Om

Ingen info ännu.

Presentation

Den förlorade tilliten

   Det vi upplever i dessa dagar är inget annat än en medveten nedmontering av nationalstaten Sverige. Polariseringen har blivit mycket tydlig, trots förtvivlade försök från etablissemangets sida att dölja vad som pågår. Europa skall genomgå en socialiseringsprocess för att stärka EU som organisation. Nationalstaten är nämligen det största hotet mot detta mål, helt enligt EU:s elit.         


   "Värdegrunden" är det begrepp som det svenska etablissemanget har uppfunnit och vars innehåll skall accepteras av medborgarna, för vi skall nämligen uppfostras. Detta är det centrala begreppet i den hjärntvätt som nu pågår. Men man fattar inte, man vet inte vad detta leder till. Det är ett flummigt begrepp som är idealiskt för politiker med tolkningsföreträdet och ett krympande intresse för sina medborgare.

   Vi upplever en ideologi som styr samhällsutvecklingen. Denna ideologi som har pressats på invånarna återfinner vi i SOU 1998:99, och den måste rubriceras som total. Förstod verkligen riksdagen vad beslutet innebar? De som har "rätt" värdegrund anser sig själva befinna sig på en moraliskt högre nivå än alla vi andra. De har rätt att benämna "icke troende" för främlingsfientliga och fascister, vi är således kättarna. Denna nya religion behöver inget kulturarv eller traditioner, man har enbart en verbal överenskommelse. "Nyttiga idioter" ser sedan till att sprida maktelitens propaganda.

 

                                          

   Att föröda Sverige på detta sätt måste bedömas som godhetens motsats. Vad är det för ett arv som vi lämnar efter oss? Detta är inget annat än maktelitens svek mot sina medborgare. Den postmoderna vänsterns syn på den egna kulturen är inne på en mycket farlig väg. De varken vill, eller försöka förstå sig på  vad som händer. De förstår inte,- att demokrati, likhet inför lagen och mänskliga rättigheter är kvaliteter som kan gå förlorade. Men för dessa vänsterpolitiker är muslimerna ett offer för västerländsk rasism, detta är okunnigt och ett fullständigt absurt tänkande.


   "Tolerans gentemot de intoleranta leder till intolerans" (filosofen Lars Gustafsson)            

 
De "nya" svenskarna kommer inte att berika Sverige, de kommer att bli den börda som sänker landet. Detta är den bittra sanningen. Svenskarna har nu med all tydlighet förlorat sin tillit till landets regering. De kommer att försvara sig med de möjligheter som står till buds. Det kommer ett val den 9 september som med en tsunamins kraft kommer att spola bort de politiker som svek sina invånare.


   Klockan är 1115 och det är +19gr.Regnet har upphört

   Önskar er alla en härlig normal svensk sommardag

   Pelle

När medborgarna öppnade sina hjärtan.

   Samhällskontraktet har brutits då uppdraget att se till medborgarnas bästa har ersatts av ett högre mål, nämligen att nationalstaten Sverige demografiskt skall förändras. EU-elitens mål är nämligen större makt och då måste Sverige anpassa sig. Den mediala, politiska, akademiska och kulturella eliten vägrade att diskutera varför Sverige så snabbt skulle bli så mångkulturellt som det över huvud taget var möjligt. Asyl-och anhörighetsinvandringen, från tredje världens mest våldsamma länder i Mellanöstern, kollapsade. Man brydde sig inte längre, lögner och falska identitetshandlingar lämnades åt sidan vilket spred sig snabbt i vår digitala värld. Sverige-landet där allt var gratis. Det var männen som kom.      


   De som höjde sina röster för en mera sansad bedömning stämplades som främlingsfientliga, rasistiska och islamofobiska. De som inte följde med strömmen var mentalt otillräckliga och beröringsskräcken med Sverigedemokraterna blev total. De svenska journalisternas uppgift blev att motarbeta SD till varje pris. Att göra en research i vanlig ordning existerade inte och PK-vallen var så gott som ogenomtränglig. Det hela måste rubriceras som ett förräderi utsträckt i tiden och vi vet slutresultatet. Det börjar med parallella områden som växer och ökar i antal. Dessa no-go-zoner som polisen vägrar att befatta sig med. Kraven på sharialagstiftning ökar och Sverige har inte juridisk förmåga att sätta sig till motvärn för den muslimska delen av befolkningen är för stor. Resultatet av den okontrollerade massinvandringen har nu börjat sätta sina spår.

