter skall göras tillgängliga för samhället där teknologin är den främsta drivkraften. Denna omvälvning har redan startat med ett "teknologbaserat internet som källa". Samhället kommer att genomgå en succesiv omdaning som sannolikt börjar i Göteborg. Det är en förvandling som kan jämföras med hur industrialiseringen på sin tid påverkade det traditionella hantverket.

    Västlänken kommer att på sikt ge en maktförskjutning till demokratins fördel. Frågan återstår bara hur detta politiskt kommer att hanteras då förändringen innebär ett hot mot politikernas nuvarande roller. 


     


    Aldrig mer skall ett stort trafikprojekt som Västlänken få hanteras politiskt på detta sätt. En vitbok måste till slut skrivas när slutet kan skönjas. Inget ont som inte har något gott med sig kanske man vågar framhålla som en avslutning på denna blogg.


    Klockan är 1615 och det är +5,6gr och det regnar

    God middag

    Pelle

Den våldsbejakande islamismen

    Detta är ingen ny ideologi. Folkmordet i Seyfo har fungerat som en inspirationskälla för IS. Efter upprättandet av Kalifatet utfördes nya folkmord på jezidier och assyrier, vilket har erkänts av EU.                               


    Folkmord är ett övergrepp på hela mänskligheten. Vi får aldrig någonsin sluta att bekämpa dessa vidriga brott. Kunskapen är här ett starkt vapen. Hitler inspirerade sina trupper före invasionen av Polen med orden: "Vem kommer ihåg folkmordet på armenierna?" Det fanns således en koppling mellan 1900-talets första folkmord och Förintelsen. Om vi inte känner till detta är vi inte rustade att förhindra nya brott mot mänskligheten.

    Totalt var det tre folkmord, Seyfo 1915, Simele1937 och Nineveslätten 2014. Turkiet förnekar folkmordet i Seyfo och det är straffbart att göra ett påpekande om denna händelse. Det är viktigt att lyfta fram denna händelse när nya folkmord begås av våldsbejakande islamister.

    Folkmordet på över en och en halv miljoner assyrier, armenier och greker är en modern historisk händelse i Mellanösterns historia, på samma sätt som Förintelsen är en del i Europas historia. Syftet var att skapa ett homogent muslimskt Turkiet. Man använde islamistiska argument för att resa landets muslimer mot de kristna. Detta var inget annat än en variant av jihad. Det barbariska dödandet skedde med svärd, samma typ av vapen som IS använder i sina PR-filmer när de dödar oskyldiga kristna i Mellanöstern.

    Att motarbeta muslimsk extremism är en god sak, men det måste göras med en sanningsenlig historia som grund. Detta är svårt, historien är komplex. Vi får inte glömma bort att islam spreds först genom handel och mänskliga relationer. Både det osmanska riket samt Andalusien hade ett stort mått av religiös kulturell frihet. Denna del av Spanien uppvisar en högt stående kultur med början  av 700-till slutet av 1400-talet. Dåtidens muslimska regenter var långt mer toleranta gentemot människor med annan religion än vad de kristna var.

     Europa har krävt kulturella och territoriella gränsdragningar och under tidens gång i växande grad ställts mot islam. Den folkliga kunskapen om islam var svag fram till 1100-talet. Man legitimerade korstågen till stor del på korstågsriddarnas mytiska berättelser då européerna inte var läskunniga och rasistiska myter och retorik tog därför stor plats i människornas tankevärld. Kyrkliga och politiska ledare hade lätt att vinna allmänhetetens stöd för korstågen och en imperialistisk tankegång.

    Att komma till rätta med den våldsbejakande islamismen, med dessa hemvändande torterare och mördare är en process som kräver eftertanke. Det politiska partiet KD har analyserat frågan och bearbetat regeringen sedan en lång tid tillbaka. Ebba Busch Thor är med andra ord förberedd. Hon planerar och är klok och vackrer.

   

                         

    M+KD + Sd är den nya maktfaktorn år 2022 där vi kommer att få se en kvinnlig stadsminister för männen är förbrukade.

    


    Klockan är 0115 och det är +6,1gr

    God natt kära vänner

    Pelle

Äldre inlägg