Om

Ingen info ännu.

Presentation

Behövs verkligen socialdemokratin?

    Politik är alltid specifik för sin tid och socialdemokratin har inga svar på de mest brännande frågorna för vår tid. Det är därför de tynar bort och ersätts av andra partier, detta är en genomgående trend i hela Europa. Människor har tappat tron på politikens kraft. Löfven och sossarna i Sverige är fast i 1990-talets storhetstid och i England längtar man efter Tony Blair- eran. Vi ser en inåtvänd socialdemokrati som drömmer om 1990-talets storhetstid, de sista underbara åren. Men med detta introverta nostalgitänkande vinner man inte några väljare. Man vägrar att inse att politik måste vara representativ för sin tid. Man saknar en långsiktig strategi, man har ingen självkritik och man har sårats av inre stridigheter. Samhället har förändrats och partiet har tappat sin historiska roll som statsbärande parti.

       Socialdemokratin organiserade Sverige när nationalstaten var stark, man lyfte fram storskalighet och centralism som medel. Detta gav tillväx för folkhemsvisionen, men detta fungerar inte i dag och nationalstaten håller på att luckras upp. Analyserna har man lämnat över till forskare som man har betalat ur den egna kassan och de har även formulerat deras uppdrag.

    Det räcker inte med att upprepa gamla slagord, för man tappar fotfolket och medlemmarna sviker, S-föreningarna tynar bort. Kongresserna representeras av avlönade ombudsmän och kommunalråd. Regeringens sammansättning tyder på att sossarna glider över till ett familjeföretag, som man kan jämföras med de gamla adelssläkterna på sin tid. Partiets ambition är att till varje pris behålla makten. Man placerar socialdemokrater på viktiga samhällspositioner som de sedan inte är kapabla att klara av. Sverige har tappat sina positioner på områden som utbildning, forskning och näringsliv. Detta håller inte så frågan om vi verkligen behöver socialdemokratin är verkligen berättigad för socialdemokratin håller på att montera ner nationalstaten Sverige.


    Klockan är 0610 och det är +15,6gr

   God morgon

   Pelle

Nationalstaten Sverige.

    Det är dags för ett nytt tema. Idéen om ett Europas Förenta Stater är sannolikt död.Det fungerade i USA men det fungerar inte i Europa, för skillnaden mellan länderna är alldeles för stor. Hur skall efterlevnaden av EU säkerställas om medlemsländerna åberopar undantag  med hänsyn till nationell suveränitet? Hur skall maktfördelningen se ut mellan länderna? Vad kommer Sverige att få offra för bekostnad av det gemensamma? Detta kommer inte att fungera.

  

             

    En nationalstat är: "en geografisk avgränsad stat vars befolkning i stort sett har samma härstamning, språk och kultur". Norge är ett exempel, där strävan till självständighet innebar att man bröt sig ur unionen med Sverige år 1905, landet är inte heller med i EU. En nationalstat har sin grund i en historisk forntid, så om ett nationsbygge skall lyckas så förutsätter detta en kollektiv identifiering med statens nation.

   

                    

    Sedan 1990-talet har tanken om nationalstaten mer eller mindre ersatts av globalisering, mångkulturstaten, eller etnisk och religiös pluralism. Nationalstaten Sverige upprätthåller de värden som är unika för landet Sverige, det är detta som vi skall vara måna om att bevara och arbeta för att stärka.

     

                  

    Den politiska vänstern är negativ till allt nationalistiskt. Vänsterrörelsen har sedan 60-70 talet präglats av internationell solidaritet, där socialdemokratin har intagit en ledande position. Socialister  är "arbetarklassen" och marginaliserar därför ett område som definieras av språk, geografi och historia. Men vänstern är inte alltid konsekvent, man stöder ett fritt Katalonien i Spanien och att Kurderna skall ha självstyre. Vänsterrörelsen anser att nationalstaten möjliggör rasistiska rörelser, man sätter likhetstecken mellan nationalism och högerextremism. Detta måste besvaras, detta måste motarbetas.

