Om

Ingen info ännu.

Presentation

Att segla på Nilen.

     Utan Nilen hade ingen forntida egyptisk civilisation existerat Vattenmassorna från de etiopiska markerna förde med sig ett svart slam som gav liv till stränderna efter Nilen. Egyptiska rikets byråkrater använde Nilen som samfärdsled för att kontrollera området och driva in skatt från de boende. Nilen var således en förutsättning för ett blomstrande rike.

 


     När jag besökte Egypten fick jag möjlighet att segla en "feluck", båt med ett högt skuret segel som skall fånga de vindar som kommer från norr. Det blåser för det mesta från denna riktning. Man länsar mot söder och driver med strömmen åt norr. Det var enkelt att lägga till med båtens styrbordssida mot bryggan. Ägaren till båten en ung arab blev nervös när jag önskade att själv segla båten. "You can pay now mister" Han ville så fort som möjligt ha en ny "besättning" innan solnedgången så an hotade med krokodiler mm.

      


     Redan som barn fascinerades man av dessa krafter som fick båten att röra sig genom vattnet. Att ta sig mot vinden var svårt, så man kom ofta tillbaka till samma plats. Men den dagen kom när man förstod att genom att sätta ner en masonitskiva efter båtsidan kunde man kryssa mot vinden och därigenom nå målet. Nu fanns det inga gränser längre.

         God kväll!

     Pelle

Den brottsliga tystnaden

     Dessa grå eminenser, politiker tillskyndare av Västlänken, är en ständigt aktuell historia, som med ljusskygga metoder försvarar något som invånarna i rikets andra stad har dömt ut. Detta går under benämningen "ARKANII IMPERII" eller härskarkonstens strategi. 

     Dessa kugghjul som med sin brottsliga tystnad driver demokratin till ruinens brant.

     Kunskap är makt och i vår digitala värld har kunskapen exploderat. Ett remissförfarande som omfattar praktiskt talat hela världen. Dessa "underströmmar" har gått BN spårlöst förbi. Denna grupp är nu en politisk maktfaktor som är beredd att kräva sina medborgerliga rättigheter.

     Västlänken är ett empiriskt verifierbart projekt som kanske anhängarna inte förstår eller kanske vägrar att förstå. Med andra ord det strider mot våra vedertagna demokratiska principer. Dessa politiker måste vara beredda att inse detta och axla sitt ansvar och avgå. Att inte våga kliva fram och erkänna sitt misstag är ett fegt tillvägagångssätt som inte leder till någon politisk karriär. Ni blir enbart  föraktade i Göteborgarnas ögon.

     Att klyva staden i två delar kommer att leda till en politisk mardröm. Vars konsekvenser ständigt kommer att göra sig påmint.


    Klockan är 1805 o dimman ligger tät över kusten.

    Trevlig kväll

    Pelle

Förargelseväckande beteende.

     Carolina Falkholts "könskonst", uppfört i det offentliga rummet, måste betecknas som ett brott mot svensk lagstiftning, brottsbalkens kapitel 16. Det är en medveten åtgärd för att väcka uppmärksamhet  i syfte  att vinna kommersiella fördelar. Att detta gjorts i ett feministiskt syfte faller på sin egen orimlighet då det har den rent motsatta effekten. 

     Denna könskonst som man finner på väggarna i de allmänna urinoarerna har nu uppgraderats och intar en väl synlig plats i stadens rum.

     Endast i ett samhälle som förlorat sin värdighet och moraliska kompass är detta möjligt.

     Att uppföra permanenta anläggningar i det offentliga rummet kräver byggnadslov. Den politiska nämnden har här det slutliga ansvaret efter att tagit del av den ansvarige planarkitektens redogörelse. Det kan inte uteslutas att någon ansvarskännande ledamot ställt frågan: "Vem är denna Carolina Falkholt"? Svaret blev tveklöst- denna konstnärinna har som sin huvuduppgift att beskriva kvinnans och mannens könsorgan. Men detta är direkt olämpligt att återge i vårt gemensamma gaturum. Tveklöst sätter detta staden Göteborg på kartan men på fel sätt. Turister som anländer till Göteborg måste fråga sig hur har detta kunnat ske?  För tusan byt politikerna eller se till att lagstiftningen ändras.


