Om

Ingen info ännu.

Presentation

Det nya kalla kriget.

     Det råder ingen tvekan om att Sveriges betydelse i det storpolitiska spelet har förändrats. Inte sedan Kuba-krisen har läget varit så spänt. Så frågan om Sverige skall gå med i NATO blir då åter aktuell. Ryssland övar nu på det storskaliga kriget. Med kort varsel kan Sovjet mobilisera 150 000 man och ta över stora delar av Baltikum. Sovjet strävar efter kapacitet att förhindra främmande krigsfartyg att komma in i Östersjön (läs USA). De ryska korvetterna är en del i strategin för att kontrollera Östersjön, deras hemmahamn är sannolikt Kaliningrad. Dessa korvetter kan bestyckas med kärnvapenspetsar mot fasta mål, deras räckvidd är 2600 km, så de kan nå hela Europa. Naturligtvis har de också kapacitet för eldgivning mot rörliga mål. Systemet sammanfattas i A2AD och är samma som Kina bygger upp i Sydkinesiska sjön. Det gäller att förhindra USA att obehindrat segla i dessa vatten. För Sverige innebär detta att den militärstrategiska betydelsen av Östersjön ökat enormt. De baltiska länderna är sårbara, så läget för Sverige har förändrats. Relationen mellan Ryssland och Sverige är sämre än på 50 år., allt enligt expertis. NATO har agerat och planerar truppförflyttningar i närheten av gränserna, men detta är det obligatoriska vapenskramlet.

 


      Så borde Sverige gå med i NATO?  BBC framhåller att det är fel att provocera fram en konflikt. Detta är nog rätt, för det vinner ingen på. Vi får acceptera att ha ryssen snokande i våra vatten som vi faktiskt alltid har haft. Vi hade ubåtarna på Palmes tid. Vi lyckades spärra in en båt i en vik, men Palme ville släppa den så den kilade iväg. Kanske den var amerikansk?

 


     Det är kontrollen över Norra ishavet som väger tyngst. Sovjet har lagt ner miljarder för att rusta upp Murmansk. Dessa anläggningar är mycket viktiga vid en konflikt, man måste kunna stänga Narvik och utskeppningen av järnmalm från de svenska gruvorna i Kiruna. Krig är alltid en fråga om resurser.


 


      Murmansk är isfri och en viktig utgångspunkt för den ryska flottan för kontroll av Norra ishavet.


     Klockan är 1745 och det är +1,5gr.

     Önskar en trevlig kväll.

     Pelle

Sverige - den humanitära stormakten.

     Sveriges statsminister klev upp på scenen och tog plats I EU:s talarstol och sa följande: "Mitt Sverige bygger inga murar". Han ville på detta sätt betona att alla var välkomna oavsett religiös uppfattning. Hans uttalande fick global effekt. År 2015 kom 163 000 till Sverige och 70 procent av dessa var män. Av de ensamkommande 35 000 var 92 procent av manligt kön. Under årets sista fyra månader kom 114 000 och enligt polisen hade säkerligen lika många tagit sig in i landet oregistrerade. Till Sverige kom dubbelt så många som till de övriga nordiska länderna tillsammans. Svenskarna har tydligen hjärntvättats då vår mest naturliga överlevnadsgen har omvandlats till sin motsats.

         

           

     

    Vi har en statistik där förövare med utländsk bakgrund har en fem gånger så hög överrepresentation i brott och de som kommer från en klantillhörighet vet inte vad som menas med en sammanhållande stat och demokrati. Deras kvinnosyn har vi i Sverige lämnat för länge sedan.

     De som höjer sin röst och skriver insändare, blir benämnda för främlingsfientliga och omänskliga. De som vill värna vårt land och dess gränser är de onda för vi följer inte värdegrundens principer. Denna utopiska politiska illusion som skapar förfall och mjuk totalitarism. Där landet tas ifrån oss under parollen: "Allas lika värde". SÄPO har uppgraderat antalet våldsbejakande islamister i landet från "hundratals" till "tusentals". De "rättrogna vidhåller envetet tesen" att de som kommer hit är en resurs., men de kan inte förklara varför de parallella samhällenas antal ökar.

