Om

Ingen info ännu.

Presentation

Cheopspyramiden

    Under antiken var föreställningarna om pyramiderna insvepta i mystik och legender och hur Cheopspyramiden byggdes betraktas än i dag som ett av världens största mysterier. Vi har en benägenhet att avfärda detta bygge som något obegripligt.

            

                           Cheops lär ha varit en elak Farao.


    Herodotos, historieskrivningens fader, säger att det tog tjugo år att färdigställa Cheopspyramiden, och att fyrahundratusen man arbetade i skift. Egyptierna hade bara verktyg av koppar som inte förslog långt för stenarbete. Man kanske slog in kilar av trä i sprickor och hällde vatten på, så att när trät svällde så sprack stenen. Arbetet pågick nog oavbrutet året runt av fria egyptier. Man har i nutid grävt ut bagerier i anslutning till området som borde ha kunnat producera bröd till tjugotusen människor. Gravar i området visar att många omkom av benbrott, krosskador och förslitningsskador. Man hade under fjärde dynastin inte tillgång till block och taljor för att åstadkomma utväxling när blocken skulle lyftas, men man hade hävstänger och rullar. Man kan räkna till åtta man som krävdes för att dra ett stenblock på två ton över slät mark. Många forskare utgår ifrån att man måste ha använt någon form av ramper, men av dessa finns emellertid inte ett spår, och det gjorde det inte heller för tvåtusen år sedan, skriver Diodorus.

  

                       

    Det finns tre alternativ till ramper, det ena vansinnigare än det andra, så dessa alternativ för vi åt sidan. Herodotos hade sannerligen rätt när han beskrev att arbetet utfördes med hävstänger och stockar. Med denna hypotes kunde arbetet bedrivas på alla fyra sidor av pyramiden samtidigt, det behövde inte bli någon trafikstockning på enfiliga ramper. Man lyfte stenblocken ca 1 meter i taget innan de drogs iväg för att läggas på plats.

   

            

                                        Varje block ca två ton.

    Cheopspyramidens precision är fascinerande. Sidorna orienterar sig efter väderstrecken med en avvikelse på endast en tjugondels grad. Sidornas längd är nästan exakt 230 meter. Man hade endast rep av lin och palmfibrer som är elastiska. Höjdskillnaden från norr till söder är endast 2,1 cm. Kanske man använde sig av en vattenspegel? Cheopspyramidens höjd imponerade och den förblev världens högsta byggnad till 1300-talet.              
'
               Den som lider av klaustrofobi bör inte ge sig in i pyramiden.


    År 1798 invaderade Napoleon Bonaparte Egypten. Officerare skulle visa sig duktiga och klättrade upp till toppen, men fältherren satt kvar i skuggan och grubblade på hur mycket sten pyramiden kunde innehålla. När männen svettiga och uttröttade återvände kunde han informera dem om att pyramiden innehöll tillräckligt med sten för att bygga en tre meter hög och trettio centimeter tjock mur runt Frankrike. En matematiker gav honom sedan rätt på den punkten, och så var denna saga all.

    Det finns mängder av skrönor och historier om dessa pyramider, sanningen är att man fortfarande vet väldigt lite om dessa pyramider, men forskning pågår.


    Klockan är 1255 och det är + 19gr. En alldeles utmärkt sommartemperatur.

    God middag.

    Pelle

    

    .

Pyramiderna i Giza

    När en ny istid har smulat sönder Europas städer kommer pyramiderna att finnas kvar som ett spår efter vår civilisation. Det finns ett arabiskt ordspråk; "Alla fruktar tiden utan pyramiderna, de skrattar åt den".

   
Hur pyramiderna egentligen byggdes betraktas än i dag som ett av världens största mysterier. Kombinationen av ålder, höjd och byggstenarnas vikt och storlek är så överväldigande att många anser att det tillhör en dimension bortom mänsklig fattningsförmåga. Svaret har dock inget att göra med science fiction utan bottnar i  en fantastisk mänsklig prestation.

    Omkring 3100 f.Kr. enades Övre och Nedre Egypten till ett rike. Att en centraliserad kungamakt lyckades ta den världsliga kontrollen hade en logisk förklaring. Faraon hade en gudomlig status, han garanterade lag och ordning. Genom att tjäna honom kunde alla bidra till den kraft som gav harmoni och balans åt skapelsen. Man fortsatte att dyrka faraon i anslutning till graven.

  

           

                                         Saqqara-pyramiden.

    Den tredje dynastin (2750-2650 f.Kr. öppnade ny mark för grav-arkitekturen. Graven i Saqqara är världens första exempel på monumental arkitektur i sten. Kanske arkitekten Imhotep tänkte sig graven som en trappa till himlen. Sten som material var det som gällde, för evighetens arkitektur, alla andra byggnader uppfördes med lertegel.