  

        

                          Han myntade begreppet "Öppna era hjärtan"

   Sverige kommer att finnas men landet blir sig aldrig likt igen och våra grannländer kommer att så sakta förändra sin attityd vilket leder till en splittring mellan de nordiska länderna.

   Det är lätt att lyfta fram vissa punkter som kan bekräftas. Nio av tio asylsökande som får stanna kan inte klassas som flyktingar så vi behöver en uppriktig redogörelse för invandringspolitiken. Helt klart är att journalisterna svikit sitt uppdrag att ge medborgarna en bild av förloppet. De har inte varit kapabla att ge en ekonomisk bild av kostnaderna för medborgarna vars skattepengar förbrukas. Sveriges asylpolitik per capita ligger på topp i Europa och är inget annat än ett exempel på humanitärt storhetsvansinne.

   

        

   Svenska journalister har "glömt" sitt uppdrag att granska makten. De ägnar sig åt att uppfostra folket. Men svenskarna har tröttnat på att befinna sig på uppfostringsanstalt, de säger ifrån och lägger sin röst på Sverigedemokraterna som nu seglat upp till Sveriges största parti. Rätt eller fel? Det är egalt för det finns inget annat alternativ.


   Källa: K-O Arnstberg med flera.


   Klockan är 1030 och det är +29gr.Skall det bli ett nytt rekord?

   Ha en trevlig sommardag.

   Pelle

   

   

Den organiserade massinvandringen

   Vaclav Klaus är en tjeckisk nationalekonom och politiker. Han har varit Tjeckiens premiärminister 1992-1917 och Tjeckiens president 2007-2013. Han har skrivet en bok om folkvandringen till Europa och innehållet är minst sagt sensationellt.           


   Den utomeuropeiska massinflödet år 2015 utlöstes av EU-eliten. Genom att nonchalera Dublinfördraget och nationella utlänningslagar kunde europeiska regeringar göra det möjligt för migranter att obehindrat ta sig igenom Europa till valfria välfärdsländer i norr som tex Sverige. Landets ambassader i Mellanöstern hade i god tid krattat manegen. Var fanns då solidariteten?

   

        

   EU-eliten strävar efter att öka den överstatliga makten och ser nationalstaterna som det stora hindret på vägen mot detta mål. Det i särklass bästa redskapet härvidlag var utomeuropeisk massmigration, under namnet "flyktinginvandring". Klaus skriver att den europeiska allmänheten har duperats. De som motsatte sig skulle stämplas som rasister och fascister. Mera subtila bestraffningsåtgärder skulle också tillämpas som uteblivna förtroendeposter.

   

        

   Är nu detta en konspirationsteori? Är det en lögn eller en fantasiprodukt? Man kan inte omedelbart avfärda denna teori. Godtar man Vaclavs text så framträder en del  händelser i nytt ljus som tex Fredrik Reinfeldts obegripliga politik.

   Det postmoderna paradigmet som är en del av det vänsterideologiska komplexet präglar västvärlden. Efter andra världskriget var skräcken för nationalismen stor. Postmodernismen står för demokrati men motverkar den på samma gång genom att försöka reducera nationernas självbestämmande. De som inte accepterar elitens "värdegrund" klassas som rasister. Den kamp som nu pågår är inget annat än folkets kamp mot eliten.