     Journalisterna har mörklagt sanningen. Åren 1989- 1994 sympatiserade två tredjedelar av journalistkåren med de rödgröna, med en majoritet för det röda blocket. På SR och SVT har det rödgröna blocket sammantaget över 80 procent. Yrkeskåren har politiserats och befinner sig långt ifrån den allmänhet de skall betjäna. Konsekvensen av detta är tydlig. Hela public - service - begreppet borde skrotas och ersättas av etermedia som är tydliga, då vet vi i alla fall vad vi får.

     Sverige har blivit en verkstad för extrema experiment. Som exempel kan nämnas justitieministern Lennart Geijers sexualbrottsutredning SOU 1976:9 ( de värsta inslagen försvann för de var för magstarka)

     Etablissemanget benämner kritikerna i det offentliga rummet för rasister, xeno - och islamofober - även nazister. De som inte följer strömmen kan betraktas som mentalt otillräckliga. Naturligtvis är beröringsskräcken med Sverigedemokraterna total. Journalistkårens uppfattning är att svenska folket måste fostras ännu hårdare i konsten att tänka rätt, innan stöveltrampet börjar eka på våra gator och torg.


     Klockan är 1215 och det är +15,3gr

     God middag

     Pelle

     

Sverige - landet under sönderfall.

     Vad  händer som regel när en civilisation kollapsar?  Uppenbart är att staten försvagas och "invading migrants"(det vetenskapliga korrekta uttrycket) präglar samhället. I slutändan sker ett byte av etnisk och kulturell natur för kvarvarande delar. Denna process kan gå fort. Hur lång tid det tar beror på oss själva.

    


     Vi måste tala om invandringens konsekvenser. Det finns "sönderfall" i form av parallella samhällen med egna lagar och rättskipning där människor värjer sig mot svenska värderingar. Det finns etniska enklaver som prioriterar konflikter. Det förekommer gängkrig, skjutningar, gruppvåldtäkter, bilbränder, rån stölder och misshandel som ger uttryck för bristande solidaritet med samhället. Den invandringsbaserade folkökningen i Sverige har helt klart rubbat balansen mellan befolkningens storlek och vårt välfärdssystem som tillhandahåller  vård, skola och omsorg. Detta gäller även polis, fängelser och våra övriga välfärdsinstitutioner. Det är således inte bara en fråga om pengar, utan det gäller att få fram fler läkare och sjuksköterskor, grundskolor och lärare.

     Det växande klantänkandet är ett tydligt tecken på samhällets försvagning: "utan nationell solidaritet ingen välfärd och ingen nation". Regeringen saknar probleminsikt så utspelen faller platt till marken, de blir enbart retoriska politiska  floskler. Det krävs en ny migrationspolitisk inriktning där konsekvenserna tydligt beaktas. Ge polisen den lön de förtjänar, skärp samtidigt kraven på rekrytering och utbildning. Polisen måste synas i de oroliga områdena. Det krävs tveklöst en handlingskraftig kommunpolitik, det räcker inte med att bara prata för i ett modernt folkhem skall den som upprätthåller lag och ordning bemötas med hänsyn och respekt.

     Grovt kriminella utlänningar skall utvisas och ev. medborgarskap återkallas.  Breda straffskärpningar bör införas där ministraffen för upprepade grova brott skall höjas, tex för smuggling av vapen och gränsöverskridande brott. Sveriges invånare måste kunna känna sig trygga - oavsett tid på dygnet och oavsett plats. Det allmänna rummet skall på inga villkor få tillhöra de kriminella. Etablissemanget laborerar med ett försvar som innebär nedbrytning av opinionsbildare för att vi skall tröttna. Att leva i detta samhälle är som att leva i det forna DDR. Det är fint att vi har tryckfrihet i Sverige, men det är tydligen fult att utnyttja denna frihet, så du får tycka vad du vill, bara du inte tycker annorlunda. Verkligheten måste döljas för ingenting går i rätt riktning och tidpunkten för slutmålet avlägsnar sig alltmer in i framtiden.

     I det avkristnade Sverige har multikulturen intagit kristendomens plats som statsreligion. Idag är det värdegrunden som inte får motarbetas. De som ifrågasätter den rådande -ismen betraktas som kättare och skall "brännas på bål". Sverige betraktas som ett avskräckande exempel av de länder som upplevt kommunismens förtryck.