    

                                

    Att stämpla sina motståndare som potentiella nazister är för sossarna ett fult grepp som slår tillbaka mot dem själva, (läs bloggen om socialdemokraternas bruna förflutna). Deras agerande under kriget talar sitt tydliga språk. Att stämpla ett stort J i judarnas pass var bara en åtgärd som föll Hitler i smaken. När sossarna på första maj skanderade "Krossa sionismen" reagerade inte Stefan Löfven, inte tillstymmelse till ursäkt, för hans parti har antisemitiska rötter, han kritiserar extremismen i Europa men blundar för det som sker i hans eget parti i Sverige. Detta är ett agerande som luktar väldigt illa.

    

                   

    Socialdemokraterna kommer att attackera M, SD och KD för deras bristande klimat engagemang. Wallström med sin erfarenhet som f.d. miljökommissionär i EU kommer att lägga hela sin tyngd i denna fråga, men socialdemokratin har blivit en koloss på lerfötter, de har inte längre någon vision om framtiden för Sverige, de flyr in i EU:s överstatliga famn, socialdemokratin har med andra ord regerat färdigt i Sverige. Vi skall se till att värna om Sverige, för detta land är vårt land.


    Klockan är 1730 och det +20gr.

    God middag

    Pelle

IPCC - med rätt att styra världen?

    FN:s klimatpanel, Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC etablerades år 1988. Det var två organ som slogs ihop, Meteorologiska världsorganisationen (WMO) och FN:s miljöprogram (UNEP). Målet var att förse vår värld med vetenskapliga utredningar beträffande klimatförändringen. Det var den svenske meteorologen  Bert Bolin (1988 - 1997) som startade det hela, med utgångspunkt från att det var människan som inducerade klimatförändringen genom att öka  atmosfärens halt av koldioxid.                                    


    IPCC bedriver ingen egen forskning utan gör utvärderingar av forskningsläget. Man har kunnat slå fast att uppvärmningen är antropogen. Uttrycket härstammar från grekiskans antropos= människa och genese = skapat.

    Det råder ingen tvekan om att Bert Bolin var en betydelsefull person på sitt område Han hade förmågan att lyfta upp sin teori till högsta instans och blev själv vald till ordförande i IPCC. En drömposition för att styra världen, för vem vill att jorden skall gå under? Bert Bolins teori faller i dag ihop då det är koldioxiden som följer temperaturen, inte tvärtom. Men när sedan klimatet blivit en politisk fråga har sanningen inte längre så stor betydelse, det hela blir en fråga om att tro, du är väl en miljövän eller?

  

                                      

    Makt är kontroll över människan. När ett projekt har stigit till denna hierarkiska nivå blir det svårt att föra fram frågan om teorin är sann eller falsk då man erhållit det perfekta redskapet, denna hävarm för att rubba världen. Det byråkratiskt oklanderliga projektet är ett väl känt fenomen där "sanningen" inte får ifrågasättas. Projektet rullar på av sin egen "tyng" vars smörjmedel bir propagandan. Den som levde på 1500-talet och ifrågasatte kyrkans heliga doktriner blev dömd till döden efter att ha torterats blev det att bestiga bålet. I modern tid har man en effektivare strategi, man köper bevisen i form av seriösa utredningar där målet givetvis är det man strävar efter.

  

                        

    Det är svårt att tro att inte Bert Bolin kände till sambandet mellan koldioxid och temperatur, där sanningen är att koldioxiden följer temperaturen och inte tvärtom, kurvorna är nästan identiskt lika.