   Postmodernismen är Sveriges statsideologi som styr samhällsutvecklingen. Den har smugits in men återfinns i SOU 1992:99. Det är en totalitär ideologi som pressas på medborgarna. Sverige är i EU-sammanhang ett mycket pålitligt land, vi är faktiskt "bäst i klassen", och vår statsminister har accepterat ideologin till 100%. Vår statsminister ljuger när han säger att orsakerna var omöjliga att förutse. Massinvandringen var en logisk händelse som var förutsedd av landets forskarelit. Vår riksdag har haft ett mycket undermåligt beslutsunderlag i denna viktiga fråga som inte på något sätt har förankrats hos folket. Konsekvenserna av massinvandringen har man helt enkelt struntat i. I Danmark och Norge har statliga utredningar granskat invandringens sociala och ekonomiska konsekvenser, men icke i Sverige. Är det någon som är förvånad att SD nu är landets största politiska parti?

   Klockan är 1700 och det är +22gr. Blåsigt.

   Trevlig kväll

   Pelle


  Källor: Vaclav Klaus

            Ingrid Björkman-lärare, författare och docent i litteraturvetenskap.

Tankar om sanning.

   Relativism betyder att alla sanningar är sociala konstruktioner och därför relativa. Din sanning är inte min sanning och vice versa. Ovanför ingången på Uppsalas universitets aula står det, "Tänka fritt är stort, men tänka rätt är större" Tänka rätt måste vara att följa majoriteten. 

   Pragmatism-teorin är den sanning som gagna livet,  det som är nyttigt för Göteborg och dess invånare. Enligt Lenin är politik den sanning  som gagnar partiet. Men om det är valresultatet som räknas så begriper jag inte det som händer i Göteborg. Enligt koherensteorin skall det råda samstämmighet med andra utsagor, nämligen att ett genomförande av denna tunnel under centrala staden är överensstämmande med verkligheten.


          


   Lögner förekommer alltid i ett drama och illusionen om Västlänken är här inget undantag. Det faller på invånarnas lott att demaskera dessa politiska skådespelare genom att peka på sanningen som vi uppfattar den, men vad är då sanning?

   Det är sant att kunskapen ökar när man blir äldre. Men det är osäkert om någon lyssnar eller ber dig om råd, då du befinner dig utanför systemet. Den enda sanning som existerar är döden och så naturligtvis skatterna. Vi vet också att de som ljuger  klarar sig utmärkt, de slipper fängelse och får istället bonusar. Varför är då Västlänkskartellens politiker så tysta? Jo, för det är problem med att inte tala sanning, man kommer inte ihåg vad man sa första gången man ljög, och sanningen är något som skall överensstämma med det förväntade, därför tiger man för att inte tappa ansiktet. Det politiska språket är således inte lämpat för sanningar utan för trovärdighet, av denna anledning har de intaget musslans attityd. En försvarsadvokat förmedlar inte hela sanningen utan bara det som gagnar hans klients förhållande till saken. Journalisten vill vara först med "sanningen" så den blir vad den blir, där motsatsen är forskaren som måste vara väldigt noga med sina källor, för annars kanske det inte blir något nobelpris. Så det enda konstanta är att allt förändras, vilket talar för flexibilitet. Det finns naturligtvis eviga sanningar, för tappar man en marmeladsmörgås så kommer alltid sylten ner.

     

         

    Men en livslögn kan vara bra att ha, det säger Ibsen i Vildanden,- och man kan styra sanningen med ironi om den är elegant, elak och rolig. Men det hela kan lätt konvertera till ärekränkning och då får "sanningen" avgöras i en domstol och av en jury. Kända personer blir aldrig korrekt citerade, man måste därför uppsöka flera källor, men ändå kan artikeln avfärdas med, "källan är inte seriös". En sanning kan rubriceras som en sanning om erkända tidskrifter över hela världen styrker hypotesen. Är då allting bara relativt? Albert Einstein (1879-1955) lär ha sagt att han bara förstod sina teorier på morgonen. Men han hade faktiskt rätt när allt kom omkring, vilket har bevisats.

   Ingen av dessa ovanstående teorier stöder Västlänkens existens. Kartellens politiker arbetar inte för samstämmighet. Frågan är om de fortfarande tror på sin teori om Västlänkens förträfflighet. Deras trovärdighet inför valet är allvarligt skadat. Den fortsatta planeringen inför valet i september måste nu inriktas på att med kraft vinna valet. Det måste bli rent hus. Vi har förnuftet som en stabil grund som bas, vi slirar inte på sanningen.