     Klockan är 1400 och det är +17,4gr

    God middag

    Pelle

Trump vs Biden.

     Kriget är i full gång i USA och dagligen läggs det fram historier om USA:s mest aparta president genom tiderna. Men Donald Trump ångar på som en pansarkryssare över ett stormigt hav. Han är mer en show än en president och därmed extremt lukrativ för samtliga affärsintressen. Han är specialist på att erbjuda ett provocerande innehåll för publiken och han är en enastående estradör. USA:s grävande journalist Woodward kallar Trump för en en ärkenöt, egocentrisk, fåfäng, okunnig och maktfullkomlig. Men detta är meningslöst, det förändrar ingenting. Det har släppts 4500 böcker om Donald Trump, jämfört med 800 om Barach Obama. Trump slaktas varje kväll men som ett mirakel återuppstår han där varje morgon,- för alla tjänar politiskt eller ekonomiskt kapital på denne man, mest han själv. Den elakaste boken om Donald ligger "etta på New Yorks bästsäljarlista med mer än två miljoner sålda exemplar". Bob Woodward är kanske USA:s mest berömda grävande journalist och han för ett krig och han har en plan., men Donald Trump och hans fiender vill att Donald Trump skall vinna valet i november, för vem köper en bok om Joe Biden?

   


     Valet i november vinns med största säkerhet av Donald Trump-


    Klockan är 1230 och det är +12gr.

    God middag

    Pelle

Värdegrunden -alla människors lika värde.

     I det avkristnade Sverige har multikulturalismen tagit kristendomens plats som statsreligion. Idag är det värdegrunden som inte får ifrågasättas. Under ca 75 år fyllde kommunismen samma funktion i de östra delarna av Europa. Idag vill man till varje pris undvika att förslavas under nya -ismer. Multikulturalismen ser man fördärva grannländerna på samma sätt som de egna länderna förföll under kommunismen -och man lyfter fram Sverige som ett avskräckande exempel.

      


     I Sverige får du tycka vad du vill bara du inte tycker annorlunda. Verkligheten måste döljas för ingenting går i rätt riktning. Problemen med den förda politiken ökar- och tidpunkten för "paradisets" inträde på scenen avlägsnar sig allt längre in i framtiden. Som svensk sanningssägare blir du kanske bara hånad, bespottad och marginaliserad och lagstiftningen om hets mot folkgrupp användes på ett politiskt sätt för att locka fram regimkritikerna och dissidenterna.

     Det politiska parti som idag förvaltar folkhemmets grundvärderingar är inte längre socialdemokraterna utan Sverigedemokraterna. Kommunisterna som tror på väpnad revolution och proletariatets diktatur är mer salongsfähiga än SD, detta är märkligt. Människan är ett flockdjur och det värsta som kan hända är att bli utstött ur flocken, så etablissemanget laborerar med att bryta ner opinionsbildare och arbetar därmed med kraft för att vi skall rätta in oss i ledet. Att leva i det vänsterliberala etablissemangets värld blir mer och mer som att leva i det forna DDR:s kommunistiska gemenskap. Det är fint att vi har tryckfrihet, men det är fult att använda sig av den då den enbart utgör en demokratisk finess. Sverige  år 2020 överträffar Orwells 1984 med god marginal. 

    


     Brott ökar i Sverige - som det enda landet i Västeuropa, trots att vi har pengarna, kompetensen och de poliser som behöv. Tydligen befinner sig polismakten  på fel plats. I den stormflod av idéer som under senare tid vällt fram i pressen skall polisen slippa pappersarbetet som administratörer skall överta,  så polisen får tid att ta hand om buset på gatorna och öka punktmarkeringen. Visiteringszoner kan införas där det behövs på jakt efter vapen och narkotika, så polischeferna måste känna sitt ansvar. Den danska modellen bör studeras, allt skall kunna göras med den befintliga lagstiftningen som grund, så inga fler omorganisationer behövs.

     Studera hur New York fick ner sin gängkriminalitet till nära noll.


     Klockan är1150 och det är +16,0

     God middag

     Pelle

Äldre inlägg