   

             

    Den fjärde dynastin (2650-2500 f.Kr.) är den som förknippas med pyramiderna vid Giza. Övergången från trappstegs-pyramider till pyramider med släta sidor skedde under farao Snofru. Anledningen till denna förändring är inte känd, men fortfarande skulle pyramiden ses som en länk mellan himmel och jord, om detta rådde ingen tvekan.

    Med sina fyratusen femhundra år är pyramiderna våra största arkitektoniska skapelser. Redan grekerna och romarna uppfattade pyramiderna som urgamla. Men romarna hade ett förakt för en urartad och svag kultur, där pyramiderna fick stå som  en symbol för ett ansvarslöst slöseri med resurser.


         

                                                 Cheops-pyramiden.


    Men hur bar man sig åt för att kunna bygga dessa pyramider i Giza? Ja, det får bli en annan blogg ser jag.


    Klockan är 0855 och det är +17gr.

    God morgon

    Pelle


    Resan till Egypten gjordes i månadsskiftet mars - april år 1967.Platserna som besöktes vari Kairo (Giza), Luxor och Assuan. Sista dagen slog hettan till med över 40gr. men luften är torr.

Ge aldrig upp!

    Förutsättningarna kan vara usla, men ingen vet vad morgondagen kan föra med sig. Det gäller att hålla ut. Om det finns mycket som är sjukt, så finns det mycket som är friskt. Fokusera på det goda, förnuftet och alla dem som har liknande tankar. Man kan vara uträknad men inte utslagen. Är det en kamp som gäller för dagen, då tar vi upp striden. Det spelar ingen roll vad andra tycker och tänker, kampen måste genomföras, för en förlust är en omöjlighet. Du har möjlighet att formulera dina tankar, att ge upp är inte du, det har aldrig varit så. Styrkan är att aldrig ge upp.

   

                     

    Att vara en vinnare eller förlorare beror på hur resultaten tolkas. Det är skillnad på att förlora och att vara en förlorare. Det gäller att hålla huvudet högt, alla kan tänka konstruktivt och framåt när det går bra, när havet ligger lugnt. Detta är ingen konst, det är i motgången du definieras som människa. Vem kan inte minnas en förlorad strid, en neslig förlust. Vem har inte bränt de gyllene möjligheten, sumpat chansen här i livet. Man får inte slås ned av att andra lyckas, det är fel att jämföra dina förluster med andras framgångar.

  

                   

     Det går inte att ge upp för att något förefaller svårare än du trodde. Om viljan och förnuftet är starka parametrar så är sannolikheten att du lyckas stor. Många förlorar modet och tron under resans gång, men detta får inte skymma målet, man måste stå emot rädslan för att misslyckas, för att misslyckas är en del av livet.

    Den politiska kraften återfinner vi i dag inom det politiska partiet Demokraterna. De som har tänkt annorlunda och vågat stå emot trycket. De är starka och förnuftiga så det är här ledarna finns, de som skall leda Göteborg in i framtiden.

    Ge aldrig upp - att vara stark kan ibland var det enda alternativet.

    Som avslutning en metafor om två möss som ramlat ner i en hink med grädde. En av dem vägrade att dö, han trampade på för att inte drunkna. Han ville inte dö en sekund innan tiden var kommen, så han trampade timme efter timme. På grund av hans trampande blev grädden smör och han fick fotfäste för att nå kanten på hinken, därefter pep han av glädje hela vägen hem.


    Klockan är 1345 och det är +18gr. Det har slutat regna

    God middag

    Pelle

Kampen om Göteborgs framtid.

    En arkitekts första ansvar är emot folket. Västlänken skadar stadens grundvatten och tre av fyra invånare är emot detta förslag. Det gäller att utvidga basen för tänkandet, vad innebär detta för framtiden? Det gäller att ompröva gjorda värderingar innan katastrofen blir för stor. Anser man sig så bunden av tidigare beslut att en omprövning inte är möjlig så återstår inte annat än social olydnad. Vi betraktar inte bara staden som den är, utan också som vi önskar att den borde vara. Politiken grundar sig därför inte bara på fakta utan på ideologiska uppfattningar, från vilka vi skall besluta i vilken stad vi vill leva i. Här återfinner vi oförenliga uppfattningar. En kunskapsanalys kräver att tre kriterier skall beaktas, nämligen övertygelse, sanning och goda skäl. Med politik följer också att vara villiga att föra en offentlig dialog och diskussion. Vi måste vara beredda att lyssna på andra synpunkter och granska våra egna. Vi måste vara villiga att kompromissa och förändra vårt synsätt. För Göteborg håller detta på att fullständigt krackelera, för vi tolkar fakta genom olika glasögon. De ansvariga vägrar att befatta sig med avvikande meningar som handlar om det "goda" för Göteborg och dess nyttjare. Sanningen måste ovillkorligen knytas till invånarnas uppfattning som är förknippad med erfarenhet av kultur och arv. Stadens framtid kan aldrig bli avhängigt några juristers tolkning av lagrum, vilket är absurt, för motsättningen delar staden mentalt, vilket är djupt olyckligt. Såren som uppstår på stadskroppen kommer aldrig att kunna läkas och det uppstår hela tiden nya sår på grund av sänkt grundvatten. Västlänken är och förblir inte kompatibel med stadens förutsättningar, oavsett vilka politiska beslut som har tagits.