    Greta Tunberg är född den 3 januari 2003 och föräldrarna är Malena Erman och Svante Tunberg. Universitetet i den belgiska staden Mons har utsett Greta till hedersdoktor. Hon tilldelas utmärkelsen tillsammans med en brittisk ekonom och en fd. fransk miljöminister för att de bidragit till att öka medvetenheten kring hållbar utveckling. Hon har fått ett antal olika priser och nominerats till Nobels fredspris. Hon figurerar på utsidan på TIMES och finns även med bland de 100 mest inflytelserika personerna år 2019. Där återfinner vi Donald Trump, Nicole Kidman, Prince Harry, Oprah Winfrey, Kim Jung Un med flera. Nu har även Greta Tunberg från Sverige fått en plats i TIME 100. Att komma med här visar vilken betydelse hon anses ha för IPCC:s klimatfråga, man gör henne till en ikon. Makten som ligger bakom är enorm. Alla makthavare över hela världen tävlar nu om att synas tillsammans med Greta Tunberg, så även påven. Konsekvensen gör det omöjligt att rikta saklig kritik beträffande vad hon säger om koldioxiden.

    

                         

    Vi ser nu hur historiens största bluff lanseras, världen är utan tvekan sjuk, för vem kan säga att Greta Tunberg pratar trams. Man kan naturligtvis se detta på ett helt annat sätt, nämligen en förebild för ungdomen att engagera sig i de stora problemen. Tyvärr så blev det på fel område.


   Klockan är 0945 och det är +19gr

   God morgon

   Pelle

Golfströmmen.

    Rubricerade ström är en havsström i nordvästra Atlanten och den har försvagats med ca 15 procent. Detta cirkulationssystem har funnits i tusentals år och är en viktig del i jordens klimatsystem. Det har varit stabilt mellan åren 400 - 1850 men har därefter försvagats.               

                                           En något förenklad skiss.


    Strömmen börjar i Mexikanska golfen, sveper förbi Floridas kust, vid omkring 30gr.W, 40gr.N delar den sig i två grenar, Nordatlantiska driften och Kanarieströmmen som böjer av söderut mot till Västafrika. Golfströmmens norra gren har avgörande betydelse för vårt klimat. Denna ström är mycket mäktig då den för med sig hundra gånger världens energibehov. Dess hastighet är som max,7,2km/tim. vid havsytan. Denna ström är mäktigare än alla floder som mynnar ut i Atlanten tillsammans.

    

                     

                                 Otroliga mängder med varmt vatten          

    Den Nordatlantiska driftens konsekvens är att medeltemperaturen i de västra delarna av Irland, Storbritannien och Frankrike ligger flera grader över andra delar av samma länder. Strömmen höjer medeltemperaturen i Storbritannien med ca 5gr.

    Kommer då den globala uppvärmningen att reducera den Nordatlantiska driften? Konsekvensen av detta skulle bli ett kallare klimat i norra Atlanten och dess effekt skulle bli störst i Skandinavien och Storbritannien. Medeltemperaturen skulle sänkas med flera grader. Vi vet i dag att dess hastighet har sjunkit med ca 30 procent sedan år 1957.

    För 12000 år sedan försvagades Golfströmmen markant. Konsekvensen blev extremt kalla vintrar, kraftiga värmeböljor på sommaren med torka. Detta enligt klimathistoriska studier av forskare. Mycket kalla havstemperaturer har mätts upp i centrala Nordatlanten vilket tyder på att strömmens transport av varmt vatten norrut har försvagats betydligt. Den har under de senaste 1000 åren inte varit så svag som den är i dag. Detta innebär att det varma ytvattnet på väg norrut stannar söder om ekvatorn, Kanarieströmmen förstärks.

    Fenomenet "kallt hav- varma somrar beror på att ett stabilt högtryck blir stationärt över en stor region i Nordatlanten, kan bli liggande i flera veckor. Ett sådant högtryck skär nämligen av Europa från de både mildare västvindarna, som är vanliga under vintern och de kyligare västvindarna under sommaren. Vi får ett inlandsklimat istället för kustklimat.