   I Göteborg råder demokratur som är en syntes av demokrati och diktatur ( helt enligt den franske sociologen Gerhard Mermet)

 Strategin måste nu bli politisk kraft, för att missa valet är tabu. Karaktären på det skrivna ordet kommer därför att bli annorlunda, som redan kanske har märkts.


   Klockan  är 1750 och det är +24gr.

  Ha en trevlig kväll

  Pelle

Kriget mot stadens marodörer-offensiven

   Konflikt, i alla dess former, medför förluster. Dessa måste accepteras när alternativet innebär ett avsevärt större lidande. Marodörerna, med Västlänken som  verktyg, lyssnar inte. Det är för dessa politiker totalt ointressant att de är folkvalda då de nonchalerar invånarna och demokratin. Det finns alltid invånare som inte vill förstå, som låter sig förföras av falska profeter då detta är bekvämast Syftet med en offensiv är att föra striden på de villkor som är de mest fördelaktiga från  försvararnas sida. Vi tvingar därmed motståndaren till att bryta sin tystnad på demokratins arena.

  

                         

   Marodörernas strategi är välbekant: "Det har gått för långt i processen. Det kommer att kosta miljarder att bryta dessa avtal och ni har inget alternativ". Man har medvetet puffat projektet mot denna gräns i förhoppning att invånarna skall reagera och ge upp kampen och därmed svälja vansinnesprojektet Västlänken. Men marodörernas "general" har inte förstått konfliktens hela vidd. Krig är en fråga om resurser, så han kan se fram mot sitt "Stalingrad". Göteborgarna är värda ett bättre öde än att se sin stad som söndergrävd och belägrad, för ett ändamål som inte låter sig förklaras med förnuftets hjälp. Västlänkskartellens oförsonlighet måste bemötas med en robust politik. Opinionen är således inte främmande för ett gemensamt manifest där man slår fast den gemensamma nämnaren för Demokraterna, Vägvalet och Sverigedemokraterna. Detta vore politiskt möjligt att genomföra för att öka kraften i de politiska budskapet: "Ingen Västlänk i Göteborg". Det finns tydliga inslag i den politiska situationen i Göteborg som är förrädiska och annorlunda. Machiavelli talar i "Fursten" om tvinsoten: " I början av sjukdomen är den lätt att bota men svår att upptäcka, men då man inte har upptäckt den från början och alltså inte medicinerat mot den blir den allt lättare att känna igen och svårare att bota". Det kan aldrig bli fråga om någon eftergiftspolitik i Göteborg, det krävs en besk medicin, att tala om en kompromiss bedöms som uteslutet.

      Man når aldrig en seger genom att följa minsta motståndets lag. Martin Wannholt bör därför ges möjlighet att kunna ge direktiv över hela linjen. Han har hållit modet uppe i ett läge när många misströstat. Makt att enbart härska över människor kan med rätta anses som något tarvligt, men makt i en kris är en välsignelse. Strategin  för stadens försvarare måste således vara att rösta bort Västlänkskartellens politiska partier. Detta är vad offensiven handlar om. Martin Wannholt symboliserar okuvligheten, beslutsamheten att aldrig ge upp inför okunnigheten, att ge sitt yttersta och till varje kostnad. Han kommer att inta rollen som stadens räddare. Ledaren för en allians av förnuftiga människor som slogs mot en allians bestående av okunniga människor. Varje tid i vår historia har sina räddare. Det är dags att inse att Göteborgs öde är avhängigt en persons framgång i valet.

      En politik som väcker falska förhoppningar är sällan en fördel. Men att föra en anpassningspolitik är i detta fall en omöjlighet. Att inse detta och vara beredd att axla detta ok är utan tvekan stort. Att ge Västlänkskartellen manöverfrihet skulle driva staden mot ruinens brant 


   Klockan är 0345 och det är +16,3gr.

   God natt eller god morgon

   Pelle

Äldre inlägg