     Klockan är 1115 och det är -4,3gr.

     God morgon

     Pelle

Göteborg och brottsbekämpningen.

     Göteborg skall bli Sveriges säkraste stad om man lägger upp följande strategi som bygger på ansvar insyn och medborgarnas medverkan. Ansvar skall utkrävas av de lokala polischeferna. Polisarbetet skall hela tiden kunna följas upp på datorn för respektive område. Invånarna skall kunna följa utvecklingen och ha möjlighet att lämna synpunkter. 


     Man skall samlas varje vecka för att gå igenom vad som hänt och fördela de gemensamma resurserna. Det hänger på polisarbetet och dess ledning. Vissa områden kommer att kräva en större del av de gemensamma resurserna utan att nu peka ut speciella områden. Det gäller att få kort väg till "fältet" för att minska byråkratin utkräva ansvar för att få resultat. Varje polischef skall ha en "hemsida" för det område han bevakar vilket motiveras av medborgarnas krav på insyn. Man måste arbeta med alla slags brott -mord rån våldtäkter och snatteri, för att nämna några exempel. Polischeferna skall ha möjlighet att "bugga" och göra "hembesök" om de anser att detta behövs för att få resultat.

     Det behövs inga fler utredningar. Det gäller att redovisa statistik på vad som krävs för att bekämpa brottligheten. Göteborgarna skall kunna gå in på områdets hemsida och följa utvecklingen. Ansvaret måste få ett ansikte.

 

     


      God morgon alla göteborgare som är trötta på all kriminalitet.

      Pelle

Sverige - välfärdslandet

     "Det dör tre gånger så många invånare i Sverige i skjutningar än EU genomsnittet" Detta framhåller den tyska tidningen "BILDT" På andra plats återfinner vi Nederländerna. Landet med de godhjärtade tjänstemännen har nu kritiserats. Läser man inlägget så hittar man följande: "Det nordiska framstegslandet har förvandlats till en sann mardröm".

      

                        En avskräckande kurva som fortsätter att stiga.


     "Die dumme Sweden" är ett uttryck på tyska som sannolikt kommer från det trettioåriga kriget, då svenska soldater från den svenska landsbygden inkvarterades i städerna och lät sig luras av den tyska befolkningen.

     Den svenska socialdemokratiska regeringen har marknadsfört Sverige som landet där allting i princip är fritt. Man erhåller bidrag till bostäder, till sjukvård och man får barnbidrag. Detta är bara några exempel. Underförstått: rösta på socialdemokraterna för det lönar sig. Men det har inte blivit riktigt så som man tänkt sig. Den fria invandringen har medfört att de starkaste och mest förslagna har insett möjligheten att skapa sig en plattform som man inte har lyckats med i länderna kring Medelhavet där polis och myndigheter är garvade och inte fullt så godhjärtade som i Sverige. Med andra ord vi har öppnat dörren för de kriminella, därför den höga våldstatistiken.

        


     Den svenska socialdemokratiska regeringen har marknadsfört Sverige som landet där allt i princip är fritt. Man erhåller bostadsbidrag, sjukvården är nästan gratis och man får barnbidrag. Men den S-märkta strategin har innehållit svagheter den har inte varit tillräckligt genomtänkt.

     Danmark och Norge är djupt oroade över den svenska kriminaliteten som kan hota den nordiska gemenskapen. EU pekar på den gränsöverskridande brottsligheten som narkotikahandeln och att landet utgör en plattform för smuggling av heroin mm. Sverige är mottagarland eller trans-landet för smugglings-organisationer men Sverige har främst utmärkt sig för terrorist-finansiering av den grova brottsligheten som blir mer oh mer internationell. Vakna Sverige! Ni är för sent ute helt enligt "Euojust"


     God morgon!

     Pelle

Äldre inlägg