                   

                                         The Day After Tomorrow
   


   Två olika forskargrupper har i stort sätt kommit fram till samma slutsats. Havsströmmar är ett komplext system med många långsamma och egna variationer. Men det blir definitivt inte som i filmen "The day after tomorrow"


    Klockan är 1150 och det är +9gr

    God middag

    Pelle

Fred utan försoning

    Den 28 juni 1919 skulle få stor betydelse för de återstående 25 åren för världen ända fram till dags dato. Det var minst sagt en extremt svår uppgift som fredsmäklarna hade framför sig. "The big four" representerade segermakterna och de var inte överens om hur fredsvillkoren skulle formuleras. De hade alla olika mål och fredsrecept, så det tog inte lång tid förrän den fronten krackelerade. Att tillsätta en samordnare var det ingen som tänkt på och den anklagade fick inte vara med.

               

          Den 28 juni 1919. Så många utbildade människor, så litet resultat.                      


    Man döpte Clemencau till tigern för sin rovlystna hållning till Tyskland. De fyra stora var egentligen bara tre, eftersom Italien hade föga intresse för annat än vinst för sitt land. Willson hade lanserat sina fjorton punkter där punkt nr.1 på listan var Nationernas förbund där alla konflikter skulle lösas. Willson ville ha en "rättvis" fred som kunde göra världen säker för demokratin. Willson och Clemencau befann sig mentalt väldigt långt ifrån varandra. Det franska målet var hämnd och säkerhet. Tyskland skulle tvingas till skadeståndsbetalningar och landavträdelser.

    

                        

    Bland de amerikanska eliterna fanns det en djup oenighet om hur USA skulle förhålla sig till rollen som global stormakt, man var även oenig om den internationella fredsorganisationen, Nationernas förbund. Britterna hade kritiska synpunkter på den franska hållningen. John Maynard Keynes  skrev boken "The Economic Concequences of Peace", han reagerade starkt mot de ekonomiska kraven på 132 miljarder guldmark samt 26 procent av det årliga exportvärdet på tyska produkter så Keynes avgick från delegationsarbetet som han uppfattade som en Kartagisk fred vars mål var att helt förinta fienden eller driva dem i kommunisternas famn. Clemencaus svar blev: "Amerika ligger långt bort, skyddat av ett stort hav, och inte ens Napoleon kunde rå på England, Ni är båda skyddade, inte vi".

   

                

                                              The big four.          

    Var det då inte upplagt för en kompromiss? Problemet var att kompromissviljan var obefintlig efter ett brutalt fyra år långt krig. De som representerade den förlorade staten Tyskland var inte inbjudna, de skulle ställas inför fullbordat faktum och tvingas acceptera alla krav. Det hårdaste av alla dessa krav var krigsskadeparagrafen, fredsfördragets artikel 221.

   

                  

            Det var detta man skulle stoppa, men beslutet tände krutdurken.

   Krigsformuleringen var dynamit för det var inte alls korrekt att Tyskland ensamt hade vållat krigsutbrottet 1914. Tyskarnas åsikt att kriget blev påtvingat bekräftas av en hundraårig forskningsdebatt. Christopher Clark ger följande beskrivning av de ansvariga, "sömngångare, vaksamma men oförmögna att se, ansatta av drömmar men blinda för den skräckens verklighet som de stod i begrepp att ge världen"


                                        -----------------------------


    Vi spelar alla våra roller, om vi så skall avsluta ett världskrig eller avgöra framtiden för staden Göteborg och ett fåtal personer tänker utanför ramen. Ingen har rollen med uppgiften att se konsekvenserna av ett beslut för framtiden som innebär att staden grävs upp för en tunnel som 70 procent av invånarna inte vill ha. Staden delas och "kriget" blir ofrånkomligt. De ansvariga är som "sömngångare"

'

    Källa: Professor Klas-Göran Karlsson


    Klockan är 1145 och det är +19gr. Sommaren har anlänt.

   Trevlig helg

   Pelle

Äldre inlägg