        Göteborgs framtid återfinner vi i begreppet flexibilitet i det kollektiva trafiksystemet, inte i en tunnel under mark som är flexibilitetetens absoluta motpol, utan ett trafiksystem i markplanet, utan betungande konstruktioner för ban-bäddar. Vi har redan ett embryo framför våra ögon, nämligen el-bussen. Maglev-systemet är ett förträffligt kollektivt trafiksystem, haken är den att det kräver en fix dragning, en ban-bädd måste tillskapas. Maglev blir en utmärkt lösning för att förbinda Göteborg med Landvetter flygplats som för övrigt bör växa och bli nordens största flygplats, men det är ett annat projekt.


    Spårvagnar och tunnelbana (Västlänken) tillhör det förgångna, för spårbunden trafik kräver omfattande grundarbeten i spårbädden,och med hänsyn till göteborgsleran är detta inte att föredra. Med el-bussen framträder friheten i stadsplaneringen.
                               El-buss som laddas vid ändhållplatsen    Klockan är 1005 och det är +16gr.

    God morgon

    Pelle

Sverige - det godhjärtade landet.

    Chauvinism är en överdriven och fanatisk nationalism som sänder rysningar genom det svenska etablissemanget. Välfärdschauvinism är en variant på detta tema som emellertid med all tydlighet kan lyftas fram med mer eller mindre subtila uttryckssätt. Sverige är det snällaste landet i hela EU, våra hjärtan är öppna och vi har hur mycket plats som helst. Dessa signaler skickar vi ut och sprids via våra ambassader i Mellanöstern.


    Rent konkret är landet uppdelat i två grupper av människor, de närande och de tärande, och en kamp pågår ständigt. Byråkrater, invandrare, arbetslösa, socialbidragstagare och akademiker har fösts ihop i gruppen "tärande" De politiska partierna, Front National i Frankrike, Sannfinländarna i Finland, Fremskrittspartiet i Danmark och Sverigedemokraterna tillhör gruppen "de onda", eller högerextremisterna enligt vår statsminister

    Sverige skryter med sin välfärdschauvinism, landet med det goda hjärtat, ett föredöme för alla andra länder, men man förtränger en tickande bomb. Invandrare från Mellanöstern röstar idag på socialdemokratin, helt förståeligt, men hur länge? Vad händer när vi fått ett islamskt parti som på demokratisk väg tar över makten? Det är dessa konsekvenser vi redan idag måste beakta. Vi talar föraktfullt om Ungern och Polen som har en annan syn på invandringen, kanske för de har upplevt ett världskrig, de har varit ockuperade som Sverige har sluppit.


    Sverige - det godhjärtade landet blöder ekonomiskt. Det är dyrt att visa upp sig som ett välfärdschauvinistiskt land i EU,  och det är medborgarna som får stå för notan. Det finns siffror, men de varierar, för det beror på hur man räknar. Under perioden 1983-2015 kostar en genomsnittlig flykting 74 000 kronor för de offentliga finanserna. Jan Tullberg vid Handelshögskolan i Stockholm har räknat på ett annat sätt och kommit fram till en realistisk siffra på totalt 250 miljarder kronor per år. 

    Det godhjärtade landet Sverige består idag av två samhällen, det officiella samhället och skuggsamhället där barn hämtar vapen och narkotika till de äldre, och de lär sig det kriminella beteendet väldigt snabbt. Hänsynslösheten har ökat, man skjuter inte längre för att skrämmas, man skjuter för att döda. Ett hundratal dödsoffer under åren 2015 - 2017 talar sitt tydliga språk, LA kan slänga sig i väggen.

    Enligt SÄPO så finns ca 2000 våldsbejakande islamister och drygt 150 IS-Jihadister som återvänt från Syrien och Irak. Närmare tio procent av landets befolkning är nu födda utanför Europas gränser, detta innebär 1 miljon människor. Vad går gränsen? 

       Man måste våga tala om mängd, om gränser, vad som är möjligt för Sverige. Vår statschef tiger och ger ett sken av att allt är under kontroll, men han förtränger verkligheten, siffrorna talar sitt tydliga språk.


    Klockan är 0415 och det är +10,7gt.

    God natt eller god morgon

    Pelle

Äldre inlägg